Sure sec
ZUMER-23 Tefsiri

ZUMER Suresi 23. Ayet-i Kerime Tefsiri

ZUMER-23 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Allah, kimi Kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar ve İslâm'a (Allah'a teslim olmaya) açar. Teslimi gerçekleştirecek olan unsur, kişinin göğsünden kalbine yol açılmasıdır. İşte Allahû Te...
share on facebook  tweet  share on google  print  

ZUMER Suresi Âyet - 23 Tefsiri

 

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاء وَمَن يُضْلِلْ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ

Allâhu nezzele ahsenel hadîsi kitâben muteşâbihen mesâniye takşaırru minhu culûdullezîne yahşevne rabbehum, summe telînu culûduhum ve kulûbuhum ilâ zikrillâhi, zâlike hudallâhi yehdî bihî men yeşâu, ve men yudlilillâhu fe mâ lehu min hâd(hâdin).

Allah, ihdas ettiği (nurların) ahsen olanlarını (rahmet, fazl ve salâvâtı), ikişer ikişer (salâvât-rahmet ve salâvât-fazl), Kitab’a müteşabih (benzer) olarak indirdi. Rab’lerinden huşû duyanların ciltleri ondan ürperir. Sonra onların ciltleri ve kalpleri Allah’ın zikriyle yumuşar, sükûnet bulur (yatışır). İşte bu, Allah’ın hidayetidir, dilediğini onunla hidayete erdirir. Ve Allah, kimi dalâlette bırakırsa artık onun için bir hidayetçi yoktur.

1.allâhu: Allah
2.nezzele: indirdi
3.ahsene: ahsen, en güzel
4.el hadîsi: hadis, söz (ihdas edilen)
5.kitâben: kitap
6.muteşâbihen: müteşabih, teşbih edilen, benzer, uyumlu
7.mesâniye: ikinci, ikişer ikişer
8.takşaırru: ürperir
9.min-hu: ondan
10.culûdu: ciltler, deriler
11.ellezîne: onlar
12.yahşevne: huşû duyarlar
13.rabbe-hum: onların Rabbi
14.summe: sonra
15.telînu: yumuşar, sükûnet bulur, yatışır
16.culûdu-hum: onların ciltleri, derileri
17.ve kulûbu-hum: ve onların kalpleri
18.ilâ zikri allâhi: Allah'ın zikrine
19.zâlike: işte bu
20.hudâllâhi (hudâ allâhi): Allah'ın hidayeti
21.yehdî: hidayete erdirir
22.bihî: onunla
23.men: kim, kimse, kişi
24.yeşâu: diler
25.ve men: ve kim, kimse, kişi
26.yudlil: dalâlette bırakır
27.allâhu: Allah
28.fe: böylece, artık
29.: yoktur
30.lehu: ona, onun için
31.min: den
32.hâdin: hidayetçi
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Allah, kimi Kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar ve İslâm'a (Allah'a teslim olmaya) açar. Teslimi gerçekleştirecek olan unsur, kişinin göğsünden kalbine yol açılmasıdır. İşte Allahû Tealâ, bu nurların gelişinden bahsetmektedir. Kur'ân-ı Kerim bir zarftır, içindeki kelimelerse mazruftur. Kişiye ikişer ikişer gelerek kalbine girecek olan nurlar salâvâtla rahmet ve salâvâtla fazldır. Salâvâtla rahmette, salâvât zarftır; rahmet mazruftur. Salâvâtla fazlda, salâvât zarftır; fazl mazruftur. Allahû Tealâ diyor ki:

24/NÛR-21: Yâ eyyuhâllezîne âmenû lâ tettebiû hutuvâtiş şeytân(şeytâni), ve men yettebi’ hutuvâtiş şeytâni fe innehu ye’muru bil fahşâi vel munker(munkeri) ve lev lâ fadlullâhi aleykum ve rahmetuhu mâ zekâ minkum min ehadin ebeden ve lâkinnallâhe yuzekkî men yeşâu, vallâhu semî’un alîm(alîmun).
Ey âmenû olanlar, şeytanın adımlarına tâbî olmayın! Ve kim şeytanın adımlarına tâbî olursa o taktirde (şeytanın adımlarına uyduğu taktirde) muhakkak ki o (şeytan), fuhşu (her çeşit kötülüğü) ve münkeri (inkârı ve Allah’ın yasak ettiklerini) emreder. Ve eğer Allah’ın rahmeti ve fazlı sizin üzerinize olmasaydı (nefsinizin kalbine yerleşmeseydi), içinizden hiçbiri ebediyyen nefsini tezkiye edemezdi. Lâkin Allah, dilediğinin nefsini tezkiye eder. Ve Allah, Sem’î’dir (en iyi işitendir) Alîm’dir (en iyi bilendir).
Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmasaydı yani kalbinize ulaşmasaydı içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezdiniz:

2/BAKARA-156: Ellezîne izâ esâbethum musîbetun, kâlû innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn(râciûne).
Onlar ki, kendilerine bir musîbet isabet ettiği zaman: “Biz muhakkak ki Allah içiniz (O’na ulaşmak ve teslim olmak için yaratıldık) ve muhakkak O’na döneceğiz (ulaşacağız).” derler.
2/BAKARA-157: Ulâike aleyhim salâvâtun min rabbihim ve rahmetun ve ulâike humul muhtedûn(muhtedûne).
İşte onlar (dünya hayatında Allah’a mutlaka döneceklerinden emin olanlar) ki Rab’lerinden salâvât ve rahmet onların üzerinedir. İşte onlar, onlar hidayete ermiş olanlardır.
Nefs tezkiyesinin temelini zikirle Allah'ın katından nefsin kalbine gönderilen salâvâtla rahmet ve salâvâtla fazl isimli iki grup nur teşkil eder.
close tefsir menu

ZUMER Suresi Tefsiri

ZUMER Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.