Sure sec
FÂTIR Suresi

FÂTIR Suresi Tefsiri, Türkçe Meali ve Açıklaması

FÂTIR Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
share on facebook  tweet  share on google  print  

FÂTIR Suresi Tefsiri, Türkçe Meali ve Açıklaması

Bismillâhirrahmânirrahîm

35/FÂTIR Suresi 1. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Hamd; gökleri ve yeri yaratan, ikişer, üçer ve dörder kanatlara sahip melekleri, resûller (elçiler) kılan Allah’a aittir. Yaratmada dilediğini arttırır. Muhakkak ki Allah, herşeye kaadirdir.
35/FÂTIR Suresi 2. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Allah, rahmetinden insanlar için ne açarsa (genişletirse), o taktirde onu tutacak yoktur. Ve neyi tutarsa, artık O’ndan sonra onu gönderecek (serbest bırakacak) da yoktur. Ve O; Azîz’dir (üstün, yüce), Hakîm’dir (hüküm ve hikmet sahibi).
35/FÂTIR Suresi 3. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ey insanlar! Allah’ın üzerinizdeki ni’metini zikredin. Sizi göklerden ve yerden rızıklandıran, Allah’tan başka bir Halîk (bir Yaratıcı) var mı? O’ndan başka İlâh yoktur. Öyleyse nasıl (îmândan) döndürülüyorsunuz?
35/FÂTIR Suresi 4. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve eğer seni tekzip ediyorlarsa (yalanlıyorlarsa), senden önceki resûller (de) yalanlanmıştı. Emirler (bütün işler), Allah’a döndürülür.
35/FÂTIR Suresi 5. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ey insanlar! Muhakkak ki Allah’ın vaadi haktır. Öyleyse dünya hayatı sizi sakın aldatmasın. Aldatıcılar da sizi Allah ile (affına güvendirerek) aldatmasınlar.
35/FÂTIR Suresi 6. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Muhakkak ki şeytan, sizin düşmanınızdır. Öyleyse onu düşman edinin. O, kendi hizbini (taraftarlarını) sadece alevli ateş (cehennem) ehlinden olmaları için çağırır.
35/FÂTIR Suresi 7. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Kâfir olanlar; onlar için şiddetli azap vardır. Ve âmenû olanlar (Allah’a ulaşmayı dileyenler) ve salih amel (nefs tezkiyesi) yapanlar; onlar için mağfiret ve büyük mükâfat vardır.
35/FÂTIR Suresi 8. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Fakat kötü ameli, kendisine süslenen (güzel gösterilen), böylece onu güzel gören kişi mi? İşte muhakkak ki Allah, dilediği kişiyi dalâlette bırakır ve dilediği kişiyi hidayete erdirir. Artık onlar için nefsin, hasret duymasın (hüzünlenmesin). Muhakkak ki Allah, onların yaptıklarını en iyi bilendir.
35/FÂTIR Suresi 9. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve o Allah ki, rüzgârı gönderir, böylece bulutları hareket ettirir. Sonra da onu ölü beldeye sevkederiz. Böylelikle arzı, ölümünden sonra onunla (yağmurla) diriltiriz. Nuşur (yeniden dirilip yayılma), işte bunun gibidir.
35/FÂTIR Suresi 10. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Kim izzet istediyse, işte izzet tamamen Allah’a aittir. Güzel kelimeler (sözler), O’na erişir. Onu, salih amel (nefs tezkiyesi) yükseltir. Kötülüklerle tuzak kuranlar; onlar için şiddetli azap vardır. Ve onların tuzakları boşa gider.
35/FÂTIR Suresi 11. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve Allah sizi topraktan yarattı. Sonra bir nutfeden. Sonra (da) sizi çiftler kıldı. O’nun ilmi olmaksızın bir kadın yüklenemez (hamile kalamaz) ve doğum yapamaz. Ömür verilen bir kimsenin ömrü kitapta olanın dışında uzatılmaz veya onun ömründen eksiltilmez. Muhakkak ki bu, Allah için çok kolaydır.
35/FÂTIR Suresi 12. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve iki deniz müsavi (eşit) olamaz. Bu lezzetli, tatlıdır. Susuzluğu gideren, içimi kolay olandır. Ve bu (diğeri) tuzludur, acıdır. Hepsinden taze et yersiniz. Ve giyeceğiniz (takacağınız) süs eşyası (inci, mercan) çıkarırsınız. Ve onun fazlından istemeniz için onda (suyu) yarıp giden gemiler görürsünüz. Umulur ki böylece şükredersiniz.
35/FÂTIR Suresi 13. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: (Allah), geceyi gündüzün içine, gündüzü gecenin içine sokar. Güneş’i ve Ay’ı emri altına almıştır. Hepsi belirlenmiş bir zamana kadar akar (yörüngelerinde dönerler). İşte bu Allah, sizin Rabbinizdir. Mülk, O’nundur. O’ndan (Allah’tan) başka taptıklarınız, bir kıtmire (hurma çekirdeğinin zarına) bile malik değildir.
35/FÂTIR Suresi 14. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Eğer onlara dua ederseniz sizi, dualarınızı işitmezler. Şâyet işitmiş olsalar (bile) size icabet edemezler. Kıyâmet günü sizin şirkinizi inkâr edecekler. Ve sana bunun (bu haberin) mislini (benzerini) verecek (kimse, şey) bulunmaz (Allah’tan başkası haber veremez).
35/FÂTIR Suresi 15. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ey insanlar! Sizler, Allah’a muhtaç fakirlersiniz. Ve Allah ki, O; Gani’dir (zengin, ihtiyacı olmayan), Hamîd’dir (hamdedilen).
35/FÂTIR Suresi 16. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Eğer dilerse sizi giderir (yok eder) ve (sizin yerinize) yeni bir halk getirir.
35/FÂTIR Suresi 17. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve bu, Allah’a (Allah için) azîz (güç) değildir.
35/FÂTIR Suresi 18. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve yük taşıyan birisi (bir günahkâr) başka birinin yükünü (günahını) yüklenmez. Eğer ağır yüklü kimse, onu (günahlarını) yüklenmeye (başkasını) çağırsa bile ondan hiçbir şey yükletilmez, onun yakını olsa dahi. Sen ancak gaybte Rabbine huşû duyanları ve namazı ikame edenleri uyarırsın. Ve kim tezkiye olursa (nefsini tezkiye ederse), o taktirde bunu sadece kendi nefsi için yapar. Ve dönüş (varış) Allah’adır (Nefs tezkiyesi ile ruh Allah’a döner, ulaşır).
35/FÂTIR Suresi 19. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve âmâ (kör) olanla basiret sahibi olan (gören) müsavi (eşit) olmaz.
35/FÂTIR Suresi 20. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve zulmet (karanlık) ve nur (aydınlık) da (eşit olmaz).
35/FÂTIR Suresi 21. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve gölge ve sıcaklık da (eşit olmaz).
35/FÂTIR Suresi 22. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve hayy (diri) olanlar ve ölüler eşit olmaz. Muhakkak ki Allah, dilediğine işittirir. Ve sen, kabirlerde (mezarlarda) olanlara işittirici değilsin.
35/FÂTIR Suresi 23. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Sen sadece bir nezirsin (uyarıcısın).
35/FÂTIR Suresi 24. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Muhakkak ki Biz seni, hak ile müjdeleyici ve nezir (uyarıcı) olarak gönderdik. İçinden bir nezir gelip geçmiş olmayan hiçbir ümmet yoktur.
35/FÂTIR Suresi 25. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve eğer seni tekzip ediyorlarsa (yalanlıyorlarsa), o taktirde (bil ki) onlardan öncekiler de (resûllerini) yalanlamışlardı. Onların resûlleri, onlara beyyineler (mucizeler, açık deliller) ve zuburi (sayfalar) ve nurlandırıcı kitap getirdiler.
35/FÂTIR Suresi 26. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Sonra inkâr edenleri yakaladım. Bundan sonra inkârım (inkâr edilmem) nasıl oldu?
35/FÂTIR Suresi 27. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Allah’ın suyu, semadan indirdiğini görmedin mi? Böylece onunla çeşitli renklerde ürünler (meyveler) çıkardık. Ve dağlardan beyaz, kırmızı, çeşitli renklerde ve kara ve kapkara (koyu siyah) yollar (kıldık).
35/FÂTIR Suresi 28. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve bunun gibi insanlardan, davarlardan, yürüyen hayvanlardan da çeşitli renkte olanlar vardır. Ancak kullarından ulema (âlimler), Allah’a karşı huşû duyar. Muhakkak ki Allah; Azîz’dir (üstün, yüce), Gafûr’dur (mağfiret eden).
35/FÂTIR Suresi 29. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Muhakkak ki Allah’ın Kitabı’nı okuyanlar, namazı ikame edenler, onları rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve açık infâk edenler, asla kesilmeyecek (devam edecek) bir ticaret (kazanç) ümit ederler.
35/FÂTIR Suresi 30. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Onların ecirleri (mükâfatları) onlara vefa edilir (ödenir). Ve (Allah), onlara fazlından artırır. Muhakkak ki O; Gafûr’dur (mağfiret eden), Şekûr’dur (şükredilen).
35/FÂTIR Suresi 31. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve sana kitaptan vahyettiğimiz, onların ellerindekini tasdik edici olarak haktır. Muhakkak ki Allah, kullarından mutlaka haberdar olandır, (onları) görendir.