Bize Ulaşın | Site Haritası
 Logo

Kuran-ı Kerim Tefsiri

Kelime Kelime Kuran-ı Kerim Lafzı ve Ruhu

 

ZUHRÛF Suresi 79. Ayet-i Kerime Tefsiri

ZUHRÛF-79 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Allahû Tealâ'nın bahsettiği bu insanlar, hakkı kerih görenledir. Elbette onlar işi sağlam tutmuş değiller. İşi sağlam tutan Allah'tır. Çünkü hakkı kerih görenler, sırf inat için Allah'ın emri oldu...
share on facebook  tweet  share on google  print  

ZUHRÛF Suresi Âyet - 79 Tefsiri

43 - ZUHRÛF

Alfabetik sure sıralamasına göre sıralı
ABESE (080)
ÂDİYÂT (100)
AHKÂF (046)
AHZÂB (033)
A'LÂ (087)
ALAK (096)
ÂLİ İMRÂN (003)
ANKEBÛT (029)
A'RÂF (007)
ASR (103)
BAKARA (002)
BELED (090)
BEYYİNE (098)
BURÛC (085)
CÂSİYE (045)
CİNN (072)
CUMA (062)
DUHÂ (093)
DUHÂN (044)
EN'ÂM (006)
ENBİYÂ (021)
ENFÂL (008)
FÂTIR (035)
FÂTİHA (001)
FECR (089)
FELAK (113)
FETİH (048)
FÎL (105)
FURKÂN (025)
FUSSİLET (041)
GÂŞİYE (088)
HACC (022)
HADÎD (057)
HÂKKA (069)
HAŞR (059)
HİCR (015)
HUCURÂT (049)
HÛD (011)
HUMEZE (104)
İBRÂHÎM (014)
İHLÂS (112)
İNFİTÂR (082)
İNSÂN (DEHR) (076)
İNŞİKAK (084)
İNŞİRÂH (ŞERH) (094)
İSRÂ (017)
KADR (KADİR) (097)
KAF (050)
KÂFİRÛN (109)
KALEM (068)
KAMER (054)
KÂRİA (101)
KASAS (028)
KEHF (018)
KEVSER (108)
KIYÂME (075)
KUREYŞ (106)
LEYL (092)
LOKMÂN (031)
MÂİDE (005)
MÂÛN (107)
MEÂRİC (070)
MERYEM (019)
MUCÂDELE (058)
MUDDESSİR (074)
MUHAMMED (047)
MULK (067)
MU'MİN (040)
MU'MİNÛN (023)
MUMTEHİNE (060)
MUNÂFİKÛN (063)
MURSELÂT (077)
MUTAFFİFÎN (083)
MUZZEMMİL (073)
NAHL (016)
NÂS (114)
NASR (110)
NÂZİÂT (079)
NEBE (078)
NECM (053)
NEML (027)
NİSÂ (004)
NÛH (071)
NÛR (024)
RA'D (013)
RAHMÂN (055)
RÛM (030)
SÂD (038)
SAFF (061)
SÂFFÂT (037)
SEBE (034)
SECDE (032)
ŞEMS (091)
ŞUARÂ (026)
ŞÛRÂ (042)
TÂHÂ (020)
TAHRÎM (066)
TALÂK (065)
TÂRIK (086)
TEBBET (MESED) (111)
TEGÂBUN (064)
TEKÂSUR (102)
TEKVÎR (081)
TEVBE (009)
TÎN (095)
TÛR (052)
VÂKIA (056)
YÂSÎN (036)
YÛNUS (010)
YÛSUF (012)
ZÂRİYÂT (051)
ZİLZÂL (099)
ZUHRÛF (043)
ZUMER (039)

43/ZUHRÛF-79

 

أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ

Em ebremû emren fe innâ mubrimûn(mubrimûne).

Yoksa onlar işi sağlam mı tuttular? Muhakkak ki asıl biz, işi sağlam tutanlarız.

1.em: yoksa mı
2.ebremû: sağlam tuttular
3.emren: iş
4.fe: fakat, oysa, asıl
5.innâ: muhakkak ki biz
6.mubrimûne: sağlam tutanlar
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Allahû Tealâ'nın bahsettiği bu insanlar, hakkı kerih görenledir. Elbette onlar işi sağlam tutmuş değiller. İşi sağlam tutan Allah'tır. Çünkü hakkı kerih görenler, sırf inat için Allah'ın emri olduğu için yerine getirmeyenlerdir. Şeytan nefslerine tesir etmektedir. Hakk'ı kerih görenler, Allahû Tealâ onları bir tek dilekle cennetine alacakken, isyan ederek, özellikle Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Üstelik onlar “Biz Allah'ı dilemeye mecbur muyuz? Allah niçin bizi Allah'a ulaşmayı dilemiyoruz diye cehenneme atıyormuş?” diyerek bir de Allah'ı suçlamaya çalışanlardır.

Allah herkesi bir tek dilekle cennetine almaya hazır ama insanların çok az bir kısmı Allah'a ulaşmayı dileyecekler. Çok az bir kısmı Allah'ın cennetini hakedecek.

İnatları yüzünden, şeytanın üzerlerindeki telkinleri yüzünden Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, işi sağlam tutanlar değillerdir ya da cehennem için işi sağlam tutmuşlardır. Allah işi sağlam tutmuş ve onlar cehennemi hakettikleri için Allahû Tealâ onları mutlaka cehenneme ulaştıracak.
Kur'an-ı Kerim Lafzı ve Ruhu isimli İmam İskender Ali MİHR tefsirini bilgisayarınıza download etmek için burayı tıklayınız.