Sure sec
NECM Suresi

NECM Suresi Tefsiri, Türkçe Meali ve Açıklaması

NECM Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
share on facebook  tweet  share on google  print  

NECM Suresi Tefsiri, Türkçe Meali ve Açıklaması

Bismillâhirrahmânirrahîm

53/NECM Suresi 1. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Kaybolduğu zaman yıldıza andolsun.
53/NECM Suresi 2. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Sahibiniz dalâlete düşmedi ve azmadı.
53/NECM Suresi 3. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve o, hevasından (kendiliğinden) konuşmaz.
53/NECM Suresi 4. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: (O’nun söyledikleri), sadece O’na vahyolunan vahiydir.
53/NECM Suresi 5. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: O’na çok şiddetli ve kudretli olan (Cebrail A.S) öğretti.
53/NECM Suresi 6. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: O (Cebrail A.S), kuvvet ve azamet sahibidir. Öylece istiva etti (yöneldi).
53/NECM Suresi 7. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve o, ufkun en yüksek yerinde (gözüktü).
53/NECM Suresi 8. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Sonra yaklaştı ve böylece indi.
53/NECM Suresi 9. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Böylece iki yay mesafesi kadar, (hatta) daha yakın oldu.
53/NECM Suresi 10. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Böylece O’nun kuluna vahyedeceği şeyi vahyetti.
53/NECM Suresi 11. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Kalbindeki fuad (gönül gözü görmesi), gördüğü (ruhun gözlerinin gördüğü) şeyi tekzip etmedi.
53/NECM Suresi 12. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Yoksa siz, onunla gördüğü şey hakkında mı tartışıyorsunuz?
53/NECM Suresi 13. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve andolsun ki, onu başka bir inişinde de gördü.
53/NECM Suresi 14. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Sidretül Münteha'nın yanında.
53/NECM Suresi 15. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: O’nun (Sidretül Münteha’nın) yanında Meva Cenneti (vardır).
53/NECM Suresi 16. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Sidre’yi bürüyen şey bürüyordu.
53/NECM Suresi 17. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Bakış kaymadı ve haddi aşmadı.
53/NECM Suresi 18. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Andolsun ki o, Rabbinin büyük âyetlerinden (bir kısmını) gördü.
53/NECM Suresi 19. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Siz, Lât ve Uzza’yı gördünüz mü?
53/NECM Suresi 20. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve diğerini, üçüncüsü Menat’ı (gördünüz mü?)
53/NECM Suresi 21. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Erkek (çocuklar) sizin ve kız (çocuklar) O’nun mu?
53/NECM Suresi 22. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Eğer böyle ise bu, insafsız (haksız) bir taksimdir.
53/NECM Suresi 23. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Onlar (bu isimler) ancak sizin ve babalarınızın onları isimlendirdiğiniz isimlerdir. Allah onlara hiçbir sultan (delil) indirmedi. Onlar sadece zanna ve nefslerinin arzuladığı şeylere tâbî oluyorlar. Ve andolsun ki, onlara Rab'lerinden hidayet geldi.
53/NECM Suresi 24. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Yoksa insan için sadece temenni ettiği (istediği) şey mi var?
53/NECM Suresi 25. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Fakat evvel de, ahir de Allah’ındır (dünya da, ahiret de Allah’ındır).
53/NECM Suresi 26. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve göklerde nice melekler vardır ki, onların şefaatleri (hiç)bir şeyle (hiçbir şekilde) fayda vermez. Allah’ın dilediği ve razı olduğu (tasarruf rızasına sahip) kimseye (devrin imamına) izin vermesinden sonrası hariç.
53/NECM Suresi 27. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Muhakkak ki ahirete (Allah’a ruhunu ulaştırmaya ve kıyâmet gününe) inanmayanlar, melekleri mutlaka dişi isimlerle isimlendiriyorlar.
53/NECM Suresi 28. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve onların (melekler konusunda) bir ilmi yoktur. Onlar sadece zanna tâbî olurlar. Ve muhakkak ki zan, Hak’tan yana hiçbir şeye fayda sağlamaz.
53/NECM Suresi 29. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Artık zikrimizden dönen ve dünya hayatından başka bir şey istemeyenlerden yüz çevir.
53/NECM Suresi 30. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Onların ilimden ulaşabildikleri (sadece) budur. Muhakkak ki senin Rabbin ki; O, kimin Kendi yolundan saptığını en iyi bilir ve O, kimin hidayete erdiğini en iyi bilir.
53/NECM Suresi 31. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve göklerde ve yerde olan şeyler Allah içindir. Kötülük yapanları, yaptıkları sebebiyle cezalandırsın ve ahsen davrananları daha güzeli ile mükâfatlandırsın diye.
53/NECM Suresi 32. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Onlar ki, küçük günahlar hariç, büyük günahlardan ve fuhuştan içtinap ederler (sakınırlar). Muhakkak ki Rabbin, mağfireti geniş olandır. O, sizi daha iyi bilendir. O, sizi topraktan yaratmıştı. Ve siz, annelerinizin karnında cenin idiniz. Öyleyse nefslerinizi temize çıkarmayın (nefslerinizi tezkiye ettiğinizi iddia etmeyin). O (Allah), kimin takva sahibi olduğunu daha iyi bilendir.
53/NECM Suresi 33. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: (Allah’tan) yüz çevireni gördün mü?
53/NECM Suresi 34. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve o, pek az verdi, kalanını kesti (vazgeçti, vermedi).
53/NECM Suresi 35. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Gaybın ilmi onun yanında mı? Böylece o mu görüyor?
53/NECM Suresi 36. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Yoksa Hz. Musa’nın sayfalarında olan şeylerden ona haber verilmedi mi?
53/NECM Suresi 37. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve Hz. İbrâhîm ki, o vefa etti (Allah’ın emirlerini ifa etti).
53/NECM Suresi 38. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Gerçekten (hiç)bir günahkâr, bir başkasının yükünü (günahını) yüklenmez.
53/NECM Suresi 39. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve insan için, çalışmasından başka bir şey yoktur.
53/NECM Suresi 40. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve onun yaptığı çalışma (amel), yakında görülecektir.
53/NECM Suresi 41. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Sonra onun karşılığı eksiksiz olarak ödenecektir.
53/NECM Suresi 42. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve münteha (sonunda dönüş), mutlaka Rabbinedir.
53/NECM Suresi 43. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve muhakkak ki, güldüren ve ağlatan O’dur.
53/NECM Suresi 44. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve muhakkak ki, öldüren ve dirilten O’dur.
53/NECM Suresi 45. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve muhakkak ki O, erkek ve dişi çiftler yarattı.
53/NECM Suresi 46. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Meni akıtıldığı zaman, bir nutfeden (bir damladan).
53/NECM Suresi 47. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve muhakkak ki, bundan sonraki neş’et (ikinci dirilme) O’na aittir.
53/NECM Suresi 48. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve muhakkak ki O, zengin eden ve varlıklı kılan O’dur.
53/NECM Suresi 49. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve muhakkak ki, Şira’nın (Şira Yıldızı’nın) Rabbi O’dur.
53/NECM Suresi 50. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve muhakkak ki, evvelki Âd (halkını) helâk etti.
53/NECM Suresi 51. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve Semud’u (da helâk etti). Böylece (onları) bâki kılmadı (geriye kimseyi bırakmadı).
53/NECM Suresi 52. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve daha önce de Nuh (A.S)’ın kavmini (helâk etti). Muhakkak ki onlar, daha zalim ve daha azgındılar.
53/NECM Suresi 53. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve alt üst edilen beldeyi, (Cebrail (A.S) göğe kaldırıp) yerin dibine geçirdi.
53/NECM Suresi 54. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Artık onu (o kavmi) kaplayan (azap) kapladı ama ne kaplama!
53/NECM Suresi 55. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: O halde Rabbinin hangi ni’metlerinden şüphe ediyorsun?
53/NECM Suresi 56. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Bu nezir, evvelki nezirlerden bir nezirdir.
53/NECM Suresi 57. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Yaklaşan, yaklaştı.
53/NECM Suresi 58. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Onu, Allah’tan başka keşfedecek yoktur.
53/NECM Suresi 59. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Yoksa bu söz size acayip mi geldi?
53/NECM Suresi 60. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve siz gülüyorsunuz ve ağlamıyorsunuz.
53/NECM Suresi 61. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve siz, gafletle eğlenceye dalanlarsınız.
53/NECM Suresi 62. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Artık Allah’a secde edin ve (O’na) kul olun!
Hafız Abu Bakr al Shatri sesinden NECM Suresi dinle!
Hafız Maher Al Mueaqly sesinden NECM Suresi dinle!
Hafız Mishary AlAfasy sesinden NECM Suresi dinle!
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
close tefsir menu

NECM Suresi Tefsiri

NECM Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.