Sure sec
CİNN Suresi

CİNN Suresi Tefsiri, Türkçe Meali ve Açıklaması

CİNN Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
share on facebook  tweet  share on google  print  

CİNN Suresi Tefsiri, Türkçe Meali ve Açıklaması

Bismillâhirrahmânirrahîm

72/CİNN Suresi 1. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: De ki: “Cinlerden bir topluluğun (Kur’ân) dinlediği, sonra: “Biz gerçekten harika, güzel bir Kur’ân işittik.” dedikleri bana vahyedildi.”
72/CİNN Suresi 2. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: “O (Kur’ân), irşada ulaştırır, artık biz, O’na îmân ettik ve artık kimseyi Rabbimize asla ortak koşmayız.”
72/CİNN Suresi 3. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve bizim Rabbimizin şanı çok yücedir. O’nun, bir sahibe (eş) ve oğul edinmediğine (îmân ettik).
72/CİNN Suresi 4. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve o bizim sefih (ahmak) olanımızın (iblisin), Allah’a karşı asılsız (saçma sapan şeyler) söylemiş olduğuna (inanıyoruz).
72/CİNN Suresi 5. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve gerçekten biz, insanların ve cinlerin Allah’a karşı asla yalan söylemediğini zannettik.
72/CİNN Suresi 6. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve insanlardan bazı adamlar, cinlerden bazı adamlara sığınıyorlardı. Böylece onların (cinlerin) azgınlıklarını artırdılar.
72/CİNN Suresi 7. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve onlar da, sizin zannettiğiniz gibi Allah’ın hiç kimseyi yeniden diriltmeyeceğini zannettiler.
72/CİNN Suresi 8. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve gerçekten biz semaya, elbette dokunduk. O zaman onu çok güçlü bekçiler ve şihaplarla (yakıcı ışınlarla) doldurulmuş bulduk.
72/CİNN Suresi 9. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve gerçekten biz, (meleklerin sözlerini) dinlemek için orada oturma yerlerine otururduk. Fakat şimdi, kim dinlemek isterse, onu gözleyen (izleyen) bir şihap (ateş şulesi) bulur.
72/CİNN Suresi 10. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve gerçekten biz bilmiyoruz. Yeryüzünde olan kimselere bir şer mi murad edildi, yoksa Rab’leri onların irşad olmalarını mı diledi?
72/CİNN Suresi 11. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve gerçekten biz, bir kısmımız salihleriz ve bizden bir kısmımız bunun dışında. Biz ayrı ayrı yollarda (olan topluluklar) olduk.
72/CİNN Suresi 12. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve gerçekten biz, yeryüzünde Allah’ı asla aciz bırakamayacağımızı anladık ve (O’ndan) kaçarak da O’nu asla aciz bırakamayız.
72/CİNN Suresi 13. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve gerçekten biz, hidayeti işittiğimiz zaman O’na îmân ettik. Artık kim Rabbine îmân ederse, bundan sonra hakkının verilmemesinden ve zulme uğrayacağından korkmaz.
72/CİNN Suresi 14. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve gerçekten bizden, (Allah’a) teslim olanlar da var ve bizden kasitun (kalpleri kasiyet bağlamış) olanlar da var. Artık kim (Allah’a) teslim olmuşsa işte onlar, irşad olmayı (nefsin ve iradenin teslimini) arayanlardır (dileyenlerdir).
72/CİNN Suresi 15. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve lâkin, kasitun olanlar (kalpleri zikirsizlikten kasiyet bağlayanlar), işte onlar cehenneme odun oldular.
72/CİNN Suresi 16. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve eğer onlar, tarikat üzere olarak (Allah’a) yönelselerdi, onları mutlaka bol su (rahmet) ile sulardık (bol bol rahmet ulaştırırdık) ki.
72/CİNN Suresi 17. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Onları bu konuda imtihan edelim diye. Ve kim Rabbinin zikrinden yüz çevirirse, onu çok şiddetli azaba uğratır.
72/CİNN Suresi 18. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve muhakkak ki mescidler, Allah içindir. Artık Allah ile beraber başka birine dua etmeyin.
72/CİNN Suresi 19. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve muhakkak ki O; Allah’ın Kulu (Hz. Muhammed S.A.V), O’na (Allah’a) dua etmeye (Kur’ân okumaya) kalktığı zaman, (O’nun etrafında) neredeyse üstüste birikip toplanıyorlardı.
72/CİNN Suresi 20. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: De ki: “Ben sadece Rabbime dua ederim ve hiç kimseyi O’na ortak etmem.”
72/CİNN Suresi 21. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: De ki: “Muhakkak ki ben, size bir zarar verme ve sizi irşad etme gücüne malik (sahip) değilim.”
72/CİNN Suresi 22. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: De ki: “Muhakkak beni, hiç kimse Allah’tan bir şeye karşı asla koruyamaz. Ve ben asla O’ndan (Allah’tan) başka sığınacak yer bulamam.”
72/CİNN Suresi 23. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: (Bu) sadece Allah’tan olanı tebliğ ve O’nun risaletidir. Ve kim Allah’a ve O’nun Resûl’üne asi olursa, bundan sonra muhakkak ki onun için, içinde ebediyyen kalacağı cehennem ateşi vardır.
72/CİNN Suresi 24. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Nihayet vaadolundukları şeyi gördükleri zaman, artık kimin yardımcısı daha zayıf ve sayı bakımından daha az, yakında bilecekler.
72/CİNN Suresi 25. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: De ki: “Eğer bilseydim (size bildirirdim) vaadolunduğunuz şey yakın mı, yoksa Rabbim ona uzun bir müddet mi verir?”
72/CİNN Suresi 26. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: O (Allah), gaybı bilendir. Fakat O, gaybını hiç kimseye izhar etmez (açıklamaz).
72/CİNN Suresi 27. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Resûllerden razı oldukları (tasarruf rızasına ulaşmış olanları) hariç! O taktirde, muhakkak ki O (Allah), onların önünden ve arkasından gözetenler sevkeder ki,
72/CİNN Suresi 28. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Rab’lerinin risaletlerinin tebliğ edilmiş olduğunu bilsinler diye. Ve (Allah) onların yanlarında olanları (ilmi ile) ihata etmiştir (kuşatmıştır). Ve herşeyin adedini sayıp tespit etmiştir.
Hafız Abu Bakr al Shatri sesinden CİNN Suresi dinle!
Hafız Maher Al Mueaqly sesinden CİNN Suresi dinle!
Hafız Mishary AlAfasy sesinden CİNN Suresi dinle!
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.