Bize Ulaşın | Site Haritası
 Logo

Kuran-ı Kerim Tefsiri

Kelime Kelime Kuran-ı Kerim Lafzı ve Ruhu

 

YÛSUF Suresi 20. Ayet-i Kerime Tefsiri

YÛSUF-20 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Burada "zühd"ün negatif açıdan değerlendirilmesi söz konusudur. Kur'ân-ı Kerim'de bir tek yerde geçen "zühd" müessesesi açıklanmaktadır. Zahid, zühd sahibi demektir. Bir şeye değer vermeyen, onu ö...
share on facebook  tweet  share on google  print  

YÛSUF Suresi Âyet - 20 Tefsiri

12 - YÛSUF

Alfabetik sure sıralamasına göre sıralı
ABESE (080)
ÂDİYÂT (100)
AHKÂF (046)
AHZÂB (033)
A'LÂ (087)
ALAK (096)
ÂLİ İMRÂN (003)
ANKEBÛT (029)
A'RÂF (007)
ASR (103)
BAKARA (002)
BELED (090)
BEYYİNE (098)
BURÛC (085)
CÂSİYE (045)
CİNN (072)
CUMA (062)
DUHÂ (093)
DUHÂN (044)
EN'ÂM (006)
ENBİYÂ (021)
ENFÂL (008)
FÂTIR (035)
FÂTİHA (001)
FECR (089)
FELAK (113)
FETİH (048)
FÎL (105)
FURKÂN (025)
FUSSİLET (041)
GÂŞİYE (088)
HACC (022)
HADÎD (057)
HÂKKA (069)
HAŞR (059)
HİCR (015)
HUCURÂT (049)
HÛD (011)
HUMEZE (104)
İBRÂHÎM (014)
İHLÂS (112)
İNFİTÂR (082)
İNSÂN (DEHR) (076)
İNŞİKAK (084)
İNŞİRÂH (ŞERH) (094)
İSRÂ (017)
KADR (KADİR) (097)
KAF (050)
KÂFİRÛN (109)
KALEM (068)
KAMER (054)
KÂRİA (101)
KASAS (028)
KEHF (018)
KEVSER (108)
KIYÂME (075)
KUREYŞ (106)
LEYL (092)
LOKMÂN (031)
MÂİDE (005)
MÂÛN (107)
MEÂRİC (070)
MERYEM (019)
MUCÂDELE (058)
MUDDESSİR (074)
MUHAMMED (047)
MULK (067)
MU'MİN (040)
MU'MİNÛN (023)
MUMTEHİNE (060)
MUNÂFİKÛN (063)
MURSELÂT (077)
MUTAFFİFÎN (083)
MUZZEMMİL (073)
NAHL (016)
NÂS (114)
NASR (110)
NÂZİÂT (079)
NEBE (078)
NECM (053)
NEML (027)
NİSÂ (004)
NÛH (071)
NÛR (024)
RA'D (013)
RAHMÂN (055)
RÛM (030)
SÂD (038)
SAFF (061)
SÂFFÂT (037)
SEBE (034)
SECDE (032)
ŞEMS (091)
ŞUARÂ (026)
ŞÛRÂ (042)
TÂHÂ (020)
TAHRÎM (066)
TALÂK (065)
TÂRIK (086)
TEBBET (MESED) (111)
TEGÂBUN (064)
TEKÂSUR (102)
TEKVÎR (081)
TEVBE (009)
TÎN (095)
TÛR (052)
VÂKIA (056)
YÂSÎN (036)
YÛNUS (010)
YÛSUF (012)
ZÂRİYÂT (051)
ZİLZÂL (099)
ZUHRÛF (043)
ZUMER (039)

12/YÛSUF-20

 

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ

Ve şerevhu bi semenin bahsin derâhime ma’dûdetin, ve kânû fîhi minez zâhidîn(zâhidîne).

Ve onu (Yusuf’u), az bir fiyatla, birkaç dirheme sattılar. Çünkü; ona karşı zahidlerden idiler.

1.ve şerev-hu: ve onu sattılar
2.bi semenin: bir fiyat ile
3.bahsin: düşük, eksik, az
4.derâhime: dirhemler
5.ma'dûdetin: sayılı, birkaç
6.ve kânû: ve oldular, idiler
7.fîhi: ona, onun hakkında, ona karşı
8.min: ...den
9.ez zâhidîne: kıymet vermeyen, rağbet etmeyen, önemsemeyen kimseler
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Burada "zühd"ün negatif açıdan değerlendirilmesi söz konusudur. Kur'ân-ı Kerim'de bir tek yerde geçen "zühd" müessesesi açıklanmaktadır. Zahid, zühd sahibi demektir. Bir şeye değer vermeyen, onu önemsemeyen bir insan, o şeye karşı zahiddir.

Zikir açısından zühd müessesesi ise günün yarısıyla bir ilişki içindedir. Kim günün yarısından daha az zikrediyorsa o, Allah'a ve Allah'ın zikrine karşı zahiddir. Yani dünya hayatı, onun günlük hayatının yarısından daha fazlasını alır ve zikir yapmasına mani olursa; o kişinin önem verdiği şey Allah değil, yarıdan daha çok olmak üzere, dünya hayatıdır. Dünya hayatına rağbet edip, onu önde tutmaktadır.

Bir insan, günün yarısından daha fazla zikir yapıyorsa, o zaman zikirsizliğe karşı yani dünya hayatına karşı zahiddir. Dünya hayatını tercih etmeyip Allah'ı tercih etmekte ve günün yarısından daha fazla Allah'a hergün şunu ispat etmektedir: “Yarabbi! Ben, Sana rağbet ederim. Dünya benim umurumda değil. Benim için ön plânda Sen varsın. İşte bunun için günün yarısından daha fazla Senin zikrini, Seninle meşgul olarak gerçekleştiririm ve hergün Sana ispat etmek isterim ki; ben dünyaya zahidim, dünya hayatı benim için ikinci plânda kalır.”

Yûsuf Suresinin bu âyetinde, Yusuf'u birkaç dirheme satan kervan halkı, ona karşı negatif zühd içerisinde olmuşlardır.
Kur'an-ı Kerim Lafzı ve Ruhu isimli İmam İskender Ali MİHR tefsirini bilgisayarınıza download etmek için burayı tıklayınız.