Sure sec
ZUMER-7 Tefsiri

ZUMER Suresi 7. Ayet-i Kerime Tefsiri

ZUMER-7 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Allahû Tealâ inkârdan hoşlanmaz. Bazı insanlar Allah'ı ve Kur'ân'ın temel hükümlerini inkâr ederler: “Allah'a insan ruhunun ulaşması diye bir şey olamaz. Allah ulaşılmazdır. Allah görülmezdir.” de...
share on facebook  tweet  share on google  print  

ZUMER Suresi Âyet - 7 Tefsiri

 

إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

İn tekfurû fe innallâhe ganiyyun ankum, ve lâ yerdâ li ıbâdihil kufra, ve in teşkurû yerdahu lekum, ve lâ teziru vâziratun vizra uhrâ, summe ilâ rabbikum merciukum fe yunebbiukum bimâ kuntum ta’melûn(ta’melûne), innehû alîmun bi zâtis sudûr(sudûri).

Eğer inkâr ederseniz, muhakkak ki Allah, sizden Gani’dir (size ihtiyacı yoktur). Ve O, kulları konusunda küfre razı olmaz. Ve eğer şükrederseniz sizden razı olur. (Hiç)bir günahkâr, diğerinin (başkasının) günahını yüklenmez. Sonra dönüşünüz Rabbinizedir. Böylece size yapmış olduklarınızı haber verecek. Muhakkak ki O, sinelerde olanı bilendir.

1.in: eğer, ise
2.tekfurû: inkâr ediyorsunuz
3.fe: böylece, artık
4.inne: muhakkak ki
5.allâhe: Allah
6.ganiyyun: gani, zengin, ihtiyacı olmayan
7.an-kum: sizden
8.ve lâ yerdâ: ve razı olmaz
9.li: için
10.ibâdi-hi: onun kulları
11.el kufre: küfür, inkâr
12.ve in: ve eğer, ise
13.teşkurû: şükredersiniz
14.yerda-hu: ondan razı olur
15.lekum: sizin için
16.ve lâ teziru: ve yüklenmez, taşımaz
17.vâziretun: yük taşıyan, günahkâr
18.vizra: ağırlık, yük, günah
19.uhrâ: diğer
20.summe: sonra
21.ilâ rabbi-kum: sizin Rabbinize
22.merciu-kum: sizin merciiniz, dönüş yeriniz
23.fe: böylece, artık
24.yunebbiu-kum: size haber verir
25.bimâ: şeyi
26.kuntum: siz oldunuz
27.ta'melûne: siz yapıyorsunuz
28.inne-hu: muhakkak ki o
29.alîmun: çok iyi bilen
30.bi zâti: sahip
31.es sudûr: sineler, göğüsler
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Allahû Tealâ inkârdan hoşlanmaz. Bazı insanlar Allah'ı ve Kur'ân'ın temel hükümlerini inkâr ederler: “Allah'a insan ruhunun ulaşması diye bir şey olamaz. Allah ulaşılmazdır. Allah görülmezdir.” derler. Bu insanlar, Allah'ın Kendisi için söylediklerinin tam tersini hiç çekinmeden, en rahat şekilde söylerler. Bunlar küfür olduğu cihetle Allahû Tealâ kullarının küfrüne razı olmaz. Allah herkesi çok sever ve şükredenlerden razı olur. Allahû Tealâ, İnsan Suresinin 3. âyet-i kerimesinde diyor ki:

76/İNSÂN (DEHR)-3: İnnâ hedeynâhus sebîle immâ şâkiran ve immâ kefûran.
Muhakkak ki Biz, onu (Allah’a ulaştıran) yola hidayet ettik. Fakat o, ya (Allah’a ulaşmayı diler) şükreden olur, ya da (Allah’a ulaşmayı dilemez) küfreden olur.
“Şükrederseniz Allah sizden razı olur.” ifadesi Allah'a ulaşmayı dileyenlerin durumunu anlatmaktadır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda 1. Sıratı Mustakîm'in üzerindedir ve şükredenlerdendir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerse, dilemedikleri sürece hep küfredenlerden olarak kalmaya mahkûmdurlar.

İnsanlar, başka insanların günahlarını yüklenemezler ama başka insanları cehenneme sürükledikleri için Allah onların günahlarını artırır. Cehenneme sürükledikleri insanların günahlarından onlara da yazılır. Kim birilerini hidayete ulaşması için razı eder de o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, kişinin kazandıklarından bir kısmı, onu yola ulaştırmaya vesile olana da verilir. Kim de başkasının dalâletine sebebiyet verirse, hidayette olan bir insanı dalâlete düşmeye zorlarsa, o zaman da dalâlete düşenin veya dalâlette olanın hidayete ulaşmasına mani olunduğu için hidayete ulaşamayan kişinin günahlarından onu dalâlette bırakana da yazılır. Günahların da sevapların da yüklenmesi söz konusudur. Fakat buradaki mânâ; birisinin günahını sıfıra indirerek günahını bir başkasına yüklemek hiçbir zaman olmaz. O kişinin günahları gene yerinde kalır.

Ruhun ölümden sonra Allah'a dönüşünden bahsedilmektedir. Ölümle beraber bütün hayat filmi gösterilir. Böylece kişiye, yapmış oldukları haber verilir.

Allah herkesin sinesinde olanı, kalbinde ne olduğunu bilir ve “Bu kulum Allah'a ulaşmayı dileyecek mi dilemeyecek mi?” diye hep kalbe bakar. Kalbinizde böyle bir talep var mı oluşmuş mu; yoksa yok mu hiç oluşmayacak mı Allahû Tealâ bununla ilişkilidir.
Hafız Abu Bakr al Shatri sesinden ZUMER Suresi - 7 dinle!
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
close tefsir menu

ZUMER Suresi Tefsiri

ZUMER Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.