Sure sec
ZUHRÛF-33 Tefsiri

ZUHRÛF Suresi 33. Ayet-i Kerime Tefsiri

ZUHRÛF-33 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Allahû Tealâ, Sebe Suresinin 20. âyet-i kerimesinde diyor ki: 34/SEBE-20: Ve lekad saddaka aleyhim iblîsu zannehu fettebeûhu illâ ferîkan minel mu’minîn(mu’minîne). Ve andolsun ki iblis, onlar üze...
share on facebook  tweet  share on google  print  

ZUHRÛF Suresi Âyet - 33 Tefsiri

 

وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فَضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ

Ve lev lâ en yekûnen nâsu ummeten vâhıdeten le cealnâ limen yekfuru bir rahmâni li buyûtihim sukufen min fıddatin ve meârice aleyhâ yazherûne.

Eğer insanlar tek bir ümmet haline gelecek olmasaydı, Rahmân’ı inkâr edenlerin evlerine mutlaka gümüşten tavanlar ve üzerinde yükseldikleri merdivenler yapardık.

1.ve lev lâ: ve olmasaydı
2.en yekûne: olması
3.en nâsu: insanlar
4.ummeten: bir ümmet
5.vâhideten: tek
6.le: mutlaka
7.cealnâ: kıldık, yaptık
8.li men: o kimse için, o kimseye
9.yekfuru: inkâr ediyor
10.bi er rahmâni: Rahmân'ı
11.li buyûti-him: onların evlerine, evleri için
12.sukufen: tavanlar, çardaklar
13.min fiddatin: gümüşten
14.ve meârice: ve katlar, merdivenler
15.aleyhâ: üzerinde
16.yazherûne: yükselirler
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Allahû Tealâ, Sebe Suresinin 20. âyet-i kerimesinde diyor ki:

34/SEBE-20: Ve lekad saddaka aleyhim iblîsu zannehu fettebeûhu illâ ferîkan minel mu’minîn(mu’minîne).
Ve andolsun ki iblis, onlar üzerindeki zannını (hedefini) yerine getirdi. Böylece mü’minleri oluşturan bir fırka (Allah’a ulaşmayı dileyenler) hariç, hepsi ona (şeytana) tâbî oldular.
Sahâbe soruyor: “Ey Allah'ın Resûl'ü kaç fırka olacak?”

Peygamber Efendimiz (S.A.V): “73.”

Sahâbe: “Bunlardan sadece bir fırka mı kurtulacak?”

Peygamber Efendimiz (S.A.V): “Evet, sadece bir fırka.”

Sahâbe: “O fırkanın adı ne ey Allah'ın Resûl'ü?”

Peygamber Efendimiz (S.A.V): “O fırkanın adı Fırka-ı Naciye.”

Sahâbe: “Onların özellikleri ne?”

Peygamber Efendimiz (S.A.V): “Onlar da sizin ve benim gibi Sıratı Mustakîm'in üzerinde olacaklar.”

Aradan 14 asır geçtikten sonra bugün, dîn konusunda 72 inanç çeşidi vardır. Bunların içinde zulmanî inançlar da vardır. Toplumların herbirinde %90'dan fazla insan 72 fırkayı oluşturmaktadır. Bu 72 fırkanın içinde ayrı ayrı lisanlar konuşan, ayrı ayrı dînleri temsil eden insanların her grubunun içinde Allah'ın bir Resûl'ü yaşıyor. Şu anda da o resûllerin hepsi hayatta. Allahû Tealâ diyor ki:

16/NAHL-36: Ve lekad beasnâ fî kulli ummetin resûlen eni’budûllâhe vectenibût tâgût(tâgûte), fe minhum men hedallâhu ve minhum men hakkat aleyhid dalâletu, fe sîrû fîl ardı fanzurû keyfe kâne âkıbetul mukezzibîn(mukezzibîne).
Ve andolsun ki Biz, bütün ümmetlerin (milletlerin, kavimlerin) içinde resûl beas ettik (hayata getirdik, vazifeli kıldık). (Allah’a ulaşmayı dileyerek) Allah’a kul olsunlar ve taguttan (insan ve cin şeytanlardan) içtinap etsinler (sakınıp kurtulsunlar) diye. Onlardan bir kısmını (Resûlün daveti üzerine Allah’a ulaşmayı dileyenleri), Allah hidayete erdirdi ve bir kısmının (dilemeyenlerin) üzerine dalâlet hak oldu. Artık yeryüzünde gezin. Böylece yalanlayanların akıbetinin, nasıl olduğuna bakın (görün).
Bu kavimlerin herbirindeki resûllere tâbî olan insanların sayıları daima %10'dan aşağıdadır. Hepsinin toplamı 73. fırkayı oluşturur. 73. fırkayı oluşturanlar nüfus açısından dünya nüfusunun %10'undan çok daha aşağısında yani insanların şu anda dünya üzerinde %90'ından fazlası Rahmân'ı inkâr eden yani Allah'a ulaşmayı dilemeyip şeytanın kulu olan 72 fırkayı oluşturuyor. Allah'ın dîni açık ve kesin bir standartta Kur'ân'da da ondan evvelki bütün kitaplarda da açıklanmıştır. Bu dîn, Hz. İbrâhîm'in hanif dînidir ve ruhu, vechi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi mutlak olarak gerektirir. Yedi safha dört teslimden oluşur.

Rahmân'ı yani Rahîm esmasıyla kendilerine bir şeyler gönderen Allah'ı düşünemiyorlar. Herbiri kendi ellerindeki kitapların kurtuluşa mütealik olan hükümlerini kullanmıyorlar. Tevrat'ta da İncil'de de tıpkı Kur'ân'daki gibi kurtuluşun bütün reçetesi verilmiştir. Ama hristiyan âlemi, yahudi âlemi ve İslâm âlemi (%90'dan daha büyük kesim itibariyle) Allah'ın dînini yaşamıyorlar. Allahû Tealâ'nın burada hepsini birleşmiş olarak kabul etmesi bu istikamette bir birleşmedir.

7 milyarlık bir dünyada nüfusun sadece 500 milyondan az bir kesimi kurtulabilecektir. Bu kurtulabilenler her dînden, her milletin içinden insanlardır. Kurtulamayanlar, toplamın %90'ından fazladır. Onlar 72 fırkadan oluşan bir ümmet halinde şu anda dünyaya hükmediyorlar.

Peygamber Efendimiz (S.A.V) zamanında Allahû Tealâ kitap sahiplerinden bahsederken: “Kitap sahiplerinin hepsi birbirinin eşidi değildir. Onların büyük kısmı yoldan çıkmış olanlardır ama onların küçük bir kısmı var ki onlar tıpkı sizin gibi yaşarlar. Geceleri kalkıp namaz kılarlar, kanitin olurlar, Bize ulaşmayı dilerler. Ve onların arasında da insanları hayra çağıran, münkerden ve fuhuştan nehyeden, hayırla emreden bir topluluk vardır.” diyor. İşte o toplulukta Peygamber Efendimiz (S.A.V) zamanında da bütün peygamberler zamanında da her milletin içindeki resûle tâbî olup Allah'ın emirlerini yaşayanlar vardır. Tek ümmet haline gelmeselerdi onlar da Allah'a ulaşmayı dileselerdi ve kurtuluşa ulaşsalardı onların evlerine gümüşten tavanlar ve üzerinde yükseldikleri gümüşten merdivenler yapardı, Allahû Tealâ. Onları mükâfatlandırırdı.
close tefsir menu

ZUHRÛF Suresi Tefsiri

ZUHRÛF Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.