Sure sec
ZUHRÛF-43 Tefsiri

ZUHRÛF Suresi 43. Ayet-i Kerime Tefsiri

ZUHRÛF-43 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Allahû Tealâ, Peygamber Efendimiz (S.A.V)'e, vahyettiği Kur'ân'a sarılmasını emrediyor. Peygamber Efendimiz (S.A.V)'in Allah'ın vahyettiğine sarılmasının hangi hüviyette gerçekleştiği, Bakara Sure...
share on facebook  tweet  share on google  print  

ZUHRÛF Suresi Âyet - 43 Tefsiri

 

فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

Festemsik billezî ûhıye ileyke, inneke alâ sırâtın mustakîm(mustakîmin).

Artık sana vahyedilene sarıl. Muhakkak ki sen, Sıratı Mustakîm üzerindesin.

1.fe: artık, o zaman
2.istemsike: sarıl, tut
3.bi ellezî: ona, onu
4.ûhiye: vahyedildi
5.ileyke: sana
6.inne-ke: muhakkak ki sen
7.alâ: üzerinde
8.sırâtin mustekîmin: sıratı mustakîm, Allah'a yönlendirilmiş yol
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Allahû Tealâ, Peygamber Efendimiz (S.A.V)'e, vahyettiği Kur'ân'a sarılmasını emrediyor. Peygamber Efendimiz (S.A.V)'in Allah'ın vahyettiğine sarılmasının hangi hüviyette gerçekleştiği, Bakara Suresinin 151. âyet-i kerimesinde ifade edilmektedir:

2/BAKARA-150: Ve min haysu haracte fe velli vecheke şatral mescidil harâm(harâmi), ve haysu mâ kuntum fe vellû vucûhekum şatrahu li ellâ yekûne lin nâsi aleykum huccetun, illâllezîne zalemû minhum fe lâ tahşevhum vahşevnî ve li utimme ni’metî aleykum ve leallekum tehtedûn(tehtedûne).
Nereden çıkarsan çık, bundan sonra (namazda) vechini (yüzünü) Mescid-i Haram yönüne çevir. Ve nerede olursanız olun, yüzlerinizi o yöne çevirin ki, insanların sizin aleyhinizde (kullanabilecekleri) delil olmasın. Onlardan zulmedenler hariç, artık onlardan korkmayın. Ben'den (sizin üzerinizdeki sevgimin azalacağından) korkun ki, sizin üzerinizdeki nimetimi tamamlayayım da böylece hidayete eresiniz.
2/BAKARA-151: Kemâ erselnâ fîkum resûlen minkum yetlû aleykum âyâtinâ ve yuzekkîkum ve yuallimukumul kitâbe vel hikmete ve yuallimukum mâ lem tekûnû ta’lemûn(ta’lemûne).
Nitekim size, aranızda (görev yapmak üzere), sizden (kendinizden) bir Resûl (Peygamber) gönderdik ki, âyetlerimizi size tilâvet etsin (okuyup açıklasın) ve sizi (nefsinizi) tezkiye (ve tasfiye) etsin, size Kitap’ı (Kurânı Kerim’i) ve hikmeti öğretsin ve (hikmetin de ötesinde) bilmediğiniz şeyleri öğretsin.
Bir evvelki âyet-i kerimede Allahû Tealâ resûlünün bir ni'met olarak onların üzerine geldiğini söylüyor.
  1. Size Allah'ın âyetlerini okusun, tilâvet etsin, anlatsın,
  2. Sizin nefsinizi tezkiye etsin,
  3. Size kitap öğretsin,
  4. Size hikmet öğretsin,
  5. Hikmetin ötesinde sizin bilmediğiniz daha üstün şeyleri, size öğretsin.
Peygamber Efendimiz (S.A.V) bunları öğretirse onların da Sıratı Mustakîm'in üzerinde olmasını sağlar. Yani Peygamber Efendimiz (S.A.V) sahâbeye: “Allah'a ulaşmayı dileyin.” diyor. Sahâbe Allah'a ulaşmayı dilediği anda hepsi Sıratı Mustakîm'in üzerinde olacak. Allahû Tealâ diyor ki:

34/SEBE-20: Ve lekad saddaka aleyhim iblîsu zannehu fettebeûhu illâ ferîkan minel mu’minîn(mu’minîne).
Ve andolsun ki iblis, onlar üzerindeki zannını (hedefini) yerine getirdi. Böylece mü’minleri oluşturan bir fırka (Allah’a ulaşmayı dileyenler) hariç, hepsi ona (şeytana) tâbî oldular.
Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, 72 fırkayı, dileyenler de 73. fırkayı (Fırka-yı Naciye) oluştururlar. Allah'ın Peygamber Efendimiz (S.A.V)'e vahyettiği, O'nun da sahâbeye emrettiği "Allah'a ulaşmayı dileme" davetine icabet ederlerse onlar mü'minlerdir. Geri kalanların hepsi kâfirlerdir. Gidecekleri yer kesinlikle cehennemdir, dalâlettedirler, tagutun dostudurlar, tagutun kuludurlar, hüsrandadırlar.

Peygamber Efendimiz (S.A.V) ve O'na tâbî olanların hepsi Sıratı Mustakîm'in üzerindedir.
close tefsir menu

ZUHRÛF Suresi Tefsiri

ZUHRÛF Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.