Sure sec
YÂSÎN Suresi

YÂSÎN Suresi Tefsiri, Türkçe Meali ve Açıklaması

YÂSÎN Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
share on facebook  tweet  share on google  print  

YÂSÎN Suresi Tefsiri, Türkçe Meali ve Açıklaması

Bismillâhirrahmânirrahîm

36/YÂSÎN Suresi 2. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Hakîm (hüküm ve hikmet sahibi) Kur’ân’a andolsun.
36/YÂSÎN Suresi 3. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Muhakkak ki sen, gerçekten gönderilen resûllerdensin.
36/YÂSÎN Suresi 4. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Sıratı Mustakîm üzerinde(sin).
36/YÂSÎN Suresi 5. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Azîz ve Rahîm olan Allah tarafından indirilmiştir.
36/YÂSÎN Suresi 6. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Babaları uyarılmamış bir kavmi, uyarman içindir. Çünkü onlar gâfillerdir.
36/YÂSÎN Suresi 7. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Andolsun ki (Allah’ın) söz(ü) onların çoğunun üzerine hak oldu. Artık onlar âmenû olmazlar (Allah’a ulaşmayı dilemezler).
36/YÂSÎN Suresi 8. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Muhakkak ki Biz, onların boyunlarına, çenelerine kadar halkalar (zincirler) kıldık (geçirdik). Bu sebeple onlar, başları yukarı kaldırılmış olanlardır.
36/YÂSÎN Suresi 9. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve onların önlerine ve arkalarına set kılarak (çekerek) böylece onları perdeledik. Artık onlar görmezler.
36/YÂSÎN Suresi 10. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve onları uyarsan da uyarmasan da onlar için eşittir. Onlar âmenû olmazlar (Allah’a ulaşmayı dilemezler).
36/YÂSÎN Suresi 11. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Sen sadece zikre tâbî olanı ve gaybte Rahmân’a huşû duyanı uyarırsın. Öyleyse onu mağfiret ile (günahların sevaba çevrilmesiyle) ve "kerim ecir" ile müjdele.
36/YÂSÎN Suresi 12. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Muhakkak ki Biz, ölüleri diriltiriz. Ve takdim ettiklerini ve onların eserlerini yazarız. Ve herşeyi İmam-ı Mübin’de (apaçık bir rehber’de) saydık (tespit ettik).
36/YÂSÎN Suresi 13. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve onlara, o şehrin halkını misal ver. Onlara resûller gelmişti.
36/YÂSÎN Suresi 14. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Onlara iki (resûl) göndermiştik. Fakat ikisini de tekzip ettiler (yalanladılar). Bunun üzerine (onları) üçüncü (resûl) ile azîz kıldık (destekledik). O zaman onlar: "Muhakkak ki biz, size gönderilmiş resûlleriz." dediler.
36/YÂSÎN Suresi 15. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Dediler ki: "Siz, bizim gibi beşerden başka bir şey değilsiniz. Ve Rahmân bir şey indirmedi. Siz sadece yalan söylüyorsunuz."
36/YÂSÎN Suresi 16. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: (Resûller) dediler ki: "Bizim, gerçekten size gönderilmiş resûller olduğumuzu Rabbimiz biliyor."
36/YÂSÎN Suresi 17. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve bizim üzerimizde açıkça tebliğden (bildirmekten) başka bir şey (sorumluluk) yoktur.
36/YÂSÎN Suresi 18. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: "Muhakkak ki biz, sizinle uğursuzluğa uğradık. Eğer siz gerçekten vazgeçmezseniz (son vermezseniz), sizi mutlaka taşlayacağız. Ve mutlaka bizden size elîm bir azap dokunacak." dediler.
36/YÂSÎN Suresi 19. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: "Uğursuzluğunuz sizinle beraberdir (kendinizdendir). Size zikir hatırlatılınca mı (uğursuzluğa uğruyorsunuz)? Hayır, siz müsrif (haddi aşan) bir kavimsiniz." dediler.
36/YÂSÎN Suresi 20. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve şehrin en uzak yerinden bir adam koşarak geldi. "Ey kavmim, (size) gönderilmiş olan resûllere tâbî olun!" dedi.
36/YÂSÎN Suresi 21. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: (Tebliğlerine karşılık) sizden ücret istemeyen (bu) kişilere tâbî olun. Ve onlar, mehdilerdir (hidayete ermiş ve hidayete erdirenlerdir).
36/YÂSÎN Suresi 22. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve ben, niçin beni Yaratan’a kul olmayayım ki; siz, O’na döndürüleceksiniz.
36/YÂSÎN Suresi 23. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ben, O’ndan başka ilâhlar edinir miyim? Eğer Rahmân bana bir zarar dilerse, onların şefaati bana bir (şey) fayda vermez (sağlamaz). Ve onlar beni kurtaramazlar.
36/YÂSÎN Suresi 24. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Eğer öyle olsaydı (putlara tapsaydım) muhakkak ki ben, mutlaka apaçık dalâlette olurdum.
36/YÂSÎN Suresi 25. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Muhakkak ki ben, sizin Rabbinize îmân ettim. Öyleyse beni işitin.
36/YÂSÎN Suresi 26. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: (Ona): "Cennete gir!" denildi. "Keşke kavmim bilseydi." dedi.
36/YÂSÎN Suresi 27. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Bu sebeple, Rabbimin bana mağfiret ettiğini ve ikram edilenlerden kıldığını (bilselerdi).
36/YÂSÎN Suresi 28. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve onun arkasından, onun kavmi üzerine gökten bir ordu indirmedik, indiriciler de olmadık.
36/YÂSÎN Suresi 29. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: (Onların cezası) sadece bir sayha (şiddetli ses dalgası) oldu. O zaman onlar sönenler oldular.
36/YÂSÎN Suresi 30. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: O kullara yazıklar olsun! Onlara hiçbir resûl gelmedi ki, onunla alay etmiş olmasınlar (hepsiyle alay ettiler).
36/YÂSÎN Suresi 31. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ondan önceki nice nesillerden (kimleri) helâk ettiğimizi, onların (helâk edilenlerin) kendilerine dönmediklerini görmediler mi?
36/YÂSÎN Suresi 32. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve ancak herkes toplandığı zaman (onlar da) huzurumuzda hazır bulundurulacak olanlardır.
36/YÂSÎN Suresi 33. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve ölü toprak onlara bir âyettir (mucizedir). Onu dirilttik ve ondan habbeler (taneler) çıkarttık. Böylece ondan yerler.
36/YÂSÎN Suresi 34. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve orada, hurma ve üzüm bahçeleri kıldık (yaptık). Ve orada, pınarlar fışkırttık.
36/YÂSÎN Suresi 35. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Onun ürünlerinden (meyvelerinden) ve elleriyle yaptıklarından yesinler diye. Hâlâ şükretmezler mi?
36/YÂSÎN Suresi 36. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Arzın yetiştirdiği herşeyden, onların nefslerinden ve bilmedikleri şeylerden çiftler (eşler) yaratan, O (Allah), Sübhan’dır (herşeyden münezzeh).
36/YÂSÎN Suresi 37. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve gece onlar için bir âyettir (ibrettir). Ondan gündüzü sıyırırız (çekip alırız). O zaman onlar karanlıkta kalanlardır.
36/YÂSÎN Suresi 38. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve Güneş, onun için istikrarlı kılınan (yörüngesinde) akar gider. İşte bu azîz ve alîm olan (en iyi bilen) Allah’ın takdiridir.
36/YÂSÎN Suresi 39. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve Ay, kurumuş hurma salkımı dalı gibi bir şekil (bedir şeklinden hilâl) haline dönünceye kadar ona menziller takdir ettik.
36/YÂSÎN Suresi 40. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Güneş’in Ay’a yetişmesi ve gecenin gündüzü geçmesi mümkün olamaz. Ve hepsi feleklerinde (yörüngelerinde) yüzerler (seyrederler).
36/YÂSÎN Suresi 41. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve onların zürriyetlerini (nesillerini) dolu gemilerde taşımamız onlar için bir âyettir.
36/YÂSÎN Suresi 42. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve onlar için, onun gibi (gemiler gibi) binecekleri şeyler yarattık.
36/YÂSÎN Suresi 43. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve dilersek onları boğarız, o zaman onlara yardım edilmez ve onlar kurtarılmaz.
36/YÂSÎN Suresi 44. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Bizden bir rahmet ve belli bir zamana kadar metalanmaları (faydalanmaları) hariç.
36/YÂSÎN Suresi 45. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve onlara: "Önünüzde ve arkanızda olan şeylerden sakının. Umulur ki böylece rahmet olunursunuz." denilmişti.
36/YÂSÎN Suresi 46. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve Rab’lerinin âyetlerinden hiçbir âyet gelmez ki, ondan yüz çevirenler olmasınlar.
36/YÂSÎN Suresi 47. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve onlara "Allah’ın sizi rızıklandırdığı şeylerden infâk edin (verin)." denildiği zaman kâfirler, âmenû olanlara: "Allah’ın dileseydi, doyuracağı kişiyi biz mi doyuracağız? Siz ancak apaçık bir dalâlet içindesiniz." dediler.
36/YÂSÎN Suresi 48. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: "Ve eğer siz doğru söyleyenlerseniz, bu vaad ne zaman?" derler.
36/YÂSÎN Suresi 49. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Onlar tartışırken, onları alacak (yakalayacak) olan tek bir sayhadan (şiddetli ses dalgasından) başka bir şey gözlemiyorlar (beklemiyorlar).
36/YÂSÎN Suresi 50. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Artık vasiyet etmeye güçleri yetmez. Ve ailelerine dönemezler.
36/YÂSÎN Suresi 51. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve sur’a üfürülmüştür. İşte o zaman onlar, mezarlarından Rab’lerine koşarlar (uçarlar, yükselirler).
36/YÂSÎN Suresi 52. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: "Eyvahlar olsun bize, mezarlarımızdan bizi kim beas etti (kaldırdı)? Bu, Rahmân’ın vaadettiği şeydir. Ve resûller doğru söylemişler." dediler.
36/YÂSÎN Suresi 53. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Sadece tek bir sayha (şiddetli ses dalgası)! İşte o zaman onlar, hepsi huzurumuzda hazır bulunanlardır.
36/YÂSÎN Suresi 54. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: İşte o gün (hiç)bir kimseye, (hiç)bir şeyle zulmedilmez. Ve amellerinizden başka bir şey ile cezalandırılmazsınız.
36/YÂSÎN Suresi 55. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Muhakkak ki cennet ehli, o gün zevkli bir meşguliyet içinde olanlardır.
36/YÂSÎN Suresi 56. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Onlar ve eşleri, gölgeliklerde tahtlar üzerinde yaslanmış olanlardır.
36/YÂSÎN Suresi 57. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Orada onlar için meyveler ve istedikleri (her)şey vardır.
36/YÂSÎN Suresi 58. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Rahîm olan Rab’ten "selâm" sözü (vardır).
36/YÂSÎN Suresi 59. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve ey mücrimler (suçlular)! Bugün ayrılın (bir kenara çekilin).
36/YÂSÎN Suresi 60. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ey Âdemoğulları! Ben, sizlerden şeytana kul olmayacağınıza dair ahd almadım mı? Muhakkak ki o (şeytan), size apaçık bir düşmandır.
36/YÂSÎN Suresi 61. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve Ben, sizden Bana kul olmanıza (dair ahd almadım mı?) Bu da Sıratı Mustakîm (üzerinde bulunmak)tır.
36/YÂSÎN Suresi 62. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve andolsun ki sizden birçoklarını dalâlette bıraktı. Hâlâ akıl etmez misiniz?
36/YÂSÎN Suresi 63. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Size vaadedilmiş olan cehennem (işte) budur.
36/YÂSÎN Suresi 64. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: İnkâr etmeniz sebebiyle bugün ona (cehenneme) yaslanın (girin).
36/YÂSÎN Suresi 65. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Bugün onların ağızlarını mühürleriz. Kazanmış olduklarını (yaptıklarını) Bize, onların elleri anlatır, ayakları şahitlik eder.
36/YÂSÎN Suresi 66. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve eğer dileseydik, elbette gözlerini mahvederdik (kör ederdik). O zaman yolda (sağa sola) koşuştururlardı. Bundan sonra nasıl görürler?
36/YÂSÎN Suresi 67. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve eğer dileseydik, elbette onları mekânlarında (bulundukları yerde) değiştirirdik. O zaman ileri gitmeye ve geri dönmeye güçleri yetmezdi.
36/YÂSÎN Suresi 68. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve kimin ömrünü uzatırsak, onun yaratılışını tersine çeviririz (kuvvetini gideririz). Hâlâ akıl etmezler mi?
36/YÂSÎN Suresi 69. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve Biz, O’na (Peygamber’e) şiir öğretmedik. Ve (bu), O’na yakışmaz. O (O’na indirilen), sadece zikir ve apaçık Kur’ân’dır.
36/YÂSÎN Suresi 70. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: (Kur’ân’ın indirilmesi), hayy olanları inzar etmek (uyarmak) ve (azap) sözünün kâfirlerin üzerine hak olması içindir.
36/YÂSÎN Suresi 71. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ellerimizle (kudretimizle) yaptığımız şeylerden onlar için hayvanları nasıl halkettiğimizi görmediler mi? Onlar, böylece onlara (hayvanlara) malik olurlar.
36/YÂSÎN Suresi 72. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve Biz onları (hayvanları), onlara zelil (itaatkâr) yaptık. Böylece onlardan, kendilerinin binekleri oldu (onlara binerler) ve onlardan (etlerinden) yerler.
36/YÂSÎN Suresi 73. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve onlarda, kendileri için (birçok) menfaatler (yararlar) ve içecek şeyler (süt) vardır. Hâlâ şükretmezler mi?
36/YÂSÎN Suresi 74. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve yardım olunacaklarını ümit ederek, Allah’tan başka ilâhlar edindiler.
36/YÂSÎN Suresi 75. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: (O ilâhlar), onlara yardım etmeye muktedir değildirler. Ve kendileri, onlar (o ilâhlar) için, (onlara yardıma) hazır askerlerdir.
36/YÂSÎN Suresi 76. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Artık onların sözleri seni mahzun etmesin. Muhakkak ki Biz, sakladıklarını da açıkladıklarını da biliriz.
36/YÂSÎN Suresi 77. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: İnsan, onu bir nutfeden nasıl yarattığımızı görmedi mi? Sonra da Bize (karşı) apaçık hasım (düşman) oldu.
36/YÂSÎN Suresi 78. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve kendi yaratılışını unutup Bize misal getirdi: "Kemiklerimiz çürüyüp dağılmış haldeyken kim onlara can verecek?" dedi.
36/YÂSÎN Suresi 79. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: De ki: "Onu ilk defa inşa eden (Yaratan), ona hayat verecek. Ve O, bütün yaratışları En İyi Bilen’dir."
36/YÂSÎN Suresi 80. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Yeşil ağaçtan sizin için ateş (oksijen) kılan (çıkaran), O’dur. Böylece siz, ondan yakarsınız.
36/YÂSÎN Suresi 81. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Gökleri ve yerleri yaratan, onların bir eşini daha yaratmaya kaadir değil midir? Evet O, (yegâne) Yaratıcı ve En İyi Bilen’dir.
36/YÂSÎN Suresi 82. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: O (Allah), bir şey irade ettiği (dilediği) zaman O’nun emri, sadece ona: "Ol!" demektir. O, hemen olur.
36/YÂSÎN Suresi 83. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: İşte O, Sübhan’dır. Herşeyin melekûtu (mülkü ve hükümdarlığı) O’nun elindedir. Ve O’na döndürüleceksiniz.
Hafız Abu Bakr al Shatri sesinden YÂSÎN Suresi dinle!
Hafız Maher Al Mueaqly sesinden YÂSÎN Suresi dinle!
Hafız Mishary AlAfasy sesinden YÂSÎN Suresi dinle!
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
close tefsir menu

YÂSÎN Suresi Tefsiri

YÂSÎN Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.