Sure sec
ZUMER-46 Tefsiri

ZUMER Suresi 46. Ayet-i Kerime Tefsiri

ZUMER-46 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Allah, gökleri ve yeri yaratandır. Görünmeyeni de görüneni de bilen gene Allah'tır. Kullarının arasında ihtilâf etmiş oldukları şeyler hakkında hüküm verecek olan da gene Allah'tır. İnsanlar birço...
share on facebook  tweet  share on google  print  

ZUMER Suresi Âyet - 46 Tefsiri

 

قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ

Kulillâhumme fâtıras semâvâti vel ardı âlimel gaybi veş şehâdeti ente tahkumu beyne ıbâdike fî mâ kânû fîhi yahtelifûn(yahtelifûne).

De ki: "Allah’ım! Gökleri ve yeri yaratan, gaybı (görünmeyeni) ve görüneni bilen Sensin. Kullarının arasında, ihtilâf etmiş oldukları şeyler hakkında hüküm verecek olan Sensin."

1.kul: de, söyle
2.allâhumme: Allah'ım
3.fâtıre: yaratan
4.es semâvâti: semalar, gökler
5.ve el ardı: ve yeryüzü, arz, yer
6.âlime: bilen
7.el gaybi: gayb, görünmeyen
8.ve eş şehâdeti: ve görünen
9.ente: sen
10.tahkumu: hükmedersin
11.beyne: arasında
12.ıbâdi-ke: (senin) kulların
13.fîmâ: o şeyde
14.kânû: idiler, oldular
15.fîhi: onda, hakkında
16.yahtelifûne: ihtilâf ederler
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Allah, gökleri ve yeri yaratandır. Görünmeyeni de görüneni de bilen gene Allah'tır. Kullarının arasında ihtilâf etmiş oldukları şeyler hakkında hüküm verecek olan da gene Allah'tır. İnsanlar birçok şeyde anlaşmazlığa düşmüş ve yanlış inançlar bütün dünyayı sarmış durumdadır. Herşey, doğrudan yanlışa çevrilmiştir. İnsanlar dînlerinden saptırılmıştır. İblis, toplumun büyük çoğunluğunu yalanlarına inandırmıştır.

Kur'ân, Kur'ân'ın yedi safhası ve hedefler yani Allah'a ulaşmayı dileme, mürşide ulaşıp tâbî olma, Allah'a ruhun ulaşması, fizik vücudun Allah'a teslimi, nefsin teslimi, irşad olmak ve iradenin teslimi insanlar tarafından unutulmuştur. Herkes temel faktörler üzerinde bir anlaşmazlığın içindedir. Halbuki Kur'ân'daki hakikati gördükleri zaman da diyorlar ki: “Bunca kişi bu âyeti başka türlü tefsir etmiş bugüne kadar, şimdi farklı bir mânâya mı yöneleceğiz?”

Allahû Tealâ diyor ki:

24/NÛR-21: Yâ eyyuhâllezîne âmenû lâ tettebiû hutuvâtiş şeytân(şeytâni), ve men yettebi’ hutuvâtiş şeytâni fe innehu ye’muru bil fahşâi vel munker(munkeri) ve lev lâ fadlullâhi aleykum ve rahmetuhu mâ zekâ minkum min ehadin ebeden ve lâkinnallâhe yuzekkî men yeşâu, vallâhu semî’un alîm(alîmun).
Ey âmenû olanlar, şeytanın adımlarına tâbî olmayın! Ve kim şeytanın adımlarına tâbî olursa o taktirde (şeytanın adımlarına uyduğu taktirde) muhakkak ki o (şeytan), fuhşu (her çeşit kötülüğü) ve münkeri (inkârı ve Allah’ın yasak ettiklerini) emreder. Ve eğer Allah’ın rahmeti ve fazlı sizin üzerinize olmasaydı (nefsinizin kalbine yerleşmeseydi), içinizden hiçbiri ebediyyen nefsini tezkiye edemezdi. Lâkin Allah, dilediğinin nefsini tezkiye eder. Ve Allah, Sem’î’dir (en iyi işitendir) Alîm’dir (en iyi bilendir).
Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes şeytanın kontrolü altındadır. Şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emredilirler. Ve de hükümlerinde şeytan kesin olarak yanıltır.
close tefsir menu

ZUMER Suresi Tefsiri

ZUMER Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.