Sure sec
ZUHRÛF-32 Tefsiri

ZUHRÛF Suresi 32. Ayet-i Kerime Tefsiri

ZUHRÛF-32 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Allah, rahmeti herkesin arasında taksim eder. Allah'ın Rahmân esması herkese aittir. Bu esma zikrin başlangıcında kalbe ulaşan %2 rahmet nurunu gönderir. Bu Allah'ın rahmeti sadece indirdiği rahme...
share on facebook  tweet  share on google  print  

ZUHRÛF Suresi Âyet - 32 Tefsiri

 

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

E hum yaksimûne rahmete rabbike, nahnu kasemnâ beynehum maîşetehum fîl hayâtid dunyâ ve rafa’nâ ba’dahum fevka ba’dın deracâtin li yettehıze ba’duhum ba’dan suhriyyâ(suhriyyen), ve rahmetu rabbike hayrun mimmâ yecmaûn(yecmaûne).

Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Biz onların dünya hayatında maişetlerini (geçimlerini) aralarında taksim ettik. Onların bir kısmının derecelerini, diğerlerinin üzerine yükselttik (üstün kıldık). Onların bir kısmı diğerlerini emrinde çalıştırsın diye. Ve senin Rabbinin rahmeti, onların topladığı şeylerden (başka insanları çalıştırmayıp biriktirdikleri paradan) daha hayırlıdır.

1.e: mi
2.hum: onlar
3.yaksimûne: taksim ediyorlar
4.rahmete: rahmet
5.rabbi-ke: senin Rabbin
6.nahnu: biz
7.kasemnâ: kısımlara ayırdık, paylaştırdık
8.beyne-hum: onların arasında
9.maîşete-hum: onların maişetleri, geçimleri
10.: içinde
11.el hayâti ed dunyâ: dünya hayatı
12.ve refa'nâ: ve biz yükselttik
13.ba'da-hum: onların bir kısmını
14.fevka: üzerine
15.ba'din: bir kısmı
16.derecâtin: dereceler
17.li yettehize: edinmeleri için
18.ba'du-hum: onların bir kısmı
19.ba'dan: bir kısmı
20.suhriyyen: boyun eğdirerek, emir altına alarak
21.ve rahmetu: ve rahmet
22.rabbi-ke: senin Rabbin
23.hayrun: daha hayırlı
24.mimmâ (min mâ): şeyden
25.yecmeûne: topluyorlar
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Allah, rahmeti herkesin arasında taksim eder. Allah'ın Rahmân esması herkese aittir. Bu esma zikrin başlangıcında kalbe ulaşan %2 rahmet nurunu gönderir. Bu Allah'ın rahmeti sadece indirdiği rahmet nurundan ibaret değildir. Aynı zamanda bir insana para kazandırması da başka insanlar vasıtasıyla hayır işletmesi de birer rahmettir. Burada ifade edilen, Rahîm esmasıyla tecelli hüviyetindeyse sadece Allah'ın Râhim esmasıyla tecelli ettiği insanlar için geçerlidir.

Allahû Tealâ, konunun hem manevî hem de maddî cephesini almış. Dereceler itibariyle bir yükselme söz konusu olduğuna göre bunlar, Allah'ın Rahîm esmasıyla tecellisinin neticesinde insanların kazandığı manevî derecelerdir. Allah'ın rahmeti ve fazlı ve salâvâtı 3 nuru kapsar ki bu üçlü Rahîm esmasıyla gelir. Bu, manevî bir değerdir ve insanların nefslerinin kalbinin %2 rahmet, %98 fazl nuruyla dolması için son derece önemli bir müessesedir.

Para kazanma açısından insanlar birbirinin eşiti değildir. Allahû Tealâ'nın bir ülkenin kalkınması için temel hedefi, paranın yatırımlarda kullanılmasıdır. Her yatırım bir kısım insanı işe alacaktır ve böylece istihdam müessesesi oluşacaktır. İşsiz insan kalmayacaktır. Herkes elindeki imkânla küçük veya büyük bir yatırım yapsa, birkaç kişiyi işe alsa işsizlik müessesesinin bütünüyle yok olduğu görülecektir. Allahû Tealâ ülke kalkınmasının formülünü bu âyetiyle vermiştir.

Allahû Tealâ, insanlara parayı kullanılsın diye verir. Emir açıktır. Para varsa mutlaka iş yeri açmalıdır, riske girmelidir ama başka insanların da çalışmalarını ve ülkeleri için faydalı olmalarını sağlamalıdır. İnsanlar böyle yapmadan paralarını biriktirirlerse biriken para insanlar için bir fayda ifade etmez.

9/TEVBE-34: Yâ eyyuhâllezîne âmenû inne kesîran minel ahbâri ver ruhbâni le ye'kulûne emvâlen nâsi bil bâtıli ve yasuddûne an sebîlillâh(sebîlillâhi), vellezîne yeknizûnez zehebe vel fıddate ve lâ yunfikûnehâ fî sebîlillâhi fe beşşirhum bi azâbin elîm(elîmin).
Ey âmenû olanlar (ölmeden önce Allah’a ulaşmayı dileyenler)! Muhakkak ki; ahbarlardan (yahudi âlimlerden) ve ruhbanlardan (rahiplerden) çoğu, mutlaka insanların mallarını bâtılla (boş yere, haksız olarak) yerler ve Allah’ın yolundan engellerler (mani olurlar). Ve altın ve gümüşü biriktiren ve onu Allah yolunda infâk etmeyen kimseler; artık onlara elîm azabı haber ver.
9/TEVBE-35: Yevme yuhmâ aleyhâ fî nâri cehenneme fe tukvâ bihâ cibâhuhum ve cunûbuhum ve zuhûruhum, hâzâ mâ keneztum li enfusikum fe zûkû mâ kuntum teknizûn(teknizûne).
Cehennem ateşinde üzerlerinde (demir) kızdırıldığı gün, böylece onunla, onların alınları, yanları, sırtları dağlanır. Bu, kendiniz (nefsiniz) için biriktirdiğiniz şeylerdir. Böylece biriktirmiş olduğunuz şeyleri tadın!
close tefsir menu

ZUHRÛF Suresi Tefsiri

ZUHRÛF Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.