Sure sec
ZUHRÛF-40 Tefsiri

ZUHRÛF Suresi 40. Ayet-i Kerime Tefsiri

ZUHRÛF-40 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Allahû Tealâ buyuruyor: 13/RA'D-40: Ve in mâ nuriyenneke ba’dallezî neiduhum ev neteveffeyenneke fe innemâ aleykel belâgu ve aleynâl hisâb(hisâbu). Ve şâyet onlara vaadettiğimizin bir kısmını sana...
share on facebook  tweet  share on google  print  

ZUHRÛF Suresi Âyet - 40 Tefsiri

 

أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَن كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

E fe ente tusmius summe ev tehdîl umye ve men kâne fî dalâlin mubîn(mubînin).

Yoksa sağırlara sen mi işittireceksin? Veya körleri ve apaçık dalâlette olanları sen mi hidayete erdireceksin?

1.e: mi
2.fe: böylece, yoksa
3.ente: sen
4.tusmiu: işittirirsin, işittireceksin
5.es summe: sağır(lar)
6.ev: veya
7.tehdî: hidayete erdirirsin, erdireceksin
8.el umye: âmâ, kör
9.ve men: ve o kimse
10.kâne: oldu
11.fî dalâlin: dalâlette
12.mubînin: apaçık
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Allahû Tealâ buyuruyor:

13/RA'D-40: Ve in mâ nuriyenneke ba’dallezî neiduhum ev neteveffeyenneke fe innemâ aleykel belâgu ve aleynâl hisâb(hisâbu).
Ve şâyet onlara vaadettiğimizin bir kısmını sana göstersek veya seni vefat ettirsek de; artık senin üzerine düşen, sadece tebliğdir. Hesap, Bizim üzerimizedir.
Tebliğ, yaşamakta olan herkese mutlaka yapılmıştır ve hayattayken kişi mutlaka tebliğe muhatap olacaktır. Kişi tebliğe muhatap olduğu zaman dört alternatif vardır:
 1. Tebliği kabul edip Allah'a ulaşmayı dilemek

  Tebliğe muhatap olan insanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allahû Tealâ tarafından hem uzuvları üzerindeki hem de hassaları üzerindeki engeller mutlaka kaldırılır. O kişi kör, sağır ve dilsizken; gören, işiten ve idrak eden birisi olur.
 2. Tebliğe aldırmamak Allahû Tealâ, tebliğe aldırmayanların basar isimli görme hassalarının üzerine gışavet çeker. Sem'î isimli işitme hassalarını ve kalplerini mühürler. Onlar, idrak edemezler, göremezler, işitemezler.

  45/CÂSİYE-23: E fe raeyte menittehaze ilâhehu hevâhu ve edallehullâhu alâ ilmin ve hateme alâ sem’ihî ve kalbihî ve ceale alâ basarihî gışâveten, fe men yehdîhi min ba’dillâhi, e fe lâ tezekkerûn(tezekkerûne).
  Hevasını kendisine ilâh edinen kişiyi gördün mü? Ve Allah, onu ilim (onun faydasız ilmi) üzere dalâlette bıraktı. Ve onun işitme hassasını ve kalbini mühürledi. Ve onun basar (görme) hassasının üzerine gışavet (perde) çekti. Bu durumda Allah’tan sonra onu kim hidayete erdirir? Hâlâ tezekkür etmez misiniz?
 3. Tebliğ yapana öfkelenmek, kızmak, nefretle arkasını dönmek Tebliğe muhatap olanlar söylenenlere itiraz ediyorlar, karşı çıkıyorlar hatta öfkeleniyorlar. O zaman Allahû Tealâ uzuvları engeller: Kulaklara vakra, kalplere ekinnet, gözlere hicab-ı mesture koyar.

  17/İSRÂ-45: Ve izâ kara’tel kur’âne cealnâ beyneke ve beynellezîne lâ yu’minûne bil âhirati hicâben mestûrâ(mestûran).
  Sen Kur’ân’ı kıraat ettiğin (okuduğun) zaman, seninle ahirete (ölmeden evvel Allah’a ulaşmaya ve kıyâmet gününe) inanmayanlar arasına hicab-ı mesture kıldık (gözlerinin üzerine, seni peygamber olarak görmelerini engelleyen bir perde koyduk).
  17/İSRÂ-46: Ve cealnâ alâ kulûbihim ekinneten en yefkahûhu ve fî âzânihim vakrâ(vakran), ve izâ zekerte rabbeke fîl kur’âni vahdehu vellev alâ edbârihim nufûrâ(nufûran).
  O’nu (Kur’ân’ı), fıkıh (idrak) etmelerine karşı, (fıkıh edemesinler diye) kalplerinin üzerine ekinnet ve onların kulaklarına vakra (işitme engeli) kıldık. Ve sen, Kur’ân’da Rabbinin tekliğini zikrettiğin zaman nefretle arkalarına döndüler.
 4. Başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men etmek

  Hem uzuvlara hem hassalara engel konulmasına sebep olur.

  Allahû Tealâ burada sağırlardan ve körlerden bahsetmektedir. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri sürece insanlar hep dalâlette kalacaklardır.
close tefsir menu

ZUHRÛF Suresi Tefsiri

ZUHRÛF Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.