Sure sec
SECDE Suresi

SECDE Suresi Tefsiri, Türkçe Meali ve Açıklaması

SECDE Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
share on facebook  tweet  share on google  print  

SECDE Suresi Tefsiri, Türkçe Meali ve Açıklaması

Bismillâhirrahmânirrahîm

32/SECDE Suresi 2. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Hakkında şüphe olmayan Kitab’ın indirilişi, âlemlerin Rabbindendir.
32/SECDE Suresi 3. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Yoksa "O’nu uydurdu" mu diyorlar? Hayır! O, Rabbinden bir haktır. Senden önce kendilerine nezir (peygamber) gelmemiş olan kavmi uyarman içindir. Umulur ki böylece onlar, hidayete ererler.
32/SECDE Suresi 4. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: O Allah ki; gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri altı günde halketti (yarattı). Sonra arşa istiva etti (arşı sevva etti, dizayn etti, vechi arşta karar kıldı). Sizin O’ndan başka dostunuz ve şefaatçiniz yoktur. Hâlâ tezekkür etmez misiniz?
32/SECDE Suresi 5. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Gökten arza kadar emri (Allah’tan gelen ve Allah’a dönen herşeyi) tedbir eder (düzenler). Sonra bir günde O’na yükselir ki, (o bir günün) süresi, sizin (dünya ölçülerine göre) saymanızla 1000 senedir.
32/SECDE Suresi 6. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: İşte O, gaybı (görünmeyeni) ve görüneni bilen Azîz’dir (yüce), Rahîm’dir (Rahîm esmasıyla tecelli eden).
32/SECDE Suresi 7. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ki O, herşeyin yaratılışını en güzel yapan ve insanı yaratmaya, ilk defa tînden (nemli topraktan) başlayandır.
32/SECDE Suresi 8. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Sonra onun neslini, basit bir suyun özünden (nutfeden) kıldı (yarattı).
32/SECDE Suresi 9. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Sonra (Allah), onu dizayn etti ve onun içine (vechin, fizik vücudun içine) ruhundan üfürdü ve sizler için sem’î (işitme hassası), basar (görme hassası) ve fuad (idrak etme hassası) kıldı. Ne kadar az şükrediyorsunuz.
32/SECDE Suresi 10. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve dediler ki: "Biz yerde (toprağın içinde) (toprağa) karıştığımız zaman biz mutlaka yeni bir yaratılış içinde mi olacağız?" Hayır, onlar, Rab’lerine mülâki olmayı (ulaşmayı) inkâr edenlerdir.
32/SECDE Suresi 11. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: De ki: “Size vekil kılınan ölüm meleği, sizi vefat ettirecek (öldürecek). Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz.”
32/SECDE Suresi 12. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve keşke mücrimleri, Rab’lerinin huzurunda başlarını eğerek: "Rabbimiz, biz gördük ve işittik. (Bundan sonra) bizi (dünyaya) geri döndür, salih amel yapalım. Muhakkak ki biz, mukinun (yakîn hasıl edenler) olduk." (derken) görseydin.
32/SECDE Suresi 13. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve eğer dileseydik, bütün nefslere kendi hidayetlerini elbette verirdik (herkesi hidayete erdirirdik). Fakat Benim: "Mutlaka cehennemi, tamamen cinlerden ve insanlardan dolduracağım." sözü(m) hak oldu.
32/SECDE Suresi 14. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Öyleyse bu "likâe" (Allah’a ulaşma) gününüzü, unutmanızdan dolayı (azabı) tadın. Muhakkak ki Biz de sizi unuttuk. Ve yaptıklarınız sebebiyle ebedî azabı tadın.
32/SECDE Suresi 15. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Fakat Bizim âyetlerimize îmân edenler (âmenû olanlar) onlardır ki, (âyetlerimiz) zikredildiği zaman (hemen) secde ederek yere kapanırlar. Ve Rab’lerini hamd ile tesbih ederler ve onlar kibirlenmezler.
32/SECDE Suresi 16. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Yanlarını yataktan uzaklaştırırlar (yan üstü yatarken kalkarlar). Rab’lerine korku ve ümitle dua ederler. Ve onları rızıklandırdığımız şeylerden infâk ederler (verirler).
32/SECDE Suresi 17. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Artık hiçbir nefs (hiç kimse), yapmış olduklarına mükâfat olarak, onlar için gözaydınlığından nelerin saklı olduğunu bilmez.
32/SECDE Suresi 18. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Öyleyse mü’min olan kimse, fasık olan kimse gibi midir? Onlar müsavi (eşit) olmazlar.
32/SECDE Suresi 19. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Fakat âmenû olanlar (Allah’a ulaşmayı dilemiş olanlar) ve salih amel (nefs tezkiyesi) yapanlar, işte onlar için yapmış olduklarından dolayı ikram olarak meva cennetleri vardır.
32/SECDE Suresi 20. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve fakat fasık olanlar, onların mevası (barınağı) ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde oraya iade edilirler (geri döndürülürler). Ve onlara: "Ateşin azabını tadın! Ki onu tekzip etmiştiniz (yalanlamıştınız)." denir.
32/SECDE Suresi 21. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve Biz, mutlaka büyük azaptan önce, daha yakın olan azaptan onlara elbette tattıracağız. Umulur ki, böylece onlar (Allah’a ulaşmayı dileyerek, Allah’a) dönerler.
32/SECDE Suresi 22. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve Rabbinin âyetleri zikredildikten (hatırlatıldıktan) sonra ondan yüz çeviren kimseden daha zalim kim vardır? Muhakkak ki Biz, mücrimlerden intikam alacak olanlarız.
32/SECDE Suresi 23. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve andolsun ki Musa (A.S)’a kitap verdik. Bundan sonra sen, O’na (Allah’a) mülâki olmaktan (hayattayken ruhunu Allah’a ulaştırmaktan) şüphe içinde olma. Ve O’nu (Tevrat’ı) İsrailoğulları için hidayet rehberi (Allah’a ulaştırıcı) kıldık.
32/SECDE Suresi 24. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve onlardan, emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık, sabır sahibi oldukları ve âyetlerimize (Hakk’ul yakîn seviyesinde) yakîn hasıl etmiş oldukları için.
32/SECDE Suresi 25. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Muhakkak ki senin Rabbin; O, kıyâmet günü ihtilâf etmiş oldukları şey konusunda onların arasını (haklıyı haksızdan) ayırır (hüküm verir).
32/SECDE Suresi 26. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Onları hidayete erdirmedi mi? Onlardan önceki nesillerden nicelerini helâk ettik (etmiş olmamız). Onların (evvelce) meskûn oldukları yerlerde (yurtlarında) dolaşıyorlar. Muhakkak ki bunda, elbette âyetler (deliller, ibretler) vardır. Hâlâ işitmeyecekler mi?
32/SECDE Suresi 27. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Onlar, suyu kurak araziye nasıl sevkediyoruz görmediler mi? Böylece oradan ekinler çıkarırız, ondan hayvanları. Ve onlar yerler. Hâlâ görmüyorlar mı?
32/SECDE Suresi 28. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve eğer siz sadık(lar)sanız, "Bu fetih ne zaman?" derler.
32/SECDE Suresi 29. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: De ki: "Fetih günü, kâfir olanlara (Allah’a ulaşmayı dilemeyenlere) îmânları bir fayda vermez ve onlara süre verilmez."
32/SECDE Suresi 30. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Öyleyse artık onlardan yüz çevir ve bekle! Muhakkak ki onlar (da) bekleyenlerdir.
Hafız Abu Bakr al Shatri sesinden SECDE Suresi dinle!
Hafız Maher Al Mueaqly sesinden SECDE Suresi dinle!
Hafız Mishary AlAfasy sesinden SECDE Suresi dinle!
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.