e-bülten üyeliği


Kur'an-ı Kerim Lafzı ve Ruhu isimli İmam İskender Ali MİHR tefsirini bilgisayarınıza download etmek için burayı tıklayınız. 
 
Anasayfa    Bize Ulaşın    Site Haritası      İmam İskender Ali Mihr

A'RÂF Suresi

Ayet - 54                            Cüz - 1

Alfabetik sure sıralamasına göre sıralı
ABESE (080)
ÂDİYÂT (100)
AHKÂF (046)
AHZÂB (033)
A'LÂ (087)
ALAK (096)
ÂLİ İMRÂN (003)
ANKEBÛT (029)
A'RÂF (007)
ASR (103)
BAKARA (002)
BELED (090)
BEYYİNE (098)
BURÛC (085)
CÂSİYE (045)
CİNN (072)
CUMA (062)
DUHÂ (093)
DUHÂN (044)
EN'ÂM (006)
ENBİYÂ (021)
ENFÂL (008)
FÂTIR (035)
FÂTİHA (001)
FECR (089)
FELAK (113)
FETİH (048)
FÎL (105)
FURKÂN (025)
FUSSİLET (041)
GÂŞİYE (088)
HACC (022)
HADÎD (057)
HÂKKA (069)
HAŞR (059)
HİCR (015)
HUCURÂT (049)
HÛD (011)
HUMEZE (104)
İBRÂHÎM (014)
İHLÂS (112)
İNFİTÂR (082)
İNSÂN (DEHR) (076)
İNŞİKAK (084)
İNŞİRÂH (ŞERH) (094)
İSRÂ (017)
KADR (KADİR) (097)
KAF (050)
KÂFİRÛN (109)
KALEM (068)
KAMER (054)
KÂRİA (101)
KASAS (028)
KEHF (018)
KEVSER (108)
KIYÂME (075)
KUREYŞ (106)
LEYL (092)
LOKMÂN (031)
MÂİDE (005)
MÂÛN (107)
MEÂRİC (070)
MERYEM (019)
MUCÂDELE (058)
MUDDESSİR (074)
MUHAMMED (047)
MULK (067)
MU'MİN (040)
MU'MİNÛN (023)
MUMTEHİNE (060)
MUNÂFİKÛN (063)
MURSELÂT (077)
MUTAFFİFÎN (083)
MUZZEMMİL (073)
NAHL (016)
NÂS (114)
NASR (110)
NÂZİÂT (079)
NEBE (078)
NECM (053)
NEML (027)
NİSÂ (004)
NÛH (071)
NÛR (024)
RA'D (013)
RAHMÂN (055)
RÛM (030)
SÂD (038)
SAFF (061)
SÂFFÂT (037)
SEBE (034)
SECDE (032)
ŞEMS (091)
ŞUARÂ (026)
ŞÛRÂ (042)
TÂHÂ (020)
TAHRÎM (066)
TALÂK (065)
TÂRIK (086)
TEBBET (MESED) (111)
TEGÂBUN (064)
TEKÂSUR (102)
TEKVÎR (081)
TEVBE (009)
TÎN (095)
TÛR (052)
VÂKIA (056)
YÂSÎN (036)
YÛNUS (010)
YÛSUF (012)
ZÂRİYÂT (051)
ZİLZÂL (099)
ZUHRÛF (043)
ZUMER (039)
 

إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

İnne rabbekumullâhullezî halakas semâvâti vel arda fî sitteti eyyâmin summestevâ alâl arşı, yugşîl leylen nehâre yatlubuhu hasîsen veş şemse vel kamere ven nucûme musahharâtin bi emrihi, e lâ lehul halku vel emr(emru), tebârakallâhu rabbulâlemîn(âlemîne).

Semaları ve arzı altı günde yaratan, muhakkak ki sizin Rabbiniz Allah'tır. Sonra arşa istiva etti. Gündüz, onu süratle talep eden (takip eden) gece ile örtülür. Ve güneş ve ay ve yıldızlar O’nun emrine musahhardır (boyun eğmişlerdir). Yaratma ve emir O’nun değil mi? Âlemlerin Rabbi mübarektir, şanı yücedir.


1.inne: muhakkak ki
2.rabbe-kum: sizin Rabbiniz
3.allâhu ellezî: Allah'tır ki o
4.halaka: yarattı
5.es semâvâti: semalar, gök katları
6.ve el ardı: ve arz, yeryüzü
7.fî sitteti eyyâmin: altı günde
8.summe istevâ: sonra istiva etti
9.alâ el arşı: arşa
10.yugşî: örtülür
11.el leyle: gece
12.en nehâre: gündüz
13.yatlubu-hu: onu talep eder, takip eder
14.hasîsen: süratli, devamlı
15.ve eş şemse: ve güneş
16.ve el kamere: ve ay
17.ve en nucûme: ve yıldızlar
18.musahharâtin: musahhar, emre âmade, boyun eğmişlerdir
19.bi emri-hi: onun emrine
20.e lâ: değil mi
21.lehu el halku: yaratmak onundur (ona mahsustur)
22.vel emru: ve emir
23.tebârake allâhu: Allah şanı yücedir, mukaddestir, mübarektir
24.rabbu el âlemîne: âlemlerin Rabbi


AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm

Allahû Tealâ, kendisine göre bir dizayn içerisinde yön kullanmıştır. 3 asıl, 3 karşıt ve hergün bir âlem olmak üzere, 6 âlem yaratmıştır.

1- Fizik vücutların âlemi, zahirî âlem.

2- Onun zıddı olan nefslerin âlemi, berzah âlemi.

3- Cinlerin yaşamakta olduğu gayb âlemi.

4- Onun zıddı olan onun berzah âlemi.

5- Emr âlemi.

6- Zülmanî âlem.

7. âlem yokluk. Eğer yaratılmış olsaydı, yaratılma kaidelerine göre çift yaratılacaktı. O zaman 8 tane âlem olacaktı. Ama 7'ncisi yokluk, yaratılmamış. Yokluk olduğu, yaratılmamış olduğu için sayı tektir.

Allah, kâinatı yaratmadan evvel de vardı. Ondan evvel sadece yokluk vardı. Allah da yokluktaydı. Sonra Allahû Tealâ, 6 günde kâinatı yarattı ve Kendisi de arşa istiva etti. Yani Allahû Tealâ arşta, yokluktadır. Arşın ötesi yokluktur. Varlıklar âleminin sonu arştır, İndi İlâhi'dir. İndi İlâhi'de arşı tutan melekler görevlidir. Ve 7. gök katında, ümmül kitapta, boşlukta duran, 10 katlı bir apartman büyüklüğünde bir tek kitap göreceksiniz. Nasıl boşlukta durduğunu anlayamazsınız, çünkü Allahû Tealâ arşı tutan melekleri göstermez. Ama arşı tutan melekler tarafından boşlukta tutulur. Arşın bir parçası Ümmül Kitap, diğer parçası huzur namazının kılındığı o sonsuz meydanlıkta, sonsuz çimenler üzerinde yerden yaklaşık 4 metre yüksekliğinde boşlukta duran, tahtlardır. Tahtları da gene arşı tutan melekler tutmaktadır. (Tahtların da, Ümmül Kitab'ın da yerden yüksekliği yaklaşık 4 metredir.)

Ama Allah'ın sığınmak için bir yere, mekâna ihtiyacı yoktur. Allah gene yokluktadır. İşte o "yokluk" denilen yer, varlıklar âleminin sonundan yukarısıdır. Her an kâinatın her yerindedir. Ama O'na baktığınız zaman, her zaman yoklukta görebilirsiniz. Hem her yerdedir, hem de oradadır. Bunun sebebi; O'nun zamanı sıfırlayabilen, sonsuz hızın sahibi olan yegâne yaratıcı, yegâne ezelî varlık olmasıdır. Allah ezelî ve ebedîdir. Allah hem zahirdir, hem bâtındır. Kalp gözlerine göre zahirdir, baş gözlerine göre bâtındır.

Öyleyse Allah'ın arşa istiva etmesi, arşta yerleşmesi, O'nun, hiçbir yere dayanmaksızın boşlukta durması ve ne zaman baksanız O'nu orada görmeniz aslında sonsuz bir hareketin sadece bir parçasını oluşturur. Allahû Tealâ, kâinatın her yerindedir. Her yerine aynı anda ulaşır. Aynı zamanda, zamanı hiç geçirmeksizin tekrar aynı yere, aynı anda geri döner. Bu sebeple hem her yerdedir, hem de oradadır. Bütün hareketlerinde, zaman hep sıfır olduğu için, sıfır zaman aralığında, kâinatta hangi noktada bulunmak istiyorsa oradadır. Ama aynı anda da tekrar bulunduğu yerdedir. Bir insan muhayyilesinin yakalaması mümkün olmayan sonsuz bir hızlılıkla, sonsuz bir hareket ama O'nu gördüğünüz zaman hep aynı yerde, hiç kımıldamıyormuş gibi görürsünüz.

Unutmayın, Allahû Tealâ'nın konuşmak için ağza, görmek için göze, duymak için kulağa ihtiyacı yoktur! Yarattıkları içinde en çok insana benzeyendir. Ama insan gibi 3 boyutlu değildir. Boyutlardan münezzehtir. Görünmeyi dilediği zaman 2 boyutlu olarak görünür.

Muhakkak ki; Allahû Tealâ, insan değildir ama kullarından en çok insan, O'na benzer.

Kelime Kelime Kur'ân-ı Kerim Lafzı ve Ruhu
Kısayollar: Kuran-ı Kerim Tefsiri, İmam İskender Ali Mihr (İskender Erol Evrenosoğlu) W, Bize Ulaşın, Site Haritası, "A'RÂF suresi, 54. ayeti" için 30 farklı Türkçe mealleri kıyasla
Hidayet ayetleri: 1/FÂTİHA-6, 2/BAKARA-18, 2/BAKARA-27, 2/BAKARA-46, 2/BAKARA-120, 2/BAKARA-156, 2/BAKARA-157, 2/BAKARA-213, 3/ÂLİ İMRÂN-20, 3/ÂLİ İMRÂN-73, 3/ÂLİ İMRÂN-101, 4/NİSÂ-58, 4/NİSÂ-175, 5/MÂİDE-16, 5/MÂİDE-35, 6/EN'ÂM-36, 6/EN'ÂM-87, 6/EN'ÂM-88, 6/EN'ÂM-154, 7/A'RÂF-40, 7/A'RÂF-181, 10/YÛNUS-7, 10/YÛNUS-25, 10/YÛNUS-26, 10/YÛNUS-35, 11/HÛD-29, 12/YÛSUF-108, 13/RA'D-21, 13/RA'D-22, 13/RA'D-25, 13/RA'D-27, 13/RA'D-36, 16/NAHL-9, 16/NAHL-121, 17/İSRÂ-15, 18/KEHF-17, 18/KEHF-110, 20/TÂHÂ-75, 20/TÂHÂ-82, 22/HACC-24, 23/MU'MİNÛN-60, 24/NÛR-42, 25/FURKÂN-57, 25/FURKÂN-71, 26/ŞUARÂ-78, 28/KASAS-56, 29/ANKEBÛT-5, 29/ANKEBÛT-23, 29/ANKEBÛT-26, 29/ANKEBÛT-69, 30/RÛM-8, 30/RÛM-31, 31/LOKMÂN-15, 32/SECDE-13, 32/SECDE-24, 33/AHZÂB-21, 34/SEBE-6, 35/FÂTIR-18, 38/SÂD-44, 39/ZUMER-17, 39/ZUMER-18, 39/ZUMER-23, 39/ZUMER-54, 40/MU'MİN-13, 40/MU'MİN-38, 40/MU'MİN-66, 41/FUSSİLET-33, 41/FUSSİLET-54, 42/ŞÛRÂ-13, 42/ŞÛRÂ-47, 43/ZUHRÛF-14, 47/MUHAMMED-5, 50/KAF-8, 51/ZÂRİYÂT-50, 70/MEÂRİC-32,