Sure sec
YÛNUS-35 Tefsiri

YÛNUS Suresi 35. Ayet-i Kerime Tefsiri

YÛNUS-35 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Burada, hidayetin Allahû Tealâ tarafından bir çizimi var. Hidayete erdiren Allah'tır. Bir insan ne zaman Allahû Tealâ tarafından seçilirse o, hidayet için hazır hale gelmiştir. Allah'a ulaşmayı di...
share on facebook  tweet  share on google  print  

YÛNUS Suresi Âyet - 35 Tefsiri

 

قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآئِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ يَهِدِّيَ إِلاَّ أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ

Kul hel min şurakâikum men yehdî ilâl hakk, kulillâhu yehdî lil hakk(hakkı), e fe men yehdî ilâl hakkı ehakku en yuttebea em men lâ yehiddî illâ en yuhdâ, fe mâ lekum, keyfe tahkumûn(tahkumûne).

De ki: “Sizin ortaklarınızdan Hakk’a hidayet edecek (ulaştıracak) kimse var mı?” De ki: “Allah, Hakk’a hidayet eder (ulaştırır). Öyleyse Hakk’a hidayet eden (ulaştıran) mı tâbî olunmaya daha lâyıktır (daha çok hak sahibidir) yoksa hidayete erdirilmedikçe, kendisi hidayete eremeyen kimse mi?” Artık size ne oluyor, nasıl hüküm veriyorsunuz?

1.kul: de
2.hel: var mı
3.min şurakâi-kum : sizin şirk (ortak) koştuklarınızdan, sizin ortaklarınızdan
4.men yehdî: hidayete erdiren kimse (ulaştıran kimse)
5.ilâ el hakkı,: hakka
6.kul allâhu: de ki Allah
7.yehdî li el hakkı: hakka ulaştırır, hidayete erdirir
8.e fe men: öyleyse ..... kimse mi
9.yehdî ilâ el hakkı: hakka hidayet eder (ulaştırır)
10.ehakku: daha lâyık, daha çok hak sahibi
11.en yuttebea: tâbî olunmak
12.em men: yoksa kim, kimse, kişi
13.lâ yehiddî: kendisi hidayete eremez (ulaşamaz) (kendisini hidayete erdiremez)
14.illâ: hariç, ancak, olmadıkça
15.en yuhdâ: ulaştırılmak, hidayete erdirilmek
16.fe mâ lekum: artık size ne oluyor
17.keyfe: nasıl
18.tahkumûne: hüküm veriyorsunuz
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Burada, hidayetin Allahû Tealâ tarafından bir çizimi var. Hidayete erdiren Allah'tır. Bir insan ne zaman Allahû Tealâ tarafından seçilirse o, hidayet için hazır hale gelmiştir. Allah'a ulaşmayı dileyebilirse mutlaka hidayete erecektir. Ama dilemediyse, Allah onu hidayete erdirmez:

42/ŞÛRÂ-13: Şeraa lekum mined dîni mâ vassâ bihî nûhan vellezî evhaynâ ileyke ve mâ vassaynâ bihî ibrâhîme ve mûsâ ve îsâ, en ekîmûd dîne ve lâ teteferrakû fîhi, kebure alâl muşrikîne mâ ted’ûhum ileyhi, allâhu yectebî ileyhi men yeşâu ve yehdî ileyhi men yunîb(yunîbu).
(Allah) dînde, onunla Hz. Nuh’a vasiyet ettiği (farz kıldığı) şeyi (şeriati); “Dîni ikame edin (ayakta, hayatta tutun) ve onda (dînde) fırkalara ayrılmayın.” diye Hz. İbrâhîm’e, Hz. Musa’ya ve Hz. İsa’ya vasiyet ettiğimiz şeyi Sana da vahyederek, size de şeriat kıldı. Senin onları, kendisine çağırdığın şey (Allah’a ulaşmayı dileme) müşriklere zor geldi. Allah, dilediğini Kendisine seçer ve O’na yöneleni, Kendisine ulaştırır (ruhunu hayatta iken Kendisine ulaştırır).
Kişi, Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allahû Tealâ ona 12 tane ihsan verir ve kişi, bu 12 tane ihsanla mürşidine ulaşır. Sonra 7 tane ni'met alır ve ruh Allah'a doğru yola çıkar, ruhun hidayeti başlar. Nefs tezkiye olmaya başlar, nefsin hidayeti başlar. Fizik vücut, şeytana kul olmaktan kurtulur ve Allah'a kul olmaya başlar, o da hidayete başlamış olur. Ama herşeyi Allah vücuda getirir. Rahman esmasıyla tecelli eder, kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi, kulaklarındaki vakrayı, kalbindeki mührü açar, ekinneti alır, ihbat koyar. Allah, kişinin kalbine ulaşır, nur kapısını Allah'a çevirir, kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açar, huşûya ulaştırır. Devrin imamının ruhunu başının üzerine gönderir ve böylece kişiyi hidayet için hazır hale getirir. Allahû Tealâ, hidayeti gerçekleştirmesi için rahmetini, fazlını ve salâvâtını o kişinin göğsüne gönderir, göğsünden kalbine ulaştırır. Sonra da kişinin zikir yapmasıyla fazıllar kalbe yerleşir.

Böylece nefsin hidayete başlamasıyla her %7 nur birikiminde ruh, bir gök katı yükselir ve Allah'a ulaşır. O kişinin gözleri kördü, kulakları sağırdı, kalbi idraksizdi, idrak etmekten acizdi. Bunların hepsini Allah değiştirdi ki; ruha emri versin de ruh vücudu terketsin. Ve ruh, Allah'a doğru yola çıktı, diğer bütün ruhlarla beraber 7 katı birer birer yükseldi. Sonra 7. katın fethini tamamladı, 7 âlem geçti. Sidretül Münteha'dan Allah'ın Zat'ına ulaştı. Allahû Tealâ, şeytana ait, açık olan bütün kapıları kapattı; Allah'a ait, kapalı olan bütün kapıları açık hale getirdi.

Bütün bunları yapan, Allah'tır. Allah, kişiyi hidayete erdirmiştir.

Bu âyet-i kerime, hidayet âyet-i kerimelerinin bir miyarı, bir merkezi, bir ölçüsüdür. Hidayete erdirenin Allah olduğu kesin bir ifade ile anlatılmaktadır. Bazı insanlar: “İnsanlar ölünce Allah onların ruhlarını Kendisine ulaştırır.” derler. İşte burada, onun öyle olmadığının ispatı vardır. Burada Allahû Tealâ kişinin ruhunu, kişi canlıyken Allah'a ulaştırıyor, hidayete erdiriyor.

Allahû Tealâ, Âli İmrân Suresinin 73. âyet-i kerimesinde hidayeti tanımlamaktadır:

3/ÂLİ İMRÂN-73: Ve lâ tu’minû illâ li men tebia dînekum, kul innel hudâ hudallâhi en yu’tâ ehadun misle mâ ûtîtum ev yuhâccûkum inde rabbikum, kul innel fadla bi yedillâh(yedillâhi), yu’tîhi men yeşâu, vallâhu vâsiun alîm(alîmun).
Ve (Ehli Kitap): “Sizin dîninize tâbî olandan başkasına inanmayın.” (dediler). (Habibim onlara) De ki: “Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. (İnsanın ruhunun ölmeden önce Allah’a ulaşmasıdır.) Size verilenin bir benzerinin, bir başkasına verilmesidir.” Yoksa onlar, Rabbiniz'in huzurunda, sizinle çekişiyorlar mı? (Onlara) De ki: “Muhakkak ki fazl Allah’ın elindedir. Onu dilediğine verir.” Ve Allah, Vâsi’dir (ilmi geniştir, herşeyi kapsar), Alîm'dir (en iyi bilendir).
Hafız Abu Bakr al Shatri sesinden YÛNUS Suresi - 35 dinle!
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
close tefsir menu

YÛNUS Suresi Tefsiri

YÛNUS Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.