Sure sec
YÛSUF-3 Tefsiri

YÛSUF Suresi 3. Ayet-i Kerime Tefsiri

YÛSUF-3 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Allahû Tealâ, Peygamber Efendimiz (S.A.V)'e Kur'ân'ı vahyetmeden önce O'nun da gâfillerden olduğunu söylemektedir. Herkes başlangıçta gâfildir, peygamberler de bunun istisnası değildir. Hiç kimse,...
share on facebook  tweet  share on google  print  

YÛSUF Suresi Âyet - 3 Tefsiri

 

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ

Nahnu nakussu aleyke ahsenel kasası bimâ evhaynâ ileyke hâzâl kur’âne ve in kunte min kablihî le minel gâfilîn(gâfilîne).

Sana vahyettiğimiz bu Kur’ân ile en güzel kıssaları sana anlatıyoruz. Ve oysa sen, ondan önce elbette gâfillerdendin.

1.nahnu: biz
2.nakussu: anlatıyoruz, naklediyoruz, kıssa ediyoruz
3.aleyke: sana
4.ahsene el kasası: en güzel kıssaları
5.bi-mâ: şey ile
6.evhaynâ: vahyettik
7.ileyke: sana
8.hâzâ el kur'âne: bu Kur'ân'ı
9.ve in kunte: ve eğer, oysa sen ..... idin
10.min kabli-hi: ondan önce
11.le min el gâfilîne: gâfillerden
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Allahû Tealâ, Peygamber Efendimiz (S.A.V)'e Kur'ân'ı vahyetmeden önce O'nun da gâfillerden olduğunu söylemektedir. Herkes başlangıçta gâfildir, peygamberler de bunun istisnası değildir. Hiç kimse, Allah'ın indireceği âyetleri bilerek hayata başlamaz. Allahû Tealâ, âyetleri indirdikçe âyetler öğrenilir.

Ayrıca herkes başlangıçta dalâlettedir.

93/DUHÂ-7: Ve vecedeke dâllen fe hedâ.
Ve seni dalâlette buldu sonra hidayete erdirdi.
Allahû Tealâ: “Bundan evvel sen, kitap nedir, îmân nedir bilmezdin, sana Biz öğrettik.” buyurmuştur.

42/ŞÛRÂ-52: Ve kezâlike evhaynâ ileyke rûhan min emrinâ, mâ kunte tedrî mâl kitâbu ve lâl îmânu ve lâkin cealnâhu nûran nehdî bihî men neşâu min ibâdinâ, ve inneke le tehdî ilâ sırâtın mustakîm(mustakîmin).
Ve işte böylece sana emrimizden bir ruh (Kur'ân-ı Kerim) vahyettik. Ve sen, kitap nedir ve îmân nedir bilmiyordun. Ve lâkin O'nu “nur” kıldık. Kullarımızdan dilediğimizi O'nunla hidayete erdiririz. Ve muhakkak ki sen, mutlaka Sıratı Mustakîm'e hidayet ediyorsun (ulaştırıyorsun).
Herşey Allahû Tealâ tarafından öğretilir ve Allahû Tealâ hakikatleri söylemekten çekinmez. Burada "en güzel kıssalar" sadece "en güzel hikâyeler" demek değildir. Allahû Tealâ, "öğretilmesi lâzımgelen en güzel şey" anlamında kullanmıştır. Çünkü, Allahû Tealâ'nın dizaynına göre Allahû Tealâ'nın nebîleri, resûlleri, mürşidleri insanlara kıssa ettikleri zaman o insanlar salâh makamına yükselmektedirler.

7/A'RÂF-35: Yâ benî âdeme immâ ye’tiyennekum rusulun minkum yekussûne aleykum âyâtî fe menittekâ ve asleha fe lâ havfun aleyhim ve lâ hum yahzenûn(yahzenûne).
Ey Âdemoğulları! Sizin içinizden, size âyetlerimi anlatan (kıssa eden) resûller geldiği zaman, bundan sonra kim takva sahibi olur ve nefsini ıslâh ederse (nefs tasfiyesi yaparsa), artık onlara korku yoktur. Ve onlar mahzun olmazlar.
Kıssa etmenin muhtevası içerisinde, insanlar dört hidayete de ermekte, ruhlarını, vechlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmektedirler.
Hafız Abu Bakr al Shatri sesinden YÛSUF Suresi - 3 dinle!
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
close tefsir menu

YÛSUF Suresi Tefsiri

YÛSUF Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.