Sure sec
YÛSUF-36 Tefsiri

YÛSUF Suresi 36. Ayet-i Kerime Tefsiri

YÛSUF-36 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Ülkenin ileri gelenlerinden bazıları, melike suikast düzenlemeye karar vererek, şarabına ve yemeğine zehir katmaları için hükümdarın sucusu ve aşçısı olan iki delikanlıya bol para teklif ederler. ...
share on facebook  tweet  share on google  print  

YÛSUF Suresi Âyet - 36 Tefsiri

 

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانَ قَالَ أَحَدُهُمَآ إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

Ve dehale meahus sicne feteyâni, kâle ehaduhumâ innî erânî a’sıru hamrâ(hamren), ve kâlel âharu innî erânî ahmilu fevka ra’sî hubzen te’kulut tayru minhu, nebbi’nâ bi te’vîlihî, innâ nerâke minel muhsinîn(muhsinîne).

Ve onunla beraber iki genç erkek (de) zindana girdi. İkisinden biri şöyle dedi: “Muhakkak ki; ben kendimi (rüyamda) üzüm sıkarken görüyorum.” Ve diğeri (de) şöyle dedi: “Gerçekten ben (de) kendimi başımın üstünde ekmek taşırken görüyorum. Kuşlar ondan yiyorlar. Bize onun (onların) tevîlini (yorumunu) haber ver (anlat). Muhakkak ki; biz seni muhsinlerden görüyoruz.”

1.ve dehale: ve girdi
2.mea-hu: onunla beraber
3.es sicne: zindan
4.feteyâni: iki genç erkek
5.kâle: dedi
6.ehadu-humâ: onlardan biri
7.in-nî: muhakkak ki ben
8.erâ-nî: beni, kendimi görüyorum
9.a'sıru: sıkıyorum
10.hamren: üzüm
11.ve kâle el âharu: ve diğeri dedi
12.in-nî: muhakkak ki, gerçekten ben
13.erâ-nî: kendimi görüyorum
14.ahmilu: taşıyorum
15.fevka: üstünde
16.ra'sî: başım
17.hubzen: ekmek
18.te'kulu: yiyor
19.et tayru: kuş(lar)
20.min-hu: ondan
21.nebbi'nâ: bize haber ver, bize anlat
22.bi te'vîli-hi: onun yorumunu
23.in-nâ: muhakkak biz
24.nerâ-ke: seni görüyoruz
25.min el muhsinîne: muhsinlerden
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Ülkenin ileri gelenlerinden bazıları, melike suikast düzenlemeye karar vererek, şarabına ve yemeğine zehir katmaları için hükümdarın sucusu ve aşçısı olan iki delikanlıya bol para teklif ederler. Delikanlılar, bunu önce kabul etmelerine rağmen saki (sucu) sonradan vazgeçer. Saki, melike yemeğin zehirli olduğunu, o yemeği yememesini söyler. Aşçı da sakiyi aynı suçla itham ederek şarabın zehirli olduğunu söyler. Bunun üzerine firavun (melik), aşçıya: “Bana getirdiğin yemekleri ye”; sakiye de: “Sen de şarabı iç!” der. Aşçı yemeği yemek istemez ve yemez; saki ise şarabı rahat rahat içer. Melik ikisini de zindana attırır. İkisi de zindanda rüya görerek, Yusuf'tan rüyalarının tabirini isterler ve “Biz, Yusuf'u muhsinlerden görüyoruz.” derler.

Allahû Tealâ, Nisâ Suresinin 125. âyet-i kerimesinde muhsin olanları ifade etmektedir.

4/NİSÂ-125: Ve men ahsenu dînen mimmen esleme vechehu lillâhi ve huve muhsinun vettebea millete ibrâhîme hanîfâ(hanîfen). Vettehazallâhu ibrâhîme halîlâ(halîlen).
Ve hanif olarak Hz. İbrâhîm’in dînine tâbî olmuş ve vechini (fizik vücudunu) Allah’a teslim ederek muhsin olan kimseden, dînen daha ahsen kim vardır. Ve Allah, Hz. İbrâhîm’i dost edindi.
Bir insanın muhsinlerden olabilmesi için fizik vücudunu Allah'a mutlaka teslim etmiş olması lâzımdır. Saki ile aşçı ise Hz. Yusuf'un, muhsin olduğunu söyleyerek, onu bilgili, büyük bir insan olarak gördüklerini ifade etmektedirler. Muhsin kelimesinin mânâsını bilen Hz. Yusuf ise muhsinlerden daha da öteye geçmişti. Allah ile konuşabiliyordu, Allah'tan vahiy alabiliyordu ve daimî zikrin sahibi olmuştu.
Hafız Abu Bakr al Shatri sesinden YÛSUF Suresi - 36 dinle!
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
close tefsir menu

YÛSUF Suresi Tefsiri

YÛSUF Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.