Bize Ulaşın | Site Haritası
 Logo

Kuran-ı Kerim Tefsiri

Kelime Kelime Kuran-ı Kerim Lafzı ve Ruhu

 

ZUMER Suresi 5. Ayet-i Kerime Tefsiri

ZUMER-5 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Allahû Tealâ yaradılıştan bahsetmektedir. Allahû Tealâ, gökleri de yeri de hak ile yarattı; var olmasını istedi var kıldı. Allah, geceyi gündüze, gündüzü de geceye çevirir. Güneş'i ve Ay'ı emre am...
share on facebook  tweet  share on google  print  

ZUMER Suresi Âyet - 5 Tefsiri

39 - ZUMER

Alfabetik sure sıralamasına göre sıralı
ABESE (080)
ÂDİYÂT (100)
AHKÂF (046)
AHZÂB (033)
A'LÂ (087)
ALAK (096)
ÂLİ İMRÂN (003)
ANKEBÛT (029)
A'RÂF (007)
ASR (103)
BAKARA (002)
BELED (090)
BEYYİNE (098)
BURÛC (085)
CÂSİYE (045)
CİNN (072)
CUMA (062)
DUHÂ (093)
DUHÂN (044)
EN'ÂM (006)
ENBİYÂ (021)
ENFÂL (008)
FÂTIR (035)
FÂTİHA (001)
FECR (089)
FELAK (113)
FETİH (048)
FÎL (105)
FURKÂN (025)
FUSSİLET (041)
GÂŞİYE (088)
HACC (022)
HADÎD (057)
HÂKKA (069)
HAŞR (059)
HİCR (015)
HUCURÂT (049)
HÛD (011)
HUMEZE (104)
İBRÂHÎM (014)
İHLÂS (112)
İNFİTÂR (082)
İNSÂN (DEHR) (076)
İNŞİKAK (084)
İNŞİRÂH (ŞERH) (094)
İSRÂ (017)
KADR (KADİR) (097)
KAF (050)
KÂFİRÛN (109)
KALEM (068)
KAMER (054)
KÂRİA (101)
KASAS (028)
KEHF (018)
KEVSER (108)
KIYÂME (075)
KUREYŞ (106)
LEYL (092)
LOKMÂN (031)
MÂİDE (005)
MÂÛN (107)
MEÂRİC (070)
MERYEM (019)
MUCÂDELE (058)
MUDDESSİR (074)
MUHAMMED (047)
MULK (067)
MU'MİN (040)
MU'MİNÛN (023)
MUMTEHİNE (060)
MUNÂFİKÛN (063)
MURSELÂT (077)
MUTAFFİFÎN (083)
MUZZEMMİL (073)
NAHL (016)
NÂS (114)
NASR (110)
NÂZİÂT (079)
NEBE (078)
NECM (053)
NEML (027)
NİSÂ (004)
NÛH (071)
NÛR (024)
RA'D (013)
RAHMÂN (055)
RÛM (030)
SÂD (038)
SAFF (061)
SÂFFÂT (037)
SEBE (034)
SECDE (032)
ŞEMS (091)
ŞUARÂ (026)
ŞÛRÂ (042)
TÂHÂ (020)
TAHRÎM (066)
TALÂK (065)
TÂRIK (086)
TEBBET (MESED) (111)
TEGÂBUN (064)
TEKÂSUR (102)
TEKVÎR (081)
TEVBE (009)
TÎN (095)
TÛR (052)
VÂKIA (056)
YÂSÎN (036)
YÛNUS (010)
YÛSUF (012)
ZÂRİYÂT (051)
ZİLZÂL (099)
ZUHRÛF (043)
ZUMER (039)

39/ZUMER-5

 

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ

Halakas semâvâti vel arda bil hakk(hakkı), yukevvirul leyle alen nehâri ve yukevvirun nehâre alel leyli ve sehhareş şemse vel kamer(kamere), kullun yecrî li ecelin musemmâ(musemmen), e lâ huvel azîzul gaffâr(gaffâru).

(Allah), gökleri ve yeri hak ile yarattı. Geceyi gündüze, gündüzü geceye çevirir. Güneş’i ve Ay’ı musahhar (emre amade) kıldı. Hepsi belirlenmiş bir zamana kadar (yörüngelerinde) akar (gider). O; Azîz (yüce ve üstün), Gaffar (çok mağfiret eden) değil midir?

1.halaka: yarattı
2.es semâvâti: semalar, gökler
3.ve el arda: ve arz, yeryüzü, yer
4.bi el hakkı: hak ile
5.yukevviru: örter, sarar
6.el leyle: gece
7.alâ: üzerine
8.en nehâri: gündüz
9.ve yukevviru: ve örter, sarar, çevirir
10.en nehâre: gündüz
11.alâ: üzerine
12.el leyli: gece
13.ve sehhare: ve musahhar kıldı, emre amade kıldı
14.eş şemse: güneş
15.ve el kamere: ve ay
16.kullun: hepsi
17.yecrî: akar, gider
18.li ecelin: ecele, bir süreye
19.musemmen: belirlenmiş
20.e lâ: değil mi
21.huve: o
22.el azîzu: azîz (yüce ve üstün)
23.el gaffâru: gaffar (çok mağfiret eden) olan
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Allahû Tealâ yaradılıştan bahsetmektedir. Allahû Tealâ, gökleri de yeri de hak ile yarattı; var olmasını istedi var kıldı. Allah, geceyi gündüze, gündüzü de geceye çevirir. Güneş'i ve Ay'ı emre amade kıldı. Ay, Dünya'nın bir gezegeni olarak Dünya da Güneş'in bir gezegeni olarak devrededir. Herşey hünnes ve künnes kanunlarına tâbîdir. Hünnes, merkezi çekim gücü; künnes de çevrede dönendir. Daima merkezde bir nükleus ve eliptik bir yörüngede dönen uydular vardır. Hep merkezkaç kuvveti ve çevrede dönen bir nesne söz konusudur. Allahû Tealâ'nın kıyâmet gününe (belirlenmiş bir zamana) kadar boşlukta hepsi dönüp duracaklardır. Herşey kıyâmet günü geldiği zaman sona erecektir.
Kur'an-ı Kerim Lafzı ve Ruhu isimli İmam İskender Ali MİHR tefsirini bilgisayarınıza download etmek için burayı tıklayınız.