e-bülten üyeliği


Kur'an-ı Kerim Lafzı ve Ruhu isimli İmam İskender Ali MİHR tefsirini bilgisayarınıza download etmek için burayı tıklayınız. 
 
Anasayfa    Bize Ulaşın    Site Haritası      İmam İskender Ali Mihr

YÛNUS Suresi

Ayet - 34                            Cüz - 1

Alfabetik sure sıralamasına göre sıralı
ABESE (080)
ÂDİYÂT (100)
AHKÂF (046)
AHZÂB (033)
A'LÂ (087)
ALAK (096)
ÂLİ İMRÂN (003)
ANKEBÛT (029)
A'RÂF (007)
ASR (103)
BAKARA (002)
BELED (090)
BEYYİNE (098)
BURÛC (085)
CÂSİYE (045)
CİNN (072)
CUMA (062)
DUHÂ (093)
DUHÂN (044)
EN'ÂM (006)
ENBİYÂ (021)
ENFÂL (008)
FÂTIR (035)
FÂTİHA (001)
FECR (089)
FELAK (113)
FETİH (048)
FÎL (105)
FURKÂN (025)
FUSSİLET (041)
GÂŞİYE (088)
HACC (022)
HADÎD (057)
HÂKKA (069)
HAŞR (059)
HİCR (015)
HUCURÂT (049)
HÛD (011)
HUMEZE (104)
İBRÂHÎM (014)
İHLÂS (112)
İNFİTÂR (082)
İNSÂN (DEHR) (076)
İNŞİKAK (084)
İNŞİRÂH (ŞERH) (094)
İSRÂ (017)
KADR (KADİR) (097)
KAF (050)
KÂFİRÛN (109)
KALEM (068)
KAMER (054)
KÂRİA (101)
KASAS (028)
KEHF (018)
KEVSER (108)
KIYÂME (075)
KUREYŞ (106)
LEYL (092)
LOKMÂN (031)
MÂİDE (005)
MÂÛN (107)
MEÂRİC (070)
MERYEM (019)
MUCÂDELE (058)
MUDDESSİR (074)
MUHAMMED (047)
MULK (067)
MU'MİN (040)
MU'MİNÛN (023)
MUMTEHİNE (060)
MUNÂFİKÛN (063)
MURSELÂT (077)
MUTAFFİFÎN (083)
MUZZEMMİL (073)
NAHL (016)
NÂS (114)
NASR (110)
NÂZİÂT (079)
NEBE (078)
NECM (053)
NEML (027)
NİSÂ (004)
NÛH (071)
NÛR (024)
RA'D (013)
RAHMÂN (055)
RÛM (030)
SÂD (038)
SAFF (061)
SÂFFÂT (037)
SEBE (034)
SECDE (032)
ŞEMS (091)
ŞUARÂ (026)
ŞÛRÂ (042)
TÂHÂ (020)
TAHRÎM (066)
TALÂK (065)
TÂRIK (086)
TEBBET (MESED) (111)
TEGÂBUN (064)
TEKÂSUR (102)
TEKVÎR (081)
TEVBE (009)
TÎN (095)
TÛR (052)
VÂKIA (056)
YÂSÎN (036)
YÛNUS (010)
YÛSUF (012)
ZÂRİYÂT (051)
ZİLZÂL (099)
ZUHRÛF (043)
ZUMER (039)
 

قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآئِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ

Kul hel min şurakâikum men yebdeul halka summe yuîduhu, kulillâhu yebdeul halka summe yuîduhu fe ennâ tu'fekûn(tu'fekûne).

De ki: “Sizin ortaklarınızdan (şirk koştuklarınızdan) örneksiz ilk defa yaratıp sonra onu geri döndürecek kim var?” De ki: “Örneksiz, ilk defa yaratıp sonra onu geri döndürecek Allah’tır. Öyleyse nasıl döndürülüyorsunuz?”


1.kul: de
2.hel: var mı
3.min şurakâi-kum : sizin şirk koştuklarınızdan, ortaklarınızdan
4.men: kim
5.yebdeu: örneksiz, ilk defa yaratır
6.el halka: yaratma, halketme
7.summe: sonra
8.yuîdu-hu: onu iade eder, geri döndürür, döndürecek
9.kulillâhu (kul allâhu): de ki Allah
10.yebdeu: örneksiz ilk defa yaratır
11.el halka: yaratma, halketme
12.summe: sonra
13.yuîdu-hu: onu iade eder, geri döndürür, döndürecek
14.fe ennâ: öyleyse nasıl
15.tu'fekûne: döndürülüyorsunuz


AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm

Allahû Tealâ, ilk defa, örneksiz yaratmaktan bahsediyor. O, Allah... Örneksiz ve ilk defa yaratır. O, örnek olur. Allahû Tealâ, kâinatı yaratmamışken sadece yokluk vardı. Allah, hiçbir şey yaratmamış ise sadece Allah vardır, Allah'tan başka hiçbir şey yoktur. Ne kadar evvele giderseniz gidin, Allah hep vardı. Ne kadar ebede giderseniz gidin, Allahû Tealâ hep var olacaktır.

Kâinat yokken gökler ile yer birdi. Allahû Tealâ, onları patlattı, mekânlarından koparıp dağıttı ve enerji partiküllerini, kâinatı oluşturmak üzere harekete geçirdi. Saniyenin milyonda biri kadar bir zaman parçasında bütün kâinatın parçacıkları, hangi gezegeni vücuda getireceklerse oraya bir anda ulaştılar. Allahû Tealâ, orada her enerji partikülünü, herbir çift nötrinoyu bir çift elektrona döndürdü. Böylece sonsuz hız, ışık hızının altında bir hıza düştü. İşte kâinat, böyle yaratıldı.

Allahû Tealâ'nın şu kâinattaki bütün gezegenlere verdiği itiş enerjisi, bilinmeyen bir kuvvet, bütün yıldızları birbirinden ayrılmaya sevkeden itici bir güç, kâinatı devamlı büyütmektedir. Allahû Tealâ'nın bütün gezegenlere verdiği bu kinetik enerji bir gün sona erecektir. Sona erdiği zaman büyüme duracak ve itiş enerjisi kalmadığı için artık gravitasyon (büyük kütlelerin küçük kütleleri çekme özelliği) başlayacaktır. Ay, Dünya tarafından çekilecek, Dünya, Ay ile beraber Güneş tarafından çekilecek; Ay Dünya ile, Dünya da Güneş ile birleşecektir. Bütün Güneş sistemleri, bütün kâinat adım adım birleşerek uzaylar küçülecektir. Küçülecek, küçülecek ve en küçük parçacık olan atomlardaki uzaylar da yok olacaktır. Ve sonra kâinat bir tek noktaya tekrar geri dönecektir.

İşte Allahû Tealâ, o noktada enerjiyi yok edecektir. Nasıl yoktan enerjiyi, enerjiden elektronları var etmiş ise, yok edişte önce elektronları enerjiye çevirecek, sonra da enerjiyi nasıl var etmiş ise o şekilde yok edecektir.

Allahû Tealâ diyor ki: “Herşey fani olacaktır. Ama Senin Zulcelâli Vel İkram olan Rabbin bakî kalacaktır.” İşte Allahû Tealâ böyle yarattı ve böyle de iade edecek; herşeyi tekrar sıfıra müncer (sona eren) kılacak ve yok edecektir.

55/RAHMÂN-26: Kullu men aleyhâ fân(fânin).
Bütün kişiler (insanlar ve cinler) fanidir (yok olucudur).

55/RAHMÂN-27: Ve yebkâ vechu rabbike zûl celâli vel ikrâm(ikrâmi).
Ve celâl ve ikram sahibi Rabbinin Vechi (Zatı) bâki kalacaktır.

Kelime Kelime Kur'ân-ı Kerim Lafzı ve Ruhu
Kısayollar: Kuran-ı Kerim Tefsiri, İmam İskender Ali Mihr (İskender Erol Evrenosoğlu) W, Bize Ulaşın, Site Haritası, "YÛNUS suresi, 34. ayeti" için 30 farklı Türkçe mealleri kıyasla
Hidayet ayetleri: 1/FÂTİHA-6, 2/BAKARA-18, 2/BAKARA-27, 2/BAKARA-46, 2/BAKARA-120, 2/BAKARA-156, 2/BAKARA-157, 2/BAKARA-213, 3/ÂLİ İMRÂN-20, 3/ÂLİ İMRÂN-73, 3/ÂLİ İMRÂN-101, 4/NİSÂ-58, 4/NİSÂ-175, 5/MÂİDE-16, 5/MÂİDE-35, 6/EN'ÂM-36, 6/EN'ÂM-87, 6/EN'ÂM-88, 6/EN'ÂM-154, 7/A'RÂF-40, 7/A'RÂF-181, 10/YÛNUS-7, 10/YÛNUS-25, 10/YÛNUS-26, 10/YÛNUS-35, 11/HÛD-29, 12/YÛSUF-108, 13/RA'D-21, 13/RA'D-22, 13/RA'D-25, 13/RA'D-27, 13/RA'D-36, 16/NAHL-9, 16/NAHL-121, 17/İSRÂ-15, 18/KEHF-17, 18/KEHF-110, 20/TÂHÂ-75, 20/TÂHÂ-82, 22/HACC-24, 23/MU'MİNÛN-60, 24/NÛR-42, 25/FURKÂN-57, 25/FURKÂN-71, 26/ŞUARÂ-78, 28/KASAS-56, 29/ANKEBÛT-5, 29/ANKEBÛT-23, 29/ANKEBÛT-26, 29/ANKEBÛT-69, 30/RÛM-8, 30/RÛM-31, 31/LOKMÂN-15, 32/SECDE-13, 32/SECDE-24, 33/AHZÂB-21, 34/SEBE-6, 35/FÂTIR-18, 38/SÂD-44, 39/ZUMER-17, 39/ZUMER-18, 39/ZUMER-23, 39/ZUMER-54, 40/MU'MİN-13, 40/MU'MİN-38, 40/MU'MİN-66, 41/FUSSİLET-33, 41/FUSSİLET-54, 42/ŞÛRÂ-13, 42/ŞÛRÂ-47, 43/ZUHRÛF-14, 47/MUHAMMED-5, 50/KAF-8, 51/ZÂRİYÂT-50, 70/MEÂRİC-32,