Sure sec
KAMER Suresi

KAMER Suresi Tefsiri, Türkçe Meali ve Açıklaması

KAMER Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
share on facebook  tweet  share on google  print  

KAMER Suresi Tefsiri, Türkçe Meali ve Açıklaması

Bismillâhirrahmânirrahîm

54/KAMER Suresi 1. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Saat yaklaştı ve Kamer (Ay) yarıldı.
54/KAMER Suresi 2. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve onlar, bir mucize görseler, yüz çevirirler. Ve bu “Sürekli bir sihirdir.” derler.
54/KAMER Suresi 3. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve yalanladılar ve de kendi hevalarına tâbî oldular. Ve bütün işler kararlaştırılmıştır.
54/KAMER Suresi 4. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve andolsun ki onlara, içinde caydırıcı şeyler bulunan haberlerden geldi.
54/KAMER Suresi 5. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: (Bu haberler), son derece baliğ (açık) hikmetlerdir. Buna rağmen uyarıların bir faydası olmadı.
54/KAMER Suresi 6. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Artık onlardan yüz çevir. O gün davetçi, (onları) korkunç dehşetli bir şeye çağıracak.
54/KAMER Suresi 7. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Kabirlerden, gözleri dehşete düşmüş olarak çıkarlar. Sanki onlar, etrafa yayılan çekirgeler gibidir.
54/KAMER Suresi 8. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Davetçiye doğru koşan kâfirler: “Bu, çok zor bir gün.” diyecekler.
54/KAMER Suresi 9. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Onlardan önce Nuh’un kavmi de yalanladı. Böylece kulumuzu (Hz. Nuh’u) yalanladılar. “O, mecnundur.” dediler. Ve cefa edilerek (tebliğden) men edildi.
54/KAMER Suresi 10. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Sonunda, Rabbine dua etti: “Muhakkak ki ben, mağlûp olanım. Öyleyse intikam al.”
54/KAMER Suresi 11. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Bunun üzerine, semanın kapılarını gürül gürül akan suya açtık.
54/KAMER Suresi 12. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve yeryüzünü pınarlar halinde fışkırttık. Böylece sular, taktir edilmiş olan emir üzerine birleşti.
54/KAMER Suresi 13. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve onu, perçinlenmiş levhalardan oluşan (gemi) üzerinde taşıdık.
54/KAMER Suresi 14. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: (Gemi) gözlerimizin önünde yüzerek akıp gidiyordu, inkâr edilmiş olana (Hz. Nuh’a) bir mükâfat olarak.
54/KAMER Suresi 15. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve andolsun ki Biz, onu (o gemiyi) bir âyet (ibret) olarak bıraktık. Buna rağmen tezekkür eden (ibret alan) var mı?
54/KAMER Suresi 16. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Öyleyse inzarım (uyarılarım) ve azabım nasıl oldu?
54/KAMER Suresi 17. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve andolsun ki Biz, Kur’ân’ı, zikir için kolaylaştırdık. Buna rağmen tezekkür eden (ibret alan) var mı?
54/KAMER Suresi 18. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ad (kavmi) de yalanladı. Öyleyse inzarım (uyarılarım) ve azabım nasıl oldu?
54/KAMER Suresi 19. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Muhakkak ki Biz, onların üzerine uğursuzluğu (felâketleri), gün boyu devam eden sarsaran rüzgârı (çok şiddetli, uğultulu ve çok soğuk bir kasırga) gönderdik.
54/KAMER Suresi 20. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: (Öyle bir rüzgâr ki) insanları, sanki kökünden koparılmış hurma kütükleri gibi (havaya fırlatıp) atar.
54/KAMER Suresi 21. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Öyleyse inzarım (uyarılarım) ve azabım nasıl oldu?
54/KAMER Suresi 22. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve andolsun ki Biz, Kur’ân’ı zikir için kolaylaştırdık. Buna rağmen tezekkür eden (ibret alan) var mı?
54/KAMER Suresi 23. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Semud (kavmi) de uyarıları yalanladı.
54/KAMER Suresi 24. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: O zaman şöyle dediler: “Bizden biri olan bir beşere mi? Biz, ona mı tâbî olacağız? O taktirde muhakkak ki biz, gerçekten dalâlet ve çılgınlık içinde oluruz.”
54/KAMER Suresi 25. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Zikir, aramızdan ona mı ilka edildi (ulaştırıldı)? Hayır o, haddini aşan bir yalancıdır.
54/KAMER Suresi 26. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Haddini aşan yalancı kimdir, yarın bilecekler.
54/KAMER Suresi 27. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Muhakkak ki, onlara fitne (imtihan) olsun diye o dişi deveyi gönderen Biziz. Artık onları gözle (akıbetlerini bekle) ve sabret.
54/KAMER Suresi 28. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: (Beldedeki) suyun, (deve ile) onlar arasında taksim edildiğini (nöbetleşe içileceğini) onlara haber ver. İçecek olanların hepsi, sırası gelince hazır olur.
54/KAMER Suresi 29. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Bir süre sonra arkadaşlarını çağırdılar (deveyi öldürmesini istediler). Bunun üzerine o, ileri atıldı sonra da (onu) kesti.
54/KAMER Suresi 30. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Öyleyse inzarım (uyarılarım) ve azabım nasıl oldu?
54/KAMER Suresi 31. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Muhakkak ki Biz, onların üzerine tek bir sayha (korkunç ses dalgası) gönderdik. Böylece onlar, ufalanmış kuru ot gibi oldular.
54/KAMER Suresi 32. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve andolsun ki Biz, Kur’an’ı zikir için kolaylaştırdık. Buna rağmen tezekkür eden (ibret alan) var mı?
54/KAMER Suresi 33. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Lut (A.S)’ın kavmi de uyarıları yalanladı.
54/KAMER Suresi 34. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Muhakkak ki Biz, onların üzerine helâk edici bir kasırga gönderdik. Seher vaktinde Lut (A.S)’ın ailesi hariç, onları kurtardık.
54/KAMER Suresi 35. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Katımızdan bir ni’met olarak, şükreden kimseyi işte Biz, böyle mükâfatlandırırız.
54/KAMER Suresi 36. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve andolsun ki, Lut (A.S), onları “şiddetli azabımızla yakalamamız” konusunda uyardı. Fakat onlar, bu uyarılardan şüphe ettiler.
54/KAMER Suresi 37. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve andolsun ki, kötü amelleri için ondan misafirlerini ısrarla istediler. Bunun üzerine onların gözlerini silip yok ettik. Öyleyse inzarımı (uyarılarımı) ve azabımı tadın!
54/KAMER Suresi 38. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve andolsun ki, onları sabahleyin daimî bir azap yakaladı.
54/KAMER Suresi 39. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Öyleyse inzarımı (uyarılarımı) ve azabımı tadın!
54/KAMER Suresi 40. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve andolsun ki Biz, Kur’ân’ı zikir için kolaylaştırdık. Buna rağmen tezekkür eden (ibret alan) var mı?
54/KAMER Suresi 41. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve andolsun ki, firavun ailesine de uyarılar geldi.
54/KAMER Suresi 42. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Âyetlerimizin hepsini yalanladılar. Bu sebeple onları üstün kudret sahibinin yakalayışı ile yakalayıp aldık (helâk ettik).
54/KAMER Suresi 43. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: (Ey Mekkeliler!) Sizin kâfirleriniz, onlardan (yalanlayan kavimlerden) daha mı hayırlı, yoksa sizin için semavî kitaplarda beraat mı var?
54/KAMER Suresi 44. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Yoksa: “Biz, hepimiz yardımlaşan (yenilmeyen) bir toplumuz.” mu diyorlar?
54/KAMER Suresi 45. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Yakında hepsi hezimete uğratılacak ve arkalarına dönecekler (kaçacaklar).
54/KAMER Suresi 46. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Hayır, onlara vaadedilen (azap), o saattir (kıyâmet vaktidir). Ve o saat, daha korkunç ve daha dehşetlidir.
54/KAMER Suresi 47. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Muhakkak ki mücrimler (suçlular), dalâlet ve çılgınlık içindedir.
54/KAMER Suresi 48. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: O gün yüz üstü (sürünerek) ateşe sürüklenirler. “Sekarın (alevli ateşin) dokunuşunu tadın!” (denir).
54/KAMER Suresi 49. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Muhakkak ki Biz, herşeyi, bir kaderle (takdir edilmiş olarak) yarattık.
54/KAMER Suresi 50. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve Bizim emrimiz, tek bir emirden başka bir şey değildir, gözün bir anlık bakışı gibidir.
54/KAMER Suresi 51. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve andolsun ki, sizin gibi olanları helâk ettik. Buna rağmen tezekkür eden (ibret alan) var mı?
54/KAMER Suresi 52. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve onların yaptıkları herşey (semavî) kitaplarda vardır.
54/KAMER Suresi 53. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve küçük büyük herşey yazılmıştır.
54/KAMER Suresi 54. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Muhakkak ki takva sahipleri, cennetlerde ve nehir kenarlarındadır.
54/KAMER Suresi 55. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Kudret Sahibi Melik’in huzurunda, sadıklar makamındadır.
Hafız Abu Bakr al Shatri sesinden KAMER Suresi dinle!
Hafız Maher Al Mueaqly sesinden KAMER Suresi dinle!
Hafız Mishary AlAfasy sesinden KAMER Suresi dinle!
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
close tefsir menu

KAMER Suresi Tefsiri

KAMER Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.