e-bülten üyeliği


Kur'an-ı Kerim Lafzı ve Ruhu isimli İmam İskender Ali MİHR tefsirini bilgisayarınıza download etmek için burayı tıklayınız. 
 
Anasayfa    Bize Ulaşın    Site Haritası      İmam İskender Ali Mihr

ENBİYÂ Suresi

Ayet - 47                            Cüz - 1

Alfabetik sure sıralamasına göre sıralı
ABESE (080)
ÂDİYÂT (100)
AHKÂF (046)
AHZÂB (033)
A'LÂ (087)
ALAK (096)
ÂLİ İMRÂN (003)
ANKEBÛT (029)
A'RÂF (007)
ASR (103)
BAKARA (002)
BELED (090)
BEYYİNE (098)
BURÛC (085)
CÂSİYE (045)
CİNN (072)
CUMA (062)
DUHÂ (093)
DUHÂN (044)
EN'ÂM (006)
ENBİYÂ (021)
ENFÂL (008)
FÂTIR (035)
FÂTİHA (001)
FECR (089)
FELAK (113)
FETİH (048)
FÎL (105)
FURKÂN (025)
FUSSİLET (041)
GÂŞİYE (088)
HACC (022)
HADÎD (057)
HÂKKA (069)
HAŞR (059)
HİCR (015)
HUCURÂT (049)
HÛD (011)
HUMEZE (104)
İBRÂHÎM (014)
İHLÂS (112)
İNFİTÂR (082)
İNSÂN (DEHR) (076)
İNŞİKAK (084)
İNŞİRÂH (ŞERH) (094)
İSRÂ (017)
KADR (KADİR) (097)
KAF (050)
KÂFİRÛN (109)
KALEM (068)
KAMER (054)
KÂRİA (101)
KASAS (028)
KEHF (018)
KEVSER (108)
KIYÂME (075)
KUREYŞ (106)
LEYL (092)
LOKMÂN (031)
MÂİDE (005)
MÂÛN (107)
MEÂRİC (070)
MERYEM (019)
MUCÂDELE (058)
MUDDESSİR (074)
MUHAMMED (047)
MULK (067)
MU'MİN (040)
MU'MİNÛN (023)
MUMTEHİNE (060)
MUNÂFİKÛN (063)
MURSELÂT (077)
MUTAFFİFÎN (083)
MUZZEMMİL (073)
NAHL (016)
NÂS (114)
NASR (110)
NÂZİÂT (079)
NEBE (078)
NECM (053)
NEML (027)
NİSÂ (004)
NÛH (071)
NÛR (024)
RA'D (013)
RAHMÂN (055)
RÛM (030)
SÂD (038)
SAFF (061)
SÂFFÂT (037)
SEBE (034)
SECDE (032)
ŞEMS (091)
ŞUARÂ (026)
ŞÛRÂ (042)
TÂHÂ (020)
TAHRÎM (066)
TALÂK (065)
TÂRIK (086)
TEBBET (MESED) (111)
TEGÂBUN (064)
TEKÂSUR (102)
TEKVÎR (081)
TEVBE (009)
TÎN (095)
TÛR (052)
VÂKIA (056)
YÂSÎN (036)
YÛNUS (010)
YÛSUF (012)
ZÂRİYÂT (051)
ZİLZÂL (099)
ZUHRÛF (043)
ZUMER (039)
 

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ

Ve nedaul mevâzînel kısta li yevmil kıyâmeti fe lâ tuzlemu nefsun şey’â(şey’en) ve in kâne miskâle habbetin min hardelin eteynâ bihâ, ve kefâ binâ hâsibîn(hâsibîne).

Ve Biz, kıyâmet günü adalet mizanlarını koyarız. O zaman, kimseye hiçbir şeyle zulmedilmez. Ve hardal tanesi kadar bir ağırlık olsa, onu getiririz (hayat filminde gösteririz). Ve Bize, hesap görücüler kâfidir.


1.ve nedau: ve kurarız, kuracağız
2.el mevâzîne: mizanlar
3.el kısta: adalet
4.li yevmi el kıyâmeti: kıyâmet günü için
5.fe: böylece, artık
6.lâ tuzlemu: zulmedilmez, haksızlığa uğratılmaz
7.nefsun: kişi, kimse
8.şey'en: bir şey
9.ve in kâne: ve eğer, olsa, olsa bile
10.miskâle (sekule): (en küçük) ağırlık (birimi) (ağır geldi)
11.habbetin: tane
12.min hardelin: hardaldan
13.eteynâ: biz getirdik
14.bi-hâ: onu
15.ve kefâ: ve kâfi oldu (kâfidir), yeterli oldu
16.bi-nâ: bize
17.hâsibîne: hesap görenler, hesap görücüler


AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm

Bazı Kur'ân-ı Kerim meâlleri “Hesap görücüler olarak biz yeteriz.” tarzında bir ifade kullanmışlardır. Ama Allahû Tealâ “bize hesap görücüler kâfidir” buyurmaktadır.

"Adalet mizanları" hayat filmleridir. Bu filmlerde kişinin hem düşünceleri hem ef'âli (fiilleri) vardır. Allahû Tealâ kiramen kâtibin meleklerine hem düşünceleri hem de fiilleri filme aldırmaktadır. Çünkü o fiilleri işlenirken, ne kadarının taammüden (kasıtlı olarak) işlendiği ancak bu şekilde kesin olarak bilinir. Düşünceler de açık ve kesin bir şekilde ortaya konulursa o zaman mizanın (insanların yaptıklarını değerlendirecek ve onlara derecat verecek olan sistem) %100 hassasiyetle hareket etmesi mümkün olur.

Düşünceler kişinin neyi plânladığını gösterir. O plâna göre kişinin yapmış olduğu fiiller ortaya çıkar. Kişinin birine isteyerek mi istemeden mi zarar verdiği anlaşılır. Ya kişi tasarlayarak, bilerek suç işlemiştir veya kişinin zarar verme niyeti olmaksızın ihmal ve tedbirsizlikle başka birine istemeden zarar verdiği ortaya çıkar.

Kişinin yaptığıyla düşündüğü arasındaki illiyet rabıtası sebebiyle her fiilinin gerçek derecesini mizan tayin eder.

Kişi doğumundan ölümüne kadar bütün yaptıklarını hem düşünce plâtformunda hem fiziksel standartlarda görecektir. Ve her ikisi arasındaki ilişkiyi kuracaktır. Kişi dereceleri tespit eden o mizanın en ufak bir haksızlık yapmadığını görecektir. Bunun için Allahû Tealâ "adalet mizanları" demektedir. Adalet mizanları, kişinin düşüncesiyle yaptıkları arasındaki irtibatı bütün boyutlarıyla ortaya koyarak, adaleti %100 tecelli ettiren bir mizandır. Kişi başka birisine veya kendisine hardal tanesi kadar bile zarar verse ya da hardal tanesi kadar bir fayda sağlasa; bu, o mizanda mutlaka görülür.

Hesap görücü olarak kiramen kâtibin melekleri vardır; hesap görücü olarak Allah'ın en müstesna kompüteri mizan vardır. Bütün insanların hayatlarındaki her hareketin karşılığı bir derecat ile tespit edilmektedir. Sonsuz bir dereceler sistemi bütün mizanlarda yer alır ve kişininkine uyan derecat hangisiyse otomatik olarak oraya geçer.

Kelime Kelime Kur'ân-ı Kerim Lafzı ve Ruhu
Kısayollar: Kuran-ı Kerim Tefsiri, İmam İskender Ali Mihr (İskender Erol Evrenosoğlu) W, Bize Ulaşın, Site Haritası, "ENBİYÂ suresi, 47. ayeti" için 30 farklı Türkçe mealleri kıyasla
Hidayet ayetleri: 1/FÂTİHA-6, 2/BAKARA-18, 2/BAKARA-27, 2/BAKARA-46, 2/BAKARA-120, 2/BAKARA-156, 2/BAKARA-157, 2/BAKARA-213, 3/ÂLİ İMRÂN-20, 3/ÂLİ İMRÂN-73, 3/ÂLİ İMRÂN-101, 4/NİSÂ-58, 4/NİSÂ-175, 5/MÂİDE-16, 5/MÂİDE-35, 6/EN'ÂM-36, 6/EN'ÂM-87, 6/EN'ÂM-88, 6/EN'ÂM-154, 7/A'RÂF-40, 7/A'RÂF-181, 10/YÛNUS-7, 10/YÛNUS-25, 10/YÛNUS-26, 10/YÛNUS-35, 11/HÛD-29, 12/YÛSUF-108, 13/RA'D-21, 13/RA'D-22, 13/RA'D-25, 13/RA'D-27, 13/RA'D-36, 16/NAHL-9, 16/NAHL-121, 17/İSRÂ-15, 18/KEHF-17, 18/KEHF-110, 20/TÂHÂ-75, 20/TÂHÂ-82, 22/HACC-24, 23/MU'MİNÛN-60, 24/NÛR-42, 25/FURKÂN-57, 25/FURKÂN-71, 26/ŞUARÂ-78, 28/KASAS-56, 29/ANKEBÛT-5, 29/ANKEBÛT-23, 29/ANKEBÛT-26, 29/ANKEBÛT-69, 30/RÛM-8, 30/RÛM-31, 31/LOKMÂN-15, 32/SECDE-13, 32/SECDE-24, 33/AHZÂB-21, 34/SEBE-6, 35/FÂTIR-18, 38/SÂD-44, 39/ZUMER-17, 39/ZUMER-18, 39/ZUMER-23, 39/ZUMER-54, 40/MU'MİN-13, 40/MU'MİN-38, 40/MU'MİN-66, 41/FUSSİLET-33, 41/FUSSİLET-54, 42/ŞÛRÂ-13, 42/ŞÛRÂ-47, 43/ZUHRÛF-14, 47/MUHAMMED-5, 50/KAF-8, 51/ZÂRİYÂT-50, 70/MEÂRİC-32,