Sure sec
YÛNUS-9 Tefsiri

YÛNUS Suresi 9. Ayet-i Kerime Tefsiri

YÛNUS-9 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Bu âyet-i kerime, Yûnus 7 ve 8'in karşıtıdır. Bu âyet-i kerime, Furkân Suresinin 70. âyet-i kerimesiyle kişinin mü'min olmasını sağlayan dizayn açısından da illiyet rabıtası içerisindedir: 25/FURK...
share on facebook  tweet  share on google  print  

YÛNUS Suresi Âyet - 9 Tefsiri

 

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ

İnnellezîne âmenû ve amilûs sâlihâti yehdîhim rabbuhum bi îmânihim, tecrî min tahtihimul enhâru fî cennâtin naîm(naîmi).

Muhakkak ki âmenû olanlar ve amilüssalihat (nefs tezkiyesi) yapanlar, îmânlarından dolayı Rab’leri, onları hidayete erdirir. Onlar, altlarından ırmaklar akan naîm cennetlerindedirler.

1.inne: muhakkak
2.ellezîne âmenû: âmenû olan (Allah'a ölmeden önce ulaşmayı dileyen) kimseler
3.ve amilû es sâlihâti: ve nefsi ıslâh edici ameller (nefs tezkiyesi) yapanlar
4.yehdî-him: onları ulaştırır, hidayete erdirir
5.rabbu-hum: onların Rab'leri
6.bi îmâni-him: îmânları ile, dolayısıyla
7.tecrî: akar
8.min tahtihim(u): altından
9.el enhâru: nehirler, ırmaklar
10.fî cennâtin naîmi: naîm cennetleri içinde
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Bu âyet-i kerime, Yûnus 7 ve 8'in karşıtıdır. Bu âyet-i kerime, Furkân Suresinin 70. âyet-i kerimesiyle kişinin mü'min olmasını sağlayan dizayn açısından da illiyet rabıtası içerisindedir:

25/FURKÂN-70: İllâ men tâbe ve âmene ve amile amelen sâlihan fe ulâike yubeddilullâhu seyyiâtihim hasenât(hasenâtin), ve kânallâhu gafûran rahîmâ(rahîmen).
Ancak kim (mürşidi önünde) tövbe eder (böylece kalbine îmân yazılıp, îmânı artan) mü’min olur ve salih amel (nefs tezkiyesi) yaparsa, o taktirde işte onların, Allah seyyiatlerini (günahlarını) hasenata (sevaba) çevirir. Ve Allah, Gafur’dur (günahları sevaba çevirendir), Rahîm’dir (rahmet nuru gönderendir).
Allahû Tealâ “îmânları sebebiyle” diyor. Allah'a ulaşmayı dilemekle, âmenû olunur. 12 tane ihsanla mürşide ulaşıp tâbî olmak nefs tezkiyesini başlatır. Bunun adı "amilüssalihat"tır. Nefsi ıslâh edici ameller işlemek demektir. Mürşide tâbiiyetten sonra başlar ve kişinin bütün günahları bu sebeple sevaba çevrilir. Amilüssalihat işlemesinin sebebi, Allah'ın kalbine yazdığı "îmân" kelimesidir. 12 tane ihsan ile mürşidine ulaşan kişi, Allahû Tealâ'dan 7 tane ni'met alır. Derhal o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunu gönderir. Böyle bir olay tahakkuk ettiğinde Allahû Tealâ, kişinin kalbinin içine îmânı yazar:

58/MUCÂDELE-22: Lâ tecidu kavmen yu’minûne billâhi vel yevmil âhiri yuvâddûne men hâddallâhe ve resûlehu ve lev kânû âbâehum ve ebnâehum ve ihvânehum ev aşîratehum, ulâike ketebe fî kulûbihimul îmâne ve eyyedehum bi rûhin minhu, ve yudhıluhum cennâtin tecrî min tahtihâl enhâru hâlidîne fîhâ, radıyallâhu anhum ve radû anhu, ulâike hizbullâh(hizbullâhi), e lâ inne hizballâhi humul muflihûn(muflihûne).
Allah’a ve ahiret gününe (ölmeden önce Allah’a ulaşmaya) îmân eden bir kavmi, Allah’a ve O’nun Resûl’üne karşı gelenlere muhabbet duyar bulamazsın. Ve onların babaları, oğulları, kardeşleri veya kendi aşiretleri olsa bile. İşte onlar ki, (Allah) onların kalplerinin içine îmânı yazdı. Ve onları, Kendinden bir ruh ile destekledi (orada eğitilmiş olan, devrin imamının ruhu onların başlarının üzerine yerleşir). Ve onları, altından nehirler akan cennetlere dahil edecek. Onlar orada ebediyyen kalacak olanlardır. Allah, onlardan razı oldu. Ve onlar da O’ndan (Allah’tan) razı oldular. İşte onlar, Allah’ın taraftarlarıdır. Gerçekten Allah’ın taraftarları, onlar, felâha erenler değil mi?
6/EN'ÂM-125: Fe men yuridillâhu en yehdiyehu yeşrah sadrahu lil islâm(islâmi), ve men yurid en yudıllehu yec’al sadrahu dayyikan haracen, ke ennemâ yassa’adu fîs semâi, kezâlike yec’alûllâhur ricse alâllezîne lâ yu’minûn(yu’minûne).
Öyleyse Allah kimi Kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar ve (Allah’a) teslime (İslâm’a) açar. Kimi dalâlette bırakmayı dilerse, onun göğsünü semada yükseliyormuş gibi daralmış, sıkıntılı yapar. Böylece Allah, mü’min olmayanların üzerine azap verir.
Bu âyet-i kerimeye göre Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, (Allah kalplerine ulaşarak) kalplerini Allah'a döndürür, göğüslerini yararak kalplerine nur yolunu açar. Bu kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın rahmeti onun kalbine girmeye başlar. Bu nefs tezkiyesinin yani amilüssalihatin başlangıcıdır.

40/MU'MİN-40: Men amile seyyieten fe lâ yuczâ illâ mislehâ, ve men amile sâlihan min zekerin ev unsâ ve huve mu'minun fe ulâike yedhulûnel cennete yurzekûne fîhâ bi gayri hisâb(hisâbin).
Kim seyyiat (şer, derecat düşürücü ameller) işlerse mislinden daha fazla cezalandırılmaz. Kadınlardan veya erkeklerden kim amilüssalihat (nefsi ıslâh edici ameller, nefs tezkiyesi) yaparsa işte onlar, (îmânı artan) mü’minlerdir. Onlar, cennete konulacak ve hesapsız rızıklandırılacaktır.
Hafız Abu Bakr al Shatri sesinden YÛNUS Suresi - 9 dinle!
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
close tefsir menu

YÛNUS Suresi Tefsiri

YÛNUS Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.