Sure sec
NÛH Suresi

NÛH Suresi Tefsiri, Türkçe Meali ve Açıklaması

NÛH Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
share on facebook  tweet  share on google  print  

NÛH Suresi Tefsiri, Türkçe Meali ve Açıklaması

Bismillâhirrahmânirrahîm

71/NÛH Suresi 1. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Muhakkak ki Biz, Hz. Nuh’u kendi kavmine: “Kavmini onlara, elîm azap gelmeden önce uyar.” diye (resûl olarak) gönderdik.
71/NÛH Suresi 2. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: (Hz. Nuh, kavmine) şöyle dedi: “Ey kavmim! Muhakkak ki ben, sizin için apaçık bir nezirim (uyarıcıyım), (öyle ki).”
71/NÛH Suresi 3. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Allah’a kul olmanız, O’na karşı takva sahibi olmanız için. Ve bana itaat edin (tâbî olun).
71/NÛH Suresi 4. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: (Allah da) sizin günahlarınızı mağfiret etsin (günahlarınızı sevaba çevirsin) ve sizi belirlenmiş bir zamana kadar tehir etsin (ömür versin)! Muhakkak ki Allah’ın eceli (onun belirlediği an) gelince tehir edilmez. Keşke siz bilmiş olsaydınız.
71/NÛH Suresi 5. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: (Hz. Nuh, Rabbine) şöyle dedi: “Rabbim, Muhakkak ki ben kavmimi gece ve gündüz (ruhlarını Sana ulaştırmayı dilemeye) davet ettim.”
71/NÛH Suresi 6. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Fakat benim davetim, (benden) kaçışlarından (uzaklaşmalarından) başka bir şeyi artırmadı.
71/NÛH Suresi 7. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve muhakkak ki benim onları, Senin mağfiret etmen için her davet edişimde, (duymamak için) parmaklarını kulaklarına tıkadılar ve (görmemek için) elbiselerine büründüler ve (bu davranışlarında) ısrar ettiler ve kibirlenerek büyüklük tasladılar.
71/NÛH Suresi 8. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Sonra muhakkak ki ben onları cehren (açıkça) davet ettim.
71/NÛH Suresi 9. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Daha sonra da muhakkak ki ben onlara alenî olarak ilân ettim ve onlara sır olarak (tek tek çağırarak) gizli gizli de bildirdim.
71/NÛH Suresi 10. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: (Nuh A.S) ve dedim ki: “Artık Rabbinizden mağfiret dilediğinizi söyleyin. Muhakkak ki O; Gaffar’dır (mağfiret edendir).”
71/NÛH Suresi 11. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Üzerinize bol yağmurlu olarak semayı göndersin.
71/NÛH Suresi 12. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve size mal ve erkek çocuklar (vererek) yardım etsin. Ve sizin için cennetler (verimli bahçeler) yapsın ve sizin için nehirler akıtsın.
71/NÛH Suresi 13. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: (Nuh (A.S), kavmine şöyle dedi): “Siz niçin Allah’tan bir vakar (azamet, izzet ve kudret) ummuyorsunuz?”
71/NÛH Suresi 14. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve O, sizi halden hale (çeşitli hallerden) geçirerek yaratmıştır.
71/NÛH Suresi 15. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Görmüyor musunuz, Allah yedi kat semayı (yedi gök katını) nasıl yarattı?
71/NÛH Suresi 16. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve Ay’ı, onların arasında (semalarda) bir nur kıldı ve Güneş’i de bir sirac (çırağ) kıldı.
71/NÛH Suresi 17. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve Allah, sizi yerden (topraktan) bir nebat (gibi) yetiştirdi (yarattı).
71/NÛH Suresi 18. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Sonra sizi oraya (toprağa) döndürecek ve bir çıkarışla sizi (oradan) çıkaracak.
71/NÛH Suresi 19. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve Allah, arzı sizin için geniş bir mekân kıldı.
71/NÛH Suresi 20. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Sizin yolculuk etmeniz için, ondan geniş yollar yaptı.
71/NÛH Suresi 21. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: (Nuh A.S): “Rabbim, muhakkak ki onlar bana asi oldular (isyan ettiler). Ve malı ve evlâdı kendisine hüsrandan başka bir şeyi artırmayan kimselere tâbî oldular.” dedi.
71/NÛH Suresi 22. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve büyük hileler kurdular.
71/NÛH Suresi 23. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve (birbirlerine) şöyle dediler: “Sakın kendi ilâhlarınızı (putlarınızı) bırakmayın. Ve Vedd’i, Suvâa’yı, Yagûs’u ve Yaûka’yı ve Nesra’yi sakın terk etmeyin.”
71/NÛH Suresi 24. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve (böylece) pekçoğunu dalâlette bırakmış oldular. Ve (Nuh A.S): “Zalimlerin, dalâletten başka bir şeyini artırma (zalimlerin, sapıklıklarını artır).”
71/NÛH Suresi 25. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Onlar hatalarından (büyük günahlarından) dolayı boğuldular. Sonra ateşe sokuldular. Artık kendileri için, Allah’tan başka bir yardımcı bulamadılar.
71/NÛH Suresi 26. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve Hz. Nuh: “Rabbim, yeryüzünde kâfirlerden dolaşan bir kimse bırakma.” dedi.
71/NÛH Suresi 27. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Muhakkak ki eğer Sen, onları (yeryüzünde) bırakırsan, Senin kullarını dalâlete düşürürler ve facir kâfirden başka (evlât) doğurmazlar.
71/NÛH Suresi 28. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Rabbim, beni, annemi, babamı ve evime mü’min olarak girenleri ve mü’min kadınları ve mü’min erkekleri mağfiret et. Zalimlere helâkından başka bir şeyi artırma.
Hafız Abu Bakr al Shatri sesinden NÛH Suresi dinle!
Hafız Maher Al Mueaqly sesinden NÛH Suresi dinle!
Hafız Mishary AlAfasy sesinden NÛH Suresi dinle!
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.