Sure sec
CÂSİYE Suresi

CÂSİYE Suresi Tefsiri, Türkçe Meali ve Açıklaması

CÂSİYE Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
share on facebook  tweet  share on google  print  

CÂSİYE Suresi Tefsiri, Türkçe Meali ve Açıklaması

Bismillâhirrahmânirrahîm

45/CÂSİYE Suresi 2. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Kitab’ın indirilmesi, Azîz ve Hakîm olan Allah tarafındandır.
45/CÂSİYE Suresi 3. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Muhakkak ki mü’minler için göklerde ve yerde mutlaka âyetler (deliller) vardır.
45/CÂSİYE Suresi 4. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve sizin yaratılışınızda ve (Allah’ın) hayvanlardan üretip yaydıklarında, yakîn sahibi kavim için âyetler (deliller) vardır.
45/CÂSİYE Suresi 5. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve gece ve gündüzün ihtilâfı (birbirini takip etmesi) ve Allah’ın rızık olarak semadan (yağmur, kar gibi) şeyleri indirmesi, böylece arzı ölümünden sonra diriltmesi ve rüzgârları çevirip estirmesi, akıl eden kavim için âyetlerdir (delillerdir).
45/CÂSİYE Suresi 6. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: İşte bunlar, Allah’ın âyetleridir. Sana hak olarak onları okuyoruz. O halde Allah’tan ve O’nun âyetlerinden sonra hangi söze inanacaklar?
45/CÂSİYE Suresi 7. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Bütün yalancı günahkârların vay haline.
45/CÂSİYE Suresi 8. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Kendisine okunan, Allah’ın âyetlerini işitir. Sonra onu işitmemiş gibi kibirlenerek israr eder. Artık onu, elîm azap ile müjdele.
45/CÂSİYE Suresi 9. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Âyetlerimizden bir şey öğrendikleri zaman onu alay konusu edinirler. İşte onlar; onlar için alçaltıcı azap vardır.
45/CÂSİYE Suresi 10. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Cehennem onların arkalarındadır. Ve kazandıkları şeyler onlara fayda vermez. Ve Allah’tan başka dost edindikleri de. Ve onlar için büyük azap vardır.
45/CÂSİYE Suresi 11. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: İşte bu hidayettir. Ve Rab’lerinin âyetlerini inkâr edenler; onlar için azap üstüne elîm azap vardır.
45/CÂSİYE Suresi 12. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: O Allah ki, içinde gemileri O’nun emriyle yüzdürmeniz için denizi size musahhar (emre amade) kıldı. Ve O’nun fazlından istemeniz için. Umulur ki, böylece siz şükredersiniz.
45/CÂSİYE Suresi 13. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve göklerde ve yerde olanların hepsini kendinden (bir lütuf olarak) size musahhar (emre amade) kıldı. Muhakkak ki bunda, tefekkür eden bir kavim için mutlaka âyetler (ibretler) vardır.
45/CÂSİYE Suresi 14. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Âmenû olanlara de ki: “Allah’ın günlerinin (geleceğini) ummayan, kazanmış olduklarından dolayı (Allah’ın) cezalandıracağı kavmi bağışlasınlar.”
45/CÂSİYE Suresi 15. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Kim salih amel (nefs tezkiyesi) yaparsa, kendi nefsi içindir (lehinedir). Ve kim kötülük yaparsa, o da kendi aleyhinedir. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz.
45/CÂSİYE Suresi 16. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve andolsun ki İsrailoğullarına, kitap, hüküm ve peygamberlik verdik. Ve onları temiz rızıklarla rızıklandırdık. Ve onları âlemlere üstün kıldık.
45/CÂSİYE Suresi 17. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve onlara emirden (Allah’ın emrinden) beyyineler (deliller) verdik. Fakat onlara ilim geldikten sonra onlar, aralarında azgınlık ederek ihtilâfa düştüler. Muhakkak ki senin Rabbin, kıyâmet günü, ihtilâf etmiş oldukları şeylerde, onların arasında hüküm verecektir.
45/CÂSİYE Suresi 18. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Sonra seni, emirde (Allah’ın emrinde) şeriat üzere kıldık. Öyleyse ona (o şeriate) tâbî ol! Ve bilmeyenlerin hevalarına uyma!
45/CÂSİYE Suresi 19. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Muhakkak ki onlar, Allah’tan bir şey (emir) konusunda asla sana fayda veremezler. Muhakkak ki zalimler birbirinin dostudurlar. Ve Allah, takva sahiplerinin dostudur.
45/CÂSİYE Suresi 20. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: İşte bu (Kur’ân), insanlar için basirettir. Ve yakîn hasıl eden kavim için hidayettir, rahmettir.
45/CÂSİYE Suresi 21. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Yoksa kötülük işleyenler, zannediyorlar mı ki, onları, âmenû olan (Allah’a ulaşmayı dileyen) ve salih ameller (nefs tezkiyesi) yapanlar gibi kılacağız ve onların hayatları ve ölümleri eşit olacak? Hüküm verdikleri şey ne kötü.
45/CÂSİYE Suresi 22. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve Allah, gökleri ve yeri hak ile yarattı. Ve bütün nefslere kazandıklarının karşılığı (ceza veya mükâfat) verilsin diye. Ve onlara zulmedilmez.
45/CÂSİYE Suresi 23. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Hevasını kendisine ilâh edinen kişiyi gördün mü? Ve Allah, onu ilim (onun faydasız ilmi) üzere dalâlette bıraktı. Ve onun işitme hassasını ve kalbini mühürledi. Ve onun basar (görme) hassasının üzerine gışavet (perde) çekti. Bu durumda Allah’tan sonra onu kim hidayete erdirir? Hâlâ tezekkür etmez misiniz?
45/CÂSİYE Suresi 24. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve: “O (hayat), dünya hayatımızdan başka birşey değildir, ölürüz ve diriliriz. Ve bizi dehrden (zamandan) başka birşey helâk edemez.” dediler. Ve onların bu konuda ilimden (nasipleri) yoktur. Onlar sadece zanda bulunurlar.
45/CÂSİYE Suresi 25. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Onlara âyetlerimiz beyan edilerek okunduğu zaman onların delilleri (iddiaları): “Eğer siz sadıklarsanız (doğru söyleyenlerseniz), babalarımızı getirin!” demekten başka birşey olmadı.
45/CÂSİYE Suresi 26. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: De ki: “Allah sizi yaşatır, sonra öldürür. Sonra sizi, hakkında şüphe olmayan kıyâmet günü (biraraya) toplar.” Ve lâkin insanların çoğu bilmezler.
45/CÂSİYE Suresi 27. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Göklerin ve yerin mülkü Allah’ındır. Ve o saatin (kıyâmetin) vuku bulacağı izin günü, bâtıl olanlar hüsranda olacaklardır.
45/CÂSİYE Suresi 28. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve bütün ümmetleri diz çökmüş olarak görürsün. Bütün ümmetler kendi kitaplarına davet edilirler. O gün yapmış olduğunuz şeylerin karşılığı (ceza ve mükâfat) verilir.
45/CÂSİYE Suresi 29. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: İşte bu Bizim Kitabımız ki, size hakkı söyler. Muhakkak ki Biz, yapmış olduğunuz şeyleri tensih ediyorduk (hayat filmine kaydettiriyorduk).
45/CÂSİYE Suresi 30. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Fakat âmenû olanlara ve salih ameller yapanlara (Allah’a ulaşmayı dileyerek nefs tezkiyesi yapanlar) gelince, Rab’leri onları rahmetinin içine koyar. İşte bu, fevz-ül mübîndir (apaçık kurtuluştur).
45/CÂSİYE Suresi 31. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve fakat inkâr edenlere denir ki: “Âyetlerim size okunduğu zaman kibirlenenler siz değil miydiniz? Ve siz, mücrim bir kavim oldunuz.”
45/CÂSİYE Suresi 32. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve: “Allah’ın vaadi ve hakkında şüphe olmayan o saat (kıyâmet) haktır.” denildiği zaman siz: “Biz o saat (kıyâmet) nedir bilmeyiz? Sadece bir zan olduğunu sanıyoruz. Ve biz, yakîn sahibi değiliz.” dediniz.
45/CÂSİYE Suresi 33. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve onlara, yaptıkları şeylerin kötülüğü aşikâr oldu. Ve alay etmiş oldukları şey, onları kuşattı.
45/CÂSİYE Suresi 34. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Ve (onlara): “Bugün sizi unutacağız, tıpkı sizin “bugününüze kavuşmayı” unuttuğunuz gibi. Ve sizin mevanız (kalacağınız yer), ateştir. Ve sizin için bir yardımcı yoktur.” denildi.
45/CÂSİYE Suresi 35. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: İşte bu, Allah’ın âyetlerini alay konusu etmeniz sebebiyledir. Ve sizi dünya hayatı aldattı. Öyleyse o gün oradan çıkarılmazlar. Ve onlardan bir özür istenmez (kabul edilmez).
45/CÂSİYE Suresi 36. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Öyleyse hamd, göklerin ve yerin Rabbi ve âlemlerin Rabbi, Allah’a mahsustur.
45/CÂSİYE Suresi 37. âyet tefsiri için tıklayın
Âyet Meâli: Göklerde ve yerde büyüklük ve azamet, O’na mahsustur. Ve O, Azîz’dir, Hakîm’dir (hüküm ve hikmet sahibidir).
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.