e-bülten üyeliği


Kur'an-ı Kerim Lafzı ve Ruhu isimli İmam İskender Ali MİHR tefsirini bilgisayarınıza download etmek için burayı tıklayınız. 
 
Anasayfa    Bize Ulaşın    Site Haritası      İmam İskender Ali Mihr

FURKÂN Suresi

Ayet - 59                            Cüz - 1

Alfabetik sure sıralamasına göre sıralı
ABESE (080)
ÂDİYÂT (100)
AHKÂF (046)
AHZÂB (033)
A'LÂ (087)
ALAK (096)
ÂLİ İMRÂN (003)
ANKEBÛT (029)
A'RÂF (007)
ASR (103)
BAKARA (002)
BELED (090)
BEYYİNE (098)
BURÛC (085)
CÂSİYE (045)
CİNN (072)
CUMA (062)
DUHÂ (093)
DUHÂN (044)
EN'ÂM (006)
ENBİYÂ (021)
ENFÂL (008)
FÂTIR (035)
FÂTİHA (001)
FECR (089)
FELAK (113)
FETİH (048)
FÎL (105)
FURKÂN (025)
FUSSİLET (041)
GÂŞİYE (088)
HACC (022)
HADÎD (057)
HÂKKA (069)
HAŞR (059)
HİCR (015)
HUCURÂT (049)
HÛD (011)
HUMEZE (104)
İBRÂHÎM (014)
İHLÂS (112)
İNFİTÂR (082)
İNSÂN (DEHR) (076)
İNŞİKAK (084)
İNŞİRÂH (ŞERH) (094)
İSRÂ (017)
KADR (KADİR) (097)
KAF (050)
KÂFİRÛN (109)
KALEM (068)
KAMER (054)
KÂRİA (101)
KASAS (028)
KEHF (018)
KEVSER (108)
KIYÂME (075)
KUREYŞ (106)
LEYL (092)
LOKMÂN (031)
MÂİDE (005)
MÂÛN (107)
MEÂRİC (070)
MERYEM (019)
MUCÂDELE (058)
MUDDESSİR (074)
MUHAMMED (047)
MULK (067)
MU'MİN (040)
MU'MİNÛN (023)
MUMTEHİNE (060)
MUNÂFİKÛN (063)
MURSELÂT (077)
MUTAFFİFÎN (083)
MUZZEMMİL (073)
NAHL (016)
NÂS (114)
NASR (110)
NÂZİÂT (079)
NEBE (078)
NECM (053)
NEML (027)
NİSÂ (004)
NÛH (071)
NÛR (024)
RA'D (013)
RAHMÂN (055)
RÛM (030)
SÂD (038)
SAFF (061)
SÂFFÂT (037)
SEBE (034)
SECDE (032)
ŞEMS (091)
ŞUARÂ (026)
ŞÛRÂ (042)
TÂHÂ (020)
TAHRÎM (066)
TALÂK (065)
TÂRIK (086)
TEBBET (MESED) (111)
TEGÂBUN (064)
TEKÂSUR (102)
TEKVÎR (081)
TEVBE (009)
TÎN (095)
TÛR (052)
VÂKIA (056)
YÂSÎN (036)
YÛNUS (010)
YÛSUF (012)
ZÂRİYÂT (051)
ZİLZÂL (099)
ZUHRÛF (043)
ZUMER (039)
 

الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا

Ellezî halakas semâvâti vel arda ve mâ beynehumâ fî sitteti eyyâmin summestevâ alel arşir rahmânu fes’el bihî habîrâ(habîren).

Gökleri ve arzı (yeryüzünü) ve ikisi arasındakileri altı günde yaratan O’dur. Sonra Rahmân arşa istiva etti. Öyleyse onu, bundan haberdar olana (Cebrail A.S’a) sor.


1.ellezî: ki o
2.halaka: yarattı
3.es semâvâti: semalar, gökler
4.vel arda: ve arz, yeryüzü
5.ve mâ beynehumâ: ve ikisi arasındaki şeyler
6.: içinde, de
7.sitteti: altı (6)
8.eyyâmin: günler
9.summe istevâ: sonra istiva etti
10.alâ el arşi: arşa
11.er rahmânu: Rahmân
12.fe: o zaman, öyleyse
13.es'el: sor
14.bi-hî: onu
15.habîren: haberdar olan


AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm

Allahû Tealâ;

1. yevmde emr âlemini,
2. yevmde emr âleminin zıddı olan zülmanî âlemi yaratmıştır.
3. yevmde gayb âlemini,
4. yevmde gayb âleminin zıddı olan onun berzah âlemini,
5. yevmde (günde) fizik âlemi (fizik vücuda ait olan âlemi),
6. yevmde fizik âlemin zıddı olan onun berzah âlemini,
3 asıl 3 de karşıt olmak üzere 6 günde 6 âlem yaratıp arşa istiva etmiştir. Ama ilmiyle ve rahmetiyle yarattığı bütün âlemleri kuşatmıştır. Mekân, O'nun için geçerli değildir. Zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibi olduğu için zamandan münezzehtir. Sıfır zaman aralığında kâinatın her noktasında bulunabilir. Böyle olduğu için mekândan da münezzehtir.

Allahû Tealâ tarafından kaim kılınan 6 âlem aynı boyutları paylaşır. Kâinat bir cinsiyetsiz insan vücudu şeklindedir. Ve kader hücreleri insan vücudu şeklinde kâinatın alnında yer alır. Hem fizik âlem hem onun berzahı hem gayb âlemi hem onun berzahı hem emr âlemi hem zülmanî âlem, yoğun bir şekilde kendi alanlarını işgal ederler. Ve onun dışında da bütün alanları işgal etmeden kaplarlar. Her âlem bu sebeple bir kısmı işgal edilmiş bir insan vücudu şeklindedir.

Emr âlemi yani gök katları göğsün altından itibaren başın üstüne kadarki kesimi ifade eder. Göğsün altından kasıkların üstüne kadarki kesim zemin katı ifade eder. Bu sebeple insan vücudu şeklinde yaratılan kâinatta emr âleminin (gök katlarının) kapladığı kesim, göğsün altından başın üstüne (tamamını kaplar) kadardır. Geri kalan belin altı ve bacaklar boştur. Sağ tarafta 7 gök katı, sol tarafta 7 kat cennet yer alır.

7 yer katının sol tarafını zülmanî âlemler, (sol bacak) ve 7 kat cehennem (sağ bacak) kaplar. Üst taraf boştur. 100 milyar galaksi ve herbirindeki 100 milyar yıldızın hepsi sadece zemin katın tavanını oluşturur. Bütün yıldızlar sadece göğsün altından kasıklara kadar olan kesimi kaplar.

İnsan vücudu şeklinde yaratılan kâinatın (zahirî âlem) geri kalan kısımları boştur. Cinlerin gayb âlemi de yıldızların kapladığı aynı alanda yer alır geri kalan kesimler boştur.

Allahın rahmeti ve fazlı ise insan vücudu şeklindeki kâinatın tamamını kaplar.

Kelime Kelime Kur'ân-ı Kerim Lafzı ve Ruhu
Kısayollar: Kuran-ı Kerim Tefsiri, İmam İskender Ali Mihr (İskender Erol Evrenosoğlu) W, Bize Ulaşın, Site Haritası, "FURKÂN suresi, 59. ayeti" için 30 farklı Türkçe mealleri kıyasla
Hidayet ayetleri: 1/FÂTİHA-6, 2/BAKARA-18, 2/BAKARA-27, 2/BAKARA-46, 2/BAKARA-120, 2/BAKARA-156, 2/BAKARA-157, 2/BAKARA-213, 3/ÂLİ İMRÂN-20, 3/ÂLİ İMRÂN-73, 3/ÂLİ İMRÂN-101, 4/NİSÂ-58, 4/NİSÂ-175, 5/MÂİDE-16, 5/MÂİDE-35, 6/EN'ÂM-36, 6/EN'ÂM-87, 6/EN'ÂM-88, 6/EN'ÂM-154, 7/A'RÂF-40, 7/A'RÂF-181, 10/YÛNUS-7, 10/YÛNUS-25, 10/YÛNUS-26, 10/YÛNUS-35, 11/HÛD-29, 12/YÛSUF-108, 13/RA'D-21, 13/RA'D-22, 13/RA'D-25, 13/RA'D-27, 13/RA'D-36, 16/NAHL-9, 16/NAHL-121, 17/İSRÂ-15, 18/KEHF-17, 18/KEHF-110, 20/TÂHÂ-75, 20/TÂHÂ-82, 22/HACC-24, 23/MU'MİNÛN-60, 24/NÛR-42, 25/FURKÂN-57, 25/FURKÂN-71, 26/ŞUARÂ-78, 28/KASAS-56, 29/ANKEBÛT-5, 29/ANKEBÛT-23, 29/ANKEBÛT-26, 29/ANKEBÛT-69, 30/RÛM-8, 30/RÛM-31, 31/LOKMÂN-15, 32/SECDE-13, 32/SECDE-24, 33/AHZÂB-21, 34/SEBE-6, 35/FÂTIR-18, 38/SÂD-44, 39/ZUMER-17, 39/ZUMER-18, 39/ZUMER-23, 39/ZUMER-54, 40/MU'MİN-13, 40/MU'MİN-38, 40/MU'MİN-66, 41/FUSSİLET-33, 41/FUSSİLET-54, 42/ŞÛRÂ-13, 42/ŞÛRÂ-47, 43/ZUHRÛF-14, 47/MUHAMMED-5, 50/KAF-8, 51/ZÂRİYÂT-50, 70/MEÂRİC-32,