Sure sec
DUHÂN Suresi

DUHÂN Suresi Tefsiri, Türkçe Meali ve Açıklaması

DUHÂN Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
share on facebook  tweet  share on google  print  

DUHÂN Suresi Tefsiri, Türkçe Meali ve Açıklaması

Bismillâhirrahmânirrahîm

44/DUHÂN Suresi 2. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Kitab-ı Mübîn’e (Apaçık Kitab’a) andolsun.
44/DUHÂN Suresi 3. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Muhakkak ki Biz onu, mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz Biz, uyaranlarız.
44/DUHÂN Suresi 4. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Hikmetli (hükmedilmiş) emirlerin (işlerin) hepsi, onda (o gecede) ayırt edilir (belirlenir).
44/DUHÂN Suresi 5. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Katımızdan bir emir olarak. Muhakkak ki Biz, (Kur’ân’ı ve resûlleri) gönderenleriz.
44/DUHÂN Suresi 6. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Rabbinden bir rahmet olarak. Muhakkak ki O; O, en iyi işiten, en iyi bilendir.
44/DUHÂN Suresi 7. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Eğer siz yakîn sahibi iseniz.
44/DUHÂN Suresi 8. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: O’ndan başka İlâh yoktur. Diriltir ve öldürür. Sizin ve evvelki (sizden önceki) babalarınızın Rabbidir.
44/DUHÂN Suresi 9. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Hayır, onlar şüphe içinde oynuyorlar (oyalanıyorlar).
44/DUHÂN Suresi 10. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Artık göğün, apaçık duman (fitne) getireceği günü gözle.
44/DUHÂN Suresi 11. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: (O fitne ki) insanları (insanların büyük kısmını) sarmıştır. İşte bu, elîm bir azaptır.
44/DUHÂN Suresi 12. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Rabbimiz, azabı bizden kaldır. Muhakkak ki biz, mü’minleriz.
44/DUHÂN Suresi 13. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Onlara (herşeyi) açıklayan bir resûl gelmişti. (Buna rağmen resûlün söylediklerinden) ibret almadılar.
44/DUHÂN Suresi 14. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve (O’NA) (şeytan tarafından vahyedilerek) “öğretilmiş” ve “deli” dediler ve sonra O’NDAN yüz çevirdiler.
44/DUHÂN Suresi 15. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Muhakkak ki Biz, azabı biraz kaldırsak (bile), şüphesiz ki siz (şirke) dönecek olanlarsınız.
44/DUHÂN Suresi 16. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Büyük bir şiddetle (onları) yakalayacağımız gün, Biz mutlaka intikam alacak olanlarız.
44/DUHÂN Suresi 17. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve andolsun ki Biz, onlardan önce firavun kavmini de imtihan ettik. Ve onlara da kerim bir resûl (Hz. Musa) gelmişti.
44/DUHÂN Suresi 18. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: (Hz. Musa): “Allah’ın kullarını bana verin. Muhakkak ki ben, sizin için emin bir resûlüm.” (demişti).
44/DUHÂN Suresi 19. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Allah’a karşı ululuk (büyüklük) taslamayın! Çünkü ben, size apaçık bir sultan (delil) ile geliyorum.
44/DUHÂN Suresi 20. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve muhakkak ki ben, beni taşlamanızdan, sizin de Rabbiniz olan Rabbime sığındım.
44/DUHÂN Suresi 21. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Eğer bana inanmıyorsanız artık benden uzaklaşın.
44/DUHÂN Suresi 22. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Bunun üzerine: “Bunlar günahkâr bir kavimdir.” diye, Rabbine dua etti.
44/DUHÂN Suresi 23. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Hemen gece yürüyüşü yapmak üzere kullarımla (beraber) yola çık! Muhakkak ki siz takip edileceksiniz.
44/DUHÂN Suresi 24. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve denizi açık olarak bırak! Muhakkak ki onlar, boğulacak olan bir ordudur.
44/DUHÂN Suresi 25. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Bahçelerden ve pınarlardan nicelerini terkettiler.
44/DUHÂN Suresi 26. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve ekinler ve kerim mekânlar (güzel köşkler).
44/DUHÂN Suresi 27. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve orada zevk içinde yaşadıkları ni’metler (terkettiler).
44/DUHÂN Suresi 28. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: İşte, böyle. Ve sonraki kavmi onlara varis kıldık.
44/DUHÂN Suresi 29. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Onlara yer ve gök ağlamadı. Ve onlara mühlet verilmedi.
44/DUHÂN Suresi 30. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve andolsun ki Biz, İsrailoğullarını (firavunun) zelil azab(ın)dan kurtardık.
44/DUHÂN Suresi 31. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: O firavun ki, şüphesiz o, haddi aşanlardan ve büyüklük taslayanlardandı.
44/DUHÂN Suresi 32. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve andolsun ki Biz, onları (İsrailoğullarını) ilim üzerine âlemlere seçtik (üstün kıldık).
44/DUHÂN Suresi 33. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve onlara, içinde apaçık imtihan olan âyetlerden (mucizelerden) verdik.
44/DUHÂN Suresi 34. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Gerçekten onlar, mutlaka diyecekler ki.
44/DUHÂN Suresi 35. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: (Bizim ölümümüz) sadece ilk ölümümüzdür. Ve biz, neşrolunacak (tekrar diriltilecek) değiliz.
44/DUHÂN Suresi 36. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Siz doğru söyleyenlerseniz, o halde babalarımızı (geri) getirin.
44/DUHÂN Suresi 37. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Onlar mı yoksa Tubba’nın kavmi ve onlardan öncekiler mi daha hayırlı? Biz onları helâk ettik. Çünkü onlar mücrimlerdi.
44/DUHÂN Suresi 38. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve gökleri ve yeri ve ikisi arasındakileri, oyun olsun diye yaratmadık.
44/DUHÂN Suresi 39. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: İkisini de haktan başka bir şey ile yaratmadık (ikisini de hak ile yarattık). Ve lâkin onların çoğu bilmezler.
44/DUHÂN Suresi 40. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Muhakkak ki fasıl günü, onların hepsinin belirlenmiş vaktidir.
44/DUHÂN Suresi 41. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: O gün, dosttan dosta (hiç)bir şey fayda vermez. Ve onlara yardım olunmaz.
44/DUHÂN Suresi 42. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ancak Allah’ın rahmet (Rahîm esmasıyla tecelli) ettiği kimse hariç. Muhakkak ki O, Azîz’dir, Rahîm’dir.
44/DUHÂN Suresi 43. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Muhakkak ki zakkum ağacı.
44/DUHÂN Suresi 44. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Günahkârların yemeğidir.
44/DUHÂN Suresi 45. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Erimiş maden gibi karınlarında kaynar.
44/DUHÂN Suresi 46. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Kaynar suyun kaynaması gibi.
44/DUHÂN Suresi 47. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Onu tutun (yakalayın)! Hemen cehennemin ortasına sürükleyin.
44/DUHÂN Suresi 48. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Sonra başının üstüne azap olarak kaynar su dökün.
44/DUHÂN Suresi 49. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: (Azabı) tat! (Hani) sen, gerçekten azîzdin ve kerimdin (kendini öyle zannediyordun).
44/DUHÂN Suresi 50. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Muhakkak ki bu azap, sizin şüphe ettiğiniz şeydir.
44/DUHÂN Suresi 51. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Muhakkak ki takva sahipleri, mutlaka emin makamlardadır.
44/DUHÂN Suresi 52. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Cennetlerde ve pınarlarda.
44/DUHÂN Suresi 53. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Karşılıklı ipekten ve atlastan giysiler giyerler.
44/DUHÂN Suresi 54. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: İşte, böyle. Ve onları, iri gözlü huriler ile evlendiririz.
44/DUHÂN Suresi 55. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Orada emniyet içinde her çeşit meyveden isterler.
44/DUHÂN Suresi 56. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Orada ilk ölümden başka ölüm tatmazlar. Ve (Allah, böylece) onları cehennem azabından korumuştur.
44/DUHÂN Suresi 57. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Senin Rabbinden fazl (lütuf) olarak işte bu, (en büyük kurtuluş) fevz-ül azîmdir.
44/DUHÂN Suresi 58. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: İşte böylece O’nu (Kur’ân-ı Kerim’i), senin lisanın ile kolaylaştırdık. Umulur ki onlar tezekkür ederler.
44/DUHÂN Suresi 59. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Artık gözle (bekle)! Muhakkak ki onlar da (bekleyenler) gözleyenlerdir.
Hafız Abu Bakr al Shatri sesinden DUHÂN Suresi dinle!
Hafız Maher Al Mueaqly sesinden DUHÂN Suresi dinle!
Hafız Mishary AlAfasy sesinden DUHÂN Suresi dinle!
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
close tefsir menu

DUHÂN Suresi Tefsiri

DUHÂN Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.