Sure sec
ZUHRÛF-68 Tefsiri

ZUHRÛF Suresi 68. Ayet-i Kerime Tefsiri

ZUHRÛF-68 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Allahû Tealâ, Yûnus Suresinin 62, 63 ve 64. âyet-i kerimelerinde diyor ki: 10/YÛNUS-62: E lâ inne evlîyâallâhi lâ havfun aleyhim ve lâ hum yahzenûn(yahzenûne). Muhakkak ki Allah’ın evliyasına (dos...
share on facebook  tweet  share on google  print  

ZUHRÛF Suresi Âyet - 68 Tefsiri

 

يَا عِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ

Yâ ibâdi lâ havfun aleykumul yevme ve lâ entum tahzenûn(tahzenûne).

Ey kullarım! O gün size korku yoktur ve siz mahzun (da) olmayacaksınız.

1.yâ ibâdi: ey kullarım
2.: yoktur, olmaz
3.havfun: korku
4.aleykum: sizin üzerinize, size
5.el yevme: o gün
6.ve lâ: ve yoktur, olmaz
7.entum: siz
8.tahzenûn: mahzun olursunuz
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Allahû Tealâ, Yûnus Suresinin 62, 63 ve 64. âyet-i kerimelerinde diyor ki:

10/YÛNUS-62: E lâ inne evlîyâallâhi lâ havfun aleyhim ve lâ hum yahzenûn(yahzenûne).
Muhakkak ki Allah’ın evliyasına (dostlarına), korku yoktur. Onlar, mahzun olmazlar, öyle değil mi?
10/YÛNUS-63: Ellezîne âmenû ve kânû yettekûn(yettekûne).
Onlar, âmenûdurlar (ölmeden evvel Allah’a ulaşmayı dileyenlerdir) ve takva sahibi olmuşlardır.
10/YÛNUS-64: Lehumul buşrâ fîl hayâtid dunyâ ve fîl âhırati, lâ tebdîle li kelimâtillâh(kelimâtillâhi), zâlike huvel fevzul azîm(azîmu).
Onlara, dünya hayatında ve ahirette müjdeler (mutluluklar) vardır. Allah’ın sözü değişmez. İşte O, fevz-ül azîmdir.
Allahû Tealâ, Zuhrûf Suresinin 68. âyet-i kerimesinde “lâ havfun aleykumul yevme: O gün size korku yoktur. ve lâ entum tahzenûn: Siz mahzun olacak da değilsiniz.” demektedir. Yûnus Suresinin 62. âyet-i kerimesinde de aynı ifade kullanılmaktadır, Allahû Tealâ diyor ki: “e lâ inne evlîyâ allâhi lâ havfun aleyhim ve lâ hum yahzenûn: O Allah'ın evliyası var ya onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır.”

Burada sadece izin günündeki muhtevaya işaret ediliyor. İzin günü, kıyâmet günüdür. Başlangıçta herkes mutlaka cehenneme girecektir, cehenneme gitmeyecek hiç kimse yoktur. Cennete girecek olanlar da aynı gün cehenneme girecekler, oradan uçarak çıkıp cennete gireceklerdir.

19/MERYEM-71: Ve in minkum illâ vâriduhâ, kâne alâ rabbike hatmen makdıyyâ(makdıyyen).
Ve sizden biriniz (bile hariç olmamak üzere hepiniz), illâ (muhakkak) ona (cehenneme) varacaksınız. (Bu), senin Rabbinin üzerine (aldığı) kesinleşmiş bir hükümdür.
Kur'ân-ı Kerim'de 29 âyet-i kerime, cehenneme kalmak üzere giren insanların oradan bir daha çıkmasının imkânsız olduğunu söylüyor. Cennete girecek olanlar da cehenneme girecekler, cehennemde kalacak olanlar da cehenneme girecekler. Cehennemde kalacak olanlar izin alıp da oradan cennete dönemeyecekler ama cennete girecek olanlar için cehennemden çıkma ve cennete girme izni verilecek. Bunun için Allahû Tealâ kıyâmet gününe, “izin günü” diyor. Geri kalanlarsa kıyâmet günü girdikleri cehennemden bir daha asla çıkamayacaklardır. Hem korkuyla cehenneme gireceklerdir hem de cehenneme girdikleri için mahzun olacaklardır. Ama cehenneme girip de aslında cennete gireceklerini bilenler korkmayacaklardır, mahzun da olmayacaklardır. Çünkü bileceklerdir ki onların amel defterlerindeki kazançları, kayıplarından fazladır.

Allahû Tealâ başka bir güne daha izin günü diyor. Kişi, Allah'a ulaşmayı dileyip de 12 ihsanla tâbî olmak üzere mürşidine ulaştığında devrin imamı ve arşı tutan melekler saf saf oradadırlar ve devrin imamı ile birlikte o kişinin günahlarının sevaba çevrilmesini talep ederler. Allahû Tealâ da mutlaka bunu uygun görür. Bu yüzden kişinin, 12 ihsanla gelerek mürşidine tâbî olduğu gün de izin günüdür.

20/TÂHÂ-109: Yevme izin lâ tenfauş şefâatu illâ men ezine lehur rahmânu ve radıye lehu kavlâ(kavlen).
İzin günü, Rahmân’ın kendisine izin verdiği ve sözünden razı olduğu (tasarruf rızasının sahibi) kimseden başkasının şefaati bir fayda vermez.
Allahû Tealâ, izin gününü Mu'min Suresinin 7. âyet-i kerimesinde de anlatmaktadır:

40/MU'MİN-7: Ellezîne yahmilûnel arşa ve men havlehu yusebbihûne bi hamdi rabbihim ve yu’minûne bihî ve yestagfirûne lillezîne âmenû, rabbenâ vesi’te kulle şey’in rahmeten ve ilmen fagfir lillezîne tâbû vettebeû sebîleke ve kıhim azâbel cahîm(cahîmi).
Arşı tutan melekler ve onun etrafındaki kişi (devrin imamı), Rab'lerini hamd ile tesbih ederler ve O'na îmân ederler. Ve âmenû olanlar için (Allah'tan) mağfiret dilerler: “Rabbimiz, Sen herşeyi rahmetle (rahmetinle) ve ilimle (ilminle) kuşattın. Böylece (mürşidin önünde) tövbe edenleri ve Senin yoluna (Sıratı Mustakîm'e) tâbî olanları mağfiret et (günahlarını sevaba çevir). Onları cehennem azabından koru!”
2 tane izin günü vardır:
  1. 12 ihsanla mürşidine ulaşanların tâbiiyet günü.
  2. Kıyâmet günü cehennemden çıkıp cennete girecekler için izin günüdür.
close tefsir menu

ZUHRÛF Suresi Tefsiri

ZUHRÛF Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.