Sure sec
MERYEM Suresi

MERYEM Suresi Tefsiri, Türkçe Meali ve Açıklaması

MERYEM Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
share on facebook  tweet  share on google  print  

MERYEM Suresi Tefsiri, Türkçe Meali ve Açıklaması

Bismillâhirrahmânirrahîm

19/MERYEM Suresi 1. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Kâf, Hâ, Yâ, Ayn, Sâd.
19/MERYEM Suresi 2. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: (Bu sure), senin Rabbinin, kulu Zekeriya (A.S)’a rahmetinin zikridir (kıssasıdır).
19/MERYEM Suresi 3. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: O, gizlice seslenerek, Rabbine nida etmişti.
19/MERYEM Suresi 4. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: (Zekeriya A.S): “Rabbim, gerçekten ben (zayıfladım) ve benim kemiklerim (de) zayıfladı ve başım (saçlarım) ağardı. Ve Rabbim, ben Sana dua ederek şâkî olmadım.” dedi.
19/MERYEM Suresi 5. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve gerçekten ben, arkamdan (benden sonra) vali olanlar (benim soyumdan gelenler benim gibi davranmazlar diye) korktum. Ve benim kadınım (artık) akir oldu. Bu sebeple bana, Senin katından bir velî (dost, yardımcı, evlât) bağışla.
19/MERYEM Suresi 6. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Bana ve Yâkub (A.S)’ın ailesine varis olsun. Ve Rabbim, onu (Senden) razı (olan) kıl.
19/MERYEM Suresi 7. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ey Zekeriya! Gerçekten Biz seni, ismi Yahya olan bir oğlan çocuk ile müjdeliyoruz. Onunla (o isimle) daha önce bir kimseyi isimlendirmedik.
19/MERYEM Suresi 8. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: (Zekeriya (A.S) şöyle) dedi: “Rabbim, benim nasıl bir oğlum olabilir? Ve benim kadınım (artık) akir (kısır) oldu. Ben (de) yaşlanarak ihtiyarlığa ulaştım.”
19/MERYEM Suresi 9. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: (Melek): “İşte böyle.” dedi. Senin Rabbin: “O, bana (benim için) kolaydır. Daha önce sen bir şey değilken seni, Ben yaratmıştım.” buyurdu.
19/MERYEM Suresi 10. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: (Zekeriya A.S): “Rabbim, bana bir delil (işaret) kıl (ver).” dedi. (Allahû Tealâ şöyle) dedi: “Senin delilin (işaretin), insanlarla üç gece normal (sağlıklı) olduğun halde konuşamamandır.”
19/MERYEM Suresi 11. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Bundan sonra mihraptan kavmine (kavminin karşısına) çıktı. Böylece onlara, (Allah’ı) sabah akşam tesbih etmelerini vahyetti (konuşmadan, iç sesi ile duyurdu).
19/MERYEM Suresi 12. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ey Yahya! Kitab’ı kuvvetle (dikkatle) al (kendine mal et). Ve Biz, ona sabi iken (küçük yaşta) hikmet verdik.
19/MERYEM Suresi 13. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve katımızdan ona, sevgi ve zekât (nefs tezkiyesi) (verdik). Ve o, takva sahibi oldu.
19/MERYEM Suresi 14. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Anne ve babasına karşı birr sahibiydi. Ve o, asi, cebbar değildi.
19/MERYEM Suresi 15. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve doğduğu günde de ve öleceği günde de ve canlı olarak beas edileceği (yeniden diriltileceği) günde de ona selâm olsun.
19/MERYEM Suresi 16. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Kitap’ta Hz. Meryem’i zikret. Ailesinden ayrılıp, şark (doğu) tarafında bir yere çekilmişti.
19/MERYEM Suresi 17. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Sonra da onlardan (ayıran) bir perde çekti. O zaman ona Ruhumuz’u (Ruh’ûl Kudüs) gönderdik. Ona normal bir beşer suretinde (hüviyetinde) temessül etti (göründü).
19/MERYEM Suresi 18. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: (Hz. Meryem şöyle) dedi: “Muhakkak ki ben, eğer sen takva sahibi isen (bana bir zararın dokunmaz). Senden Rahmân’a sığınırım.”
19/MERYEM Suresi 19. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: “Ben sadece sana zeki (temiz) bir erkek çocuk bağışlamak için senin Rabbinin bir resûlüyüm.” dedi.
19/MERYEM Suresi 20. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: (Hz. Meryem dedi ki): “Bana bir beşer dokunmamış (olduğuna göre) benim nasıl bir oğlum olabilir? Ve ben, azgın (iffetsiz) olmadım.”
19/MERYEM Suresi 21. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: (Ruh’ûl Kudüs): “İşte böyle” dedi. Senin Rabbin: “O, Bana kolaydır ve onu, insanlara bir âyet (mucize) ve Bizden bir rahmet kılacağız.” buyurdu. Ve emir kaza edilmiştir (yerine getirilmiştir).
19/MERYEM Suresi 22. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Böylece ona hamile kaldı. Bundan sonra onunla uzak bir mekâna (yere) çekildi.
19/MERYEM Suresi 23. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Doğum sancısı onu, bir hurma ağacının gövdesine (sığınmaya) mecbur etti. “Keşke ben bundan önce ölseydim, unutularak unutulmuşların (arasına karışsaydım).” dedi.
19/MERYEM Suresi 24. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: O zaman onun (Hz. Meryem’in) alt yanından, ona “mahzun olma (üzülme)” diye bir nida (geldi): “Rabbin, senin alt yanından bir su yolu kıldı (oluşturdu).”
19/MERYEM Suresi 25. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve hurma ağacının gövdesini üzerine silkele. Taze hurmalar senin üzerine düşsün, (orada) toplansın.
19/MERYEM Suresi 26. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Artık ye ve iç, gözün aydın olsun! Bundan sonra eğer beşerden bir kimseyi görürsen, o zaman (ona şöyle) söyle: “Muhakkak ki ben, Rahmân’a (konuşmama) orucu nezrettim (adadım). Bu sebeple bugün bir insanla asla konuşmayacağım.”
19/MERYEM Suresi 27. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Böylece onu taşıyarak kavmine getirdi. (Kavmindekiler) dediler ki: “Ey Meryem! Andolsun ki sen, acayip (kötü) bir şey yaptın.”
19/MERYEM Suresi 28. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ey Harun’un (kız)kardeşi! Senin baban kötü bir adam değildi. Ve senin annen de azgın (iffetsiz) değildi.
19/MERYEM Suresi 29. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Bunun üzerine, onu (çocuğu) işaret etti. (Onlar) dediler ki: “Beşikte olan bir sabi (bebek) ile biz nasıl konuşuruz?”
19/MERYEM Suresi 30. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: (Bebek) şöyle dedi: “Muhakkak ki ben, Allah’ın kuluyum. Bana kitap verdi ve beni nebî (peygamber) kıldı.”
19/MERYEM Suresi 31. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve beni nerede bulunursam bulunayım (bulunduğum heryerde) mübarek kıldı. Ve hayatta kaldığım sürece namazı ve zekâtı bana vasiyet etti (emretti).
19/MERYEM Suresi 32. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve anneme karşı birr sahibi olmayı (emretti). Ve beni, cebbar (zorba) şâkî kılmadı (yapmadı).
19/MERYEM Suresi 33. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve doğduğum gün ve öleceğim gün ve canlı olarak beas edileceğim (diriltileceğim) gün selâm benim üzerimedir (banadır).
19/MERYEM Suresi 34. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: İşte bu Meryemoğlu İsa. (O), Hakk’ın sözü’dür ki; O’nun hakkında şüphe ediyorlar.
19/MERYEM Suresi 35. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Allah’ın bir (erkek) çocuk edinmesi olamaz. O, Sübhan’dır (herşeyden münezzehtir). Bir işin olmasına karar verdiği zaman, o taktirde sadece ona “Ol!” der ve o, hemen olur.
19/MERYEM Suresi 36. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve muhakkak ki Allah, benim Rabbim ve sizin (de) Rabbinizdir. O halde, O'na kul olun! İşte bu Sıratı Mustakîm'dir.
19/MERYEM Suresi 37. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Bundan sonra hizipler (gruplar) kendi aralarında ihtilâf ettiler. Büyük gün müşahede edildiği (şahit olunduğu) zaman vay o kâfirlerin haline!
19/MERYEM Suresi 38. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Bize gelecekleri gün, onlara (neler neler) işittirilir ve (neler neler) gösterilir. Lâkin zalimler, bugün (hâlâ) apaçık bir dalâlet içindeler.
19/MERYEM Suresi 39. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve emrin yerine getirileceği hasret günüyle onları uyar. Ve onlar, gaflet içindeler ve onlar, mü’min değillerdir.
19/MERYEM Suresi 40. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Muhakkak ki Biz, yeryüzüne ve onun üzerinde olan kimselere Biz, varis olacağız. Ve onlar, Biz’e döndürülecekler.
19/MERYEM Suresi 41. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Kitap’ta İbrâhîm (A.S)’ı zikret! Muhakkak ki O, sadık (çok sadaka veren, sadakatli, her zaman doğruyu söyleyen) bir Nebî idi.
19/MERYEM Suresi 42. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: İbrâhîm (A.S), babasına dedi ki: “Ey babacığım! İşitmeyen ve görmeyen ve sana hiçbir (şekilde bir) şeyle faydası olmayanlara niçin tapıyorsun?”
19/MERYEM Suresi 43. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ey babacığım, muhakkak ki bana, sana gelmeyen bir ilim gelmiştir! Öyleyse bana tâbî ol. Seni, Sıratı Seviye’ye (düzgün, seviyeli, Allah’a ulaştıran yola) hidayet edeyim (ulaştırayım).
19/MERYEM Suresi 44. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ey babacığım, şeytana kul olma! Muhakkak ki şeytan, Rahmân’a asi oldu.
19/MERYEM Suresi 45. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ey babacığım, muhakkak ki ben, sana Rahmân’dan azap dokunmasından korkuyorum! O durumda, şeytana velî (dost) olursun.
19/MERYEM Suresi 46. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: (İbrâhîm (A.S)’ın babası şöyle) dedi: “Ey İbrâhîm! Sen, benim ilâhlarıma rağbet etmiyor musun (kıymet vermiyor musun)? Eğer sen, (bundan) vazgeçmezsen mutlaka seni taşlarım ve uzun müddet benden uzaklaş.”
19/MERYEM Suresi 47. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: “Sana (senin üzerine) selâm olsun.” dedi. Senin için Rabbimden mağfiret dileyeceğim. Çünkü O, bana (çok) lütufkârdır.
19/MERYEM Suresi 48. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve ben, sizden ve Allah’tan başka dua ettiğiniz şeylerden ayrılıyorum. Ve Rabbime dua ediyorum. Umulur ki (inşaallah), (bu) dualarla ben, Rabbime şâkî olmam.
19/MERYEM Suresi 49. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Böylece onlardan ve onların Allah’tan başka kul olduğu şeylerden, ayrıldığı zaman ona, İshak ve Yâkub’u hibe ettik (o istemeden bahşettik). Ve hepsini, Nebî (Peygamber) kıldık.
19/MERYEM Suresi 50. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve onlara, rahmetimizden bahşettik (karşılıksız verdik). Ve onları (Hz. İbrâhîm ve oğullarını), (bütün) dillerde (lisanlarda) sadık ve âlî (üstün, yüce) kıldık.
19/MERYEM Suresi 51. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Kitap’ta Musa (A.S)’ı da zikret. Muhakkak ki O, muhlis ve Nebî (Peygamber) Resûl idi.
19/MERYEM Suresi 52. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve Tur’un sağ tarafından ona seslendik. Ve onu, söyleşmek (vahyetmek) için yaklaştırdık.
19/MERYEM Suresi 53. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve ona, rahmetimizden kardeşi Harun (A.S)’ı Nebî (Peygamber) olarak bahşettik.
19/MERYEM Suresi 54. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve Kitap’ta İsmail (A.S)’ı (da) zikret. Çünkü O, vaadine sadıktı ve O, Nebî Resûl’dü.
19/MERYEM Suresi 55. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve o, ehline (halkına ve ailesine) namazı ve zekâtı emrediyordu. Ve o, Rabbinin katında razı olunmuşlardandı.
19/MERYEM Suresi 56. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve Kitap’ta İdris (A.S)’ı (da) zikret. Muhakkak ki O, sadık bir Nebî (Peygamber) idi.
19/MERYEM Suresi 57. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve onu, yüce bir mekâna (makama, cennete) yükselttik.
19/MERYEM Suresi 58. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: İşte onlar, Allah’ın kendilerine ni’met verdiği nebîlerdendir. Âdem (A.S)’ın zürriyyetinden (neslinden) ve Nuh (A.S)’la beraber taşıdıklarımızdan ve İbrâhîm (A.S) ve İsrail (A.S)’ın zürriyyetinden ve Bizim hidayete erdirdiklerimizden ve seçtiklerimizdendir. Onlara, Rahmân’ın âyetleri okunduğu zaman ağlayarak ve secde ederek yere kapanırlardı.
19/MERYEM Suresi 59. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Bundan sonra onların arkasından gelen nesil, namazı ihmal (zayi) ettiler. Ve şehvetlere (nefsin arzularına) tâbî oldular. Artık yakında gayy (cehennemde en alt bölüm) ile karşılaşacaklar.
19/MERYEM Suresi 60. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Tövbe edenler, âmenû olanlar ve amilüssalihat (nefs tezkiyesi) yapanlar hariç. İşte onlar, cennete girecekler. Ve onlara, hiçbir şeyle zulmedilmez.
19/MERYEM Suresi 61. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Adn cennetleri ki onları, Rahmân, kullarına gıyaben vaadetti. Muhakkak ki o (adn cennetleri), O’nun (Allah’ın) vaadidir, yerine gelecektir.
19/MERYEM Suresi 62. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Orada boş söz işitilmez, sadece “selâm.” Ve orada, onların sabah ve akşam rızıkları vardır.
19/MERYEM Suresi 63. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Kullarımızdan takva sahibi olanları, varis kıldığımız cennet işte budur.
19/MERYEM Suresi 64. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve biz (resûl melekler), Rabbinin emri olmaksızın inmeyiz. Bizim önümüzde, arkamızda ve bunların arasında olanlar, O’nundur. Ve senin Rabbin, (seni) unutmuş değildir.
19/MERYEM Suresi 65. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Semaların, yeryüzünün ve ikisinin arasındakilerin Rabbidir. Öyleyse O’na kul ol! O’nun kulluğunda sabırlı ol! O’nun İsmi’yle isimlendirilen (bir kimse) biliyor musun?
19/MERYEM Suresi 66. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve insan: “Ben, öldükten sonra mı diri (canlı) olarak mutlaka çıkarılacağım?” der.
19/MERYEM Suresi 67. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve insan, daha önce o bir şey değilken; Bizim, onu nasıl yarattığımızı düşünmez mi?
19/MERYEM Suresi 68. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Rabbine andolsun ki, sonra da onları ve şeytanları, mutlaka haşredeceğiz (toplayacağız). Sonra onları, cehennemin etrafında diz üstü çökmüş olarak hazır kılacağız.
19/MERYEM Suresi 69. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Sonra bütün gruplardan onların hangisi, Rahmân’a karşı daha çok asi (azgın) olduysa, onları mutlaka ayıracağız.
19/MERYEM Suresi 70. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Sonra ona (cehenneme) maruz kalmayı en çok hakedenleri, elbette en iyi Biz biliriz.
19/MERYEM Suresi 71. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve sizden biriniz (bile hariç olmamak üzere hepiniz), illâ (muhakkak) ona (cehenneme) varacaksınız. (Bu), senin Rabbinin üzerine (aldığı) kesinleşmiş bir hükümdür.
19/MERYEM Suresi 72. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Sonra takva sahiplerini kurtaracağız. Ve zalimleri, diz üstü çökmüş olarak bırakacağız.
19/MERYEM Suresi 73. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve âyetlerimiz, onlara beyan edilerek okunduğu zaman, kâfirler âmenû olanlara (şöyle) dediler: “İki gruptan hangisi, makam bakımından daha hayırlı ve meclis bakımından daha güzel?”
19/MERYEM Suresi 74. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Onlardan önce, mal ve görünüş bakımından daha güzel nice nesiller helâk ettik.
19/MERYEM Suresi 75. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: De ki: “Kim dalâlette ise o zaman onlar ya vaadolundukları azabı veya o saati (kıyâmeti) görene kadar Rahmân, ona zamanı uzatarak mühlet verir.” Böylece kimin mekân bakımından daha şerli ve yardım bakımından daha zayıf olduğunu yakında bilecekler.
19/MERYEM Suresi 76. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve Allah, hidayette (hidayete ermiş) olanların hidayetini arttırır. Bâki olan salih ameller, Rabbinin indinde sevap bakımından daha hayırlıdır ve dönüş (karşılığı olan mükâfat) bakımından (da) daha hayırlıdır.
19/MERYEM Suresi 77. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Öyleyse (hâlâ) âyetlerimizi inkâr ederek: “Bana mutlaka mal ve evlât verilecektir.” diyeni gördün mü?
19/MERYEM Suresi 78. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: O, gayba muttali mi oldu (o, gaybı görüp bildi mi, vakıf mı oldu)? Yoksa Rahmân’ın indinde (huzurunda) bir ahd mi aldı?
19/MERYEM Suresi 79. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Hayır, öyle değil! Onun söylediklerini yazacağız. Ve ona, azabı uzattıkça uzatacağız.
19/MERYEM Suresi 80. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve onun söylediği şeylere, Biz varis olacağız. Ve o, Bize fert olarak (tek başına, mal ve evlâdı olmaksızın) gelecek.
19/MERYEM Suresi 81. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve onlar (putperestler), kendilerine izzet (şeref) olsun diye Allah’tan başka ilâhlar edindiler.
19/MERYEM Suresi 82. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Hayır, öyle değil! (Putlar), onların ibadetlerini inkâr edecekler. Ve onlara, hasım (karşı) olacaklar.
19/MERYEM Suresi 83. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Onları, kışkırttıkça kışkırtan (tahrik eden) şeytanları, kâfirlerin üzerine nasıl gönderdiğimizi görmüyor musun?
19/MERYEM Suresi 84. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Artık onlar için acele etme. Biz, sadece onlara (günlerini) saydıkça sayıyoruz.
19/MERYEM Suresi 85. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: O gün muttakileri (takva sahiplerini), Rahmân’ın huzurunda izzet ve ikramla haşredeceğiz (toplayacağız).
19/MERYEM Suresi 86. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve mücrimleri (suçluları), susamış olarak cehenneme sevkedeceğiz.
19/MERYEM Suresi 87. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Rahmân’ın indinde, ahd ittihaz edenlerden (Allah’tan ahd alanlardan) başkası şefaate malik olamaz.
19/MERYEM Suresi 88. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: “Rahmân, bir çocuk ittihaz etti (edindi).” dediler.
19/MERYEM Suresi 89. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Andolsun ki siz, çok kötü bir şey yaptınız (söylediniz).
19/MERYEM Suresi 90. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Bundan neredeyse semalar (gökyüzü) parçalanacak ve yeryüzü yarılacak ve dağlar çökerek yıkılacaktı.
19/MERYEM Suresi 91. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Rahmân’a bir çocuk isnat etmeleri (sebebiyle).
19/MERYEM Suresi 92. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve Rahmân’a çocuk edinmek yakışmaz (olamaz).
19/MERYEM Suresi 93. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Semalarda ve yeryüzünde olan kimselerin hepsi, mutlaka Rahmân’a kul olarak gelecek.
19/MERYEM Suresi 94. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Andolsun ki onları, tek tek adetlendirerek tespit etti (saydı).
19/MERYEM Suresi 95. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve kıyâmet günü, onların hepsi O’na, ferdî olarak (tek başına) gelecek.
19/MERYEM Suresi 96. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Muhakkak ki âmenû olanları ve amilüssalihat (nefs tezkiyesi) yapanları, Rahmân, muhabbet duyulanlar (sevilenler) kılacak.
19/MERYEM Suresi 97. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Böylece Biz, O’nu (Kur’ân-ı Kerim’i) senin lisanınla kolaylaştırdık. O’nunla, takva sahiplerini müjdelemen ve inatçı kavmi uyarman için.
19/MERYEM Suresi 98. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve onlardan önce nice nesiller helâk ettik. Onlardan birini görüyor musun? Veya onların ufacık bir sesini duyuyor musun?
Hafız Abu Bakr al Shatri sesinden MERYEM Suresi dinle!
Hafız Maher Al Mueaqly sesinden MERYEM Suresi dinle!
Hafız Mishary AlAfasy sesinden MERYEM Suresi dinle!
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
close tefsir menu

MERYEM Suresi Tefsiri

MERYEM Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.