Sure sec
MULK Suresi

MULK Suresi Tefsiri, Türkçe Meali ve Açıklaması

MULK Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
share on facebook  tweet  share on google  print  

MULK Suresi Tefsiri, Türkçe Meali ve Açıklaması

Bismillâhirrahmânirrahîm

67/MULK Suresi 1. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Mülk elinde (kudretinde) olan O (Allah) Mübarek’tir. Ve O, herşeye kaadirdir.
67/MULK Suresi 2. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: “Sizin hanginizin en güzel ameli yapacağını” imtihan etmek için ölümü ve hayatı yaratan O’dur. Ve O; Aziz’dir, Gafûr’dur.
67/MULK Suresi 3. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Gökleri yedi tabaka (7 kat) olarak yaratan O’dur. Rahmân’ın yaratmasında bir uyumsuzluk göremezsin. Haydi bakışını çevir (tekrar bak), bir yarık (çatlak) görüyor musun?
67/MULK Suresi 4. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Sonra iki defa daha bakışını çevir (bak). Bakışın aciz ve yorgun olarak sana (geri) döner.
67/MULK Suresi 5. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve andolsun ki, dünyanın semasını kandillerle süsledik. Ve onları, şeytanlar için (atılacak) taşlar kıldık. Ve onlar için alevli ateşin azabını hazırladık.
67/MULK Suresi 6. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve Rab’lerini inkâr edenler için cehennem azabı vardır. Ve (o), ne kötü varış yeri!
67/MULK Suresi 7. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Oraya (cehenneme) atıldıkları zaman onun kaynayan korkunç sesini (gürlemesini) işittiler.
67/MULK Suresi 8. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: (Cehennem) nerede ise öfkesinden çatlayacak gibi olur. Oraya herbir grup atılışında onun (cehennemin) bekçileri onlara: “Size nezir (uyarıcı) gelmedi mi?” diye sordu.
67/MULK Suresi 9. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Onlar (cehenneme atılanlar) dediler ki: “Evet, bize nezir gelmişti. Fakat biz onu yalanladık ve Allah hiçbir şey indirmemiştir, siz ancak büyük bir dalâlet içindesiniz, dedik.”
67/MULK Suresi 10. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve: “Eğer biz işitmiş veya akıl etmiş olsaydık, alevli ateş halkı arasında olmazdık.” dediler.
67/MULK Suresi 11. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Böylece günahlarını itiraf ettiler. Artık ateş ehli (Allah’ın rahmetinden) uzak olsun.
67/MULK Suresi 12. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Muhakkak ki onlar, gaybda Rab’lerine huşû duyarlar. Onlar için mağfiret ve büyük ecir vardır.
67/MULK Suresi 13. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve sözünüzü gizleyin veya onu açıklayın. Muhakkak ki O (Allah), gönüllerde olanı en iyi bilendir.
67/MULK Suresi 14. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Yaratan (yarattığını) bilmez mi? Ve O; Lâtif’tir, Habîr’dir (haberdar olandır).
67/MULK Suresi 15. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Arzı size zelil kılan (boyun eğdiren) O’dur. Artık onun omuzlarında (üzerinde, dağlarda, ovalarda) dönüp dolaşın ve O’nun rızkından yeyin. Ve neşir (yeniden var olup huzurunda toplanma) O’nadır.
67/MULK Suresi 16. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Gökyüzündeki Kişinin (Allah’ın), o (yer) sallandığı zaman sizi, yere geçirmesinden (geçirmeyeceğinden) emin mi oldunuz?
67/MULK Suresi 17. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Veya gökyüzünde olan Kişinin (Allah’ın) sizin üzerinize (taş yağdıran) fırtına göndermesinden (göndermeyeceğinden) emin mi oldunuz? O taktirde uyarım nasılmış, yakında öğreneceksiniz (bileceksiniz).
67/MULK Suresi 18. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve andolsun ki, onlardan öncekiler de yalanladılar. O zaman azabım nasıl oldu?
67/MULK Suresi 19. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Onlar, üstlerinde sıra sıra süzülerek kanat çırpan kuşları görmüyorlar mı? Onları Rahmân’dan başkası tutmuyor. Muhakkak ki O, herşeyi en iyi görendir.
67/MULK Suresi 20. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Veya Rahmân’dan başka size yardım edecek olan bu askerler kimdir? Kâfirler sadece gurur (aldanma) içindeler.
67/MULK Suresi 21. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ya da eğer (Allah), onun rızkını tutarsa (keserse), sizi rızıklandıracak olan bu kişiler kimlerdir? Hayır, onlar haddi aşmada ve (haktan) uzak olmakta ısrarla devam ettiler.
67/MULK Suresi 22. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Öyleyse yüzüstü sürünerek yürüyen kimse mi daha çok hidayete ermiştir, yoksa Sıratı Mustakîm üzerinde düzgün (dimdik, seviyeli) yürüyen mi?
67/MULK Suresi 23. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: De ki: “Sizi inşa eden (yoktan yaratıp var eden) ve size işitme, görme ve idrak etme hassalarını veren O’dur. Ne kadar az şükrediyorsunuz?”
67/MULK Suresi 24. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: De ki: “Sizi yeryüzünde çoğaltıp yayan O’dur. Ve O’na haşrolunacaksınız (huzurunda toplanacaksınız).”
67/MULK Suresi 25. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve: “Eğer siz, (sözünüzde) sadıksanız, bu (azap) vaadiniz ne zaman?” derler.
67/MULK Suresi 26. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: De ki: “Bu ilim ancak Allah’ın indindedir. Ve ben sadece (Allah’ın azabını) açıkça bildiren bir nezirim (uyarıcıyım).”
67/MULK Suresi 27. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Fakat onu (azabı), yakın olarak gördükleri zaman inkâr edenlerin yüzleri karardı. Ve onlara: “Bu sizin kendisini davet ettiğiniz (ne zaman diye sorduğunuz) azaptır.” denildi.
67/MULK Suresi 28. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: De ki: “Gördünüz mü, şâyet Allah, beni ve benimle beraber olanları helâk etse veya bize rahmet etse, bundan sonra kâfirleri elîm azaptan kim kurtarır?”
67/MULK Suresi 29. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: De ki: “O, Rahmân’dır, O’na îmân ettik (âmenû olduk) ve O’na tevekkül ettik.” Artık açıkça dalâlette olan kimdir, yakında bileceksiniz.
67/MULK Suresi 30. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: De ki: “Gördünüz mü, şâyet sizin suyunuz yerin altına geçse, o zaman size akarsuyu kim getirir?”
Hafız Abu Bakr al Shatri sesinden MULK Suresi dinle!
Hafız Maher Al Mueaqly sesinden MULK Suresi dinle!
Hafız Mishary AlAfasy sesinden MULK Suresi dinle!
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.