Sure sec
ZUHRÛF-28 Tefsiri

ZUHRÛF Suresi 28. Ayet-i Kerime Tefsiri

ZUHRÛF-28 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Hz. İbrâhîm'in zürriyeti içinde Hz. İsmail de Hz. İshak da babalarına lâyık birer evlât oldular. Herkesin evlâdı babasına lâyık olmaz. Hz. Nuh'un oğlu, babasına lâyık evlât olmadı. Allah'a ulaşmay...
share on facebook  tweet  share on google  print  

ZUHRÛF Suresi Âyet - 28 Tefsiri

 

وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Ve cealehâ kelimeten bâkıyeten fî akıbihî leallehum yerciûn(yerciûne).

Ve onu, zürriyeti içinde bâki (kalıcı) bir kelime kıldı. Umulur ki böylece onlar (putlardan) dönerler.

1.ve ceale-hâ: ve onu kıldı
2.kelimeten: bir kelime
3.bâkiyeten: bâki, kalıcı olarak, kalıcı
4.: içinde
5.akibi-hi: onun akıbeti, ondan sonrakiler, zürriyeti
6.lealle-hum: umulur ki böylece onlar
7.yerciûne: dönerler
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Hz. İbrâhîm'in zürriyeti içinde Hz. İsmail de Hz. İshak da babalarına lâyık birer evlât oldular. Herkesin evlâdı babasına lâyık olmaz. Hz. Nuh'un oğlu, babasına lâyık evlât olmadı. Allah'a ulaşmayı dilemedi ve de babasının gemisine binmedi, dalgalarda boğuldu. İnsanlar, hep cehaletlerinin kurbanıdırlar. Babalar evlâtlarının durumuna bakarlar ve ona sadece üzülürler, gönülleri kırılır ama hiç kimse, kimseyi zorlamak hakkının sahibi değildir. Allahû Tealâ Bakara Suresinde şöyle buyurmaktadır:

2/BAKARA-256: Lâ ikrâhe fîd dîni kad tebeyyener ruşdu minel gayy(gayyi), fe men yekfur bit tâgûti ve yu’min billâhi fe kadistemseke bil urvetil vuskâ, lânfisâme lehâ, vallâhu semîun alîm(alîmun).
Dînde zorlama yoktur. irşad yolu (hidayet yolu, Allah’a ulaştıran yol), gayy yolundan (dalâlet yolundan, şeytana, cehenneme ulaştıran yoldan) açıkça (ayrılıp) ortaya çıkmıştır. Artık kim tagutu (şeytanı ve şeytana ulaştıran yolu) inkâr edip de Allah’a îmân ederse (mü’min olur, Allah’a ulaştıran yolu tercih ederse), böylece o, (Allah’tan) kopması mümkün olmayan urvetul vuskaya (sağlam bir kulba, mürşidin eline) tutunmuştur. Allah Sem’î’dir, Alîm’dir.
Dileyen irşad yolunu seçer, seçmeyen gayy yolunda kalır. İrşad yolunu seçmeyen herkes doğumundan itibaren zaten gayy yolundadır. Hz. İbrâhîm çocuklarına, torunlarına bunu bırakmak istiyordu. Çocukları da torunları da bu istikamette başarılı oldular.
close tefsir menu

ZUHRÛF Suresi Tefsiri

ZUHRÛF Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.