Sure sec
ZUHRÛF Suresi

ZUHRÛF Suresi Tefsiri, Türkçe Meali ve Açıklaması

ZUHRÛF Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
share on facebook  tweet  share on google  print  

ZUHRÛF Suresi Tefsiri, Türkçe Meali ve Açıklaması

Bismillâhirrahmânirrahîm

43/ZUHRÛF Suresi 2. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Kitab-ı Mübin (Apaçık Kitap)’e andolsun ki!
43/ZUHRÛF Suresi 3. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Muhakkak ki Biz, O’nu Arapça Kur’ân kıldık. Umulur ki böylece akıl edersiniz.
43/ZUHRÛF Suresi 4. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve muhakkak ki O (Kur’ân), katımızda Ümmülkitap’tadır. Gerçekten Âli’dir (yücedir), Hakîm’dir (hüküm ve hikmet sahibidir).
43/ZUHRÛF Suresi 5. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Öyleyse zikri size (beyandan) vazgeçip bırakalım mı? Siz müsrif (haddi aşan) bir kavim oldunuz diye.
43/ZUHRÛF Suresi 6. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve sizden evvelki (ümmetlerin) içinde nice nebîler (peygamberler) gönderdik.
43/ZUHRÛF Suresi 7. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve onlara hiçbir peygamber gelmez ki (gelmemiştir ki), onunla alay etmiş olmasınlar.
43/ZUHRÛF Suresi 8. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Bu sebeple (Mekkelilerden) daha güçlü olanları da şiddetle yakalayarak helâk ettik. Evvelki (ümmetlere) ait misaller (daha önce) geçmişti.
43/ZUHRÛF Suresi 9. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve muhakkak ki onlara: “Gökleri ve yeri kim yarattı?” diye sorarsan, mutlaka: “Onları, Azîz (yüce ve üstün) ve Alîm (en iyi bilen) yarattı.” derler.
43/ZUHRÛF Suresi 10. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Size yeryüzünü döşek kılan ve sizin için orada yollar yapan O’dur. Umulur ki böylece siz hidayete erersiniz.
43/ZUHRÛF Suresi 11. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Suyu semadan bir kader ile (taktir edilmiş bir ölçü ile) indiren O’dur. Böylece onunla ölü beldeyi dirilttik (kuru topraktan bitkiler çıkardık). İşte bunun gibi (mezarlarınızdan) çıkarılacaksınız.
43/ZUHRÛF Suresi 12. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Onların (bitkilerin) hepsinden çiftler (dişi ve erkek olarak) yaratan O’dur. Sizin için gemilerden ve hayvanlardan bineceğiniz şeyler kıldı.
43/ZUHRÛF Suresi 13. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Onların sırtlarına yerleşmeniz için. Sonra onun üzerine yerleştiğiniz zaman Rabbinizin ni’metini zikredin! Ve: “Bunu bize musahhar (emrimize amade) kılan (Allah) Sübhan’dır. Ve biz, O’na (kendimiz) güç yetiremezdik.” deyin!
43/ZUHRÛF Suresi 14. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Muhakkak ki biz, Rabbimize mutlaka dönecek olanlarız.
43/ZUHRÛF Suresi 15. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve O’na, kullarından bir kısmını isnad ettiler. Muhakkak ki insan, mutlaka apaçık inkâr edicidir.
43/ZUHRÛF Suresi 16. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Yoksa O, yarattıklarından kızları kendisine seçti ve oğlanları size mi ayırdı?
43/ZUHRÛF Suresi 17. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Onlardan birisi, Rahmân’a isnad ettikleri (kız çocuğu) ile müjdelendiği zaman hiddetlenerek, yüzü gölgelenir ve kararır.
43/ZUHRÛF Suresi 18. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ziynet için yetiştirilen ve mücâdeleye gücü yetmeyeni mi (Allah’a isnad ediyorlar)?
43/ZUHRÛF Suresi 19. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve Rahmân’ın kulları olan melekleri, dişi saydılar. Onların yaratılışına şahit mi oldular? Onların şahadetleri yazılacak ve sorgulanacaklar.
43/ZUHRÛF Suresi 20. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve (onlar): “Eğer Rahmân dileseydi, biz onlara tapmazdık.” dediler. Onların bu konuda bir ilimleri (bilgileri) yoktur. Onlar sadece yalan söylüyorlar.
43/ZUHRÛF Suresi 21. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Yoksa ondan önce, onlara kitap verdik de böylece onlar, ona (o kitaba) mı sarıldılar?
43/ZUHRÛF Suresi 22. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Hayır, (onlar) dediler ki: “Gerçekten biz, babalarımızı bir ümmet (dîn) üzerinde bulduk. Ve muhakkak ki biz, onların izi üzerinde hidayete erenleriz.”
43/ZUHRÛF Suresi 23. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve tıpkı bunun gibi, senden önce bir ülkeye bir nezir göndermiş olmadık ki, onun (o ülkenin) refah içinde olanları: “Muhakkak ki biz, babalarımızı bir ümmet (dîn) üzerinde bulduk. Ve mutlaka biz, onların izlerine tâbî olanlarız.” dememiş olsunlar.
43/ZUHRÛF Suresi 24. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: (Nezirlerin hepsi): “Size babalarınızı üzerinde bulduğunuz şeyden (dînden) daha çok hidayete erdirecek olanı getirmiş olsam da mı?” dediler. (Onlar da): “Muhakkak ki biz, sizin kendisiyle gönderildiğiniz şeyi inkâr edenleriz.” dediler.
43/ZUHRÛF Suresi 25. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Bunun üzerine onlardan intikam aldık. İşte bak, yalanlayanların akıbeti (sonu) nasıl oldu!
43/ZUHRÛF Suresi 26. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve Hz. İbrâhîm, babasına ve kavmine: “Muhakkak ki ben, sizin taptığınız şeylerden uzağım.” demişti.
43/ZUHRÛF Suresi 27. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ancak beni yaratan hariç. Çünkü muhakkak ki O, beni hidayete erdirecektir.
43/ZUHRÛF Suresi 28. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve onu, zürriyeti içinde bâki (kalıcı) bir kelime kıldı. Umulur ki böylece onlar (putlardan) dönerler.
43/ZUHRÛF Suresi 29. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Hayır, ben onları ve babalarını, onlara Hakk (Kur’ân) ve O’nu açıklayan bir resûl gelinceye kadar metalandırdım.
43/ZUHRÛF Suresi 30. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve onlara Hakk (Kur’ân) geldiği zaman: “Bu bir sihirdir ve şüphesiz biz, onu inkâr edenleriz.” dediler.
43/ZUHRÛF Suresi 31. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve dediler ki: “Bu Kur’ân’ın, iki beldeden, bir büyük adama indirilmesi gerekmez miydi?”
43/ZUHRÛF Suresi 32. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Biz onların dünya hayatında maişetlerini (geçimlerini) aralarında taksim ettik. Onların bir kısmının derecelerini, diğerlerinin üzerine yükselttik (üstün kıldık). Onların bir kısmı diğerlerini emrinde çalıştırsın diye. Ve senin Rabbinin rahmeti, onların topladığı şeylerden (başka insanları çalıştırmayıp biriktirdikleri paradan) daha hayırlıdır.
43/ZUHRÛF Suresi 33. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Eğer insanlar tek bir ümmet haline gelecek olmasaydı, Rahmân’ı inkâr edenlerin evlerine mutlaka gümüşten tavanlar ve üzerinde yükseldikleri merdivenler yapardık.
43/ZUHRÛF Suresi 34. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve onların evlerine kapılar ve de üzerine yaslandıkları koltuklar (onları da gümüşten yapardık).
43/ZUHRÛF Suresi 35. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve (üstlerine) süsler (mücevherler yapardık). Ve bunların hepsi sadece dünya hayatının meta’ıdır. Ve ahiret ise Rabbinin katındadır ve takva sahiplerinindir.
43/ZUHRÛF Suresi 36. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve kim Rahmân’ın zikrinden yüz çevirirse, şeytanı ona musallat ederiz. Böylece o (şeytan), onun yakın arkadaşı olur.
43/ZUHRÛF Suresi 37. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve muhakkak ki onlar (şeytanlar), onları mutlaka (Allah’ın) yolundan men ederler (alıkoyarlar). Ve onlar kendilerinin hidayette olduğunu sanırlar.
43/ZUHRÛF Suresi 38. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: O (onlardan biri), sonunda (kıyâmet günü) bize geldiği zaman: “Keşke benimle senin aran, iki doğu kadar uzak olsaydı.” dedi (der). İşte bu kötü bir yakınlık.
43/ZUHRÛF Suresi 39. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Bugün size asla (hiçbir şey) fayda vermez. Siz zulmetmiştiniz. Muhakkak ki azapta ortaksınız.
43/ZUHRÛF Suresi 40. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Yoksa sağırlara sen mi işittireceksin? Veya körleri ve apaçık dalâlette olanları sen mi hidayete erdireceksin?
43/ZUHRÛF Suresi 41. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Fakat seni de aralarından mutlaka gidereceğiz (hayatına son vereceğiz). İşte o zaman mutlaka biz, onlardan intikam alacak olanlarız.
43/ZUHRÛF Suresi 42. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ya da onlara vaadettiğimizi (azabı) sana mutlaka göstereceğiz. Çünkü Biz, onların üzerinde mutlaka muktedir olanlarız (gücü yetenleriz).
43/ZUHRÛF Suresi 43. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Artık sana vahyedilene sarıl. Muhakkak ki sen, Sıratı Mustakîm üzerindesin.
43/ZUHRÛF Suresi 44. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Muhakkak ki O (Kur’ân), senin için ve senin kavmin için mutlaka bir zikirdir (öğüttür). Ve siz, (Kur’ân’dan) sorumlu olacaksınız.
43/ZUHRÛF Suresi 45. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve senden önce gönderdiğimiz resûllerimizden sor (bakalım), Rahmân’dan başka tapılacak ilâhlar kıldık mı?
43/ZUHRÛF Suresi 46. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve andolsun ki Musa (A.S)’ı âyetlerimizle (mucizelerimizle), firavuna ve onun (kavminin) ileri gelenlerine gönderdik. (O zaman onlara): “Muhakkak ki ben, âlemlerin Rabbinin Resûl’üyüm.” dedi.
43/ZUHRÛF Suresi 47. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Fakat (Musa A.S), onlara âyetlerimizle (mucizelerimizle) gelince, onlar o zaman onlara (mucizelere) gülüyorlardı (alay ediyorlardı).
43/ZUHRÛF Suresi 48. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Biri diğerinden daha büyük olmadıkça, onlara bir âyet (mucize) göstermedik. Ve onları azapla yakaladık ki, böylece belki onlar (Allah’a) dönerler diye.
43/ZUHRÛF Suresi 49. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve (onlar): “Ey sihirbaz, senin Allah’a olan ahdin hürmetine, Rabbine bizim için dua et (bu azabı kaldırsın)! ( O taktirde) gerçekten biz, mutlaka hidayet üzere oluruz.” dediler.
43/ZUHRÛF Suresi 50. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Fakat onlardan azabı kaldırınca, o zaman onlar (verdikleri sözleri) bozuyorlar.
43/ZUHRÛF Suresi 51. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve firavun, kavmi içinde seslendi: “Ey kavmim, bütün Mısır benim mülküm değil mi? Ve altımdan akan bu nehirler? Hâlâ görmüyor musunuz?” dedi.
43/ZUHRÛF Suresi 52. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Yoksa ben, o acizden daha hayırlı (değil miyim) ki, o neredeyse sözü açıklayamıyor (normal konuşamıyor).
43/ZUHRÛF Suresi 53. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: “Öyleyse ona takılmış altından bilezikler olmalı veya onunla beraber ona yakın olan melekler gelmeli değil miydi?”
43/ZUHRÛF Suresi 54. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Böylece (firavun) kavmini hafife aldı (küçümsedi). Bunun üzerine (kavmi) ona itaat etti. Muhakkak ki onlar fasık bir kavim oldular.
43/ZUHRÛF Suresi 55. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Bunun üzerine, bizi eseflendirdiler (üzdüler), biz de onlardan intikam aldık. Bu sebeple onların hepsini boğduk.
43/ZUHRÛF Suresi 56. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Böylece onları sonraki (ümmetler) için bir selef (gelip geçmiş bir kavim) ve örnek (ibret) kıldık.
43/ZUHRÛF Suresi 57. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Meryemoğlu (Hz. İsa) misal verilince, o zaman senin kavmin (alay ederek) bağırıyorlardı.
43/ZUHRÛF Suresi 58. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve: “Bizim ilâhlarımız mı hayırlı yoksa o mu?” dediler. Sana bu örneği, seninle mücâdeleden başka bir şey için söylemediler. Hayır, onlar düşman bir kavimdir.
43/ZUHRÛF Suresi 59. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: O (Hz. İsa), sadece ni’metlendirdiğimiz bir kuldur. Ve onu İsrailoğullarına örnek (ibret) kıldık.
43/ZUHRÛF Suresi 60. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Eğer biz dileseydik mutlaka sizden, yeryüzünde yerinize geçecek melekler kılardık (yaratırdık).
43/ZUHRÛF Suresi 61. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve muhakkak ki o, gerçekten o saat (kıyâmetin zamanı) için bir ilimdir (bilgidir). Öyleyse ondan sakın şüphe etmeyin! Ve Bana (Allah'a) tâbî olun! İşte bu, Sıratı Mustakîm'dir.
43/ZUHRÛF Suresi 62. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve şeytan sakın sizi, (Sıratı Mustakîm'den) men etmesin. Muhakkak ki o, sizin için apaçık düşmandır.
43/ZUHRÛF Suresi 63. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve Hz. İsa, beyyineler (mucizeler, deliller) ile geldiği zaman: “Ve hakkında ihtilâf ettiğiniz şeyin bir kısmını size açıklamak için size hikmeti getirdim. Öyleyse Allah’a karşı takva sahibi olun ve bana itaat edin!” dedi.
43/ZUHRÛF Suresi 64. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Muhakkak ki Allah, O benim de sizin de Rabbinizdir. Öyleyse O'na kul olun! İşte bu, Sıratı Mustakîm'dir.
43/ZUHRÛF Suresi 65. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Sonra gruplar kendi aralarında ihtilâf etti. Artık elîm günün azabından, zulmedenlerin vay haline!
43/ZUHRÛF Suresi 66. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: O saatin (kıyâmetin) onlar farkında değilken, ansızın onlara gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar?
43/ZUHRÛF Suresi 67. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: İzin günü, takva sahipleri hariç, samimi dostlar birbirine düşmandır.
43/ZUHRÛF Suresi 68. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ey kullarım! O gün size korku yoktur ve siz mahzun (da) olmayacaksınız.
43/ZUHRÛF Suresi 69. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Onlar ki âyetlerimizle âmenû olmuşlardır ve (Allah’a) teslim olmuşlardır.
43/ZUHRÛF Suresi 70. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Siz ve zevceleriniz (eşleriniz) cennete girin! (Orada) ferahlatılacaksınız.
43/ZUHRÛF Suresi 71. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Onların etrafında altından tepsiler ve kadehlerle (bardaklarla) dolaşılır. Ve orada nefslerin iştahlandığı ve gözlerin lezzet aldığı şeyler vardır. Ve siz orada ebediyyen kalacak olanlarsınız.
43/ZUHRÛF Suresi 72. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: İşte bu, amellerinizden dolayı varis kılındığınız cennet.
43/ZUHRÛF Suresi 73. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Sizin için orada, yiyeceğiniz pekçok meyve vardır.
43/ZUHRÛF Suresi 74. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Muhakkak ki mücrimler (suçlular), cehennem azabı içinde ebediyyen kalacak olanlardır.
43/ZUHRÛF Suresi 75. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: (Azap) onlardan hafifletilmez. Ve onlar, orada (Allah’ın rahmetinden) ümit kesmiş olanlardır.
43/ZUHRÛF Suresi 76. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve Biz onlara zulmetmedik. Ve lâkin onlar zalimler oldular.
43/ZUHRÛF Suresi 77. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve (mücrimler): “Ey malik (ey cehennem bekçisi)! Rabbin bizim üzerimize hüküm versin (bizi öldürsün).” diye seslendiler. (Malik): “Muhakkak ki siz, (bu azabın içinde) kalacak olanlarsınız.” dedi.
43/ZUHRÛF Suresi 78. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Andolsun ki size hakkı getirdik. Ve lâkin sizin çoğunuz hakkı kerih görenlerdir.
43/ZUHRÛF Suresi 79. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Yoksa onlar işi sağlam mı tuttular? Muhakkak ki asıl biz, işi sağlam tutanlarız.
43/ZUHRÛF Suresi 80. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Yoksa onların sırlarını ve fısıltılarını işitmeyeceğimizi mi zannediyorlar? Hayır, onların yanında resûllerimiz (elçilerimiz) (herşeyi) yazıyorlar.
43/ZUHRÛF Suresi 81. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: De ki: “Eğer Rahmân’ın çocuğu olsaydı, o zaman O’na kul olanların ilki ben olurdum.”
43/ZUHRÛF Suresi 82. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Göklerin ve yerin de Rabbi olan arşın Rabbi, onların vasıflandırdıkları şeylerden münezzehtir.
43/ZUHRÛF Suresi 83. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Artık onları bırak! Vaadolundukları güne mülâki oluncaya (kavuşuncaya) kadar boş şeylere dalsınlar ve oynasınlar.
43/ZUHRÛF Suresi 84. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve O, gökte İlâh’tır ve yerde İlâh’tır. Ve O, Hakîm’dir (hüküm ve hikmet sahibidir), Alîm’dir (en iyi bilendir).
43/ZUHRÛF Suresi 85. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: O, öyle yüce ve mübarektir ki, göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin mülkü O’nundur. O saatin (kıyâmet vaktinin) ilmi, O’nun indindedir. Ve O’na döndürüleceksiniz.
43/ZUHRÛF Suresi 86. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve onların, O’ndan (Allah’tan) başka taptıkları şeyler şefaate malik değildir. Hakk’a şahit olanlar hariç ve onlar (Hakk’ı) bilirler.
43/ZUHRÛF Suresi 87. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve eğer gerçekten onlara: “Kendilerini kim yarattı?” diye sorarsan, mutlaka “Allah” diyeceklerdir. Buna rağmen (Hakk’tan) nasıl döndürülüyorlar?
43/ZUHRÛF Suresi 88. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: O’nun (Hz. Muhammed (S.A.V)’in): “Ey Rabbim, bunlar gerçekten mü’min olmayan bir kavimdir.” demesine andolsun.
43/ZUHRÛF Suresi 89. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Bundan sonra onlardan vazgeç ve: “Selâm olsun.” de. Artık yakında bilecekler.
close tefsir menu

ZUHRÛF Suresi Tefsiri

ZUHRÛF Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.