Sure sec
YÛSUF-90 Tefsiri

YÛSUF Suresi 90. Ayet-i Kerime Tefsiri

YÛSUF-90 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Allah, burada muhsinlerden bahsetmektedir. "Kim takva sahibi olur ve sabrederse..." Takva yedi tane safha içerir. Allah'a ulaşmayı dilemekle âmenûlar takvasının sahibi olunur (3. basamak). Allah'ı...
share on facebook  tweet  share on google  print  

YÛSUF Suresi Âyet - 90 Tefsiri

 

قَالُواْ أَإِنَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَاْ يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيِصْبِرْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ

Kâlû e inneke le ente yûsuf(yûsufu), kâle ene yûsufu ve hâzâ ahî kad mennallâhu aleynâ, innehu men yettekı ve yasbir fe innallâhe lâ yudî’u ecrel muhsinîn(muhsinîne).

“Gerçekten sen misin? Mutlaka sen Yusuf’sun!” dediler. “Ben Yusuf’um ve bu benim kardeşim. Allah bizi ni'metlendirdi. Çünkü kim takva sahibi olur ve sabrederse, o taktirde muhakkak ki Allah muhsinlerin ecrini zayi etmez.”

1.kâlû: dediler
2.e inne-ke: gerçekten sen misin
3.le ente yûsufu: mutlaka sen Yusuf'sun
4.kâle: dedi
5.ene yûsufu: ben Yusuf'um
6.ve hâzâ: ve bu
7.ahî: kardeşim
8.kad: oldu
9.menne allâhu: Allah ni'metlendirdi (ni'met verdi)
10.aleynâ,: bize
11.inne-hu: muhakkak ki o
12.men yettekı: kim takva sahibi olursa
13.ve yasbir: ve sabreder
14.fe innallâhe: o taktirde, muhakkak ki Allah
15.lâ yudî'u ecre: ecrini, karşılığını zayi etmez (boşa çıkarmaz)
16.el muhsinîne
(ecre el muhsinîne)
: muhsinler
: (muhsinlerin ecrini)
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Allah, burada muhsinlerden bahsetmektedir.

"Kim takva sahibi olur ve sabrederse..."

Takva yedi tane safha içerir.
 1. Allah'a ulaşmayı dilemekle âmenûlar takvasının sahibi olunur (3. basamak).
 2. Allah'ın insana verdiği on iki ihsanla irşad makamına ulaşıp tâbî olmakla kalbe îmân yazıldığı için îmânı artmış bir mü'min olarak, mü'minler takvasının sahibi olunur (14. basamak).
 3. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim edince ruh meaba (sığınak olan Allah'a) sığındığı için evvab olunur. Kişi zikrini arttırarak nefs tezkiyesi yapmış, Allah'a ulaşmış, ruhu Allah'a sarılmış, Allah'ın Zat'ında yok olmuştur. Bu, Allah'a sığınma müessesesidir. Üçüncü takva, evvablar takvasıdır (22. basamak).
 4. Fizik vücut, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe kavuşmakla Allah'a teslim edilir. Ve muhsinler takvasının sahibi olunur (25. basamak).

  Allahû Tealâ, Nisâ Suresinin 125. âyet-i kerimesinde buyuruyor ki:

  4/NİSÂ-125: Ve men ahsenu dînen mimmen esleme vechehu lillâhi ve huve muhsinun vettebea millete ibrâhîme hanîfâ(hanîfen). Vettehazallâhu ibrâhîme halîlâ(halîlen).
  Ve hanif olarak Hz. İbrâhîm’in dînine tâbî olmuş ve vechini (fizik vücudunu) Allah’a teslim ederek muhsin olan kimseden, dînen daha ahsen kim vardır. Ve Allah, Hz. İbrâhîm’i dost edindi.
  Fizik vücudunu Allah'a teslim eden muhsindir. Allahû Tealâ daha sonraki kademeler için de "muhsin" kelimesini kullanıyor. Muhsin, "ahsen olan" anlamına gelir. Fizik vücudu ahsen olan, nefsi ahsen olan, iradesi ahsen olan... Kişi, fizik bedenini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ettiği zaman böylece hepsi muhsinler standartları içinde olurlar.

 5. Nefsi, Allah'a teslim etmekle ulûl elbab takvasının sahibi olunur (26. basamak).
 6. İrşada ulaşılan 27. basamakta muhlisler takvasının (ahsen takva) sahibi olunur.
 7. Ve nihayet iradeyi Allah'a teslim etmekle hakka tukatihi takvanın (bihakkın takva), Hakk'ul yakîn takvasının sahibi olunur (28. basamağın 4. kademesi).
Kişi, Allah'a göre, gerçek anlamda bir sabrın sahibi olmuşsa mutlaka irşad makamının sahibi kılınmıştır. O, Allah'ın öğretisinin sahibidir. Hangi açıdan sahibidir? Bihakkın takvaya ulaşan kişi iradesini Allah'a teslim ettiği zaman o, Allah'ın kendisine verdiği emirlerin dışında hiçbir şey yapmayacağı için, sadece Allah'ın iradesiyle, verdiği emirlerle hareket edeceği için başkalarına davranışlarında onları münkerden nehyetme ve onlara ma'rufla emretme yetkisinin sahibi kılınır. Eğer kendi iradesi devrede olsaydı bu noktaya ulaşamayacaktı. Allah'ın iradesine tâbî olduğu andan itibaren artık sadece Allah'ın hükmüyle hükümlenir. Allah, ona ne yapması gerektiği konusunda devamlı emirlerini bildirir. Kişi iradesini Allah'a teslim ettiği zaman sabrın sahibi olur. Secde-24'te Allahû Tealâ devrin imamından bahsediyor:

32/SECDE-24: Ve cealnâ minhum eimmeten yehdûne bi emrinâ lemmâ saberû ve kânû bi âyâtinâ yûkınûn(yûkınûne).
Ve onlardan, emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık, sabır sahibi oldukları ve âyetlerimize (Hakk’ul yakîn seviyesinde) yakîn hasıl etmiş oldukları için.
Yûsuf Suresinde Hz. Yusuf'un kimliği; İlm'el yakîn, Ayn'el yakîn, Hakk'ul yakîn kavramlarıyla burada ortaya çıkmaktadır. Hz. Yusuf; irşad makamının, sabrın ve hakka tukatihi takvanın sahibi olmuştur.
Hafız Abu Bakr al Shatri sesinden YÛSUF Suresi - 90 dinle!
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
close tefsir menu

YÛSUF Suresi Tefsiri

YÛSUF Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.