Sure sec
ZÂRİYÂT Suresi

ZÂRİYÂT Suresi Tefsiri, Türkçe Meali ve Açıklaması

ZÂRİYÂT Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
share on facebook  tweet  share on google  print  

ZÂRİYÂT Suresi Tefsiri, Türkçe Meali ve Açıklaması

Bismillâhirrahmânirrahîm

51/ZÂRİYÂT Suresi 1. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Savurarak esip dağıtan rüzgârlara andolsun!
51/ZÂRİYÂT Suresi 2. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve de yük taşıyanlara (yağmur yüklü bulutlara).
51/ZÂRİYÂT Suresi 3. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Sonra kolayca akıp gidenlere (süzülenlere).
51/ZÂRİYÂT Suresi 4. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Hem de emrederek (işleri), (görevli meleklere) taksim edenlere (andolsun ki...)
51/ZÂRİYÂT Suresi 5. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Muhakkak ki size vaadolunanlar kesinlikle doğrudur.
51/ZÂRİYÂT Suresi 6. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve muhakkak ki dîn (hesap görme; mükâfat veya ceza), kesinlikle vuku bulacaktır (gerçekleşecektir).
51/ZÂRİYÂT Suresi 7. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve dairesel yollara sahip olan semaya andolsun.
51/ZÂRİYÂT Suresi 8. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Muhakkak ki siz, mutlaka ihtilâflı bir söz (düşünce) içindesiniz.
51/ZÂRİYÂT Suresi 9. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Döndürülmüş olan kişi, ondan çevrilir.
51/ZÂRİYÂT Suresi 11. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Onlar ki cehalet içinde, gaflette olanlardır.
51/ZÂRİYÂT Suresi 12. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: “Dîn günü (hesap günü) ne zaman?” diye sorarlar.
51/ZÂRİYÂT Suresi 13. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: O gün onlar, ateşe atılarak (fitnelerinin karşılığı olarak) azaba maruz bırakılırlar.
51/ZÂRİYÂT Suresi 14. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Fitnenizi (yalanladığınızı) tadın! Bu, sizin acele istemiş olduğunuz şeydir.
51/ZÂRİYÂT Suresi 15. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Muhakkak ki takva sahipleri, cennetlerde ve pınarlardadır.
51/ZÂRİYÂT Suresi 16. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Rab’lerinin onlara verdiği şeyi alanlar; muhakkak ki onlar, bundan önce muhsin olanlardır.
51/ZÂRİYÂT Suresi 17. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Onlar geceden uyudukları şey (zaman parçası) çok az olanlardı.
51/ZÂRİYÂT Suresi 18. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve onlar, seher vakitlerinde mağfiret dilerler.
51/ZÂRİYÂT Suresi 19. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve onların mallarında isteyenlerin ve mahrum olanların (isteyemeyenlerin) hakkı vardır.
51/ZÂRİYÂT Suresi 20. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Yakîn hasıl edenler için yeryüzünde (Allah’ın) âyetleri vardır.
51/ZÂRİYÂT Suresi 21. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve kendi nefslerinizde de (âyetler) vardır. Hâlâ görmüyor musunuz?
51/ZÂRİYÂT Suresi 22. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve semada sizin rızkınız ve vaadolunduğunuz şeyler vardır.
51/ZÂRİYÂT Suresi 23. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: İşte Rabbe, semaya ve yere andolsun ki; şüphesiz o, mutlaka sizlerin konuştuğunuz şeyler kadar haktır.
51/ZÂRİYÂT Suresi 24. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Hz. İbrâhîm’in ikram edilen misafirlerinin haberi sana geldi mi?
51/ZÂRİYÂT Suresi 25. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Onun yanına geldikleri zaman “selâm” dediler. (Hz. İbrâhîm de): “Selâm yabancı kavim.” dedi.
51/ZÂRİYÂT Suresi 26. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Bunun üzerine (Hz. İbrâhîm) gizlice ailesinin yanına gidip hemen (kızarmış) semiz bir buzağı getirdi.
51/ZÂRİYÂT Suresi 27. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Böylece onu (yemeği) onlara yaklaştırdı (ikram etti): “Yemez misiniz?” dedi.
51/ZÂRİYÂT Suresi 28. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Fakat onlardan korktuğunu hissetti: “Korkma!” dediler. Ve onu alîm bir erkek çocukla müjdelediler.
51/ZÂRİYÂT Suresi 29. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Bunun üzerine hanımı (bu haberi) çığlık atarak karşıladı. Ve yüzüne vurarak: “Ben kısır ihtiyar bir kadınım.” dedi.
51/ZÂRİYÂT Suresi 30. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: “Senin Rabbinin buyurduğu şey işte budur.” dediler. Muhakkak ki O; Hakîm’dir (hüküm ve hikmet sahibidir), Alîm’dir.
51/ZÂRİYÂT Suresi 31. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: (Hz. İbrâhîm): “Öyleyse ey elçiler! Söylemek istediğiniz şey nedir?” dedi.
51/ZÂRİYÂT Suresi 32. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Dediler ki: “Muhakkak ki biz, mücrim bir kavme gönderildik.”
51/ZÂRİYÂT Suresi 33. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Onların üzerlerine balçıktan taşlar yollamak için.
51/ZÂRİYÂT Suresi 34. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Onlar, Rabbinin katında haddi aşanlar için işaretlenmiş olan (taşlardır).
51/ZÂRİYÂT Suresi 35. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Sonra orada mü’minlerden kim varsa çıkardık.
51/ZÂRİYÂT Suresi 36. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Fakat orada, bir evden başkasında, müslümanlardan (bir kimse) bulamadık.
51/ZÂRİYÂT Suresi 37. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve orada elîm azaptan korkanlar için delil bıraktık.
51/ZÂRİYÂT Suresi 38. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve Hz. Musa’da (da deliller vardır). Onu firavuna apaçık bir sultanla (mucize ile) göndermiştik.
51/ZÂRİYÂT Suresi 39. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Fakat o, etrafındakilerle yüz çevirdi ve: “O bir sihirbaz veya delidir.” dedi.
51/ZÂRİYÂT Suresi 40. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Sonunda onu ve ordularını yakaladık ve böylece onları kınanmış olarak denize attık.
51/ZÂRİYÂT Suresi 41. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve Ad (kavminde) de (ibretler, deliller vardır). Onlara, “yok edici” bir rüzgâr göndermiştik.
51/ZÂRİYÂT Suresi 42. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: (O rüzgâr), üzerinden geçtiği (hiç)bir şeyi bırakmayarak, mutlaka kül gibi toz haline getirdi.
51/ZÂRİYÂT Suresi 43. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve Semud (kavminde) de (ibretler, deliller vardır). Onlara: “Bir süre metalanın (yararlanın).” denilmişti.
51/ZÂRİYÂT Suresi 44. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Fakat Rab’lerinin emrinden çıktılar. Bunun üzerine, onlar bakıyorlarken, kendilerini yıldırım aldı.
51/ZÂRİYÂT Suresi 45. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: O zaman ayağa kalkmaya muktedir olamadılar. Ve onlar “yardım edilenler” olmadılar.
51/ZÂRİYÂT Suresi 46. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve ondan evvel Nuh kavmi de… Muhakkak ki onlar fasık bir kavimdi.
51/ZÂRİYÂT Suresi 47. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve sema; Biz onu büyük bir kudret ile bina ettik. Ve muhakkak ki (onu) genişletici olan elbette Biziz.
51/ZÂRİYÂT Suresi 48. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve yeryüzü; onu döşek yaptık. İşte ne güzel düzenleyici.
51/ZÂRİYÂT Suresi 49. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve Biz, herşeyden (zıttıyla kaim kılarak) çift yarattık. Umulur ki böylece siz tezekkür edersiniz.
51/ZÂRİYÂT Suresi 50. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Öyleyse Allah’a firar edin (kaçın ve sığının). Muhakkak ki ben, sizin için O’ndan (Allah tarafından gönderilmiş) apaçık bir nezirim.
51/ZÂRİYÂT Suresi 51. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve Allah ile beraber başka ilâhlar kılmayın. Muhakkak ki ben, sizin için O’ndan (Allah tarafından gönderilmiş) apaçık bir nezirim.
51/ZÂRİYÂT Suresi 52. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: İşte böyle, onlardan öncekiler de, (kendilerine) gelen resûle “sihirbazdır veya mecnundur”dan başka bir şey demediler.
51/ZÂRİYÂT Suresi 53. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Onu (resûle “sihirbaz veya mecnun” demeyi, sonrakilere) vasiyet mi ettiler? Hayır, onlar azgın bir kavimdir.
51/ZÂRİYÂT Suresi 54. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: O halde onlardan yüz çevir, artık sen kınanacak değilsin.
51/ZÂRİYÂT Suresi 55. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve öğüt verip hatırlat. Muhakkak ki tezekkür, mü’minlere fayda verir.
51/ZÂRİYÂT Suresi 56. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve Ben, insanları ve cinleri (başka bir şey için değil, sadece) Bana kul olsunlar diye yarattım.
51/ZÂRİYÂT Suresi 57. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Onlardan (hiç)bir rızık istemiyorum ve Beni doyurmalarını da istemiyorum.
51/ZÂRİYÂT Suresi 58. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Muhakkak ki Allah; O, rızık verendir, güç, kuvvet sahibidir.
51/ZÂRİYÂT Suresi 59. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: İşte muhakkak ki zulmedenlerin (azaptan) nasibi, arkadaşlarının nasibi (azabı) gibidir. Artık Benden (azabı) acele istemesinler.
51/ZÂRİYÂT Suresi 60. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Bu durumda vaadolundukları (kıyâmet) günü sebebiyle inkâr edenlerin vay haline.
close tefsir menu

ZÂRİYÂT Suresi Tefsiri

ZÂRİYÂT Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.