Sure sec
MUDDESSİR Suresi

MUDDESSİR Suresi Tefsiri, Türkçe Meali ve Açıklaması

MUDDESSİR Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
share on facebook  tweet  share on google  print  

MUDDESSİR Suresi Tefsiri, Türkçe Meali ve Açıklaması

Bismillâhirrahmânirrahîm

74/MUDDESSİR Suresi 1. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ey (esvabına) bürünmüş olan!
74/MUDDESSİR Suresi 2. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Kalk, artık inzar et (uyar).
74/MUDDESSİR Suresi 3. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve (O) senin Rabbin, öyleyse (O’nu) tekbir et (yücelt).
74/MUDDESSİR Suresi 4. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve elbiseni artık (onu) temiz tut.
74/MUDDESSİR Suresi 5. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve azap (ona sebep olacak şeylerden) artık uzak dur.
74/MUDDESSİR Suresi 6. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve daha çoğunu isteyerek (karşılık bekleyerek) iyilik yapma.
74/MUDDESSİR Suresi 7. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve Rabbin için artık sabret.
74/MUDDESSİR Suresi 8. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Artık Nâkûr’a (Sur Borusu’na) üflendiği zaman.
74/MUDDESSİR Suresi 9. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: İşte o izin günü, “zor gün” dür.
74/MUDDESSİR Suresi 10. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Kâfirlere kolay değildir.
74/MUDDESSİR Suresi 11. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Tek başına yarattığım kişiyi Bana bırak.
74/MUDDESSİR Suresi 12. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve onu, devamlı çoğaltarak mal sahibi yaptım.
74/MUDDESSİR Suresi 13. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve her zaman yanında olan oğullar (verdim).
74/MUDDESSİR Suresi 14. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve ona bol bol (ni’metler) vererek geniş imkânlar sağladım.
74/MUDDESSİR Suresi 15. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Sonra (daha da) artırmamı ister.
74/MUDDESSİR Suresi 16. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Hayır, asla. Muhakkak ki o Bizim âyetlerimize karşı (inkâr etmekte) inatçı oldu.
74/MUDDESSİR Suresi 17. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Yakında onu sarp bir yokuşa (ateşten bir dağa) süreceğim.
74/MUDDESSİR Suresi 18. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Muhakkak ki o, (Kur’ân hakkında) tefekkür etti (düşündü) ve karar verdi.
74/MUDDESSİR Suresi 19. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Artık kahroldu (Allah’ın Rahmeti’nden kovularak kendini mahvetti), nasıl karar verdi.
74/MUDDESSİR Suresi 20. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Sonra kahroldu (Allah’ın Rahmeti’nden kovularak kendini mahvetti), nasıl da karar verdi.
74/MUDDESSİR Suresi 22. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Sonra da kaşlarını çattı, yüzünü ekşitti.
74/MUDDESSİR Suresi 23. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Sonra da arkasını döndü ve kibirlendi.
74/MUDDESSİR Suresi 24. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Sonunda: “Bu sadece, olsa olsa nakledilen bir büyüdür.” dedi.
74/MUDDESSİR Suresi 25. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Bu olsa olsa ancak bir insanın sözüdür.
74/MUDDESSİR Suresi 26. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Yakında Ben, onu alevli ateşe yaslayacağım (atacağım).
74/MUDDESSİR Suresi 27. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve sekarın (alevli ateşin), ne olduğunu sana bildiren nedir?
74/MUDDESSİR Suresi 28. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: (Yakıp tüketir etinden) bakiye bırakmaz ve (ölüme de) terketmez (azapları devam eder).
74/MUDDESSİR Suresi 29. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: (Sekar) insanın (derilerini) yakıp kavurucudur.
74/MUDDESSİR Suresi 30. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Onun üzerinde 19 vardır.
74/MUDDESSİR Suresi 31. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve Biz, ateş ehlini (cehennem bekçilerini), meleklerden başkası kılmadık. Ve onların sayısını kâfirler için fitneden başka bir şey kılmadık, kitap verilenler yakîn sahibi olsunlar ve âmenû olanların da îmânı artsın. Ve kitap verilenler ve mü’minler şüpheye düşmesinler. Ve de kalplerinde maraz (şüphe) bulunanlar ve kâfirler desinler ki “Allah, bu mesele ile ne murad etti (ne demek istedi)?” İşte böyle, Allah, dilediğini dalâlette bırakır ve dilediğini de hidayete erdirir. Ve Rabbinin ordularını, kendisinden başkası bilmez. Ve O, insanlar için zikirden başka bir şey değildir.
74/MUDDESSİR Suresi 32. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Hayır, Ay’a yemin olsun!
74/MUDDESSİR Suresi 33. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Dönüp gittiği an geceye andolsun.
74/MUDDESSİR Suresi 34. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ağarmaya başladığı zaman sabaha andolsun.
74/MUDDESSİR Suresi 35. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Muhakkak ki o (cehennem), gerçekten büyüklerden (büyük musîbetlerden) biridir.
74/MUDDESSİR Suresi 36. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: İnsanlar için bir uyarı olarak.
74/MUDDESSİR Suresi 37. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Sizden, öne geçmek isteyen veya geride kalmak isteyen kimseler için.
74/MUDDESSİR Suresi 38. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Bütün nefsler, iktisap ettikleri (kazandıkları) dereceler sebebiyle (karşılığı olarak) rehinedirler (bağlıdırlar).
74/MUDDESSİR Suresi 39. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Yemin sahipleri (yeminlerini yerine getiren nefsler) hariç.
74/MUDDESSİR Suresi 40. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Onlar cennetlerdedir. (Diğerlerine) sorarlar.
74/MUDDESSİR Suresi 41. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Mücrimlerden (suçlulardan).
74/MUDDESSİR Suresi 42. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Sizi sekarın içine (alevli ateşe) sevkeden (sürükleyen) nedir?
74/MUDDESSİR Suresi 43. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: “Biz namaz kılanlardan olmadık.” dediler.
74/MUDDESSİR Suresi 44. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve biz yoksulları doyurmuyorduk.
74/MUDDESSİR Suresi 45. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve biz bâtıla dalanlarla beraber bâtıla (boş şeylere) dalıyorduk.
74/MUDDESSİR Suresi 46. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve biz dîn gününü yalanlıyorduk.
74/MUDDESSİR Suresi 47. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Bize yakîn gelene kadar (ölüm anı gelinceye kadar).
74/MUDDESSİR Suresi 48. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Artık şefaat edenlerin şefaati onlara fayda sağlamaz.
74/MUDDESSİR Suresi 49. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Buna rağmen, onlara ne oluyor da zikirden yüz çevirenler oldular?
74/MUDDESSİR Suresi 50. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Sanki onlar ürkmüş yabanî merkepler gibidir.
74/MUDDESSİR Suresi 51. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Arslandan (korkup) kaçmıştır.
74/MUDDESSİR Suresi 52. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Hayır, onların hepsi, kendileri için yazılmış sahifeler gelmesini ister.
74/MUDDESSİR Suresi 53. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Hayır, bilâkis, onlar ahiretten korkmuyorlar.
74/MUDDESSİR Suresi 54. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Hayır, muhakkak ki O, bir Zikir’dir (Öğüt’tür).
74/MUDDESSİR Suresi 55. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Artık kim dilerse, O’nu zikreder.
74/MUDDESSİR Suresi 56. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Allah’ın dilediğinden başkası O’nu zikredemez. O (O’nun dilediği kimse), takva sahibidir ve mağfiret ehlidir (günahları sevaba çevrilmiş olan kimsedir).
close tefsir menu

MUDDESSİR Suresi Tefsiri

MUDDESSİR Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.