Sure sec
KAF Suresi

KAF Suresi Tefsiri, Türkçe Meali ve Açıklaması

KAF Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
share on facebook  tweet  share on google  print  

KAF Suresi Tefsiri, Türkçe Meali ve Açıklaması

Bismillâhirrahmânirrahîm

50/KAF Suresi 1. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Kâf. Mecîd (şerefli) Kur’ân’a andolsun.
50/KAF Suresi 2. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Hayır, kendilerinden bir nezirin onlara gelmesine şaşırdılar. Bunun üzerine kâfirler: “Bu şaşılacak bir şey.” dediler.
50/KAF Suresi 3. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: “Biz öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı (yeniden diriltileceğiz)?” İşte bu, uzak (gerçekleşmesi mümkün olmayan) bir dönüştür.
50/KAF Suresi 4. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Arzın (toprağın) onlardan neleri eksilteceğini biz biliyorduk. Ve katımızda (illiyyine ve siccîne yerleştirilen bütün zamanlardaki bütün olayları) muhafaza eden bir kitap vardır.
50/KAF Suresi 5. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Hayır (öyle değil), onlar kendilerine hak gelince onu yalanladılar. Bu durumda onlar, karışık bir emr (problem) içindeler.
50/KAF Suresi 6. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Öyleyse üzerlerindeki semayı nasıl bina ettiğimize ve onu nasıl süslediğimize bakmıyorlar mı? Ve onun hiçbir çatlağı yoktur.
50/KAF Suresi 7. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve arz; onu döşedik, yaydık ve oraya sağlam dağlar attık (yerleştirdik). Ve orada her çeşit bitkiden güzel çiftler yetiştirdik.
50/KAF Suresi 8. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Münib olan (Allah’a yönelen: Allah’a ulaşmayı dileyen) bütün kullarına basiret olsun (onların kalp gözleri açılsın) ve (çok) zikretsinler (daimî zikre ulaşsınlar) diye.
50/KAF Suresi 9. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve gökten mübarek (bereketli) su (yağmur) indirdik. Böylece onunla bahçeler ve hasat edilen hububat yetiştirdik.
50/KAF Suresi 10. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve üst üste kümelenmiş tomurcukları olan uzun hurma ağaçları (yetiştirdik).
50/KAF Suresi 11. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Kullar için rızık olsun diye. Ve onunla ölü beldeye hayat verdik. (Ölümden sonra topraktan) Çıkış (diriliş), işte bunun gibidir.
50/KAF Suresi 12. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Onlardan evvel Hz. Nuh’un kavmi, Ress’in halkı ve Semûd halkı da (resûllerini) yalanladı.
50/KAF Suresi 13. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve Ad (kavmi), Firavun ve Lut (A.S)’ın kardeşleri de.
50/KAF Suresi 14. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve Eyke halkı ve Tubb kavmi, hepsi resûllerini yalanladı. Böylece vaadim (cezam) hak oldu (Allah’ın vaadi yerine geldi).
50/KAF Suresi 15. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Yoksa Biz, ilk yaratışta aciz miydik? Hayır (öyle değil), onlar (ölümden sonra) yeniden yaratılıştan şüphe içindeler.
50/KAF Suresi 16. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve andolsun ki insanı Biz yarattık. Ve nefsinin ona ne vesveseler vereceğini biliriz. Ve Biz, ona şah damarından daha yakınız.
50/KAF Suresi 17. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: O zaman, sağda ve solda oturan iki telâkki edici (tesbit edici melek), (amelleri) tespit ederler.
50/KAF Suresi 18. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Bir söz söylenmez ki, onun yanında hazır gözetleyiciler (tarafından tespit edilmiş) olmasın.
50/KAF Suresi 19. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve ölüm sarhoşluğu hak ile geldi. İşte senin ondan kaçtığın şey budur.
50/KAF Suresi 20. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve sur’a üflendi. İşte bu vaîd (ikaz) günüdür.
50/KAF Suresi 21. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve bütün nefsler beraberinde bir saik (hayat filmini çeken) ve bir şahit ile gelir.
50/KAF Suresi 22. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: (Allahû Teâla buyurur): “Andolsun ki sen bundan gaflet içindeydin. İşte senden perdeni kaldırdık. Artık bugün senin görüşün keskindir.”
50/KAF Suresi 23. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve onun yakınında olan (melek): “İşte bu (hayat filmi), benim yanımda hazır olan şeydir.” der.
50/KAF Suresi 24. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: “Bütün inatçı kâfirleri cehenneme atın!”
50/KAF Suresi 25. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: “Hayra mani olan, haddi aşan, şüphe eden …”
50/KAF Suresi 26. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: “O, Allah ile beraber başka ilâh edindi. Öyleyse ikiniz onu şiddetli azabın içine atın!”
50/KAF Suresi 27. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Onun yakını: “Rabbimiz onu ben azdırmadım, fakat o uzak bir dalalet içindeydi.” der.
50/KAF Suresi 28. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: (Allahû Teâla): “Huzurumda kavga etmeyin. Size daha önce vaadimi (cezamı) bildirmiştim.” der.
50/KAF Suresi 29. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: “Katımda söz değiştirilmez. Ve Ben, kullarıma zulmedici değilim.”
50/KAF Suresi 30. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: O gün cehenneme: “Doldun mu?” deriz. Ve o: “Daha fazlası var mı?” der.
50/KAF Suresi 31. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve cennet, takva sahipleri için uzak olmayarak yaklaştırıldı.
50/KAF Suresi 32. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: İşte size vaadolunan şey budur (cennettir). Bütün evvab (ruhu Allah’a ulaşarak sığınmış), ve hafîz olanlar (başlarının üzerine devrin imamının ruhu ulaşmış olanlar) için.
50/KAF Suresi 33. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Gaybda Rahmân’a huşu duyanlar ve münib (Allah’a ulaşmayı dileyen) bir kalple (Allah’ın huzuruna) gelenler (için).
50/KAF Suresi 34. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Oraya selâmla (selametle) girin. İşte bu ebediyyet (sonsuzluk) günüdür.
50/KAF Suresi 35. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Onlar için orada diledikleri herşey vardır. Ve katımızda daha fazlası vardır.
50/KAF Suresi 36. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve onlardan önce, yakıp yıkmak ve şiddet bakımından, onlardan daha kuvvetli nice nesilleri helâk ettik. Oysaki beldelerde (helâk olmaktan kurtulmak için) gezip dolaştılar, yer araştırdılar. Kaçıp kurtulacak bir yer var mı ki ?
50/KAF Suresi 37. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Muhakkak ki bunda kalpleri olan ve ilka edilenleri işitebilen ve (kalp gözleri ile Allah’a) şahit olan kişiler için mutlaka ibret vardır.
50/KAF Suresi 38. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve andolsun ki, gökleri ve yeri ve ikisinin arasındakileri altı günde yarattık. Ve Bize (hiç)bir yorgunluk dokunmadı.
50/KAF Suresi 39. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Öyleyse (artık) onların söyledikleri şeylere sabret. Ve Rabbini, güneşin doğuşundan evvel ve batışından evvel, hamd ile tesbih et (zikret).
50/KAF Suresi 40. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve artık gecenin bir kısmında ve secdelerin arkasından O’nu tesbih et.
50/KAF Suresi 41. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve münadinin yakın bir yerden seslendiği gün ona kulak ver.
50/KAF Suresi 42. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: O gün hak olan sayhayı işitirler. İşte bu (ölümden sonra topraktan), çıkış günüdür.
50/KAF Suresi 43. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Muhakkak ki Biz; Biz diriltiriz ve Biz öldürürüz. Ve dönüş Bize’dir.
50/KAF Suresi 44. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: O gün arz (toprak) yarılıp onlardan hızla ayrılır (onlar topraktan çıkarak yükselirler). İşte bu haşr (topraktan çıkararak insanları Mahşer Meydanı’nda toplamak), Bizim için kolaydır.
50/KAF Suresi 45. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Onların ne söylediklerini, en iyi Biz biliriz. Ve sen onların üzerine, cabbar (zorlayıcı) değilsin. Öyleyse Benim vaadimden (vaadettiğim cezadan, azaptan) korkanları Kur’ân ile ikaz et.
Hafız Abu Bakr al Shatri sesinden KAF Suresi dinle!
Hafız Maher Al Mueaqly sesinden KAF Suresi dinle!
Hafız Mishary AlAfasy sesinden KAF Suresi dinle!
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.