e-bülten üyeliği


Kur'an-ı Kerim Lafzı ve Ruhu isimli İmam İskender Ali MİHR tefsirini bilgisayarınıza download etmek için burayı tıklayınız. 
 
Anasayfa    Bize Ulaşın    Site Haritası      İmam İskender Ali Mihr

BAKARA Suresi

Ayet - 155                            Cüz - 1

Alfabetik sure sıralamasına göre sıralı
ABESE (080)
ÂDİYÂT (100)
AHKÂF (046)
AHZÂB (033)
A'LÂ (087)
ALAK (096)
ÂLİ İMRÂN (003)
ANKEBÛT (029)
A'RÂF (007)
ASR (103)
BAKARA (002)
BELED (090)
BEYYİNE (098)
BURÛC (085)
CÂSİYE (045)
CİNN (072)
CUMA (062)
DUHÂ (093)
DUHÂN (044)
EN'ÂM (006)
ENBİYÂ (021)
ENFÂL (008)
FÂTIR (035)
FÂTİHA (001)
FECR (089)
FELAK (113)
FETİH (048)
FÎL (105)
FURKÂN (025)
FUSSİLET (041)
GÂŞİYE (088)
HACC (022)
HADÎD (057)
HÂKKA (069)
HAŞR (059)
HİCR (015)
HUCURÂT (049)
HÛD (011)
HUMEZE (104)
İBRÂHÎM (014)
İHLÂS (112)
İNFİTÂR (082)
İNSÂN (DEHR) (076)
İNŞİKAK (084)
İNŞİRÂH (ŞERH) (094)
İSRÂ (017)
KADR (KADİR) (097)
KAF (050)
KÂFİRÛN (109)
KALEM (068)
KAMER (054)
KÂRİA (101)
KASAS (028)
KEHF (018)
KEVSER (108)
KIYÂME (075)
KUREYŞ (106)
LEYL (092)
LOKMÂN (031)
MÂİDE (005)
MÂÛN (107)
MEÂRİC (070)
MERYEM (019)
MUCÂDELE (058)
MUDDESSİR (074)
MUHAMMED (047)
MULK (067)
MU'MİN (040)
MU'MİNÛN (023)
MUMTEHİNE (060)
MUNÂFİKÛN (063)
MURSELÂT (077)
MUTAFFİFÎN (083)
MUZZEMMİL (073)
NAHL (016)
NÂS (114)
NASR (110)
NÂZİÂT (079)
NEBE (078)
NECM (053)
NEML (027)
NİSÂ (004)
NÛH (071)
NÛR (024)
RA'D (013)
RAHMÂN (055)
RÛM (030)
SÂD (038)
SAFF (061)
SÂFFÂT (037)
SEBE (034)
SECDE (032)
ŞEMS (091)
ŞUARÂ (026)
ŞÛRÂ (042)
TÂHÂ (020)
TAHRÎM (066)
TALÂK (065)
TÂRIK (086)
TEBBET (MESED) (111)
TEGÂBUN (064)
TEKÂSUR (102)
TEKVÎR (081)
TEVBE (009)
TÎN (095)
TÛR (052)
VÂKIA (056)
YÂSÎN (036)
YÛNUS (010)
YÛSUF (012)
ZÂRİYÂT (051)
ZİLZÂL (099)
ZUHRÛF (043)
ZUMER (039)
 

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

Ve le nebluvennekum bi şey’in minel havfi vel cûi ve naksın minel emvâli vel enfusi ves semerât(semerâti), ve beşşiris sâbirîn(sâbirîne).

Ve sizi mutlaka korku ve açlıktan ve mal, can ve ürün eksikliğinden imtihan ederiz. Ve sabredenleri müjdele.


1.ve: ve
2.le: elbette, mutlaka
3.nebluvenne-kum: sizi imtihan ederiz
4.bi şey'in: bir şey
5.min: dan
6.el havfi: korku
7.ve el cûi: ve açlık
8.ve naksın: ve eksiklik
9.min el emvâli: mallardan
10.ve el enfusi: ve nefsler
11.ve es semerâti: ve semereler, ürünler
12.ve beşşir: ve müjdele
13.es sâbirîne: sabredenler


AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm

Bu âyet sebebiyle birçok insan "Allah bizi imtihan olalım diye yaratmıştır" fikrini savunmaktadır. şeytan, aslî emirlerle, vasıta emirleri birbirine karıştırmakla insanları yoldan çıkarır. Aslî emir Allah'a kul olmak, teslim olmaktır. İmtihan olmak, aslî emir değildir. Emirlerin gerekliliği istikametinde bunlar vasıtalardır. Namaz kılarak, oruç tutarak, zekât vererek, hacca giderek, kelime-i şahadet getirerek Allah'a kul olmak mümkün değildir. Bunların hepsi de kurtuluşun temel vasıtaları olan ibadetlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, ruhu, vechi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmekle son bulan 7 safha ve 4 teslim hedeflerdir. İbadetleri yapmadan hedefe ulaşılmaz. Vasıta emirler (araçlar), hedeflerle (amaçlar) karıştırılmamalıdır. Teslim olmak için vasıta emirleri gerçekleştirmekle mükellefiz.

İmtihan edilmek için dünyaya getirildiğini zanneden herkes, imtihanlardan bir kısmını başarıyla geçtiğinde Allah'ın cennetini hakettiğini düşünmemelidir. Çünkü kişi dünyadaki bütün imtihanlardan geçse, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kurtulması mümkün değildir. Mutlaka cehenneme gider. İmtihana gelince, Peygamber Efendimiz (S.A.V) ve sahâbe ablukaya alınmışlar, aç bırakılmışlar ama dayanmışlardır. Biliyorlardır ki yaşanan bir imtihandır ve geçecektir. Açlıkla uzun mücâdele günleri geçirmişlerdir. Sonra Allahû Tealâ onların rızıklarını bollaştırmıştır.

Allah'a ulaşmayı dilemek insanı mutlaka cennet saadetine ulaştırır. Geri kalanı zor değildir. Allah gerçekleştirecektir. Allah kişiyi kendisine ulaştırmayı diler ve ulaştırır. Bunun için gerekli bütün şartları vücuda getirir. Siz birşey yapmazsınız, Allah sizin için yapar. Siz sadece iradenizi kullanarak, Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Mutlaka neticede ruhunuz Allah'a ulaşır. Korku, açlık, mallardan eksiltme, canlardan eksiltme imtihan olsa bile amaç değildir. İmtihanlar teslimin vasıtasıdır.

Kelime Kelime Kur'ân-ı Kerim Lafzı ve Ruhu
Kısayollar: Kuran-ı Kerim Tefsiri, İmam İskender Ali Mihr (İskender Erol Evrenosoğlu) W, Bize Ulaşın, Site Haritası, "BAKARA suresi, 155. ayeti" için 30 farklı Türkçe mealleri kıyasla
Hidayet ayetleri: 1/FÂTİHA-6, 2/BAKARA-18, 2/BAKARA-27, 2/BAKARA-46, 2/BAKARA-120, 2/BAKARA-156, 2/BAKARA-157, 2/BAKARA-213, 3/ÂLİ İMRÂN-20, 3/ÂLİ İMRÂN-73, 3/ÂLİ İMRÂN-101, 4/NİSÂ-58, 4/NİSÂ-175, 5/MÂİDE-16, 5/MÂİDE-35, 6/EN'ÂM-36, 6/EN'ÂM-87, 6/EN'ÂM-88, 6/EN'ÂM-154, 7/A'RÂF-40, 7/A'RÂF-181, 10/YÛNUS-7, 10/YÛNUS-25, 10/YÛNUS-26, 10/YÛNUS-35, 11/HÛD-29, 12/YÛSUF-108, 13/RA'D-21, 13/RA'D-22, 13/RA'D-25, 13/RA'D-27, 13/RA'D-36, 16/NAHL-9, 16/NAHL-121, 17/İSRÂ-15, 18/KEHF-17, 18/KEHF-110, 20/TÂHÂ-75, 20/TÂHÂ-82, 22/HACC-24, 23/MU'MİNÛN-60, 24/NÛR-42, 25/FURKÂN-57, 25/FURKÂN-71, 26/ŞUARÂ-78, 28/KASAS-56, 29/ANKEBÛT-5, 29/ANKEBÛT-23, 29/ANKEBÛT-26, 29/ANKEBÛT-69, 30/RÛM-8, 30/RÛM-31, 31/LOKMÂN-15, 32/SECDE-13, 32/SECDE-24, 33/AHZÂB-21, 34/SEBE-6, 35/FÂTIR-18, 38/SÂD-44, 39/ZUMER-17, 39/ZUMER-18, 39/ZUMER-23, 39/ZUMER-54, 40/MU'MİN-13, 40/MU'MİN-38, 40/MU'MİN-66, 41/FUSSİLET-33, 41/FUSSİLET-54, 42/ŞÛRÂ-13, 42/ŞÛRÂ-47, 43/ZUHRÛF-14, 47/MUHAMMED-5, 50/KAF-8, 51/ZÂRİYÂT-50, 70/MEÂRİC-32,