Sure sec
HİCR Suresi

HİCR Suresi Tefsiri, Türkçe Meali ve Açıklaması

HİCR Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
share on facebook  tweet  share on google  print  

HİCR Suresi Tefsiri, Türkçe Meali ve Açıklaması

Bismillâhirrahmânirrahîm

15/HİCR Suresi 1. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Elif, lâm, râ. İşte bunlar, Kitab'ın ve Kur’ân-ı Mübîn’in (açıkça beyan edilmiş Kur’ân’ın) âyetleridir.
15/HİCR Suresi 2. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: İhtimal ki; kâfirler “Keşke müslüman (teslim olanlar) olsaydık.” diye temenni edecekler.
15/HİCR Suresi 3. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Onları terket (bırak). Yesinler ve metalansınlar (faydalansınlar) ve emel(ler) onları oyalasın (meşgul etsin). Fakat yakında bilecekler.
15/HİCR Suresi 4. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve Biz hiçbir ülkeyi, onun malûm (bilinen) bir kitabı olmaksızın helâk etmedik.
15/HİCR Suresi 5. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Hiçbir ümmet, ecelini evvele alamaz ve tehir edemez (geciktiremez, sonraya alamaz).
15/HİCR Suresi 6. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve: “Ey kendisine zikir indirilen! Gerçekten sen, mutlaka mecnunsun (delisin).” dediler.
15/HİCR Suresi 7. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Eğer sen sadıklardansan, bize melekleri getirmen gerekmez miydi?
15/HİCR Suresi 8. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Biz hak ile olmaksızın melekleri indirmeyiz. O taktirde onlara mühlet de (zaman da) verilmez.
15/HİCR Suresi 9. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Muhakkak ki zikri (Kur'ân-ı Kerim’i), Biz indirdik. O'nun koruyucuları (da) mutlaka Biziz.
15/HİCR Suresi 10. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve andolsun senden önce, evvelki toplumlara da (resûller) gönderdik.
15/HİCR Suresi 11. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Onlara (hiç) bir resûl gelmedi ki; onunla alay etmiş olmasınlar.
15/HİCR Suresi 12. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: İşte böylece onu (alay etmeyi), mücrimlerin kalplerine sokarız.
15/HİCR Suresi 13. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Evvelkilerin sünneti (adeti) gelip geçtiği halde onlar, ona (resûle) îmân etmezler.
15/HİCR Suresi 14. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve onlara semadan bir kapı açsak, böylece oradan yükselseler (çıksalar) bile.
15/HİCR Suresi 15. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Mutlaka: “Sadece gözlerimiz bağlandı (engellendi, gerçeği göremiyoruz). Hayır, biz büyülenmiş bir kavimiz.” demiş olacaklar.
15/HİCR Suresi 16. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Andolsun ki; Biz semada burçlar kıldık. Ve bakanlar için onu süsledik.
15/HİCR Suresi 17. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve Biz, onu taşlanmış (kovulmuş) şeytan(lar)ın hepsinden muhafaza ettik.
15/HİCR Suresi 18. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ancak kim duyma hırsızlığı yaptıysa (gaybî bilgileri çalmak istediyse), o zaman onu açıkça yakıcı bir ateş parçası takip etti.
15/HİCR Suresi 19. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve yeryüzü; onu uzattık (yaydık) ve oraya büyük dağlar koyduk. Ve orada her şeyden (bütün bitkilerden) mevzun (birbiriyle orantılı) olarak bitkiler yetiştirdik.
15/HİCR Suresi 20. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Sizin için de, sizin rızıklandırılanlar olmadığınız kimseler için de, maişetler (geçim kaynakları) kıldık.
15/HİCR Suresi 21. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Hazinesi bizim yanımızda olmayan hiçbir şey yoktur. Malûm (bilinen) bir kaderi (takdir edilmiş miktarı) olmaksızın onu indirmeyiz.
15/HİCR Suresi 22. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve Biz, rüzgârları (yağmur) yüklü olarak gönderdik. Böylece semadan su indirdik de, sizi onunla suladık. Ve onun (suyun) hazinelerini (denizleri, nehirleri, toprak altı ve toprak üstü su kaynaklarını, gölleri) oluşturan siz değilsiniz.
15/HİCR Suresi 23. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve muhakkak ki; Biz, sadece Biz hayat veririz. Ve Biz öldürürüz. Ve varis olanlar da Biziz.
15/HİCR Suresi 24. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Andolsun ki; sizden evvelkileri biliyoruz. Ve andolsun ki; sonrakileri de biliyoruz.
15/HİCR Suresi 25. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve muhakkak ki; senin Rabbin, O, onları haşreder (huzurunda toplar). Muhakkak ki; O, Hakîm'dir, Alîm'dir.
15/HİCR Suresi 26. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Andolsun ki; Biz insanı, “hamein mesnûn olan salsalinden” (standart insan şekli verilmiş ve organik dönüşüme uğramış salsalinden) yarattık.
15/HİCR Suresi 27. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve cânn; onu, daha önce semûm’un ateşinden yarattık.
15/HİCR Suresi 28. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Rabbin meleklere şöyle demişti: “Ben mutlaka, "hamein mesnûn olan salsalin"den (standart insan şekli verilmiş ve organik dönüşüme uğramış salsalinden) bir beşer (insan) halkedeceğim.”
15/HİCR Suresi 29. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Artık onu dizayn edip, içine ruhumdan üflediğim zaman, hemen ona secde ederek yere kapanın!
15/HİCR Suresi 30. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Böylece meleklerin hepsi birden, toplu olarak secde etti.
15/HİCR Suresi 31. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: İblis hariç. Secde edenlerle beraber olmaktan (direnerek) kaçındı.
15/HİCR Suresi 32. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Allahû Tealâ şöyle buyurdu: “Ey iblis! Sen niçin secde edenlerle beraber olmadın?”
15/HİCR Suresi 33. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: (İblis:) “Ben, hamein mesnun (standart bir şekil verilmiş, organik dönüşüme uğramış) olan salsalinden halkettiğin bir beşere secde etmem (eden olmam).” dedi.
15/HİCR Suresi 34. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: (Allahû Tealâ şöyle) buyurdu: “Hemen oradan çık! Muhakkak ki; sen bu sebeple kovuldun.”
15/HİCR Suresi 35. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve muhakkak ki; lânet, dîn gününe (karşılıkların, ceza veya mükâfatın verildiği güne) kadar senin üzerinedir.
15/HİCR Suresi 36. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: (İblis): “Rabbim, öyleyse bana beas gününe (diriltilecekleri güne) kadar zaman ver.” dedi.
15/HİCR Suresi 37. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: (Allahû Tealâ) şöyle buyurdu: “Öyleyse sen, gerçekten mühlet (süre) verilenlerdensin.”
15/HİCR Suresi 38. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Malûm olan (bilinen) vaktin gününe kadar.
15/HİCR Suresi 39. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: (İblis şöyle) dedi: “Rabbim, beni azdırmandan dolayı, onlara mutlaka yeryüzünde (azgınlığı) süsleyeceğim ve mutlaka onların hepsini azdıracağım.”
15/HİCR Suresi 40. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: “Ancak onlardan muhlis olan kulların müstesna.”
15/HİCR Suresi 41. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Allahû Tealâ şöyle buyurdu: “İşte bu, Bana yönlendirilmiş (Bana ulaştıran) yoldur.”
15/HİCR Suresi 42. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Azgın olanlardan (iğvaya düşürdüklerinden) sana tâbî olan kimseler hariç, muhakkak ki; benim kullarım üzerinde senin bir sultanlığın (gücün) yoktur.
15/HİCR Suresi 43. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve onların hepsine vaadedilen yer, elbette, mutlaka cehennemdir.
15/HİCR Suresi 44. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Onun (cehennemin) 7 kapısı vardır. Her kapı için onlardan taksim edilmiş (bölünmüş) bir grup vardır.
15/HİCR Suresi 45. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Muhakkak ki; takva sahipleri, cennetlerin içinde ve pınarlar başındadırlar.
15/HİCR Suresi 46. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Emin olarak, selâm ile oraya (cennete) girin!
15/HİCR Suresi 47. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve onların göğüslerinde kinden ne varsa çekip çıkardık. Onlar, kardeş olarak karşılıklı tahtlar üzerindedirler.
15/HİCR Suresi 48. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Onlara, orada bir yorgunluk dokunmaz. Ve onlar, oradan çıkarılacak değildirler.
15/HİCR Suresi 49. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Kullarıma haber ver. Muhakkak ki; Ben Gafur’um (mağfiret edenim) ve Rahîm’im (rahmet edenim, rahmet nuru gönderenim).
15/HİCR Suresi 50. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve muhakkak ki; Benim azabım; o, elîm (çok acı) bir azaptır.
15/HİCR Suresi 51. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve onlara, İbrâhîm (a.s)’ın misafirlerinden haber ver.
15/HİCR Suresi 52. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Onun yanına girdikleri zaman: “Selâm (olsun)” dediler. (İbrâhîm a.s) şöyle dedi: “Gerçekten biz sizden korkuyoruz.”
15/HİCR Suresi 53. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: (İbrâhîm (a.s)’ın misafirleri) şöyle dediler: “(Siz) korkmayın! Muhakkak ki; biz seni, bir âlim (erkek) çocuk ile müjdeliyoruz.”
15/HİCR Suresi 54. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: “Bana ihtiyarlık gelmişken mi beni müjdeliyorsunuz? Böyleyken ne ile müjdeliyorsunuz?” dedi.
15/HİCR Suresi 55. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: “Biz seni hak ile müjdeledik. Artık 'ümit kesenler'den olma.” dediler.
15/HİCR Suresi 56. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: “Dalâlette olanlardan başka, kim Rabbinin rahmetinden ümidini keser?” dedi.
15/HİCR Suresi 57. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Şöyle dedi: “Ey elçiler! Bundan sonra sizin konuşacağınız konu nedir?”
15/HİCR Suresi 58. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: “Muhakkak ki; biz, mücrim (günahkâr) bir kavme gönderildik.” dediler.
15/HİCR Suresi 59. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Lut’un ailesi hariç, muhakkak ki; Biz onların hepsini mutlaka kurtaracağız.
15/HİCR Suresi 60. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Onun hanımı (kadını) hariç. Çünkü onun mutlaka geride kalanlardan (helâk olacaklardan) olmasını takdir ettik.
15/HİCR Suresi 61. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Böylece, gönderilmiş olan resûller (elçiler), Lut’un ailesine geldiği zaman...
15/HİCR Suresi 62. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: (Lut (a.s) şöyle) dedi: “Muhakkak ki; siz tanınmayan bir kavimsiniz (yabancı bir topluluksunuz).”
15/HİCR Suresi 63. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: “Hayır, biz, onların hakkında şüphe ettikleri şey ile sana geldik.” dediler.
15/HİCR Suresi 64. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve biz sana hakkı getirdik. Ve muhakkak ki; biz sadıklarız (doğru söyleyenleriz).
15/HİCR Suresi 65. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Hemen ailenle, gecenin bir kısmında yürüyerek yola çıkın! Onların arkasından, onları takip et. Sizden hiçbiriniz arkasına dönüp bakmasın. Ve emrolunacağınız yere gidin.
15/HİCR Suresi 66. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve onların "arkası kesilmiş (nesli tükenmiş)" olarak sabahlayacakları (helâk olup yok olacakları) emrini, ona bildirdik.
15/HİCR Suresi 67. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve şehir halkı, birbirini müjdeleyerek geldi.
15/HİCR Suresi 68. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: (Lut a.s) şöyle dedi: “Muhakkak ki; bunlar benim misafirlerimdir. Artık beni mahçup etmeyin(utandırmayın).”
15/HİCR Suresi 69. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Allah’a karşı takva sahibi olun, sakının. Beni alçaltmayın (rezil etmeyin).
15/HİCR Suresi 70. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: “Biz seni elâlemin (başkalarının) işine karışmaktan nehyetmedik (men etmedik) mi?” dediler.
15/HİCR Suresi 71. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Şöyle dedi: “Eğer düşündüğünüzü yapacaksanız işte bunlar, benim kızlarım.”
15/HİCR Suresi 72. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ömrüne andolsun ki; muhakkak ki, onlar sarhoşlukları içinde bocalıyorlardı.
15/HİCR Suresi 73. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Böylece, müşrikleri (güneş doğduğu vakit orada bulunanları) bir sayha (korkunç bir ses dalgası) aldı, yakaladı.
15/HİCR Suresi 74. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Böylece onun (o beldenin) üstünü altına getirdik. Onların üzerine siccîl’den (öldürücü) taşlar yağdırdık.
15/HİCR Suresi 75. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: İşte bunda, ibretle izleyenler için, elbette deliller vardır.
15/HİCR Suresi 76. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve muhakkak ki o gerçekten, yol üzerinde mukîmdir (hâlâ durmaktadır).
15/HİCR Suresi 77. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Muhakkak ki; bunda mü’minler (nefslerinin kalbine îmân yazılmış olanlar) için elbette deliller (ibretler) vardır.
15/HİCR Suresi 78. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Eyke halkı da gerçekten zalim idiler.
15/HİCR Suresi 79. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Bu sebeple onlardan da intikam aldık ve muhakkak ki; ikisi de (iki şehir de) gerçekten, açıkça bir rehberdir (gelecek nesillere ibrettir).
15/HİCR Suresi 80. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Andolsun ki; Hicr halkı, gönderilen resûlleri yalanladı.
15/HİCR Suresi 81. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Onlara âyetlerimizi (mucizelerimizi, delillerimizi) verdik. Fakat onlar, ondan yüz çevirdiler.
15/HİCR Suresi 82. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve onlar, dağlardan (sağlamlığına) güvenilir evler (yontarak) oyuyorlardı.
15/HİCR Suresi 83. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Böylece sabah vaktine erenleri (sabaha çıkanları), bir sayha (korkunç bir ses) yakaladı.
15/HİCR Suresi 84. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Böylece, iktisab ettikleri (kazanmış oldukları) şeyler, onlara bir fayda vermedi.
15/HİCR Suresi 85. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Biz semaları ve yeryüzünü ve o ikisinin arasındaki şeyleri, başka bir şey için yaratmadık. Ancak hak ile yarattık. Ve muhakkak ki; o saat (kıyâmet) mutlaka gelecektir. Artık onlardan güzellikle yüz çevir.
15/HİCR Suresi 86. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Muhakkak ki; senin Rabbin, O; yaratan ve bilendir.
15/HİCR Suresi 87. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve andolsun ki; sana mesânî(ikinci)den 7’yi (7’liyi, 7’li olarak) ve Kur’ân-ul Azîm’i verdik.
15/HİCR Suresi 88. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Onlardan bir kısmına çifter çifter (bol bol) met’a olarak verdiğimiz şeylere gözlerini dikme. Onlar için mahzun olma. Mü’minlere (kalplerine îmân yazılmış olan kimselere) kanatlarını indir (mutevazi ol, himaye et).
15/HİCR Suresi 89. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: “Ve muhakkak ki; ben apaçık (uyaran, açıklayan, beyan eden) bir nezirim.” de.
15/HİCR Suresi 90. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Muktesimlere (kısım kısım ayıranlara) indirdiğimiz gibi.
15/HİCR Suresi 91. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Onlar, Kur’ân-ı Kerim’i parça parça kıldılar.
15/HİCR Suresi 92. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Artık Rabbine andolsun ki; onların hepsine mutlaka soracağız.
15/HİCR Suresi 93. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Yapmış oldukları şeylerden.
15/HİCR Suresi 94. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Artık emrolunduğun şeyi açıkça bildir. Ve müşriklerden yüz çevir.
15/HİCR Suresi 95. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Muhakkak ki; Biz, alay edenlere karşı sana kâfiyiz (yeteriz).
15/HİCR Suresi 96. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Allah ile beraber başka ilâh kılanlar (kabul edenler), artık yakında bilecekler (öğrenecekler).
15/HİCR Suresi 97. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Andolsun ki; Biz, onların söylediklerinden dolayı senin göğsünün daraldığını biliyoruz.
15/HİCR Suresi 98. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Öyleyse Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol.
15/HİCR Suresi 99. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve sana “yakîn” gelinceye (son yakîne, Hakk’ul yakîne, Allah’a köle olmaya ulaşıncaya) kadar Rabbine kul ol!
Hafız Abu Bakr al Shatri sesinden HİCR Suresi dinle!
Hafız Maher Al Mueaqly sesinden HİCR Suresi dinle!
Hafız Mishary AlAfasy sesinden HİCR Suresi dinle!
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
close tefsir menu

HİCR Suresi Tefsiri

HİCR Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.