e-bülten üyeliği


Kur'an-ı Kerim Lafzı ve Ruhu isimli İmam İskender Ali MİHR tefsirini bilgisayarınıza download etmek için burayı tıklayınız. 
 
Anasayfa    Bize Ulaşın    Site Haritası      İmam İskender Ali Mihr

BAKARA Suresi

Ayet - 25                            Cüz - 1

Alfabetik sure sıralamasına göre sıralı
ABESE (080)
ÂDİYÂT (100)
AHKÂF (046)
AHZÂB (033)
A'LÂ (087)
ALAK (096)
ÂLİ İMRÂN (003)
ANKEBÛT (029)
A'RÂF (007)
ASR (103)
BAKARA (002)
BELED (090)
BEYYİNE (098)
BURÛC (085)
CÂSİYE (045)
CİNN (072)
CUMA (062)
DUHÂ (093)
DUHÂN (044)
EN'ÂM (006)
ENBİYÂ (021)
ENFÂL (008)
FÂTIR (035)
FÂTİHA (001)
FECR (089)
FELAK (113)
FETİH (048)
FÎL (105)
FURKÂN (025)
FUSSİLET (041)
GÂŞİYE (088)
HACC (022)
HADÎD (057)
HÂKKA (069)
HAŞR (059)
HİCR (015)
HUCURÂT (049)
HÛD (011)
HUMEZE (104)
İBRÂHÎM (014)
İHLÂS (112)
İNFİTÂR (082)
İNSÂN (DEHR) (076)
İNŞİKAK (084)
İNŞİRÂH (ŞERH) (094)
İSRÂ (017)
KADR (KADİR) (097)
KAF (050)
KÂFİRÛN (109)
KALEM (068)
KAMER (054)
KÂRİA (101)
KASAS (028)
KEHF (018)
KEVSER (108)
KIYÂME (075)
KUREYŞ (106)
LEYL (092)
LOKMÂN (031)
MÂİDE (005)
MÂÛN (107)
MEÂRİC (070)
MERYEM (019)
MUCÂDELE (058)
MUDDESSİR (074)
MUHAMMED (047)
MULK (067)
MU'MİN (040)
MU'MİNÛN (023)
MUMTEHİNE (060)
MUNÂFİKÛN (063)
MURSELÂT (077)
MUTAFFİFÎN (083)
MUZZEMMİL (073)
NAHL (016)
NÂS (114)
NASR (110)
NÂZİÂT (079)
NEBE (078)
NECM (053)
NEML (027)
NİSÂ (004)
NÛH (071)
NÛR (024)
RA'D (013)
RAHMÂN (055)
RÛM (030)
SÂD (038)
SAFF (061)
SÂFFÂT (037)
SEBE (034)
SECDE (032)
ŞEMS (091)
ŞUARÂ (026)
ŞÛRÂ (042)
TÂHÂ (020)
TAHRÎM (066)
TALÂK (065)
TÂRIK (086)
TEBBET (MESED) (111)
TEGÂBUN (064)
TEKÂSUR (102)
TEKVÎR (081)
TEVBE (009)
TÎN (095)
TÛR (052)
VÂKIA (056)
YÂSÎN (036)
YÛNUS (010)
YÛSUF (012)
ZÂRİYÂT (051)
ZİLZÂL (099)
ZUHRÛF (043)
ZUMER (039)
 

وَبَشِّرِ الَّذِين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقاً قَالُواْ هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُواْ بِهِ مُتَشَابِهاً وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Ve beşşirillezîne âmenû ve amilûs sâlihâti enne lehum cennâtin tecrî min tahtihel enhâr(enhâru), kullemâ ruzikû minhâ min semeretin rızkan kâlû hâzellezî ruzıknâ min kabl(kablu) ve utû bihî muteşâbihâ(muteşâbihan), ve lehum fîhâ ezvâcun mutahharatun ve hum fîhâ hâlidûn(hâlidûne).

Ve âmenû olup, ıslâh edici (nefsi tezkiye edici) amelde bulunanlar için altlarından nehirler akan cennetler olduğunu müjdele. Oradaki meyvelerden ve mahsullerden bir rızıkla her rızıklandırılışlarında “İşte bu bizim daha önce de rızıklandırıldığımız (yediğimiz) şeydir.” dediler. Ve ona (dünyadaki rızıklarına) benzer (lezzet ve nefaset bakımından çok üstünü) verilmiştir. Onlar için orada temiz eşler vardır. Ve onlar orada ebedî kalacak olanlardır.


1.ve beşşir: ve müjdele
2.ellezîne âmenû: âmenû olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, îmân edenler
3.ve amilû: ve yaptılar
4.es sâlihâti: salih ameller, nefsi tezkiye edici
5.enne: olduğunu
6.lehum cennâtin: onlar için cennetler vardır
7.tecrî: akar
8.min tahti-hâ: onun altından
9.enhâru: nehirler
10.kullemâ: her seferinde, her defasında
11.ruzikû: rızıklandırılırlar
12.min-hâ: on(lar)dan, oradan (orada)
13.min semeretin: ürünlerden, mahsullerden, meyvelerden
14.rızkan: rızık olarak
15.kâlû: dediler
16.hâzellezî (hâzâ ellezî): bu ki (o şey)
17.ruzık-nâ: biz rızıklandırıldık
18.min kablu: önceden, daha önce
19.ve utû: ve verildi
20.bi-hi muteşâbihan: ona benziyen, ona benzer
21.ve lehum: ve onlar için (vardır)
22.fî-hâ ezvâcun: orada eşler
23.mutahharatun: temiz olan, temiz
24.ve hum: ve onlar
25.fî-hâ hâlidûne: orada devamlı kalacak olanlar


AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm

Allahû Tealâ, âmenû olmaktan ve amilüssalihattan, nefsi ıslâh edici ameller işlemekten (Gaşiye-10) bahsetmektedir. Âmenû olmak 7 safhada olgunlaşan bir meyvedir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes âmenû olmak şerefine ermiştir. Cenneti de mutlaka elde etmiştir. En alt kattaki cennet onlarındır (Cennet-i Aliye). Sadece Allah'a ulaşmayı diledikleri için bunu haketmişlerdir. Sonra kişi hayattaysa mutlaka mürşidine ulaşacaktır. Ulaştığı zaman âmenû olmanın ve 2. safhasına ulaşacaktır, 2. kat cennet onun olacaktır (Cennet-i Firdevs - Kehf-107). Ruhu Allah'a ulaşınca 3. kat cennetin sahibi olur (Cennet-i Huldin - Furkân-15).

Ne zaman bir insan fizik vücudunu Allah'a teslim ederse, Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanırsa âmenû olmanın 4. safhasına ulaşmıştır. Dördüncü kat cennete girecektir (Cennet-i Gurafan - Ankebût-58).

Ve kişi bundan sonra daimî zikrin sahibi olacaktır. nefsini de Allah'a teslim etmiştir. Cennetin beşinci katına girmek yetkisini kazanacaktır (Cennet-i Mehva Secde-19). Daha sonra Allahû Tealâ göğün yedi katını tek tek gösterecektir. Ve en son Sidret-ül Münteha'yı gösterdiği zaman bu kişiyi Tövbe-i Nasuh'a davet edecektir. Ve burada âmenû olmanın altıncı safhası tahakkuk edecektir. Altıncı kat cennetin sahibi olur (Naim Cenneti - Yunus-9). Kişi Allahû Tealâ'ya köle olduğu zaman, iradesini Allahû Tealâ'ya teslim ettiği zaman yedinci kademedeki cennete, en üst cennete ehil olacaktır (Adn Cenneti - Rad-23). Âmenû olması da burada yedinci kademede olgunlaşacaktır.

Ülkemizdeki 22 tane Kur'ân-ı Kerim meallerinin herbirinde nerede amilüssalihat geçmişse "iyi işler" deniyor. Oysaki amilüssalihat; nefsin kalbindeki afetleri azaltan, onların yerine ruhun faziletlerini yerleştiren Allah ismini Muzemmil-8'e göre kalbimizde ardarda tekrar etmek demektir. Bu amelin adı zikirdir, devamlı artacaktır. Arttıkça; emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiyye ve tezkiye kademelerinde nefsin kalbi aydınlanacak, aydınlanacak, aydınlanacak ve neticede bir yerlere varacaktır.

Zikir yaptığınız zaman Allah'ın Katı'ndan rahmet fazl ve salâvât isimli, rahmetle fazl, rahmetle salâvât olarak gelen iki grup nur, üç nurdan oluşur. Bunlar zikirle evvelâ göğse gelirler, oradan yolu takip ederek nefsin kalbine ulaşırlar. açılmış olan mühür onu aşağı doğru iterler ve zülmanî kapıyı kapatırlar. Ve îmân kelimesinin etrafında faziletler toplanmaya başlarlar. Bu toplanma amilüssalihattır. Nefsi ıslâh edici ameldir. Ne zaman nefsin kalbini aydınlatan esas davranışlarda bulunursanız o zaman bilinki yaptığınız şey amülissalihattır. Nefsi islâh edici ameller işlemektir. İnsanlar zannediyorlarki namaz kılmak amilüssalihattır. Zekât vermek amilüssalihattır. Oruç tutmak amilüssalihattır. Hepsi derecat kazandırır ama amilüssalihat derecat kazandıran değil, nefsi tezkiye eden, nefsin kalbindeki afetleri temizleyen amellerdir.

Kelime Kelime Kur'ân-ı Kerim Lafzı ve Ruhu
Kısayollar: Kuran-ı Kerim Tefsiri, İmam İskender Ali Mihr (İskender Erol Evrenosoğlu) W, Bize Ulaşın, Site Haritası, "BAKARA suresi, 25. ayeti" için 30 farklı Türkçe mealleri kıyasla
Hidayet ayetleri: 1/FÂTİHA-6, 2/BAKARA-18, 2/BAKARA-27, 2/BAKARA-46, 2/BAKARA-120, 2/BAKARA-156, 2/BAKARA-157, 2/BAKARA-213, 3/ÂLİ İMRÂN-20, 3/ÂLİ İMRÂN-73, 3/ÂLİ İMRÂN-101, 4/NİSÂ-58, 4/NİSÂ-175, 5/MÂİDE-16, 5/MÂİDE-35, 6/EN'ÂM-36, 6/EN'ÂM-87, 6/EN'ÂM-88, 6/EN'ÂM-154, 7/A'RÂF-40, 7/A'RÂF-181, 10/YÛNUS-7, 10/YÛNUS-25, 10/YÛNUS-26, 10/YÛNUS-35, 11/HÛD-29, 12/YÛSUF-108, 13/RA'D-21, 13/RA'D-22, 13/RA'D-25, 13/RA'D-27, 13/RA'D-36, 16/NAHL-9, 16/NAHL-121, 17/İSRÂ-15, 18/KEHF-17, 18/KEHF-110, 20/TÂHÂ-75, 20/TÂHÂ-82, 22/HACC-24, 23/MU'MİNÛN-60, 24/NÛR-42, 25/FURKÂN-57, 25/FURKÂN-71, 26/ŞUARÂ-78, 28/KASAS-56, 29/ANKEBÛT-5, 29/ANKEBÛT-23, 29/ANKEBÛT-26, 29/ANKEBÛT-69, 30/RÛM-8, 30/RÛM-31, 31/LOKMÂN-15, 32/SECDE-13, 32/SECDE-24, 33/AHZÂB-21, 34/SEBE-6, 35/FÂTIR-18, 38/SÂD-44, 39/ZUMER-17, 39/ZUMER-18, 39/ZUMER-23, 39/ZUMER-54, 40/MU'MİN-13, 40/MU'MİN-38, 40/MU'MİN-66, 41/FUSSİLET-33, 41/FUSSİLET-54, 42/ŞÛRÂ-13, 42/ŞÛRÂ-47, 43/ZUHRÛF-14, 47/MUHAMMED-5, 50/KAF-8, 51/ZÂRİYÂT-50, 70/MEÂRİC-32,