Sure sec
MU'MİNÛN Suresi

MU'MİNÛN Suresi Tefsiri, Türkçe Meali ve Açıklaması

MU'MİNÛN Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
share on facebook  tweet  share on google  print  

MU'MİNÛN Suresi Tefsiri, Türkçe Meali ve Açıklaması

Bismillâhirrahmânirrahîm

23/MU'MİNÛN Suresi 1. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Mü’minler felâha ermiştir.
23/MU'MİNÛN Suresi 2. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Onlar, namazlarında huşû duyanlardır.
23/MU'MİNÛN Suresi 3. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve onlar, boş şeylerden yüz çevirenlerdir.
23/MU'MİNÛN Suresi 4. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve onlar, zekâtı verenlerdir.
23/MU'MİNÛN Suresi 5. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve onlar, iffetlerini (ırzlarını) koruyanlardır.
23/MU'MİNÛN Suresi 6. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Zevcelerine veya ellerinin altında sahip olduklarına (cariyelerine karşı davranışları) hariç. O taktirde muhakkak ki onlar, levmedilmiş (kınanmış) değildirler.
23/MU'MİNÛN Suresi 7. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Artık kim bunun ötesinde bir şey isterse o taktirde onlar, haddi aşanlardır.
23/MU'MİNÛN Suresi 8. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve onlar, emanetlerine ve ahdlerine riayet edenlerdir (uyanlar, sadık olanlardır).
23/MU'MİNÛN Suresi 9. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve onlar, salâvâtlarını (namazlarını) muhafaza edenler (devam ettirenler)dir.
23/MU'MİNÛN Suresi 10. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: İşte onlar, varis olanlardır (mirasın sahipleridir).
23/MU'MİNÛN Suresi 11. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Onlar, firdevs cennetine varis olacaklardır. Onlar, orada ebedî kalacaklardır.
23/MU'MİNÛN Suresi 12. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve andolsun ki Biz, insanı balçığın (nemli organik ve inorganik toprağın) özünden yarattık.
23/MU'MİNÛN Suresi 13. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Sonra onu, mekin (sağlam) bir yerde karar kılmış (yerleşmiş) bir nutfe kıldık.
23/MU'MİNÛN Suresi 14. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Sonra da nutfeden (bir noktadan rahim duvarına bağlı) bir alaka yarattık. Sonra alakadan bir çiğnem et (görünümünde) bir mudga yarattık. Bundan sonra mudgadan kemikleri yarattık. Daha sonra kemiklere et giydirdik (üzerini et ile kapladık). Daha sonra da onu, başka bir yaratışla inşa ettik (şekillendirdik). İşte böyle Allah, Mübarek’tir, En Güzel Yaratıcı’dır.
23/MU'MİNÛN Suresi 15. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Sonra muhakkak ki siz, mutlaka meyid olacaksınız (öleceksiniz).
23/MU'MİNÛN Suresi 16. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Muhakkak ki siz, kıyâmet günü diriltileceksiniz.
23/MU'MİNÛN Suresi 17. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve andolsun ki Biz, sizin üzerinizde 7 yol yarattık ve Biz, yaratmaktan gâfil değiliz.
23/MU'MİNÛN Suresi 18. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve Biz, semadan takdir edilmiş miktarda su indirdik. Böylece onu(nla) yeryüzünde (göller, nehirler, denizler) oluşturduk. Ve muhakkak ki Biz, onu elbette (buharlaştırarak) gidermeye kaadiriz.
23/MU'MİNÛN Suresi 19. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Böylece onunla, sizin için hurma ve üzüm bahçeleri inşa ettik (oluşturduk). Orada sizin için onların pekçok meyveleri vardır ve onlardan yersiniz.
23/MU'MİNÛN Suresi 20. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve Turi Sina’da yetişen bir ağaç vardır ki, yağ çıkarır. Ve (o), yiyenler için bir katıktır.
23/MU'MİNÛN Suresi 21. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve muhakkak ki hayvanlarda, sizin için ibret vardır. Onların karınlarındaki şeyden size içiririz. Ve onda, sizin için çok menfaatler (faydalar) vardır ve ondan yersiniz.
23/MU'MİNÛN Suresi 22. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve onların (hayvanların) üzerinde ve gemilerin üzerinde taşınırsınız.
23/MU'MİNÛN Suresi 23. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve andolsun ki Nuh (A.S)’ı kendi kavmine gönderdik. O zaman (onlara): “Ey kavmim! Allah’a kul olun. Sizin için O’ndan başka İlâh yoktur. Hâlâ takva sahibi olmayacak mısınız (Allah’a ulaşmayı dilemeyecek misiniz)?” dedi.
23/MU'MİNÛN Suresi 24. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Onun kavminden kâfir olanların ileri gelenleri: “Bu, sizin gibi beşerden (insandan) başka bir şey değil. Size üstün gelmek (hükmetmek) istiyor. Ve eğer Allah dileseydi mutlaka melekler indirirdi. Atalarımızdan bunun hakkında bir şey işitmedik.” dediler.
23/MU'MİNÛN Suresi 25. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: O ancak cinnet getirmiş bir adamdır. O halde, onu belli bir süre bekleyin (gözetim altında tutun)!
23/MU'MİNÛN Suresi 26. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: (Nuh A.S) dedi ki: “Rabbim, beni yalanladıkları için bana yardım et.”
23/MU'MİNÛN Suresi 27. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Böylece ona, gözümüzün önünde (Bizim denetimimizde) ve vahyimizle bir gemi yapmasını vahyettik. Böylece emrimiz geldiği ve tennur kaynadığı zaman hemen ona (gemiye) her çiftten ikişer tane ve ehlini bindir. Onlardan, haklarında bir söz (hüküm) geçenler hariç. Ve zulmedenler hakkında Bana hitap etme (onlar için bir şey, bir af isteme). Muhakkak ki onlar, boğulacak olanlardır (boğulmalarına daha önce hükmedilmiş olanlardır).
23/MU'MİNÛN Suresi 28. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Böylece sen ve seninle beraber olan kimseler, gemiye bindiğiniz zaman: “Zalim kavimden bizi kurtaran Allah’a hamdolsun.” de.
23/MU'MİNÛN Suresi 29. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve de ki: “Rabbim, beni mübarek bir inişle indir. Ve Sen, indirenlerin en hayırlısısın.”
23/MU'MİNÛN Suresi 30. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Elbette bunda âyetler vardır. Ve muhakkak ki Biz, imtihan edenleriz.
23/MU'MİNÛN Suresi 31. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Sonra da onların arkasından başka bir nesil yarattık.
23/MU'MİNÛN Suresi 32. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Böylece Biz, onlara, onların içinde, onlardan resûl gönderdik, Allah’a kul olsunlar, diye. Sizin, O’ndan başka İlâhınız yoktur. Hâlâ takva sahibi olmayacak mısınız (Allah’a ulaşmayı dilemeyecek misiniz)?
23/MU'MİNÛN Suresi 33. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve onun kavminden kâfirlerin ileri gelenleri, ahirete mülâki olmayı (Allah’a mülâki olmayı) yalanlayanlar ve dünya hayatında kendilerine refah verdiğimiz kimseler: “Bu, sizin gibi beşerden (insandan) başka bir şey değil. Sizin yediğiniz şeylerden yiyor, sizin içtiğiniz şeylerden içiyor.” dediler.
23/MU'MİNÛN Suresi 34. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve eğer siz, sizin gibi bir beşere itaat ederseniz muhakkak ki siz, o zaman mutlaka hüsrana düşenler olursunuz.
23/MU'MİNÛN Suresi 35. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Öldüğünüz ve toprak olduğunuz, kemik (haline) geldiğiniz zaman sizin, mutlaka (topraktan) çıkarılacağınızı mı size vaadediyor?
23/MU'MİNÛN Suresi 36. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Yazık, yazık size vaadedilen şeye.
23/MU'MİNÛN Suresi 37. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: O (hayat), sadece dünya hayatıdır. Ölürüz ve yaşarız. Ve Biz, beas edilecek (yeniden dirilecek) değiliz.
23/MU'MİNÛN Suresi 38. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: O (Resûl), ancak Allah’a yalanla iftira eden bir adamdır. Ve biz, O’na inananlar değiliz.
23/MU'MİNÛN Suresi 39. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: (Resûl): “Rabbim, beni yalanlamaları sebebiyle bana yardım et.” dedi.
23/MU'MİNÛN Suresi 40. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: (Allah): “Az (kısa zamanda) onlar mutlaka nadim (pişman) olacaklar.” dedi.
23/MU'MİNÛN Suresi 41. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Böylece hak ile (hakettikleri) bir sayha onları aldı (yakaladı). Onları gusa kıldık (zerreler haline getirdik). Artık zalim kavim, (Allah’ın rahmetinden) uzak olsun.
23/MU'MİNÛN Suresi 42. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Sonra onların arkasından başka nesiller yarattık.
23/MU'MİNÛN Suresi 43. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: (Hiç)bir ümmet, ecelini (süresini) erkene alamaz ve tehir edemez.
23/MU'MİNÛN Suresi 44. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Sonra Biz, resûllerimizi ardarda (arası kesilmeksizin) gönderdik. Her ümmete resûlü geldiği zaman, her defasında onu yalanladılar. Biz de onları birbiri arkasından (helâk ettik). Ve onları efsane kıldık. Artık mü’min olmayan kavim (Allah’ın rahmetinden) uzak olsun.
23/MU'MİNÛN Suresi 45. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Sonra Hz. Musa’yı ve kardeşi Hz. Harun’u, âyetlerimizle ve apaçık sultanla (Tevrat’la) gönderdik.
23/MU'MİNÛN Suresi 46. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: (Hz. Musa’yı ve Hz. Harun’u), firavun ve onun ileri gelenlerine (gönderdik). Fakat onlar, kibirlendiler (büyüklendiler). Ve âlîn (mağrur, zorba) bir kavim oldular.
23/MU'MİNÛN Suresi 47. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Sonra dediler ki: “Bizim gibi iki beşere (Hz. Musa ve Hz. Harun’a), îmân mı edelim? Ve onların ikisinin (Musa ve Harun A.S’ın) kavmi, bize kul (köle) olmasına rağmen.”
23/MU'MİNÛN Suresi 48. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Böylece ikisini de yalanladılar. Ve helâk edilenlerden oldular.
23/MU'MİNÛN Suresi 49. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve andolsun, Hz. Musa’ya kitap verdik ki böylece onlar, hidayete ersinler.
23/MU'MİNÛN Suresi 50. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve Hz. Meryem oğlunu (Hz. İsa’yı) ve onun annesini âyet (mucize) kıldık. Ve akan suyu olan ve barınmaya müsait yüksek bir tepeye, ikisini yerleştirdik.
23/MU'MİNÛN Suresi 51. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ey resûller! Tayyib (temiz, helâl ni’metlerden) yeyiniz. Ve salih (nefsi tezkiye edici) amel yapınız. Muhakkak ki Ben, yaptığınız şeyleri en iyi bilenim.
23/MU'MİNÛN Suresi 52. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve muhakkak ki bu sizin ümmetiniz, tek bir ümmettir. Ve Ben, sizin Rabbinizim. Öyleyse Bana karşı takva sahibi olun (Bana ulaşmayı dileyin).
23/MU'MİNÛN Suresi 53. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Fakat onlar, (dînin) emirlerini kendi aralarında kısımlara (fırkalara) ayırarak böldüler. Grupların hepsi, kendilerindeki (kabul ettikleri) ile ferahlanırlar.
23/MU'MİNÛN Suresi 54. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Artık onları, kendi dalâletleri içinde belli bir süreye kadar terket.
23/MU'MİNÛN Suresi 55. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Mal ve oğullarla onları desteklediğimizi mi sanıyorlar?
23/MU'MİNÛN Suresi 56. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Onlara hayırları çabuklaştırdığımızı (mı sanıyorlar)? Hayır, onlar farkında değillerdir.
23/MU'MİNÛN Suresi 57. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Muhakkak ki onlar, Rab’lerinin haşyetinden korkanlardır.
23/MU'MİNÛN Suresi 58. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve onlar, Rab’lerinin âyetlerine îmân ederler.
23/MU'MİNÛN Suresi 59. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve onlar, Rab’lerine şirk koşmazlar.
23/MU'MİNÛN Suresi 60. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve onlar vereceklerini verirler. Onlar, Rab’lerine geri dönenler (ulaşanlar) olduğundan onların kalpleri titrer.
23/MU'MİNÛN Suresi 61. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: İşte onlar hayırlarda yarışırlar. Ve onlar, onda (hayırlarda) öne geçenlerdir.
23/MU'MİNÛN Suresi 62. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve (hiç) kimseyi gücünün (kapasitesinin, yapabileceğinin) dışında (ötesinde) mükellef (sorumlu) tutmayız. Nezdimizde, hakkı söyleyen bir kitap (hayat filmi) vardır. Ve onlar zulmedilmezler.
23/MU'MİNÛN Suresi 63. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Hayır, onların kalpleri bundan dolayı gaflette (dalâlette)dir. Ve onların bundan başka yaptıkları amelleri (de) vardır. Onlar, onu yapanlardır.
23/MU'MİNÛN Suresi 64. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Onların refahta olanlarını azapla aldığımız zaman (o zaman) onlar, yalvarıp bağırarak yardım isterler.
23/MU'MİNÛN Suresi 65. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: O gün yalvarıp bağırarak yardım istemeyin. Muhakkak ki Bizim tarafımızdan, size yardım edilmez.
23/MU'MİNÛN Suresi 66. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Âyetlerimiz size tilâvet edilmişti (okunmuştu). O zaman siz, topuklarınız üzerinde geri dönüp kaçmıştınız.
23/MU'MİNÛN Suresi 67. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: (Siz), ona (âyetlerime) kibirlenenlerdiniz. Gece toplanarak (âyetlerim hakkında) saçma sapan konuşuyordunuz.
23/MU'MİNÛN Suresi 68. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Onlar hâlâ sözü düşünmediler mi (mânâsına varmadılar mı, anlamadılar mı)? Yoksa onlara, atalarına gelmemiş olan (bir şey) mi geldi?
23/MU'MİNÛN Suresi 69. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Yoksa onlar, resûllerini tanımadılar mı (kabul etmediler mi)? Bu durumda onlar, onu (resûlü) inkâr edenlerdir.
23/MU'MİNÛN Suresi 70. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Yoksa onda bir delilik olduğunu mu söylüyorlar? Hayır (o), onlara hak ile geldi. Ve onların çoğu hakkı kerih görenlerdir.
23/MU'MİNÛN Suresi 71. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve Hakk, onların hevalarına tâbî olsaydı semalar, yeryüzü ve onların içinde olanlar mutlaka fesada uğrardı. Hayır, onlara zikirlerini getirdik. Fakat onlar, zikirlerinden yüz çevirenlerdir.
23/MU'MİNÛN Suresi 72. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Yoksa onlardan harc (ücret) mi istiyorsun? Oysa Rabbinin harcı (ücreti) daha hayırlıdır. Ve O, rızıklandıranların en hayırlısıdır.
23/MU'MİNÛN Suresi 73. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve muhakkak ki; sen, mutlaka onları Sıratı Mustakîm'e davet ediyorsun.
23/MU'MİNÛN Suresi 74. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve muhakkak ki ahirete (Allah'a hayatta iken ulaşmaya) inanmayanlar, mutlaka yoldan (Sıratı Mustakîm'den) sapanlardır (dalâlette olanlardır).
23/MU'MİNÛN Suresi 75. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve eğer onlara rahmet (merhamet) edip, onlara zarar (sıkıntı, kıtlık) veren şeyi giderseydik, mutlaka şaşkın bir halde azgınlıklarında devam ederlerdi.
23/MU'MİNÛN Suresi 76. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve andolsun ki onları, azaba aldık (azaba uğrattık). Fakat onlar, Rab’lerine boyun eğmediler ve yalvarıp dua etmediler.
23/MU'MİNÛN Suresi 77. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Nihayet onların üzerine şiddetli azap kapısını açınca, o zaman onlar ümitsizlik içinde (ümitsizliğe düşenler) oldular.
23/MU'MİNÛN Suresi 78. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve sizin için işitme hassası, görme hassası ve fuad hassası (idrak hassası) inşa eden (yaratan) O’dur. Ne kadar az şükrediyorsunuz.
23/MU'MİNÛN Suresi 79. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve sizi, arzda (yeryüzünde) yaratıp çoğaltan, yayan O’dur. Ve O’na haşrolunacaksınız (döndürüleceksiniz).
23/MU'MİNÛN Suresi 80. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve hayat veren ve öldüren, O’dur. Ve gece ve gündüzün ihtilâfı (karşılıklı dönüşümü), O’na aittir (O’nun hükmüdür). Hâlâ akıl etmez misiniz?
23/MU'MİNÛN Suresi 81. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Hayır, onlar, evvelkilerin söylediklerinin aynısını söylediler.
23/MU'MİNÛN Suresi 82. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: “Öldüğümüz, toprak ve kemik olduğumuz zaman mı? Gerçekten, mutlaka biz beas mı edileceğiz (yeniden mi diriltileceğiz)?” dediler.
23/MU'MİNÛN Suresi 83. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Andolsun ki bu, bize vaadedildi ve daha önce de babalarımıza. Bu ancak evvelkilerin efsaneleridir.
23/MU'MİNÛN Suresi 84. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: De ki: “Arzın (yeryüzünün) ve onun içindekilerin kimin olduğunu eğer biliyorsanız (söyleyin).”
23/MU'MİNÛN Suresi 85. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: “Allah’ındır.” diyecekler. De ki: “Hâlâ tezekkür etmeyecek misiniz (akıl etmeyecek misiniz)?”
23/MU'MİNÛN Suresi 86. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: De ki: “Yedi kat göklerin Rabbi ve arşil azîmin Rabbi kimdir?”
23/MU'MİNÛN Suresi 87. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: “Allah’ındır.” diyecekler. De ki: “Hâlâ takva sahibi olmayacak mısınız?”
23/MU'MİNÛN Suresi 88. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: De ki: “Şâyet biliyorsanız (söyleyin) herşeyin mülkü (yönetimi, idaresi) elinde olan ve koruyan (himaye eden) ve Kendisi korunmaya ihtiyacı olmayan kimdir?”
23/MU'MİNÛN Suresi 89. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: “Allah’ındır (Allah’tır).” diyecekler. De ki: “Öyleyse nasıl aldatılıyorsunuz?”
23/MU'MİNÛN Suresi 90. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Hayır, onlara hakkı getirdik. Ve muhakkak ki onlar, gerçekten tekzip edenlerdir (yalanlayanlardır).
23/MU'MİNÛN Suresi 91. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Allah çocuk edinmemiştir. Ve O’nunla beraber (başka) bir ilâh (hiç) olmamıştır. Öyle olsaydı bütün ilâhlar mutlaka (kendi) yarattığını giderirdi (yok ederdi). Ve mutlaka onların bir kısmı bir kısmına üstün olurdu. Allah, onların vasıflandırdıkları şeylerden münezzehtir.
23/MU'MİNÛN Suresi 92. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: (Allah), gaybı (görünmeyeni) ve görüneni bilendir. Ve onların şirk koştukları şeylerden çok yücedir.
23/MU'MİNÛN Suresi 93. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: De ki: “Rabbim, eğer vaadolunan şeyi bana gösterecek isen.”
23/MU'MİNÛN Suresi 94. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Rabbim, öyleyse beni zalimler kavmi içinde bırakma.
23/MU'MİNÛN Suresi 95. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve muhakkak ki Biz, onlara vaadettiğimiz şeyi sana göstermeye elbette kaadir olanlarız.
23/MU'MİNÛN Suresi 96. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Seyyiati (kötülüğü), en güzel olanla yok et. Biz, (onların) vasıflandırdıklarını en iyi biliriz.
23/MU'MİNÛN Suresi 97. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve “Şeytanların kışkırtmalarından (vesveselerinden) sana sığınırım.” de.
23/MU'MİNÛN Suresi 98. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve Rabbim, (şeytanların) benim yanımda bulunmalarından sana sığınırım.
23/MU'MİNÛN Suresi 99. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Onların birine ölüm geldiği zaman: “Rabbim, beni geri döndür.” dedi.
23/MU'MİNÛN Suresi 100. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: “Böylece (geri gönderdiğin taktirde) terkettiğim salih amelleri (nefsi tezkiye edici ameli) işlerim.” Hayır, muhakkak ki onun söylediği söz, sadece (boş) bir kelimedir. Ve beas edilecekleri güne kadar onların arkasında berzah (engel) vardır.
23/MU'MİNÛN Suresi 101. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: İzin günü sur’a üfürüldüğü zaman, artık onların aralarında bir neseb (soy bağı) yoktur. Ve (birbirlerine hal hatır) sormazlar.
23/MU'MİNÛN Suresi 102. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: O zaman kimin mizanı (sevap tartıları) ağır gelirse işte onlar, felâha erenlerdir.
23/MU'MİNÛN Suresi 103. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve kimin mizanı (sevap tartıları) hafif gelirse, işte onlar, nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Onlar, cehennemde ebediyyen kalacak olanlardır.
23/MU'MİNÛN Suresi 104. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Onların (ızdıraptan) ekşimiş olan yüzlerini ateş yalar.
23/MU'MİNÛN Suresi 105. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Âyetlerim size okunurken; onları tekzip edenler (yalanlayanlar), siz değil miydiniz?
23/MU'MİNÛN Suresi 106. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Dediler ki: “Ey Rabbimiz! Şâkîliğimiz (azgınlığımız), bize gâlip geldi ve biz, dalâlette olan bir kavim idik.”
23/MU'MİNÛN Suresi 107. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Rabbimiz, bizi oradan (cehennemden) çıkar. Bundan sonra dönersek; o zaman biz, mutlaka zalimler oluruz.
23/MU'MİNÛN Suresi 108. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Dedi ki: “Orada (cehennemde) kalın ve bana (bir şey) söylemeyin!”
23/MU'MİNÛN Suresi 109. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Muhakkak ki kullarımdan bir grup şöyle der: “Rabbimiz, biz âmenû olduk (ölmeden önce Sana ulaşmayı diledik). Artık bize mağfiret et ve bize rahmet et (Rahîm esma’n ile tecelli et). Ve Sen, Rahîm olanların en hayırlısısın.”
23/MU'MİNÛN Suresi 110. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Böylece onları alay konusu edindiniz. Öyle ki (bu), size Benim zikrimi unutturdu. Ve siz, onlara gülüyordunuz.
23/MU'MİNÛN Suresi 111. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Muhakkak ki Ben, onlar sabırlarından dolayı kurtuluşa erenler olduğundan, bugün onlara mükâfatlarını verdim.
23/MU'MİNÛN Suresi 112. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Dedi ki: “Yeryüzünde kaç yıl kaldınız?”
23/MU'MİNÛN Suresi 113. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: “Bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldık. O zaman (onu), sayanlara sor.” dediler.
23/MU'MİNÛN Suresi 114. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Dedi ki: “Ancak az bir zaman kaldınız. Siz bilmiş olsaydınız.”
23/MU'MİNÛN Suresi 115. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Öyleyse Bizim, sizi abes olarak (boş yere) yarattığımızı ve Bize döndürülmeyeceğinizi mi zannettiniz?
23/MU'MİNÛN Suresi 116. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: İşte Hakk Melik olan Allah, çok yüce’dir. O’ndan başka İlâh yoktur. (O), kerim arş’ın Rabbidir.
23/MU'MİNÛN Suresi 117. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve kim, bir burhanı (delili) olmamasına rağmen, Allah ile beraber başka bir ilâha taparsa, artık onun hesabı sadece Rabbinin katındadır. Muhakkak ki kâfirler, felâha (kurtuluşa) eremezler.
23/MU'MİNÛN Suresi 118. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve de ki: “Rabbim, mağfiret et (günahlarımızı sevaba çevir) ve rahmet et (Rahîm esması ile tecelli et). Ve Sen, Rahîm olanların en hayırlısısın.”
close tefsir menu

MU'MİNÛN Suresi Tefsiri

MU'MİNÛN Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.