Sure sec
YÛSUF-93 Tefsiri

YÛSUF Suresi 93. Ayet-i Kerime Tefsiri

YÛSUF-93 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Hz. Yusuf'un bulunduğu yerde (Mısır'da), bütün ailenin beraber olması kararlaştırılmıştır. Burada Hz. Yusuf'un sabrın ve takva sahibi olmasının nereye ulaştığı da görülmektedir. Allahû Tealâ, Hz. ...
share on facebook  tweet  share on google  print  

YÛSUF Suresi Âyet - 93 Tefsiri

 

اذْهَبُواْ بِقَمِيصِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ

Yezhebû bi kamîsî hâzâ fe elkûhu alâ vechi ebî ye’ti basîrâ(basîran), ve’tûnî bi ehlikum ecmaîn(ecmaîne).

“Bu gömleğimi götürün, sonra da onu babamın yüzüne sürün. Görme hassası (geri) gelir. Ve ailenizin hepsini bana getirin.”

1.yezhebû
(izhebû)
: götürün
: (gidin)
2.bikamîsî: benim gömleğimi
3.hâzâ: bu
4.fe: o zaman
5.elkû-hu: onu atın, ilka edin, sürün
6.alâ: ...a
7.vechi ebî: babamın yüzüne (vechine)
8.ye'ti: gelir
9.basîran: basiret, gözün görme hassası
10.ve'tûnî: ve bana getirin
11.bi ehli-kum: ailenizi
12.ecmaîne: hepsi, tümü
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Hz. Yusuf'un bulunduğu yerde (Mısır'da), bütün ailenin beraber olması kararlaştırılmıştır. Burada Hz. Yusuf'un sabrın ve takva sahibi olmasının nereye ulaştığı da görülmektedir. Allahû Tealâ, Hz. Yusuf'a diyor ki: “Sen bu gömleğini onlara ver ve onu babanın yüzüne sürsünler. Biz onun gözlerini görür hale getireceğiz. Basireti ona iade edeceğiz.”

Bu çok açık bir şekilde Hz. Yusuf'un devamlı Allah ile tezekkür ettiğinin ifadesidir; çünkü Hz. Yâkub, Allahû Tealâ'nın bir Nebîsi, Peygamberi'dir.

Allahû Tealâ'nın onun vasıtasıyla bir mucizeyi gerçekleştirmesi ve görmeyen bir insanın gözlerinin açılması söz konusudur. Gözlerinin kapanması, bu mucizeyi oluşturmak üzere Allahû Tealâ tarafından özellikle gerçekleştirilen bir vakıadır. Allahû Tealâ'nın bir Nebîsi'nin (Peygamber Hz. Yâkub'un), gözlerinin kapanması ve sonra da oğlunun gömleği ile açılması yani sabrın sahibi olması anlatılmaktadır. Ayrıca “Allahû Tealâ'nın size söylemediği şeyleri bana söylüyor.” tarzındaki ifadesi, aslında herşeyi Hz. Yâkub'un bildiğini ifade etmektedir. Hz. Yusuf da Hz. İbrahim'in torunu Hz. Yâkub'un oğlu olup, hepsi Hz. İbrahim'in soyundandır.

Hz. İbrahim, Allahû Tealâ'ya: “Yarabbi! Benim soyumdan nebîler oluştur.” diye dua etti.

2/BAKARA-129: Rabbenâ veb’as fîhim resûlen minhum yetlû aleyhim âyâtike ve yuallimuhumul kitâbe vel hikmete ve yuzekkîhim inneke entel azîzul hakîm(hakîmu).
Rabbimiz, onların arasından kendilerinden, onlara Senin âyetlerini tilâvet edecek (okuyup açıklayacak), onlara Kitap’ı (Kuranı Kerim’i) ve hikmeti öğretecek ve onların (nefsini) tezkiye (ve tasfiye) edecek bir resûl beas et (hayata getir). Muhakkak ki Sen, Sen, Azîz’sin, Hakîm’sin.
Hz. İbrâhîm de: “Babamı da o hedefe ulaştır.” deyince, Allah: “Zalimler bizim ahdimize eremez.” buyurmuştur.

26/ŞUARÂ-86: Vagfir li ebî innehu kâne mined dâllîn(dâllîne).
Ve babamı mağfiret et, muhakkak ki o dalâlette kalanlardan oldu.
Hz. İbrahim ve Hz. Yâkub'un Peygamber olmaları neticeyi değiştirmemiş; insanlar peygamber oğlu olsalar da büyük hatalar işleyebilmişlerdir. Ancak bu olaydan sonra Hz. Yusuf'un ağabeylerinin değişmeleri söz konusudur. Hz. Yusuf'un Allah katındaki derecesinin yüksekliğini, Allahû Tealâ'nın oluşturması ile onun elinden babasının şifa bulması tahakkuk etmiştir. Kardeşlerinin bilmediği şeyleri Allahû Tealâ'nın Hz. Yusuf'a vahyettiği kesindir; çünkü o, Allahû Tealâ ile devamlı tezekkür halinde olup, bihakkın takvanın sahibidir.
Hafız Abu Bakr al Shatri sesinden YÛSUF Suresi - 93 dinle!
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
close tefsir menu

YÛSUF Suresi Tefsiri

YÛSUF Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.