Sure sec
YÛSUF-95 Tefsiri

YÛSUF Suresi 95. Ayet-i Kerime Tefsiri

YÛSUF-95 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Burada dikkat çekici bir tablo görüyorsunuz. Hz. Yâkub, bir Peygamber Hz. İbrâhîm'in torunu Ve kendi ailesi tarafından dalâlette kabul ediliyor. Gerçekten peygamberlerin, nebîlerin tevazuu burada ...
share on facebook  tweet  share on google  print  

YÛSUF Suresi Âyet - 95 Tefsiri

 

قَالُواْ تَاللّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلاَلِكَ الْقَدِيمِ

Kâlû tallâhi inneke le fî dalâlikel kadîm(kadîmi).

“Allah’a yemin olsun” dediler. “Gerçekten sen eski dalâletinin (eski üzüntünün verdiği sapmanın) içindesin.”

1.kâlû: dediler
2.tallâhi: Allah'a yemin olsun
3.inne-ke: muhakkak, gerçekten sen
4.le fî: içindesin
5.dalâlike: senin dalâletin (doğru olan şeyden uzaklığın, sapman)
6.el kadîmi: eski
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Burada dikkat çekici bir tablo görüyorsunuz.
  1. Hz. Yâkub, bir Peygamber
  2. Hz. İbrâhîm'in torunu
  3. Ve kendi ailesi tarafından dalâlette kabul ediliyor.
Gerçekten peygamberlerin, nebîlerin tevazuu burada çok büyük bir ölçekle karşımıza çıkıyor. Hz. Yâkub'un tevazuu. “Beni sakın bunamakla itham etmeyin.” diyor. Ve ona diyorlar ki: “Sen hâlâ eski sapıklığının içindesin, dalâlet içindesin.”

Mulk Suresinin 8, 9, 10. âyetlerinde Allahû Tealâ buyuruyor:

67/MULK-8: Tekâdu temeyyezu minel gayz(gayzi), kullemâ ulkıye fîhâ fevcun seelehum hazenetuhâ e lem ye’tikum nezîr(nezîrun).
(Cehennem) nerede ise öfkesinden çatlayacak gibi olur. Oraya herbir grup atılışında onun (cehennemin) bekçileri onlara: “Size nezir (uyarıcı) gelmedi mi?” diye sordu.
67/MULK-9: Kâlû belâ kad câenâ nezîrun fe kezzebnâ ve kulnâ mâ nezzelallâhu min şey'in entum illâ fî dalâlin kebîr(kebîrin).
Onlar (cehenneme atılanlar) dediler ki: “Evet, bize nezir gelmişti. Fakat biz onu yalanladık ve Allah hiçbir şey indirmemiştir, siz ancak büyük bir dalâlet içindesiniz, dedik.”
67/MULK-10: Ve kâlû lev kunnâ nesmeu ev na'kılu mâ kunnâ fî ashâbis saîr(saîri).
Ve: “Eğer biz işitmiş veya akıl etmiş olsaydık, alevli ateş halkı arasında olmazdık.” dediler.
Görülüyor ki; bütün devirlerde Allah'ın nebîleri ve resûlleri, başka türlü düşünen, asırlarca yaşadıkları yanlışlıkların içinde bocalayan insanlar tarafından hep dalâlette olarak kabul edilmişler ve reddedilmişlerdir. İşte Allahû Tealâ buyuruyor:

23/MU'MİNÛN-44: Summe erselnâ rusulenâ tetrâ, kullemâ câe ummeten resûluhâ kezzebûhu fe etbâ’nâ ba’dahum ba’dan ve cealnâhum ehâdîs(ehâdîse), fe bu’den li kavmin lâ yu’minûn(yu’minûne).
Sonra Biz, resûllerimizi ardarda (arası kesilmeksizin) gönderdik. Her ümmete resûlü geldiği zaman, her defasında onu yalanladılar. Biz de onları birbiri arkasından (helâk ettik). Ve onları efsane kıldık. Artık mü’min olmayan kavim (Allah’ın rahmetinden) uzak olsun.
Ve Allah'ın bir Nebî'sine kendi ailesi bunu söylüyor. O zaman bütün resûllerin, bütün nebîlerin kabul edilmemesinin arkasında hep insanların onları reddetmeleri, inkâr etmeleri, kendi ölçülerine göre onları dalâlette olan birileri saymaları vardır. Oysaki ölçü, Allah'ın ölçüsü olmalıdır.
Hafız Abu Bakr al Shatri sesinden YÛSUF Suresi - 95 dinle!
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
close tefsir menu

YÛSUF Suresi Tefsiri

YÛSUF Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.