Sure sec
YÛSUF-66 Tefsiri

YÛSUF Suresi 66. Ayet-i Kerime Tefsiri

YÛSUF-66 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Hz. Yusuf: “Ya hepsinin birden buğdayını veririm ya da hiç vermem. Kardeşinizi de getirin, göreyim, onun da hissesini vereceğim.” diyor. Hz. Yâkub eğer Bünyamin'i vermezse buğday gelmeyecek. Yâkub...
share on facebook  tweet  share on google  print  

YÛSUF Suresi Âyet - 66 Tefsiri

 

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلاَّ أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ

Kâle len ursilehu meakum hattâ tu’tûni mevsikan minallâhi le te’tunnenî bihî illâ en yuhâta bikum, fe lemmâ âtevhu mevsikahum kâlallâhu alâ mâ nekûlu vekîl(vekîlun).

(Yâkub a.s): “Sizin kuşatılmanız hariç onu mutlaka bana getireceğinize dair, Allah adına bir misak (kesin söz) verinceye kadar onu sizinle asla göndermem.” dedi. Bunun üzerine ona misaklerini verdiler. O zaman şöyle dedi: “Allah bizim söylediklerimize vekildir.”

1.kâle: dedi
2.len ursile-hu: onu asla göndermem
3.mea-kum: sizinle beraber
4.hattâ: ...e kadar
5.tu'tû-ni: bana verin
6.mevsikan: sağlam söz (misak)
7.min allâhi: Allah'tan
8.le te'tunne-nî: mutlaka bana getireceksiniz
9.bi-hi: onu
10.illâ: ancak, başka, olmadıkça
11.en yuhâta: kuşatılmak, ihata edilmek
12.bikum,: sizinle, sizi
13.fe lemmâ: böylece, bunun üzerine, ... olduğu zaman
14.âtev-hu: ona verdiler
15.mevsika-hum: sağlam söz, kesin sözlerini
16.kâle: dedi
17.allâhu: Allah
18.alâ mâ nekûlu: söylediğimiz şeylere
19.vekîlun: vekildir
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Hz. Yusuf: “Ya hepsinin birden buğdayını veririm ya da hiç vermem. Kardeşinizi de getirin, göreyim, onun da hissesini vereceğim.” diyor. Hz. Yâkub eğer Bünyamin'i vermezse buğday gelmeyecek. Yâkub (a.s), Bünyamin'i mutlaka göndermek mecburiyetinde. Onlardan da Allah'ın huzurunda kesin söz (misak) alıyor ve kardeşleri misaklerini verdikleri zaman da Hz. Yâkub diyor ki: “Allah söylediklerimize vekildir.”

Aynı şekilde Allahû Tealâ da Âli İmrân Suresi 81. âyet-i kerimesinde bütün nebîlerden kesin söz (misak) almıştı:

3/ÂLİ İMRÂN-81: Ve iz ehazallâhu mîsâkan nebiyyîne lemâ âteytukum min kitâbin ve hikmetin summe câekum resûlun musaddikun limâ meakum le tu’minunne bihî ve le tansurunnehu, kâle e akrartum ve ehaztum alâ zâlikum ısrî, kâlû akrarnâ, kâle feşhedû ve ene meakum mineş şâhidîn(şâhidîne).
Ve Allah, nebilerden, “Size kitap ve hikmet verdim. Sonra size, beraberinizde olanı (Allah'ın size verdiği kitapları) tasdik eden bir Resûl geldiği zaman, O'na mutlaka îmân edeceksiniz ve O'na mutlaka yardım edeceksiniz” diye misak aldığı zaman, “İkrar ettiniz mi (kabul ettiniz mi?) ve bu ağır (ahdimi) üzerinize aldınız mı?” diye buyurdu. (Onlar da): “İkrar ettik (kabul ettik)” dediler. (Allahû Teâlâ): “Öyleyse şahit olun ve Ben sizinle beraber şahitlerdenim.” buyurdu.
Hafız Abu Bakr al Shatri sesinden YÛSUF Suresi - 66 dinle!
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
close tefsir menu

YÛSUF Suresi Tefsiri

YÛSUF Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.