Sure sec
ZUHRÛF-62 Tefsiri

ZUHRÛF Suresi 62. Ayet-i Kerime Tefsiri

ZUHRÛF-62 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Bu âyet-i kerimede "Sıratı Mustakîm" kelimesi geçmiyor. Ama bir evvelki âyet-i kerimede Allahû Tealâ: “İşte bu, Sıratı Mustakîm'dir.” diyordu. Allahû Tealâ'dan Allah'a ulaşmayı dilemek de (birinci...
share on facebook  tweet  share on google  print  

ZUHRÛF Suresi Âyet - 62 Tefsiri

 

وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Ve lâ yasuddennekumuş şeytân(şeytânu), innehu lekum aduvvun mubîn(mubînun).

Ve şeytan sakın sizi, (Sıratı Mustakîm'den) men etmesin. Muhakkak ki o, sizin için apaçık düşmandır.

1.ve lâ yasudde- enne-kum: ve sakın sizi engellemesin, men etmesin
2.eş şeytânu: şeytan
3.inne-hu: muhakkak ki o
4.lekum: size, sizin için
5.aduvvun: düşman
6.mubînun: apaçık
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Bu âyet-i kerimede "Sıratı Mustakîm" kelimesi geçmiyor. Ama bir evvelki âyet-i kerimede Allahû Tealâ: “İşte bu, Sıratı Mustakîm'dir.” diyordu. Allahû Tealâ'dan Allah'a ulaşmayı dilemek de (birinci Sıratı Mustakîm), tâbî olmak da (ikinci Sıratı Mustakîm), Sıratı Mustakîm'dir. Şeytan, kişiyi Sıratı Mustakîm'den men ettiği sürece o kişi tagutun kuludur.

Zuhrûf-61 ve 62 birleştirildiği zaman şu sonuçlar ortaya çıkar: Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'a tâbî olur. Tagutun kulu olmaktan kurtulur. Allah'ın kulu olmak şerefine erer. Şeytan da onu Sıratı Mustakîm'den men edememiş olur. Kişi, Allah'a ulaşmayı dilediği anda 1. Sıratı Mustakîm'in üzerindedir.

İblis, Âdem (a.s)'a secde etmeyince, Allah onu huzurundan kovduğu zaman diyordu ki: “Eğer beni kıyâmet gününe kadar yaşatırsan ben bütün bu insanların önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından Sıratı Mustakîmler'i üzerinde duracağım ve onların senin Sıratı Mustakîm'ine ulaşmalarına engel olacağım. Ve onların pek azı hariç hepsini kendime tâbî kılacağım.”

17/İSRÂ-62: Kâle e raeyteke hâzâllezî kerremte aleyye, le in ahharteni ilâ yevmil kıyâmeti le ahtenikenne zurriyyetehû illâ kalîlâ(kalîlen).
(İblis) dedi ki: “Senin görüşüne göre, benim üzerime (benden daha) mükerrem (ikram edilmiş, şerefli) kıldığın kimse bu mu? Eğer beni kıyâmet gününe (kadar) tehir edersen (ertelersen), onun zürriyetinden (neslinden) pek azı hariç, mutlaka bana (kendime) tâbî kılacağım.”
7/A'RÂF-16: Kâle fe bimâ agveytenî le ak'udenne lehum sırâtekel mustekîm(mustekîme).
(İblis): “Bundan sonra, beni azdırman sebebiyle, mutlaka Senin Sıratı Mustakîmin'e onlara karşı (mani olmak için) oturacağım.” dedi.
7/A'RÂF-17: Summe le âtiyennehum min beyni eydîhim ve min halfihim ve an eymânihim ve an şemâilihim, ve lâ tecidu ekserehum şâkirîn(şâkirîne).
Sonra, elbette onlara, önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından geleceğim ve onların çoğunu şükredenlerden bulmayacaksın.
Ne yazık ki şeytanın bu sözünü gerçekleştirdiği vakıasıyla karşı karşıyayız. Allahû Tealâ, Sebe Suresinin 20. âyet-i kerimesinde diyor ki:

34/SEBE-20: Ve lekad saddaka aleyhim iblîsu zannehu fettebeûhu illâ ferîkan minel mu’minîn(mu’minîne).
Ve andolsun ki iblis, onlar üzerindeki zannını (hedefini) yerine getirdi. Böylece mü’minleri oluşturan bir fırka (Allah’a ulaşmayı dileyenler) hariç, hepsi ona (şeytana) tâbî oldular.
Şeytan kıyâmet günü insanlara karşı olan hedefini, mü'minleri oluşturan tek bir fırka hariç, bütün fırkalar (72 fırka) için gerçekleştirmiş olacaktır. 72 fırka ifadesi Peygamber Efendimiz (S.A.V)'in hadîs-i şerifinde geçiyor. Burada tagut ifadesi kullanılmıyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek fırka hariç diğer fırkaların toplamı 72'dir; hepsi kâfirleri, tagutun ve şeytanın kulları olmalarını ifade eder. Bizatihi şeytan var. Bir de insan şeytanlar ve cin şeytanlar var. Allahû Tealâ, Nisâ Suresinin 167, 168 ve 169. âyetlerinde Sıratı Mustakîm'den men eden insan şeytanlardan bahsetmektedir.

4/NİSÂ-167: İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kad dallû dalâlen baîdâ(baîden).
Muhakkak ki inkâr edenler ve Allah’ın yolundan alıkoyanlar (saptırmış olanlar), (mürşidlerine ulaşmadıkları için) uzak bir dalâletle sapmışlardır.
4/NİSÂ-168: İnnellezîne keferû ve zalemû lem yekunillâhu li yagfira lehum ve lâ li yehdiyehum tarîkâ(tarîkan).
Muhakkak ki inkâr edenleri ve zulmedenleri (başkalarını da mürşide ulaşmaktan men edip saptıranları), Allah mağfiret edecek değildir ve yola (Allah’a ulaştıran Sıratı Mustakîm’e) hidayet edecek değildir.
4/NİSÂ-169: İllâ tarîka cehenneme hâlidîne fîhâ ebedâ(ebeden). Ve kâne zâlike alâllâhi yesîrâ(yesîran).
Ancak cehennem yoluna (hidayet eder, ulaştırır), onlar orada ebediyyen kalacak olanlardır. Ve bu, Allah için kolaydır.
Sadece şeytan Allah'ın yolundan men etmiyor. Allah'ın yolundan men eden insanlar da var. Allahû Tealâ insan şeytanlara, cin şeytanlara ve şeytan olan şeytanlara "tagut" diyor. İnsanları Allah'ın yolundan saptıranlar insan şeytanlardır.
close tefsir menu

ZUHRÛF Suresi Tefsiri

ZUHRÛF Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.