Anasayfa | Bize Ulaşın | Site Haritası      İmam İskender Ali Mihr

Logo

Kuran-ı Kerim Tefsiri

Kelime Kelime Kuran-ı Kerim Lafzı ve Ruhu

MERYEM Suresi

Ayet - 51                            Cüz - 1

19 - MERYEM

Alfabetik sure sıralamasına göre sıralı
ABESE (080)
ÂDİYÂT (100)
AHKÂF (046)
AHZÂB (033)
A'LÂ (087)
ALAK (096)
ÂLİ İMRÂN (003)
ANKEBÛT (029)
A'RÂF (007)
ASR (103)
BAKARA (002)
BELED (090)
BEYYİNE (098)
BURÛC (085)
CÂSİYE (045)
CİNN (072)
CUMA (062)
DUHÂ (093)
DUHÂN (044)
EN'ÂM (006)
ENBİYÂ (021)
ENFÂL (008)
FÂTIR (035)
FÂTİHA (001)
FECR (089)
FELAK (113)
FETİH (048)
FÎL (105)
FURKÂN (025)
FUSSİLET (041)
GÂŞİYE (088)
HACC (022)
HADÎD (057)
HÂKKA (069)
HAŞR (059)
HİCR (015)
HUCURÂT (049)
HÛD (011)
HUMEZE (104)
İBRÂHÎM (014)
İHLÂS (112)
İNFİTÂR (082)
İNSÂN (DEHR) (076)
İNŞİKAK (084)
İNŞİRÂH (ŞERH) (094)
İSRÂ (017)
KADR (KADİR) (097)
KAF (050)
KÂFİRÛN (109)
KALEM (068)
KAMER (054)
KÂRİA (101)
KASAS (028)
KEHF (018)
KEVSER (108)
KIYÂME (075)
KUREYŞ (106)
LEYL (092)
LOKMÂN (031)
MÂİDE (005)
MÂÛN (107)
MEÂRİC (070)
MERYEM (019)
MUCÂDELE (058)
MUDDESSİR (074)
MUHAMMED (047)
MULK (067)
MU'MİN (040)
MU'MİNÛN (023)
MUMTEHİNE (060)
MUNÂFİKÛN (063)
MURSELÂT (077)
MUTAFFİFÎN (083)
MUZZEMMİL (073)
NAHL (016)
NÂS (114)
NASR (110)
NÂZİÂT (079)
NEBE (078)
NECM (053)
NEML (027)
NİSÂ (004)
NÛH (071)
NÛR (024)
RA'D (013)
RAHMÂN (055)
RÛM (030)
SÂD (038)
SAFF (061)
SÂFFÂT (037)
SEBE (034)
SECDE (032)
ŞEMS (091)
ŞUARÂ (026)
ŞÛRÂ (042)
TÂHÂ (020)
TAHRÎM (066)
TALÂK (065)
TÂRIK (086)
TEBBET (MESED) (111)
TEGÂBUN (064)
TEKÂSUR (102)
TEKVÎR (081)
TEVBE (009)
TÎN (095)
TÛR (052)
VÂKIA (056)
YÂSÎN (036)
YÛNUS (010)
YÛSUF (012)
ZÂRİYÂT (051)
ZİLZÂL (099)
ZUHRÛF (043)
ZUMER (039)

19/MERYEM-51

 

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا

Vezkur fîl kitâbi mûsâ, innehu kâne muhlesan ve kâne resûlen nebiyyâ(nebiyyen).

Kitap’ta Musa (A.S)’ı da zikret. Muhakkak ki O, muhlis ve Nebî (Peygamber) Resûl idi.

1.vezkur (ve uzkur): ve zikret
2.fî el kitâbi: kitapta
3.mûsâ: Musa
4.inne-hu: muhakkak o, çünkü o
5.kâne: oldu, idi
6.muhlesan: muhlis (nefsini Allah'a teslim etmiş)
7.ve kâne: ve oldu
8.resûlen: resûl
9.nebiyyen: nebî, peygamber

AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm

Kişinin muhlis kul olması, nefsindeki afetlerin herbirini daimî zikirle yok ederek, kalbini halis kılmasıdır. Halis ve muhlis kelimeleri aynı kökten gelir. İşte Hz. Musa da muhlis olan bir Nebî Resûl'dü. Nebî; peygamber demektir.

  1. Daimî zikre ulaşan kişi, ulûl'elbabtır.
  2. Kalbindeki (nefsinin kalbi) bütün afetler yok olmuştur.
  3. Kalp gözü mutlaka açılmıştır.
  4. Kalp kulağı mutlaka açılmıştır.
  5. Ehl-i tezekkürdür; Allahû Tealâ ile her zaman konuşur.
  6. Ehl-i hayırdır; daimî zikrin sahibi olduğu için her an derece kazanır.
  7. Ehl-i hikmettir (ehl-i hükümdür). Hem Kur'ân'ın bütün âyetleri hakkında hüküm sahibidir hem de hakemlik veya hakimlik söz konusu olduğunda adaletle davranır. Kur'ân'ı Kerim âyetlerinin 28 basamaktan hangisine ait olduğunu, mutlaka bilir. Bilmezse Allahû Tealâ'dan öğrenir.
Bu noktada kişi ulûl'elbab olmuştur. Nefsinin kalbi temizlenmiştir ama daha muhlis olmamıştır. Kişinin nefsin teslimi konusunda hanif olması, bir sonraki kademede (27. basamak) gerçekleşecektir:

98/BEYYİNE-5: Ve mâ umirû illâ li ya’budûllâhe muhlisîne lehud dîne hunefâe ve yukîmûs salâte ve yu’tûz zekâte ve zâlike dînul kayyimeh(kayyimeti).
Ve onlar, Allah için hanifler olarak dînde halis kullar olmaktan (nefslerini halis kılmaktan) ve namazı ikame etmekten ve zekâtı vermekten başka bir şeyle emrolunmadılar. İşte kayyum dîn (kıyâmete kadar devam edecek dîn) budur.

Kur'an-ı Kerim Lafzı ve Ruhu isimli İmam İskender Ali MİHR tefsirini bilgisayarınıza download etmek için burayı tıklayınız.