Sure sec
ZUHRÛF-4 Tefsiri

ZUHRÛF Suresi 4. Ayet-i Kerime Tefsiri

ZUHRÛF-4 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Allahû Tealâ'nın "Katımızda" diye ifade ettiği yer Allah'ın Katıdır. Yedinci gök katında 1. âlem kader hücreleri, 2. âlem, ümmülkitap'tır. Kader hücreleri herbiri 24 saatlik bir zaman parçası içer...
share on facebook  tweet  share on google  print  

ZUHRÛF Suresi Âyet - 4 Tefsiri

 

وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ

Ve innehu fî ummil kitâbi ledeynâ le alîyyun hakîm(hakîmun).

Ve muhakkak ki O (Kur’ân), katımızda Ümmülkitap’tadır. Gerçekten Âli’dir (yücedir), Hakîm’dir (hüküm ve hikmet sahibidir).

1.ve inne-hu: ve muhakkak ki o
2.: içinde, de
3.ummi el kitâbi: ümmül kitap, ana kitap
4.ledey-nâ: katımızda
5.le: elbette, gerçekten
6.alîyyun: âlî, yüce
7.hakîmun: hakîm, hüküm ve hikmet sahibi
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Allahû Tealâ'nın "Katımızda" diye ifade ettiği yer Allah'ın Katıdır. Yedinci gök katında 1. âlem kader hücreleri, 2. âlem, ümmülkitap'tır. Kader hücreleri herbiri 24 saatlik bir zaman parçası içeren altıgen hücrelerden oluşur. Geçmiş ve gelecek, hergün için ayrı bir hücre söz konusudur. Buradan ümmülkitap'a geçilir. Ümmülkitap, yerden 4 metre yukarıda boşlukta duran ama 10 katlı bir apartman kadar büyük bir kitaptır. Altında kocaman bir kürsü vardır. Bu kürsü devrin imamının ruhu ile birlikte 60 tane ruhu içerir. Her gün Allah'a ulaşmak üzere o kata kadar çıkabilmiş olan Allah'ın velîleri, devrin imamından ümmülkitap hakkında bilgi alırlar. Bütün nebîlere indirilmiş olan şeriat kitapları ile nebî olmayan resûllere indirilen sohbet kitapları gene ümmülkitab'ın içindedir. Nebîlere Allah'ın indirdiği kitaplar şeriat kitabıdır. Nebîlere şeriat kitapları, onların o kitapla emretmeleri için verilmiştir. Nebîlere indirilen kitaplar mutlaka itaat edilmesi lâzımgelen, şer'î hükümleri içerir. Ama Allah'ın nebî olmayan resûllere indirdiği kitaplar, hiçbir zaman şeriat kitabı hüviyetinde olamazlar. Onlar sohbet kitabı hüviyetindedir. İçinde insanlara emreden hiçbir hüküm mevcut olamaz. Allahû Tealâ diyor ki:

2/BAKARA-213: Kânen nâsu ummeten vâhıdeten fe beasallâhun nebiyyîne mubeşşirîne ve munzirîne, ve enzele meahumul kitâbe bil hakkı li yahkume beynen nâsi fî mâhtelefû fîhi, ve mâhtelefe fîhi illâllezîne ûtûhu min ba’di mâ câethumul beyyinâtu bagyen beynehum, fe hedâllâhullezîne âmenû li mâhtelefû fîhi minel hakkı bi iznihî, vallâhu yehdî men yeşâu ilâ sırâtın mustakîm(mustakîmin).
İnsanlar bir tek ümmetti. Sonra Allah, müjdeleyici ve uyarıcı peygamberler beas etti (gönderdi). Ve onlarla birlikte, insanların aralarında, ayrılığa düştükleri şey hakkında hüküm vermeleri için hak ile kitap indirdi. Kendilerine (apaçık) beyyineler (belgeler) geldikten sonra kendi aralarındaki çekememezlik (ve haset yüzünden) onun hakkında ayrılığa düşenler, kendilerine (kitap) verilenlerden başkası değildir. Bu sebeple âmenû olan (Allah'a ulaşmayı dileyen) o kimselerin, haktan yana ayrılığa düştükleri şeyi (hidayeti) açıklamaları için Allah, Kendi izniyle onları hidayete erdirdi. Ve Allah, dilediği kimseyi Sıratı Mustakîm'e ulaştırır.
4/NİSÂ-105: İnnâ enzelnâ ileykel kitâbe bil hakkı li tahkume beynen nâsi bimâ erâkallâh(erâkallâhu). Ve lâ tekun lil hâinîne hasîmâ(hasîmen).
Muhakkak ki insanlar arasında Allah'ın sana gösterdiği şekilde hükmetmen için Biz, sana Kitab'ı hak olarak indirdik. Ve ihanet edenlere taraftar olma.
close tefsir menu

ZUHRÛF Suresi Tefsiri

ZUHRÛF Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.