e-bülten üyeliği


Kur'an-ı Kerim Lafzı ve Ruhu isimli İmam İskender Ali MİHR tefsirini bilgisayarınıza download etmek için burayı tıklayınız. 
 
Anasayfa    Bize Ulaşın    Site Haritası      İmam İskender Ali Mihr

ENFÂL Suresi

Ayet - 30                            Cüz - 1

Alfabetik sure sıralamasına göre sıralı
ABESE (080)
ÂDİYÂT (100)
AHKÂF (046)
AHZÂB (033)
A'LÂ (087)
ALAK (096)
ÂLİ İMRÂN (003)
ANKEBÛT (029)
A'RÂF (007)
ASR (103)
BAKARA (002)
BELED (090)
BEYYİNE (098)
BURÛC (085)
CÂSİYE (045)
CİNN (072)
CUMA (062)
DUHÂ (093)
DUHÂN (044)
EN'ÂM (006)
ENBİYÂ (021)
ENFÂL (008)
FÂTIR (035)
FÂTİHA (001)
FECR (089)
FELAK (113)
FETİH (048)
FÎL (105)
FURKÂN (025)
FUSSİLET (041)
GÂŞİYE (088)
HACC (022)
HADÎD (057)
HÂKKA (069)
HAŞR (059)
HİCR (015)
HUCURÂT (049)
HÛD (011)
HUMEZE (104)
İBRÂHÎM (014)
İHLÂS (112)
İNFİTÂR (082)
İNSÂN (DEHR) (076)
İNŞİKAK (084)
İNŞİRÂH (ŞERH) (094)
İSRÂ (017)
KADR (KADİR) (097)
KAF (050)
KÂFİRÛN (109)
KALEM (068)
KAMER (054)
KÂRİA (101)
KASAS (028)
KEHF (018)
KEVSER (108)
KIYÂME (075)
KUREYŞ (106)
LEYL (092)
LOKMÂN (031)
MÂİDE (005)
MÂÛN (107)
MEÂRİC (070)
MERYEM (019)
MUCÂDELE (058)
MUDDESSİR (074)
MUHAMMED (047)
MULK (067)
MU'MİN (040)
MU'MİNÛN (023)
MUMTEHİNE (060)
MUNÂFİKÛN (063)
MURSELÂT (077)
MUTAFFİFÎN (083)
MUZZEMMİL (073)
NAHL (016)
NÂS (114)
NASR (110)
NÂZİÂT (079)
NEBE (078)
NECM (053)
NEML (027)
NİSÂ (004)
NÛH (071)
NÛR (024)
RA'D (013)
RAHMÂN (055)
RÛM (030)
SÂD (038)
SAFF (061)
SÂFFÂT (037)
SEBE (034)
SECDE (032)
ŞEMS (091)
ŞUARÂ (026)
ŞÛRÂ (042)
TÂHÂ (020)
TAHRÎM (066)
TALÂK (065)
TÂRIK (086)
TEBBET (MESED) (111)
TEGÂBUN (064)
TEKÂSUR (102)
TEKVÎR (081)
TEVBE (009)
TÎN (095)
TÛR (052)
VÂKIA (056)
YÂSÎN (036)
YÛNUS (010)
YÛSUF (012)
ZÂRİYÂT (051)
ZİLZÂL (099)
ZUHRÛF (043)
ZUMER (039)
 

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ

Ve iz yemkuru bikellezîne keferû li yusbitûke ev yaktulûke ev yuhricûke ve yemkurûne ve yemkurullâh(yemkurullâhu), vallâhu hayrul mâkirîn(mâkirîne).

Ve o inkâr edenler, seni tutuklamak ya da öldürmek veya sürgün etmek (çıkarmak) için tuzak kuruyorlardı. Ve onlar, bu tuzağı kuruyorlarken; Allah da tuzak kuruyordu. Ve Allah, tuzak kuranların (karşılık verenlerin) en hayırlısıdır.


1.ve iz yemkuru: ve tuzak (pusu) kuruyorlardı
2.bi-ke: sana
3.ellezîne keferû: kâfir olan kimseler, inkâr eden kimseler
4.li yusbitû-ke: seni tutuklamak, bağlamak için
5.ev: veya
6.yaktulû-ke: seni öldürürler
7.ev: veya
8.yuhricû-ke: seni sürgün ederler, çıkarırlar
9.ve yemkurûne: ve hile, tuzak kuruyorlar
10.ve yemkuru allâhu: ve Allah tuzak kurar
11.ve allâhu: ve Allah
12.hayru el mâkirîne: tuzak kuranların en hayırlısıdır


AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm

Peygamber Efendimiz (S.A.V)'in İslâm'ı yaymaya çalıştığı o günlerde her zaman tehlike vardı. O'nu yakalamak, öldürmek düşmanların temel gayesi haline gelmişti. O'nun, Allahû Tealâ'nın kendisine emrettiklerini yerine getirmekten, onu yaymaktan vazgeçmeyeceğini Mekke'dekiler biliyordu. Bu sebeple, O'nu ortadan kaldırmanın en kestirme çare olacağına inanıyorlardı. Putperestler, putlara karşı çıktığı için O'na karşı çıkıyorlardı. İnsanların putları ziyaret için Mekke'ye gelmesi onlar için ticarî bir olaydı.

İşte böyle bir ortamda, düşmanların kurdukları tuzaktan kaçan Peygamber Efendimiz (S.A.V) ile Hz. Ebubekir, bir mağaraya sığındılar. Bir örümcek onların hemen arkasından mağaranın ağzını, ağ ile örmüştü. O mağarada, beklerlerken, düşmanlar onların izlerini takip edip mağaraya kadar ulaştılar ve mağaranın ağzında içeri girip girmeme konusunda tartıştılar. Çünkü gözden kaybolan kişiler, oraya girmiş olsalardı örümcek kısa bir zaman devresi içerisinde o ağı öremezdi. Örümceğin ağı orada olduğuna göre hiç kimsenin içeriye girmesinin mümkün olmadığına karar verdiler.

Peygamber Efendimiz (S.A.V), Peygamber Efendimiz (S.A.V)'e bir kötülük gelecek diye çok hüzünlenen Hz. Ebubekir'e diyor ki: “Ya Ebabekir, şimdi gözlerini kapa, elini nabzına koy ve kalbinin her çift atışında, çift heceyle Allah kelimesini söylemeye başla. Kalbinle paralel, içindeki sesle söyleyeceksin, dilini de kıpırdatmayacaksın.”

Ve böylece hâfi (sessiz) zikir gerçekleşti.

Bir kısım tasavvuf mensupları, Hz. Ebubekir'den gelen hâfi zikir, bir kısmı da Hz. Ali'den gelen cehrî zikir sahibidirler. Cehrî zikir, açıktan Allah ismiyle, sesle yapılır. Her ikisi de Allahû Tealâ'nın emridir. Hangi taraf, hangi emri uygularsa uygulasın Allah ikisini de kabule şayan görür. Görüldüğü gibi, onların tuzaklarına karşı tabiatıyla Allahû Tealâ da tuzakla cevap veriyor.

Kelime Kelime Kur'ân-ı Kerim Lafzı ve Ruhu
Kısayollar: Kuran-ı Kerim Tefsiri, İmam İskender Ali Mihr (İskender Erol Evrenosoğlu) W, Bize Ulaşın, Site Haritası, "ENFÂL suresi, 30. ayeti" için 30 farklı Türkçe mealleri kıyasla
Hidayet ayetleri: 1/FÂTİHA-6, 2/BAKARA-18, 2/BAKARA-27, 2/BAKARA-46, 2/BAKARA-120, 2/BAKARA-156, 2/BAKARA-157, 2/BAKARA-213, 3/ÂLİ İMRÂN-20, 3/ÂLİ İMRÂN-73, 3/ÂLİ İMRÂN-101, 4/NİSÂ-58, 4/NİSÂ-175, 5/MÂİDE-16, 5/MÂİDE-35, 6/EN'ÂM-36, 6/EN'ÂM-87, 6/EN'ÂM-88, 6/EN'ÂM-154, 7/A'RÂF-40, 7/A'RÂF-181, 10/YÛNUS-7, 10/YÛNUS-25, 10/YÛNUS-26, 10/YÛNUS-35, 11/HÛD-29, 12/YÛSUF-108, 13/RA'D-21, 13/RA'D-22, 13/RA'D-25, 13/RA'D-27, 13/RA'D-36, 16/NAHL-9, 16/NAHL-121, 17/İSRÂ-15, 18/KEHF-17, 18/KEHF-110, 20/TÂHÂ-75, 20/TÂHÂ-82, 22/HACC-24, 23/MU'MİNÛN-60, 24/NÛR-42, 25/FURKÂN-57, 25/FURKÂN-71, 26/ŞUARÂ-78, 28/KASAS-56, 29/ANKEBÛT-5, 29/ANKEBÛT-23, 29/ANKEBÛT-26, 29/ANKEBÛT-69, 30/RÛM-8, 30/RÛM-31, 31/LOKMÂN-15, 32/SECDE-13, 32/SECDE-24, 33/AHZÂB-21, 34/SEBE-6, 35/FÂTIR-18, 38/SÂD-44, 39/ZUMER-17, 39/ZUMER-18, 39/ZUMER-23, 39/ZUMER-54, 40/MU'MİN-13, 40/MU'MİN-38, 40/MU'MİN-66, 41/FUSSİLET-33, 41/FUSSİLET-54, 42/ŞÛRÂ-13, 42/ŞÛRÂ-47, 43/ZUHRÛF-14, 47/MUHAMMED-5, 50/KAF-8, 51/ZÂRİYÂT-50, 70/MEÂRİC-32,