Sure sec
SÂFFÂT Suresi

SÂFFÂT Suresi Tefsiri, Türkçe Meali ve Açıklaması

SÂFFÂT Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
share on facebook  tweet  share on google  print  

SÂFFÂT Suresi Tefsiri, Türkçe Meali ve Açıklaması

Bismillâhirrahmânirrahîm

37/SÂFFÂT Suresi 1. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve saf bağlayarak (huşû ile Allah’ın huzurunda) saf halinde bulunanlara andolsun.
37/SÂFFÂT Suresi 2. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Toplayıp sevkedenlere (sağ ve sol kanat velîlerine).
37/SÂFFÂT Suresi 3. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Zikrederek (Kur’ân) tilâvet edenlere (okuyanlara) (andolsun).
37/SÂFFÂT Suresi 4. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Muhakkak ki sizin İlâhınız, mutlaka Tek’tir.
37/SÂFFÂT Suresi 5. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Göklerin, yerin ve ikisi arasında olanların Rabbidir. Ve doğuların (da) Rabbidir.
37/SÂFFÂT Suresi 6. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Muhakkak ki Biz; dünya semasını, yıldızları ziynet kılarak süsledik.
37/SÂFFÂT Suresi 7. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve marid (azgın ve asi) şeytanların hepsinden muhafaza ederek.
37/SÂFFÂT Suresi 8. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Melei A’lâ’ya kulak verip dinleyemezler ve her taraftan atılırlar (kovulurlar).
37/SÂFFÂT Suresi 9. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Kovulmuş olarak, onlar için kesilmeyen sürekli azap vardır.
37/SÂFFÂT Suresi 10. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ancak kim bir söz kapıp kaçarsa, o taktirde kayıp giden yakıcı bir alev onu takip eder (ona ulaşır, yok eder).
37/SÂFFÂT Suresi 11. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Hayır, onlardan fetva iste (sor): "Onlar mı yaratılış bakımından daha kuvvetli, yoksa Bizim (diğer) yarattıklarımız mı?" Muhakkak ki Biz, onları yapışkan nemli topraktan yarattık.
37/SÂFFÂT Suresi 12. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Evet, sen hayret ettin ve onlar (ise) alay ediyorlar.
37/SÂFFÂT Suresi 13. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve (onlara) hatırlatılınca (anlatılınca) tezekkür etmezler (dinleyip hükme varamazlar).
37/SÂFFÂT Suresi 14. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve bir âyet (mucize) gördükleri zaman alay ederler.
37/SÂFFÂT Suresi 15. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve: "Bu sadece apaçık bir sihirdir." dediler (derler).
37/SÂFFÂT Suresi 16. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Öldüğümüz, toprak ve kemik olduğumuz zaman mı? Gerçekten biz, mutlaka beas edilenler (diriltilenler) mi olacağız?
37/SÂFFÂT Suresi 17. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve evvelki babalarımız (atalarımız) da mı?
37/SÂFFÂT Suresi 18. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: "Evet ve siz (yeniden yaratıldığınız zaman) hor ve hakir olacaklarsınız." de.
37/SÂFFÂT Suresi 19. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: İşte o, sadece tek bir çığlıktır. Onlar işte o zaman (diriltilince) bakacaklar (görecekler).
37/SÂFFÂT Suresi 20. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: "Ve eyvahlar olsun bize, (işte) bu dîn günüdür." dediler.
37/SÂFFÂT Suresi 21. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: (İşte) bu tekzip etmiş (yalanlamış) olduğunuz fasıl (haklıyı haksızdan ayırma, hüküm verme) günüdür.
37/SÂFFÂT Suresi 22. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Zulmedenleri ve onların eşlerini (zevcelerini) haşredin (biraraya toplayın)! Ve onların tapmış oldukları şeyleri (de).
37/SÂFFÂT Suresi 23. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Allah’tan başka (taptıkları). Artık onları cahîm (cehennem) yoluna hidayet edin (ulaştırın).
37/SÂFFÂT Suresi 24. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Artık onları tevkif edin (tutuklayın). Muhakkak ki onlar, mesuldürler (sorumludurlar).
37/SÂFFÂT Suresi 25. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Size ne oldu ki yardımlaşmıyorsunuz.
37/SÂFFÂT Suresi 26. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Hayır, onlar bugün teslim olanlardır.
37/SÂFFÂT Suresi 27. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve karşılıklı yönelip birbirlerine (hesap) sorarlar.
37/SÂFFÂT Suresi 28. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: "Gerçekten siz bize, sağ taraftan (Allah taraftarıymış gibi) geliyordunuz." dediler (derler).
37/SÂFFÂT Suresi 29. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: "Hayır, siz mü’min olmamıştınız (Allah’a ulaşmayı dilememiştiniz)." dediler (derler).
37/SÂFFÂT Suresi 30. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve bizim, sizin üzerinizde bir sultanlığımız, hükümranlığımız olmadı (yoktu). Hayır siz azgın bir kavim olmuştunuz.
37/SÂFFÂT Suresi 31. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Artık Rabbimizin (azap) sözü üzerimize hak oldu. Muhakkak ki biz, onu (azabı) mutlaka tadacak olanlarız.
37/SÂFFÂT Suresi 32. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Evet, sizi biz azdırdık. Gerçekten biz azgınlar olmuştuk.
37/SÂFFÂT Suresi 33. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: İşte muhakkak ki onlar, izin günü azapta ortak olanlardır.
37/SÂFFÂT Suresi 34. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Gerçekten Biz, mücrimlere (suçlulara) işte böyle yaparız.
37/SÂFFÂT Suresi 35. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Onlara: "Allah’tan başka İlâh yoktur." denildiği zaman, onlar mutlaka kibirleniyorlardı.
37/SÂFFÂT Suresi 36. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve onlar: "Mecnun (deli) bir şair için, gerçekten biz, ilâhlarımızı terkedenler mi olacağız?" diyorlar(dı).
37/SÂFFÂT Suresi 37. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Hayır, o hakkı getirdi. Ve mürselleri (gönderilmiş olan resûlleri) tasdik etti.
37/SÂFFÂT Suresi 38. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Muhakkak ki siz, elîm azabı mutlaka tadacak olanlarsınız.
37/SÂFFÂT Suresi 39. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve yapmış olduklarınızdan başka bir şeyle cezalandırılmazsınız.
37/SÂFFÂT Suresi 40. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Allah’ın muhlis (halis) kulları hariç.
37/SÂFFÂT Suresi 41. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: İşte onlar; onlar için malûm (bilinen) bir rızık vardır.
37/SÂFFÂT Suresi 42. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve meyveler, onlar ikram olunanlardır.
37/SÂFFÂT Suresi 44. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Karşılıklı tahtlar üzerinde.
37/SÂFFÂT Suresi 45. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Onların etrafında akan sudan (doldurulmuş) kadehler dolaştırılır.
37/SÂFFÂT Suresi 46. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Berrak, içenler için lezzetli.
37/SÂFFÂT Suresi 47. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Onun içinde aklı gideren bir şey yoktur. Ve onlar, ondan (o maiden) sarhoş olmazlar.
37/SÂFFÂT Suresi 48. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve onların yanında, bakışlarını saklayan (sadece onlara çeviren) güzel gözlü kadınlar vardır.
37/SÂFFÂT Suresi 49. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Onlar muhafaza edilmiş (el değmemiş) yumurta gibidir.
37/SÂFFÂT Suresi 50. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Bundan sonra, karşılıklı yönelip birbirlerine sorarlar.
37/SÂFFÂT Suresi 51. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Onlardan konuşan birisi: "Gerçekten benim bir yakınım vardı." dedi (der).
37/SÂFFÂT Suresi 52. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: "Sen gerçekten (tekrar dirilmeyi) tasdik edenlerden misin?" dedi.
37/SÂFFÂT Suresi 53. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Öldüğümüz, toprak ve kemik olduğumuz zaman mı? Gerçekten biz mutlaka cezalandırılacak olanlar mıyız?
37/SÂFFÂT Suresi 54. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: "Siz muttali olanlar mısınız (onun halini yakînen bilenler misiniz)?" dedi.
37/SÂFFÂT Suresi 55. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: O zaman (onun haline) muttali oldu. Ve böylece onu ateşin ortasında gördü.
37/SÂFFÂT Suresi 56. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: "Allah’a yemin olsun ki, sen az daha beni de gerçekten helâk edecektin?" dedi.
37/SÂFFÂT Suresi 57. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve eğer Rabbimin ni’meti olmasaydı, mutlaka ben de (cehennemde yanmak üzere) hazır bulundurulanlardan olurdum.
37/SÂFFÂT Suresi 58. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Artık biz (bir daha) ölecek değiliz, öyle değil mi?
37/SÂFFÂT Suresi 59. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Bizim ilk ölümümüz hariç. Ve biz azap görecek olanlar (da) değiliz.
37/SÂFFÂT Suresi 60. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Muhakkak ki bu gerçekten fevzül azîmdir (en büyük kurtuluştur).
37/SÂFFÂT Suresi 61. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Artık amel edenler, bunun (fevzül azîm hedefine ulaşmak) için çalışsınlar.
37/SÂFFÂT Suresi 62. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Nüzul (Allah’tan indirilen karşılık) olarak bu mu yoksa zakkum ağacı mı daha hayırlı?
37/SÂFFÂT Suresi 63. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Muhakkak ki Biz, onu (zakkum ağacını) zalimler için fitne (imtihan) kıldık.
37/SÂFFÂT Suresi 64. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Muhakkak ki o (zakkum ağacı), cahîmin (cehennemin) dibinde çıkan bir ağaçtır.
37/SÂFFÂT Suresi 65. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Onun meyveleri şeytanların başları gibidir.
37/SÂFFÂT Suresi 66. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Muhakkak ki onlar, mutlaka ondan (zakkum ağacından) yiyecek, böylece onunla karınlarını dolduracak (doyuracak) olanlardır.
37/SÂFFÂT Suresi 67. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Sonra da muhakkak ki onlar için onun üstüne, mutlaka hamim (kaynar su) karıştırılmış (içecek) vardır.
37/SÂFFÂT Suresi 68. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Sonra muhakkak ki onların mercileri (dönüşleri), kesinlikle cehennemedir.
37/SÂFFÂT Suresi 69. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Muhakkak ki onlar, babalarını (atalarını) dalâlette buldular.
37/SÂFFÂT Suresi 70. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Onlar, onların (babalarının) izleri üzerinde koşuyorlar(dı).
37/SÂFFÂT Suresi 71. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Andolsun ki, onlardan önce, evvelkilerin çoğu (da) dalâlette idiler.
37/SÂFFÂT Suresi 72. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve andolsun ki, onlara nezirler (uyarıcılar) gönderdik.
37/SÂFFÂT Suresi 73. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: O zaman uyarılanların akıbetleri nasıl oldu, bak!
37/SÂFFÂT Suresi 74. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ancak Allah’ın muhlis kulları hariç.
37/SÂFFÂT Suresi 75. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve andolsun ki Nuh (A.S), Bize nida etti. İşte duasına icabet edilenler gerçekten ne güzel (ne güzel bir durumdadırlar).
37/SÂFFÂT Suresi 76. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve O’nu (Hz. Nuh’u) ve O’nun ailesini kerbil azîmden (büyük üzüntüden) kurtardık.
37/SÂFFÂT Suresi 77. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve O’nun (Nuh A.S’ın) zürriyetini (kıyâmete kadar) bâki kalanlardan kıldık.
37/SÂFFÂT Suresi 78. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve sonrakiler arasında ona (şerefli bir anı) bıraktık.
37/SÂFFÂT Suresi 79. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Âlemler içinde Nuh (A.S)’a selâm olsun.
37/SÂFFÂT Suresi 80. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Muhakkak ki Biz, muhsinleri işte böyle mükâfatlandırırız.
37/SÂFFÂT Suresi 81. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Muhakkak ki o, Bizim mü’min (Allah’a ulaşmayı dileyip bütün makamları kazanan) kullarımızdandır.
37/SÂFFÂT Suresi 82. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Sonra diğerlerini (suda) boğduk.
37/SÂFFÂT Suresi 83. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve muhakkak ki, onun dîninden olanlardan (önemli biri de) İbrâhîm (A.S)’dır.
37/SÂFFÂT Suresi 84. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: O, Rabbine selîm bir kalp ile gelmişti.
37/SÂFFÂT Suresi 85. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Babasına ve kavmine: "Nedir bu sizin taptıklarınız?" demişti.
37/SÂFFÂT Suresi 86. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: İftira ederek mi (Allah’a karşı yalan söyleyerek mi) Allah’tan başka ilâhlar istiyorsunuz?
37/SÂFFÂT Suresi 87. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Âlemlerin Rabbi hakkında sizin zannınız nedir?
37/SÂFFÂT Suresi 88. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Sonra yıldızlara nazar ederek baktı.
37/SÂFFÂT Suresi 89. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Bunun üzerine "Ben gerçekten hastayım." dedi.
37/SÂFFÂT Suresi 90. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Bunun üzerine ona arkalarını dönüp gittiler.
37/SÂFFÂT Suresi 91. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Onların ilâhları ile ilgilendi ve: "Yani (siz yemek) yemiyor musunuz?" dedi.
37/SÂFFÂT Suresi 92. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Yoksa siz konuşmuyor musunuz?
37/SÂFFÂT Suresi 93. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Sağ eliyle vurarak onları devirdi (kırdı).
37/SÂFFÂT Suresi 94. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Bunun üzerine hızlı hızlı koşarak karşısına dikildiler.
37/SÂFFÂT Suresi 95. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: (İbrâhîm A.S): "Siz yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz?" dedi.
37/SÂFFÂT Suresi 96. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve (oysaki) sizi de, yaptığınız şeyleri de Allah yarattı.
37/SÂFFÂT Suresi 97. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: "Onun için yüksek binalar (mancınık) inşa edin. Sonra da onu alevlerle yanan ateşin içine atın!" dediler.
37/SÂFFÂT Suresi 98. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Sonra ona tuzak hazırlamak istediler. Bunun üzerine onları esfelîn (en çok sefil olanlar) kıldık.
37/SÂFFÂT Suresi 99. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: "Ve muhakkak ki ben, Rabbime ulaşan olacağım. O, beni hidayete erdirecek." dedi.
37/SÂFFÂT Suresi 100. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Rabbim, bana salihlerden (evlâtlar) bağışla.
37/SÂFFÂT Suresi 101. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Böylece onu, halim bir oğulla müjdeledik.
37/SÂFFÂT Suresi 102. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Böylece onunla beraber çalışma çağına eriştiği zaman dedi ki: "Ey oğulcuğum! Gerçekten ben, uykuda seni boğazladığımı gördüm. Haydi bak (bir düşün). Bu konudaki görüşün nedir?" (İsmail A.S): "Ey babacığım! Emrolunduğun şeyi yap. İnşaallah beni sabredenlerden bulacaksın" dedi.
37/SÂFFÂT Suresi 103. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Böylece ikisi de (Allah’a) teslim olunca, (İbrâhîm A.S) onu alnı üzerine yatırdı.
37/SÂFFÂT Suresi 104. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve ona "Ey İbrâhîm!" diye nida ettik (seslendik).
37/SÂFFÂT Suresi 105. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Sen rüyaya sadık kaldın (yerine getirdin). Muhakkak ki Biz, muhsinleri işte böyle mükâfatlandırırız.
37/SÂFFÂT Suresi 106. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Muhakkak ki bu, kesin olarak apaçık bir imtihandır.
37/SÂFFÂT Suresi 107. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve ona büyük bir kurbanı fidye (oğluna karşı bedel olarak) verdik.
37/SÂFFÂT Suresi 108. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Sonrakiler arasında ona (şerefli bir anı) bıraktık.
37/SÂFFÂT Suresi 109. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: İbrâhîm (A.S)’a selâm olsun.
37/SÂFFÂT Suresi 110. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Biz, muhsinleri işte böyle mükâfatlandırırız.
37/SÂFFÂT Suresi 111. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Muhakkak ki o, Bizim mü’min (Allah’a ulaşmayı dileyip bütün makamları kazanan) kullarımızdandır.
37/SÂFFÂT Suresi 112. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve Biz, onu salihlerden bir Nebî (Peygamber) olan İshak ile müjdeledik.
37/SÂFFÂT Suresi 113. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve O’na (Hz. İbrâhîm’e) ve İshak’a bereket verdik (mübarek kıldık). Ve ikisinin zürriyetinden muhsin olan (da), nefsine apaçık zulmeden (de) var.
37/SÂFFÂT Suresi 114. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve andolsun ki Musa (A.S)’ı ve Harun (A.S)’ı ni’metlendirdik.
37/SÂFFÂT Suresi 115. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve ikisini ve onların kavimlerini kerbil azîmden (büyük üzüntüden) kurtardık.
37/SÂFFÂT Suresi 116. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve onlara yardım ettik. Böylece gâlip gelenler onlar oldu.
37/SÂFFÂT Suresi 117. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve ikisine (hakikati) açıklayan kitabı verdik.
37/SÂFFÂT Suresi 118. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve ikisini (de) Sıratı Mustakîm'e hidayet ettik (ulaştırdık).
37/SÂFFÂT Suresi 119. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve sonrakiler arasında ikisine (şerefli bir anı) bıraktık.
37/SÂFFÂT Suresi 120. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Musa (A.S)’a ve Harun (A.S)’a selâm olsun.
37/SÂFFÂT Suresi 121. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Muhakkak ki Biz, muhsinleri işte böyle mükâfatlandırırız.
37/SÂFFÂT Suresi 122. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Muhakkak ki ikisi (de) Bizim mü’min (Allah’a ulaşmayı dileyip bütün makamları kazanan) kullarımızdandır.
37/SÂFFÂT Suresi 123. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve muhakkak ki İlyas (A.S), mutlaka gönderilen (resûl)lerdendir.
37/SÂFFÂT Suresi 124. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: (İlyas A.S) kavmine: "Siz takva sahibi olmayacak mısınız?" demişti.
37/SÂFFÂT Suresi 125. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Siz (bir put olan) Ba’le mi tapıyorsunuz? Ve Yaratıcılar’ın En Güzeli’ni (Allah’ı) terk mi ediyorsunuz (vaz mı geçiyorsunuz)?
37/SÂFFÂT Suresi 126. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Allah, sizin ve evvelki babalarınızın (atalarınızın) Rabbidir.
37/SÂFFÂT Suresi 127. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Fakat onu yalanladılar. Bu sebeple muhakkak ki onlar, gerçekten (cehennemde) hazır bulundurulacak olanlardır.
37/SÂFFÂT Suresi 128. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Allah’ın muhlis kulları hariç.
37/SÂFFÂT Suresi 129. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve sonrakiler arasında ona (şerefli bir anı) bıraktık.
37/SÂFFÂT Suresi 130. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: İlyas (A.S)’a selâm olsun.
37/SÂFFÂT Suresi 131. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Muhakkak ki Biz, muhsinleri işte böyle mükâfatlandırırız.
37/SÂFFÂT Suresi 132. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Muhakkak ki o, Bizim mü’min (Allah’a ulaşmayı dileyip bütün makamları kazanan) kullarımızdandır.
37/SÂFFÂT Suresi 133. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve muhakkak ki Lut (A.S), gerçekten gönderilmiş olan resûllerdendir.
37/SÂFFÂT Suresi 134. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Onu ve onun ailesini, hepsini kurtarmıştık.
37/SÂFFÂT Suresi 135. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Geride kalanlar arasında acuze bir kadın hariç.
37/SÂFFÂT Suresi 136. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Sonra diğerlerini dumura uğrattık (kökünü kazıdık, yok ettik).
37/SÂFFÂT Suresi 137. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve muhakkak ki siz, sabahları onlara mutlaka uğruyorsunuz.
37/SÂFFÂT Suresi 138. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve geceleyin de. Hâlâ akıl etmez misiniz?
37/SÂFFÂT Suresi 139. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve muhakkak ki Yunus (A.S), gerçekten gönderilmiş (resûl)lerdendir.
37/SÂFFÂT Suresi 140. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: O (Yunus A.S) dolu bir gemiye (gemi ile) kaçmıştı.
37/SÂFFÂT Suresi 141. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Böylece kur’a çekti. Sonunda kaybedenlerden oldu.
37/SÂFFÂT Suresi 142. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Onu (Yunus A.S’ı) hemen bir balık yuttu. O, levmedilen biriydi (kendi kendini kınıyordu).
37/SÂFFÂT Suresi 143. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Eğer o gerçekten tesbih edenlerden olmasaydı.
37/SÂFFÂT Suresi 144. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Muhakkak ki o, beas gününe (kıyâmet gününe) kadar onun (balığın) karnında kalırdı.
37/SÂFFÂT Suresi 145. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Bunun üzerine onu, bitkin (hasta) bir halde boş bir alana (sahile) attık.
37/SÂFFÂT Suresi 146. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve onun üzerine (gölgelik olarak) kabak cinsinden (geniş yapraklı) bir ağaç bitirdik (yetiştirdik).
37/SÂFFÂT Suresi 147. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve onu yüz bin veya daha fazla (kişiye), (resûl olarak) gönderdik.
37/SÂFFÂT Suresi 148. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Böylece âmenû oldular (Allah’a ulaşmayı dilediler). Bunun üzerine onları bir süre kadar metalandırdık (faydalandırdık).
37/SÂFFÂT Suresi 149. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Haydi, onlardan fetva (açıklama) iste: "Kızlar Rabbinin de oğlanlar onların mı?"
37/SÂFFÂT Suresi 150. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Yoksa melekleri, Biz dişi olarak yarattık da onlar şahit mi oldular?
37/SÂFFÂT Suresi 151. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Yalanlarından dolayı mutlaka (şöyle, şöyle) diyenler kesinlikle onlar değil mi?
37/SÂFFÂT Suresi 152. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: "Allah doğurdu." Muhakkak ki onlar, kesinlikle yalan söyleyenlerdir.
37/SÂFFÂT Suresi 153. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: (Allah), kızları oğlanlara tercih (mi) etti?
37/SÂFFÂT Suresi 154. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Size ne oluyor? Nasıl (böyle) hüküm veriyorsunuz?
37/SÂFFÂT Suresi 155. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Hâlâ tezekkür etmeyecek misiniz?
37/SÂFFÂT Suresi 156. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Yoksa sizin apaçık bir sultanınız (deliliniz) mi var?
37/SÂFFÂT Suresi 157. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Eğer siz sadıklardansanız, o taktirde kitabınızı getirin.
37/SÂFFÂT Suresi 158. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve Allah ile cinler arasında neseb (soybağı) kıldılar (uydurdular). Ve andolsun ki cinler, (cehennemde) mutlaka hazır bulundurulacaklarını biliyorlardı.
37/SÂFFÂT Suresi 159. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Allah, onların vasıflandırmalarından (zanlarından) Sübhan’dır (münezzehtir).
37/SÂFFÂT Suresi 160. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Allah’ın muhlis kulları hariç.
37/SÂFFÂT Suresi 161. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Bundan sonra muhakkak ki siz ve sizin taptıklarınız.
37/SÂFFÂT Suresi 162. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Onun (Allah’ın) aleyhinde, kimseyi fitneye düşürecek değilsiniz (düşüremezsiniz).
37/SÂFFÂT Suresi 163. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ama cehenneme girecek olanlar hariç.
37/SÂFFÂT Suresi 164. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve bizden (hiç) kimse yoktur ki, onun bilinen bir makamı olmasın.
37/SÂFFÂT Suresi 165. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve muhakkak ki biz, mutlaka (Allah’ın huzurunda) saf saf duranlarız.
37/SÂFFÂT Suresi 166. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve muhakkak ki biz, mutlaka (Allah’ı) tesbih edenleriz.
37/SÂFFÂT Suresi 167. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve onlar mutlaka, sadece (şöyle) diyorlardı.
37/SÂFFÂT Suresi 168. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Keşke bizim yanımızda (elimizde) evvelkilere verilenlerden bir zikir (bir kitap) olsaydı.
37/SÂFFÂT Suresi 169. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: (O zaman) mutlaka biz, Allah’ın muhlis kullarından olurduk.
37/SÂFFÂT Suresi 170. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Buna rağmen O’nu (Zikri: Kur’ân-ı Kerim’i) inkâr ettiler. Fakat yakında bilecekler.
37/SÂFFÂT Suresi 171. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve andolsun ki gönderilen kullarımız için Bizim (daha önce) bir sözümüz geçti (onlara söz vermiştik).
37/SÂFFÂT Suresi 172. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Muhakkak ki onlar, mutlaka yardım edilecek olanlardır.
37/SÂFFÂT Suresi 173. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve muhakkak ki gâlip gelecek olanlar, mutlaka Bizim ordularımızdır.
37/SÂFFÂT Suresi 174. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Artık bir süre kadar onlardan yüz çevir.
37/SÂFFÂT Suresi 175. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve onları gözle! Yakında onlar da görecekler.
37/SÂFFÂT Suresi 176. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Hâlâ azabımızı acele olarak mı istiyorlar?
37/SÂFFÂT Suresi 177. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Onların sahasına (bulundukları yere) (azap) indiği zaman, işte (o gün) uyarılanların sabahı (ne kadar) kötü oldu (olacak).
37/SÂFFÂT Suresi 178. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve bir süre kadar onlardan yüz çevir.
37/SÂFFÂT Suresi 179. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve gözle! Yakında onlar da görecekler.
37/SÂFFÂT Suresi 180. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Senin izzet sahibi Rabbin onların vasıflandırmalarından (zanlarından) Sübhan’dır (münezzehtir).
37/SÂFFÂT Suresi 181. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve gönderilen resûllere selâm olsun.
37/SÂFFÂT Suresi 182. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamdolsun.
close tefsir menu

SÂFFÂT Suresi Tefsiri

SÂFFÂT Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.