Sure sec
YÛNUS-25 Tefsiri

YÛNUS Suresi 25. Ayet-i Kerime Tefsiri

YÛNUS-25 Kuran Meali ve Açıklamalı Tefsiri: Allahû Tealâ diyor ki: “Allah selâm yurduna davet eder.” Selâm, selâmet, salim, İslâm, teslim, müslim, müslüman kelimeleri (28 ayrı açıdan 28 kelime türeyebilir) "slm" kökünden gelmektedir. Bileli...
share on facebook  tweet  share on google  print  

YÛNUS Suresi Âyet - 25 Tefsiri

 

وَاللّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلاَمِ وَيَهْدِي مَن يَشَاء إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

Vallâhu yed'û ilâ dâris selâm(selâmi), ve yehdî men yeşâu ilâ sırâtin mustekîm(mustekîmin).

Ve Allah, teslim (selâm) yurduna davet eder ve (teslim yurduna, Zat'ına ulaştırmayı) dilediği kimseyi, Sıratı Mustakîm'e ulaştırır.

1.vallâhu (ve allâhu): ve Allah
2.yed'û: davet eder
3.ilâ dâri es selâmi: teslim yurduna, selâm yurduna
4.ve yehdî: ve ulaştırır
5.men yeşâu: dilediği kişi
6.ilâ sırâtın: yola
7.mustekîmin: istikamet üzere olan, Allah'a götüren
AÇIKLAMA

Bismillâhirrahmânirrahîm
Allahû Tealâ diyor ki: “Allah selâm yurduna davet eder.”

Selâm, selâmet, salim, İslâm, teslim, müslim, müslüman kelimeleri (28 ayrı açıdan 28 kelime türeyebilir) "slm" kökünden gelmektedir. Bilelim ki "sin", "lâm" ve "mim" den oluşan, "slm" kökünden gelen bu kelimeler, Kur'ân-ı Kerim'de en çok mânâlandırıldığı şekliyle "teslim"i ihata eder. Onun için Allahû Tealâ'nın selâm yurduna davet etmesi aslında teslim yurduna davet etmesidir.

Allahû Tealâ, Allah'a ulaşmayı dilemeyi ve ruhun ölmeden Allah'a ulaşmasını, 12 defa farz kılmıştır. Mutlaka ruhun Allah'a ulaşması lâzımdır. Allah'a ulaşınca teslim olur. Buradaki "selâm" kelimesinin muhtevası, teslimdir. Çünkü Allahû Tealâ, âyet-i kerimede buyuruyor ki: “Allah kimi, o selâm yurduna ulaştırmayı dilerse, o kişiyi Sıratı Mustakîm'e ulaştırır.”

Sıratı Mustakîm'e ulaştırırsa ne olur?

4/NİSÂ-175: Fe emmâllezîne âmenû billâhi va’tesamû bihî fe se yudhıluhum fî rahmetin minhu ve fadlın ve yehdîhim ileyhi sırâtan mustekîmâ (mustekîmen).
Böylece Allah'a âmenû olanları (ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenleri) ve O'na (Allah'a) sarılanları ise, (Allah) Kendinden bir rahmetin ve fazlın içine koyacak ve onları, Kendisine ulaştıran "Sıratı Mustakîm"e hidayet edecektir (ulaştıracaktır).
Sıratı Mustakîm, insan ruhlarını Allah'a ulaştıran yoldur.

6/EN'ÂM-87: Ve min âbâihim ve zurriyyâtihim ve ihvânihim, vectebeynâhum ve hedeynâhum ilâ sırâtın mustekîm(mustekîmin).
Ve onların babalarından, zürriyetlerinden (nesillerinden) ve kardeşlerinden onları seçtik. Ve onları Sıratı Mustakîm'e (Allah'a ruhu ulaştıran yola) hidayet ettik (ulaştırdık).
6/EN'ÂM-88: Zâlike hudallâhi yehdî bihî men yeşâu min ibâdihî, ve lev eşrakû le habita anhum mâ kânû ya’melûn(ya’melûne).
İşte bu Allah’ın hidayetidir. Kullarından dilediğini onunla hidayete erdirir. Ve eğer şirk koşsalardı, elbette yapmış oldukları şeyler heba olurdu (boşa giderdi).
3/ÂLİ İMRÂN-73: Ve lâ tu’minû illâ li men tebia dînekum, kul innel hudâ hudallâhi en yu’tâ ehadun misle mâ ûtîtum ev yuhâccûkum inde rabbikum, kul innel fadla bi yedillâh(yedillâhi), yu’tîhi men yeşâu, vallâhu vâsiun alîm(alîmun).
Ve (Ehli Kitap): “Sizin dîninize tâbî olandan başkasına inanmayın.” (dediler). (Habibim onlara) De ki: “Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. (İnsanın ruhunun ölmeden önce Allah’a ulaşmasıdır.) Size verilenin bir benzerinin, bir başkasına verilmesidir.” Yoksa onlar, Rabbiniz'in huzurunda, sizinle çekişiyorlar mı? (Onlara) De ki: “Muhakkak ki fazl Allah’ın elindedir. Onu dilediğine verir.” Ve Allah, Vâsi’dir (ilmi geniştir, herşeyi kapsar), Alîm'dir (en iyi bilendir).
2/BAKARA-120: Ve len terdâ ankel yahûdu ve len nasârâ hattâ tettebia milletehum kul inne hudâllâhi huvel hudâ ve le initteba’te ehvâehum ba’dellezî câeke minel ilmi, mâ leke minallâhi min veliyyin ve lâ nasîr(nasîrin).
Ve sen onların dînine tâbî olmadıkça (uymadıkça) ne yahudiler ve ne de hristiyanlar senden asla razı olmazlar. De ki: “Muhakkak ki Allah’a ulaşmak (Allah’ın Kendisine ulaştırması) işte o, hidayettir.”. Sana gelen ilimden sonra eğer gerçekten onların hevalarına uyarsan, senin için Allah’tan bir dost ve bir yardımcı yoktur.
Net olarak Allahû Tealâ bizlere Sıratı Mustakîm'in hidayete erdirdiğini, Allah'a ulaştırdığını söylüyor. Allah'a ulaşan ruh, Allah'ın Zat'ında yok olur, ifna olur. Bu, ruhun Allah'a ulaşması ve O'na teslim olmasıdır. Seyr-i sülûk adlı bir yolculukla, insan ruhu Allah'a ulaşmış ve Rabbine teslim olmayı başarmıştır.

Burada Allahû Tealâ "selâm yurdu" demekle, Allah'ın Zat'ını kastediyor. Allah'ın Zat'ı, teslim yurdudur. Ne kadar ruh varsa hepsi Allah'tan gelmiştir ve Allah'ın Zat'ına mutlaka geri dönecektir. Ne zaman ruh Allah'ın Zat'ında yok olursa, işte o zaman herkes için asıl hedefe ulaşmak söz konusudur. Allah'ın Zat'ında yok olmak, vuslata nail olmak, ruhu Allah'a hayattayken teslim etmek, Allah'ın 12 defa farz kıldığı bir hususu gerçekleştirmek demektir. Allahû Tealâ, son derece açık olarak: “Allah'a dön ve teslim ol.” diyor:

39/ZUMER-54: Ve enîbû ilâ rabbikum ve eslimû lehu min kabli en ye’tiyekumul azâbu summe lâ tunsarûn(tunsarûne).
Ve Rabbinize (Allah’a) yönelin (ruhunuzu Allah’a ulaştırmayı dileyin)! Ve size azap gelmeden önce O’na (Allah’a) teslim olun (ruhunuzu, vechinizi, nefsinizi, iradenizi Allah’a teslim edin). (Yoksa) sonra yardım olunmazsınız.
4/NİSÂ-58: İnnallâhe ye’murukum en tueddûl emânâti ilâ ehlihâ ve izâ hakemtum beynen nâsi en tahkumû bil adl(adli). İnnallâhe niımmâ yeızukum bihî. İnnallâhe kâne semîan basîrâ(basîran).
Muhakkak ki Allah, emanetleri sahibine teslim etmenizi ve insanlar arasında hakemlik yaptığınız zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Muhakkak ki Allah, onunla (bununla) size ne güzel öğüt veriyor. Ve muhakkak ki Allah, en iyi işiten ve en iyi görendir.
Yûnus Suresinin 25. âyet-i kerimesinin de Allah'a davet eden 12 âyetten biri olduğunu hatırlatırız:

“Allah selâm yurduna (veya teslim yurduna) davet eder ve kimi dilerse onları Sıratı Mustakîm'e ulaştırır. O Sıratı Mustakîm ki, Allah'a ulaştıran yoldur.”

Davet, Allah'ın Zat'ınadır.
Hafız Abu Bakr al Shatri sesinden YÛNUS Suresi - 25 dinle!
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
close tefsir menu

YÛNUS Suresi Tefsiri

YÛNUS Suresi için tefsir sayfalarına ve âyet kelime sözlüğüne ulaşmak istediğiniz âyeti seçiniz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109
close tefsir menu
Sponsor Bağlantı
Neden sponsor bağlantı var?
Çünkü KuranTefsiri.com aylık iki milyondan fazla ziyaretçiye hizmet sunuyor. Bu ziyaretleri kesintisiz ve yüksek hızda karşılayabilmek için ihtiyaç duyduğumuz çok yüksek bant genişliği (bandwidth) nedeniyle KuranTefsiri.com artık bağımsız bir web sunucusunda çalışıyor.
Online sipariş verebilirsiniz
Kuran Tefsiri
İmam İskender Ali Mihr'e ait Kur'ân-ı Kerim Lafz-ı ve Ruhu isimli 19 cilt 8536 sayfadan oluşan Kuran Tefsirini Mihr Yayınları adresimizden online olarak sipariş verebilirsiniz.