Sure sec
YÛNUS-99 Tefsiri

YÛNUS Suresi 99. Ayet-i Kerime Tefsiri

YÛNUS-99 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: İnsanların iç dünyalarında ne varsa Allahû Tealâ onlara ona göre davranır. Bir insan, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah da onu Kendisine ulaştırmayı dilemez. Bir insan, Allah'a ulaşmayı diliyorsa...
share on facebook  tweet  share on google  print  

YÛNUS Suresi Âyet - 99 Tefsiri

 

وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ

Ve lev şâe rabbuke le âmene men fîl ardı kulluhum cemîâ(cemîân), e fe ente tukrihun nâse hattâ yekûnu mu’minîn(mu’minîne).

Ve şâyet senin Rabbin dileseydi, yeryüzünde olan kimselerin hepsi elbette topluca îmân ederlerdi. Yoksa sen, insanları mü’min(ler) oluncaya kadar zorlayacak mısın?

1.rabbu-ke: senin Rabbin
2.le âmene: elbette îmân ederdi
3.men: o kimseler
4.fî el ardı: yeryüzünde
5.kullu-hum: onların bütünü, hepsi
6.cemîân: topluca
7.e fe ente: öyleyse, yoksa sen mi
8.tukrihu en nâse: insanları zorlayacaksın (mecbur tutacaksın) insanlar kerih görse de (istemese de)
9.hattâ: oluncaya kadar
10.yekûnû: olurlar
11.mu'minîne: mü'minler
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
İnsanların iç dünyalarında ne varsa Allahû Tealâ onlara ona göre davranır. Bir insan, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah da onu Kendisine ulaştırmayı dilemez. Bir insan, Allah'a ulaşmayı diliyorsa, Allahû Tealâ da onu Kendisine ulaştırmayı diler ve mutlaka ulaştırır.

Allah'ın dalâlette bıraktığı insanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. O insanları Allah, isyanları içinde şaşkın bir şekilde bırakır:

7/A'RÂF-186: Men yudlilillâhu fe lâ hâdiye lehu, ve yezeruhum fî tugyânihim ya’mehûn(ya’mehûne).
Allah kimi dalâlette bırakırsa, artık onun için bir hidayetçi (hidayete erdiren) yoktur. Ve onları azgınlıkları (isyanları) içinde şaşkın (bir halde) terkeder (bırakır).
Allah, 12 âyet-i kerimeyle ruhu Allah'a ulaştırmayı farz kılmıştır. Ama insanlar ulaştırmıyorlar, ulaştıranların da karşısına çıkıyorlar, ulaştırmak isteyenlerin de... Ve onların da ruhlarını Allah'a ulaştırmasına mani olmaya çalışıyorlar. Allahû Tealâ onlara “isyan edenler” diyor. Onların kâfirler olduğunu, uzak bir dalâlette olduğunu ve zalimler olduğunu söylüyor.

Allahû Tealâ, Peygamber Efendimiz (S.A.V)'e diyor ki: “Sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin.”

28/KASAS-56: İnneke lâ tehdî men ahbebte ve lâkinnallâhe yehdî men yeşâu, ve huve a’lemu bil muhtedîn(muhtedîne).
Muhakkak ki sen, sevdiğin kişiyi hidayete erdiremezsin (onun ruhunu Allah’a ulaştıramazsın). Fakat Allah, dilediğini hidayete erdirir. Ve O, muhtedileri (hidayete erenleri) daha iyi bilir.
Peygamber Efendimiz (S.A.V), bütün sahâbenin tezkiye olmasını yani hidayete ermesini sağlamıştır. Demek ki hidayete ermeyi dileyenleri hidayete erdirmiştir. Yani Allahû Tealâ'nın “Sen en sevdiğini bile hidayete erdiremezsin” demekten muradı, o kimsenin Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Peygamber Efendimiz (S.A.V)'in en sevdiğini bile hidayete erdiremeyeceğidir.

Sahâbe Allah'a ulaşmayı dilemiş, Peygamber Efendimiz (S.A.V) de hepsini hidayete erdirmiştir. Bakara Suresinin 151. âyet-i kerimesiyle bu husus kesinleşmiştir:

2/BAKARA-151: Kemâ erselnâ fîkum resûlen minkum yetlû aleykum âyâtinâ ve yuzekkîkum ve yuallimukumul kitâbe vel hikmete ve yuallimukum mâ lem tekûnû ta’lemûn(ta’lemûne).
Nitekim size, aranızda (görev yapmak üzere), sizden (kendinizden) bir Resûl (Peygamber) gönderdik ki, âyetlerimizi size tilâvet etsin (okuyup açıklasın) ve sizi (nefsinizi) tezkiye (ve tasfiye) etsin, size Kitap’ı (Kurânı Kerim’i) ve hikmeti öğretsin ve (hikmetin de ötesinde) bilmediğiniz şeyleri öğretsin.
Zumer Suresinin 18. âyet-i kerimesi de bütün sahâbenin hidayete erdiğini kesinleştirmiştir:

39/ZUMER-18: Ellezîne yestemiûnel kavle fe yettebiûne ahsenehu, ulâikellezîne hedâhumullâhu ve ulâike hum ulûl elbâb(elbâbi).
Onlar, sözü işitirler, böylece onun ahsen olanına tâbî olurlar. İşte onlar, Allah’ın hidayete erdirdikleridir. Ve işte onlar; onlar ulûl’elbabtır (daimî zikrin sahipleri).
Âli İmrân Suresinin 20. âyet-i kerimesi de bütün sahâbenin hidayete erdiğini kesinleştirmiştir:

3/ÂLİ İMRÂN-20: Fe in hâccûke fe kul eslemtu vechiye lillâhi ve menittebeani, ve kul lillezîne ûtûl kitâbe vel ummiyyîne e eslemtum, fe in eslemû fe kadihtedev, ve in tevellev fe innemâ aleykel belâgu, vallâhu basîrun bil ibâd(ibâdi).
Bundan sonra eğer seninle tartışırlarsa o zaman onlara de ki: “Ben ve bana tâbi olanlar vechimizi (fizik vücudumuzu) Allah'a teslim ettik.” O kitab verilenlere ve ümmîlere: “Siz de vechinizi (fizik vücudunuzu) (Allah'a) teslim ettiniz mi?” de. Eğer teslim ettilerse, o taktirde, hidayete ermişlerdir. Ve eğer yüz çevirirlerse, o zaman sana düşen sadece tebliğdir. Ve Allah, kullarını en iyi görendir.
İnsanlar hidayete ermeyi diledikleri zaman Allahû Tealâ, onları hidayete erdirir. Onlar hidayete ermeyi dilemezlerse Allah da onları hidayete erdirmez.
Hafız Abu Bakr al Shatri sesinden YÛNUS Suresi - 99 dinle!
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
close tefsir menu

YÛNUS Suresi Tefsiri

YÛNUS Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.